Zsigmond Simonyi an Hugo Schuchardt (34-10627)

von Zsigmond Simonyi

an Hugo Schuchardt

Budapest

28. 02. 1910

language Deutsch

Schlagwörter: language Finnischlanguage Lateinlanguage Französischlanguage Englisch Ungarn Lussino Simonyi, Zsigmond (1913)

Zitiervorschlag: Zsigmond Simonyi an Hugo Schuchardt (34-10627). Budapest, 28. 02. 1910. Hrsg. von Frank-Rutger Hausmann (2020). In: Bernhard Hurch (Hrsg.): Hugo Schuchardt Archiv. Online unter https://gams.uni-graz.at/o:hsa.letter.10949, abgerufen am 04. 12. 2023. Handle: hdl.handle.net/11471/518.10.1.10949.


|1|

MAGYAR NYELVŐR
SZERKESZTÖ- S KIADO-HIVATALA
BUDAPEST, IV. FERENC JÓSZEF PART 27.
Budapest, 1910. 28. Febr.

Verehrter Herr Kollege!

Über die Konstr. urbs Romae ist bei uns meines Wissens nichts ausführlicher geschrieben worden. In der Beilage sende ich Ihnen die Kopie eines kleinen Abschnittes aus meiner noch ungedruckten Abhandlung über die attributiven Verhältnisse.1 – Über szapóly etc. habe ich im Februar des Nyv. eine Notiz, die Sie wohl bemerkt haben dürften.2

Zur Abwechslung habe ich eben eine kleine Influenza durchgemacht, sonst geht es uns leidlich. Kommen Sie nie mehr nach Ungarn? Könnte man Sie nicht zu Ostern irgendwo im Süden antreffen, in Lovrana oder Lussin?

Herzliche Grüsse und Glückwünsche von uns allen. Ihr dankbar ergebener
S. Simonyi.

|2|

Meghatározó bistokosnak (genetivus definitivus1) nevezik egyes nyelvtanírök az olyant, minök: Budavára, Roma városa, a Duna vize; mert meghatározzák, melyik város, melyik vóz. Itt a birtokviszony részint abból magyarázódik, hogy a lebtöbb helység alapítójától, birtokosátol vagy védöszentjétöl vette nevét (Szentmárton városa = Szent mártonnak varósa, Zichyfalva stb., vö „Chakwara generatio[nis] Chak“ Kézai, Ny Sz; forcosfolua / 222. Oklsz. stb. stb.), részent pedig a folyó van megszemélyesítve vagy pedig az egész és rész, tartó és tartlom stb. viszonya van birtokos alakban kifejezve (a Duna vize = a Dunának a vize, Erdély országa erevetileg a. m. az erdön túli vidékek országa); a többit aztán ezeknek az analógiája hozza létre. Hasonló sszerkezetek sok más nyelvben is közönségesek.2

1: „Genetiv der Umschreibung (definitivus)“ Delbrück.

Másoknál genitivus identitatis, genitivus appositivus.

2: Finn.Helsingin kaupunki Helsinkivárosa; Päätilän kylä Päätilä falva. Lat.urbs Romae (és arbor palmae) stb., olasz la città di Venezia, l’isola di Veglia, fr.la ville de Paris, ang.the town of Halifax, the Kingdom of Hungary, the isle of Wight, the month of July stb. A németbencsak Die Stadt Wien, die Insel Veglia; néha Die Wiener Stadt ered. a. m. a bécsiek városa (Wiener többes gen.). – A latinban igy iz: urbs Romana.

|3|

Castrum Bersencheuara uocatum (1341. Oklsz.). Félen tartod az nagy orrod, kevély Pozsony vára (Thaly: Adal. 2:243). Ninive varasat az isten megtasta (Born. Ének., NySz). Jerusalem várássat siratta (Illyés: Prév., NySz). Werusalmafolua 1315. Wlnes folua 1353. stb. (Oklz.). Predicalvan Judeanak puztayaban (JordK. NySz). Francya tartomanya fele vewn vtat (EhrK. 129). Ilyen olcson adák el szegény Erdély országát (Cserei: Hist. 182). Cadit in meridiem ad Lopuchustauara 1285. Balaton tava stb. Felméne Mózez a Moáb mezöségéröl a Nébó hegyére (Kár, Bibl. Móz.V.34:1). A Bakony erdeje.

Székely István Krónikájában (16. század) személyrag nélkül: az Eufrátes víz mellett 76b, a Renes víz m. 103, a Morva víz m. 183; juta Chous szigetbe 90, jövén Lesbon szigetbe uo. – Ma is Pest városa mellett Pest város, a Balaton tava mellett a Duna folyö.


1 Simonyi, A jelzök mondattana nyelvtörténeti tanulmány, Budapest: MTA, 1913, 194 S. [=Syntax der Attributive].

2 Simonyi, „Magyarázatok, helyreigazítasók“. Magyar Nyelv 39, 1910, 91-92 (behandelt szápoly, szapoly, szapu).

Faksimiles: Universitätsbibliothek Graz Abteilung für Sondersammlungen, Creative commons CC BY-NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ (Sig. 10627)