[fol. 1r]


Column: margin_left


VII. De Nocte


bi[it] soil
si impo
issind air
in si

uel absida
sedes epis
copalis
et ???
graecus et in
terpretatur splen
dida

Column: a1 no[...]
2 di [...] acumin [...]
3 lunam quae [...]a planetarum [...]
4 atque obscurari nullum que aliud sidu[...]
5 id est diffectum sui luminis pati: eo quod cir[...] ⁖   sideera uel sp[atia]
6 ris solis splendor undique diffusus ea libere quae tellure ⸪   eo quorum qui
7 procul absunt aspiciat ideoque etheris quae ultra lunam sunt
8 spatia diurnae lucis plena semper efficiat uel suo uidelicet /   dorchai
9 uel siderum radiata fulgore: Et quomodo caeca procul accen
10 sas faces intuens circumposita quaeque loca eodem lumi cenid[aci]amni
11 ne perfundi non dubitas tametsi, tenebris noctis obstan
12 tibus non amplius quam solas facium flammas cernere praeua
13 leas ita inquiünt purissimum illud et proximum cœlo in
14 ane diffussis ubique siderum flammis s[em]per lucidum fit:
15 sed praepeditis aere crassiore nostris obtutibus sidera quidem ipsa ardr igiter
16 luce radiantia parent: Uerum reddita ex his inlustra
17 tio non apparet: lunam uero aiunt cum infi mas sui cir fithissi absida .graece. circulus interpretatur
18 culi absidas plena petierit: nonnunquam umbra memo
19 rata fuscari donec paulatim centrum terrae egraeegressa aiunt
20 rursus ásole cernatur: uerum ne hoc omni plenilunio lune
21 patiatur, latitudinem ei signiferi quae xii·partium est diuer
22 samque apsidum altitudinem succurrere: nam quia inum
23 bra facienda tria simul concurrere necesse est lucem
24 corpus et obscuratum locum et ubi lux corpori par
25 est ibi equalis umbra iacitur ubi lux corpore exilior ut lucerna fit
26 ibi umbra sine termino augescit ubi lux corpore ma …   …   f
27 ior·ibi umbra paulatim rarescendo dificit Argumen
28 tantur solem terra esse maiorem quamuís obinmensam
29 longinquitatem modicus uideatur : atque ideo noctis paulatim   c
30 umbram quia sensim decresit priusquam adethera pertingat dif
31 ficere: memmit huius umbrae ac noctis et beatus ambro
32 sius in·ui·exsemeron libro ita dicens. an non ille id est mof
33 ses putauit dicendum· quantum despatio aeris occupat
34 umbra terrae cum sol recedit a nobís diemque abducit in
35 feriora axis inluminans: et quemadmodum in regionem
36 umbrae huius incedens lunae globos eclipsim faciat: Est autem
37 noctisumbra mortalibus adrequiem corporis data auara cupida
38 ne operis auida continuato labore difficeret ac periret
39 humanitas. et ut animantibus quibusdam quae lucem solis
40 ferre nequeunt ipss etiam bestiis quae praesentiam uerentur ⸫   condes tis
41 humanam discursandi ubique ac uictum quaer[...]itandi indsoirbe
42 copia suppeteret iuxtaquod in dei laudibus psalmista decan
43 tat. Sol cognouit occasum suum posuisti tenebras et.
44 facta est nox inipsa perttransibunt omnes bestiae siluarum ._   cetera
45 et.c quam mira prouisio creatoris ita temperauit. ut ubi .i. apud scithas   causa diei mo
dici

46 obsolis longuinquitatem rigidior ibi adopera breui nox
47 anda et fouenda sit membra prolixior: quia et hieme quam somno

Column: margin_bottom


E cod.P.V.2269. [Rec. 429.]

Column: intercolumnar


/.


.i. numer ??

..,

..,

Column: b1 tinum diluculum[...]
2 dubium dicimus hoc [...]
3 stella eiusdem nominis de qua poeta an [...]
4 componet uesper olimpo: conticinium [...]
5 silent Intempestiuum media nox quando omnibus sopore qu[...]
6 nihil operandi tempus est. Gallicinium quando [...] ca [...]
7 Matutinum inter abscesum tenebrarum et aurorae aduentum
8 Diluculum quasi iam incipiens parva lux di [...] u
9 rora pertingens usque ad solis exortum:- :-


VIII. De Hebdomada10 de ebdoma
???
11 Ebdoma graece á septinario numero nomen accipit humana
12 quidem consuetudine acta septenis solum diebus: sed scri
13 pturae sacrae auctoritate multís speciebus insignis, uel u   ad septi mo numero
14 quae tamen cunctae nisi fallor adunam finem spectant: nos
15 scilicet admonentes post bonorum operum perfectionem in spiritus sancti to…
16 gratia perpetuamsperare quietem: prima ergo singularis illa
17 ebdoma et áqua caeterae formam capessunt. diuina est operatione
18 sublimis. quia dominus in ui diebus mundi ornatum conplens septi huare isharam foirb th e ind aram séde
%
is airi conro
toich dia á
gnimu indi

19 ma requieuit. aboperibus suis. Ubi notandum quod non ideo sena
20 rius numerus est perfectus quia dominus ineo mundi opera perfecerit: sed
21 sicut augustinus ait. ideo dominus qui simul omnia creare ualebat in
22 eo dignatus est operari quia numerus est ille perfectus. ut etiam per
23 hunc opera sua probaret esse perfecta qui primus sic suis   h.ex   ·     ???
24 partibus impletur id est sexta tertia et dimedia quae sunt
25 unum et duo et tria et simul sex fiunt: Ad huius exemplum .dis.
26 diuinae ebdoma. secunda hominibus obseruantia man ier
27 datur. dicente domini. sex diebus operabis et facies opera tua fo chosmailius septimi diei mundi
28 septima autem die sappati domini dei tui non facies omne opus servile in eo.
29 ui enim diebus fecit deus caelum et terrammare et omnia quae in eis
30 sunt et requieuit die septimo. quae ápopulo dei ebdoma ita
31 computabatur antiquitus. pri sappati uel una sappati siue sapa
32 torum secunda sappati. tertia sappati quarta sappati quinta
33 sappati. sexta sappati. septima sappati uel sappatum: non quod omnes sab
34 batorum hoc est requietionum dies esse potuerint. sed quod arequi
35 etionum die quae suo nomine et cultu singularis excellebat noain mnigtis
36 prima uel secunda uel tertia uel caeterae suo quaeque censerentur exor
37 dine: uerum gentiles cum obseruationem ápopulo Israel uel e   ebdomada
38 ebdomadis ediscerent: mox hanc inlaudem suorum
39 deflexere deorum: primamuidelicet diem soli secundamLunae
40 tertiam marti quartammercurio quintamioui sextam
41 ueneri uii·mam· saturno dicentes eisdem utique monstris
42 suos dies quibus et errantia sidera consecrantes

Column: margin_right


.i. óien assessed
dáu atrian
atrí alleth
ásé


[fol. 1v]


Column: margin_left


% uiligro percis (?) forais

Column: c1 [...]
2 [...] martis
3 [...] utpote soli proxima ca[lore] simul et natura est fer
4 [uen]s mercurius perpetuo [circa] solem discurrendo quasi
5 [inexh]austa sapientiae luce radiari putabatur io
6 piter frigore [saturni et] ardore martis hinc inde
7 [t]emperatur: [uenus luminis ue]nustate quam exsolis uici prouocat
8 [ni]tate perc[ipit suo cer]nentes allicit aspectu: Satur
9 nus eo tardior [caeter]is [plan]etis quo et superior incidit
10 nam xxx annis signiferum complet inde ioppiter
11 xii annis: tertius mars duo annis: quartus sole
12 ccclxu diebus et quadrante infra solem uenus quae
13 et lucifer et uesper cccxluiii diebus asole numquam absistens complet   ueneri
14 p[ar]tibus xlui longius: proximum illi mercurii sidus· [u]e[loc]iorium
15 [IX diebus ocio]re ambitu· modo ante solis exortus modo
16 [ost ]occ[a]s[u]s splendens numquam ab eo xxii partibus re
17 [motior no]uissima luna xxuii diebus et uiii horís sig
18 nif[erum] faciens: haec igitur erat stultitia gentilium falsa
19 ratiocinatione subnixa: qui quasi iure primamdiem
20 soli quia maximum luminare secundamlunae quia secundum luminare est
21 se consecrare putabant: Dein ordinata alternatione martis   cetain   mercorius
22 [ter]tie diei primam ásole stellam· quartae primam ioppiter   uener[]i
23 [a luna] q[ui]ntae secundam ásole. sextae secundamaluna. saturnus   .i. lanre sechtmaine
24 septimae tertiamásole praeponebant: ferias uero habe ???   beth feil doibsem ocus bithbiuth ch[umsa]nath
25 [re cler][um primus] papa siluister edocuit. cui deo soli uacanti
26 nunquam militiamuel negotiationem liceat exercere mundanam
27 [dicente] psalmographo· uacate et uidete quoniam ego sum dominus:
28 item[que apos]tolo: nemo militans d[...]eo implicat sé negotiis.
29 secularibus. Et primum quidem diem qua et lux in principio facta est et xristi res
30 urrectio celebrata dominicum nuncupauit: quod nomen olim
31 iam primis eclesiae temporibus fuisse inditum testatur iohannies
32 qui dicit in apocalipsi fui inspiritu indie dominico deinde secundam
33 quintamferiam et sextam feriam de proprio
34 … ex ueteri retinuit scriptura
35 qui sicut kalendas nonas
36 … tantum numero proferandas esse
37 de[cer]nunt: tertia species ebdomadis in celbratione pen uno .i. ondoenfiur
38 tec[os]tes agitur ·uii· uidelicet septimanis dierum et monade
39 hoc est [quinquaginta diebus impleta ]qua die mosies ardentem conscendens

Column: intercolumnar


? is do árrach
tu grene
hita incén
naili

arg
capientibus
et curi
osis

..,

..,

..,

..,

..,

..,

Column: d1 [...] ni [...]
2 [...] r inter quas praecipue [...] propi [...] ionis
3 [...] sola per annum pontifex der[el]icto foris
4 populo sancta sanctorum in[trab]at annuís antea fructibus hoc annorum   do idba rt
5 est frumenti et uini et olei exordine collectis significans
6 ???m pontificem magnum impleta dispensatione car
7 nis proprium sanguinem celestis regni ianuas ingressurum
8 ut appareat nunc uiltui dei pronobis qui foris adhuc s[pera]mus
9 possiti praestulamur et diligimus aduentum eius: Ubi no
10 tandum quia sicut quidam inmundi per legem prima et tertia et septima noglandis
11 die iubebantur lustrari sic et primus et tertius ac sep
12 timus mensis suis quass ceremoniis exstitere sollempnes:
13 Quinta ebdomada septimi anni quo toto populus ab
14 agricolandi opere legis imperio uacabat dicente domino.
15 ui annis seres agrum tuum septimo cessabis sexta
16 anni iobilei hoc est remisionis ebdoma est quae uii ebdoma
17 dibus annorum hoc est xl et ix annís dtexitur qua expleta hoc est
18 lmo demum anno incipiente tubae clarius sonabant
19 et ad omnes iuxta legem possitio reuertebatur antiqua:


VIIII. De Hebdomadibus Septuaginta Propheticis20 de ebodmadibus lxx profeticís
21 Septima species hebdomadis est qua profeta Daniel utitur
22 more quidem legis sept[e]nis annis singulas complectens
23 ebdomadas sed noua ratione ipsos annos adbreuem .i. lunae
24 duodenis uidelicet mensibus singulos diterminans. emboles
25 mos uero menses qui deannuís xi epactarum diebus accrescere .i. anno co mis embolism   .i. indeud ogdato ocus circuil
26 solent non lege patria tertio uel altero anno singulos adiiciens.
27 sed ubi adxiimum numerum augescendo peruenirent prointigro anno
28 pariter inserens. Hoc autem fecit non ueritatis cognitionem quaeren
29 tibus inuidendo· sed profetiae more ipsum quaerentium exercen profoetie   eclesiae
30 do ingenium: mallens utique margaritas áfiliis clausas fruc u
31 tuoso sudore uestigari: quam profussas áporcís fastidiosa n
32 dispectione calcari: uerum ut haec apertius elucescant ipsa
33 iam angeli adprofetam dicta uideamus: lxx inquit
34 ebdomades adbreuiatae sunt super populum tuum et super urbem .i
35 sanctam tuamut consummetur praeuaricatio et finem accipiat
36 peccatum et deleatur iniquitas et adducatur iustitia sem lex
37 peterna et impleatur uisio et profetia et unguatur sanctus sanctorum:-
38 Nulli dubium est quin haec uerba xristi incarnationem desig

39 nent qui tulit peccatum mundi legem et profetas impleuit, spiritus sanctus   profoetis et apostolis
40 unctus est oleo laetitiae praeparticipibus suis. et quod ebdomades
41 lxx per septenos annos distinctae quadringentos et xc. annos
42 insinuent. sed notandum quod easdem ebdomadas non sempliciter angelus
43 annotatas siue computatas sed adbreuiatas asserit occulte
44 uidelicet commonens ut breuiores solito annos nouerit in
45 dicatos


[fol. 2r]


Column: margin_left


XI. De Mensibus


ocus noich
tech inso

q

Column: a1 [...]
2 decimbri decimus [...]
3 [...] duodecimus adar martio simili ratione
4 comparatur. Quos uidelicet menses propter lunae
5 circulum qui xxuiiii diebus semis constat tricenis
6 undetricenisque diebus alternantes. secundo demum uel tertio
7 anno exacto mensem superflum qui ex annis .xi.
8 epactarum diebus confici solet interkalant. unde nonnullo mo
9 ueor scrup[...] lo· quomodo maiores nostri diem qua lex di es
10 data est quae est tertia mensis tertii· lgesimam ab ag
11 ni occisione computent. ponentes uidelicet primi men
12 sis residuos dies numero ·x· et uii· quia xiii· priores fuer
13 ant ante pasca transacti, secundi XXX, tertii III, qui
14 fiunt simul dies ·l· cum constet ·ii· menses lunares
15 non lx· sed luiiii diebus terminari: ideoque si pascalis men
16 sis xxx diebus computatus. xuii sui cursus :~   onaib laithib noich
techaib

17 dies post pasca retinuerit. secundum iammensem non xxx. sed .unde :~   numero   .i. dies
18 xxx diebus concludi: ac per hoc insumma temporis me .i. unus deest de .l.
19 morati· non plusquam unde·l· dies inueniri: nisi forte pu
20 tandum est sinechdochichcos quae est regula sacrae scripturae
21 frequentissima aparte totum conputari. uerum haec
22 ut cumque acta uel computata fuerint. claret tamen ebreos
23 adlunae cursum suos menses obseruare consuisse. nec
24 aliter ingenesi recte sentiendum: Ubi noe cum suís sep :
25 timodecimo die secundi mensis arcamingressus. et xxuii
26 eiusdem mensis die post diluium egressus asseritur: quam
27 annum solis integrum hoc est ccclxu· dierum esse discrip .i. noe
28 tum· quia uidelicet quae praesenti anno uerbi gratia
29 per nonas maias ·xuii· existit anno sequente xxuii et xxuiii   for nonus
30 pridie nonas maias occurret notandum sane quod .i. luna
31 nimium falluntur qui mensem diffiniendum uel ab anti
32 quís diffinitum autumant quandiu luna una zo
33 diacum circulum peragat: quae nimirum sicut diligentior inquesitio
34 naturarum edocuit zodiacum quidem xxuii diebus, et uIII
.i. r[ei]m n gr ein
35 horis, sui uero cursus ordinem XXUIIII diebus et xii· horis
36 salua sui saltus ratione conficit: ideoque rectius
37 ita diffiniendum quod mensis lunae sit luminis lunaris tochom l ud
38 circuitus ac redintegratio denoua adnouam. ??? re xiimam signum
39 solaris autem mensis digresio sit solis per xiimam
..
40 partem[...] zodiaci .i. est signiferi circuli ·quae· xxx diebus
41 et x semis horís impletur xxii uidelicet horís ac
42 demedia lunari mense productior e quibus xi epactarum
43 dies et quadrans annuatim subcrescere solent. duodecies

Column: intercolumnarceteri uero
iiii


q
xii

Column: b1 enim uiceni et bini [...]
2 hinc facile [...]
3 mam conficiunt [...]
4 sunt horae quadrantis: si quidem [...]
5 diebus ut dictum est et quadrante breuiores [...]
6 agens inhis tandem peragendis tredecies [...] solis et lunae
7 sed inutroque mense computando consuetudo [...]
8 compendium calculandi naturae praeualuit nam non solum lunae
9 menses quod calculandi necessitas cogit tricenis undetricenisque diebus
10 ordinant. sed et lunam superfluam quae iuxta naturae rationem in fi
11 ne anni debuerat interkalari plerique ubi libet interkalant. Et
12 quod grauius tantum inter se calculatores dissident ut uno nonnunquam
13 eodemque die hic xiii.am. ille xu.am. alius uiam. adseuerent lunam
14 esse putandam: nec non et solis annuos menses dissimillima regula
15 diuerso quaeue gensordine metitur: Denique egiptii qui primi propter
16 occiorem lunae discursum ne uidelicet error calculandi eius
17 uelocitate gigneretur adsolis cursum. cuius motus tar
18 dior facilius poterat coprehendi suos menses putare cep
19 erunt: sumpto abautumni tempore primordio tricenis h[...]
20 produntur includere diebus: quorum primus mensis toth iu
21 kalendis septimbrium: secundus. faophin. iiii kalendis octimbrium tertius ather u kalendis
22 noimbrium quartus choec u kalendis decimbrium quintus timbi uI Cal. u
23 ianuariarium. sextus mechir. uii kalendarum februarium septimus
24 faminath u kalendarum martiarum. octauus parmathi ui kalendis aprilium
25 nonus pacho .ui kalendarum maiarum decimus pauni .uii kalendarum iuniarum
26 ximus epifi. uii kalendarum iuliarum xiimus. mesor. uiii kalendarum augus
27 tiarum die sumit exordium: quem .xmo kalendarum septembrium die forescai di
28 terminantes residuos .u. dies epagomenas uel interkalares siue
29 additos uocant: quibus etiam quarto anno diem sextum
30 qui exquadrantibus confici solet annectunt. unde fit ut
31 eorum anni primi abissexto atertio kalendarum septembrium earumdem
32 die sortiantur initium: ipsi autem bissextiles anni.
33 caeteri quinto kalendarum memoratarum die terminentur porro
34 disonantia quam bissextilibus annís atempore inkalati
35 abeís quadrantis dicimus oriri non ante nostrae tempus inter
36 kalationis quae fit ui kalendarum martiarum die incomputo lunae
37 uel eorumdem festiuitate dierum potest cum nostri anni curriculo
38 recipere concordiam: sed idem festi dies eadem luna uerbi
39 gratia septima quae apud nos secunda sappati apud illos tertia
40 sappati computantur etcetera inhunc modum


XII. De Mensibus Romanorum41 de mensibus romanorum
42 Quare autem romani tam diuersae longitudinis habeant chori
43 menses haec ut in disputatione et praetextati legimus causa
44 exstitit romolus cum ingenio acri quidem sed agresti
45 statum proprii ordinaret imperii initium mensis
46 ex illo sumebat die quo nouam lunam contigisset uideri

Column: margin_bottom


2


[fol. 2v]


Column: margin_leftmetitoris
imperii non
imperatoris

Column: c1 quia [...] non continuo euenit ut eo die semper appareat, sed modo
2 tardius modo celerius ex certis causis uideri solet. contigit
3 ut cum tardi [...] pparuit praecedenti mensi plures dies. aut
4 cum celerius pau[cio]res darentur: et singulis quibusque mensibus
5 perpetuam numeri legem primus ca sus addixit· sic factum
6 est ut alii XXX et .i. alii XXX sortirentur dies: primum mensem
7 marti cuius se filium credi uoluit dicauit: eo quod hoc mense
8 constet iunonem martem peperisse infrigia: quem men
9 sem anni primum aliquem fuisse uel exhoc maxime probatur: quod
10 exeo septimus octauus nonus ac decimus inditum anti
11 quitus ánumero nomen usque hodie seruant. secundum mensem nomi
12 nauit aprilem quasi aperilem: eoquod in eo remotis nubibus pru
13 inis ac tempestatibus hibernis. celum et terra et mare nautis .i. donab nemindithib
14 et agricolis et horoscopis aperiatur. Arbores quoque et herbae
15 in germen. sed et animantia quaeque inprolem se aperire inci
16 piant: Maium tertium quartum Iunium posuit, in
17 honorem uidelicet maiorum ac iuniorum: inquos diuisit
18 populum ut altera pars armís altera consilio rem pup
19 licam tueretur: contendunt alii maiam matrem mercorii mie
20 nomen maio dedisse hinc maxime probantes quia hoc merca
21 tores omnes maiae pariter mercurioque sacrificabant:
22 iunius mensis aut exparte populi utdiximus nominatur
23 [...] ngius arbitrabatur iunonius apud latinos ante
24 uocatus est: Et haec appellatio mensi apud maiores diu perman
25 sit sed post detritis quibusdam litteris exiunio iunius dictus est .i.   císdi
26 namet edes iunoni monetae kalendis iuniis dedicatae sunt
27 Iulius mensis nomen quintilis, quod ánumero sumpserit etiam post ianuaris et februaris
28 praepositos martio duos menses seruauit: sed postea in ut iulius u ocaretur   .i. qui dimicauit
contra augustum

29 honorem iulii cesaris dictatoris legem ferente mar
30 co antonio marci filio consule iulius uocatus est quod
31 hoc mense ad quantas idus quintilis iulius procrea u
32 tus sit Augustus mensis sextilis antea uocabatur
33 donec honor agusti daretur exsenatus consulto. eoquod
34 ipse die primo huius mensis antonium et cleopatram sup
35 erauerit et imperium populi romani firmauerit ⸪
36 September mensis· octimber nouimber decimber. principa
37 lem sui retinent appellationem significantes nomine
38 quoti sint áuerno mense .i. est amartio uel quod imbres n
39 in éis immineat: haec romuli fuit annua ordi
40 nata dimensio: qui annum x mensibus dierum uero
41 ccc et iiii· habendum esse constituit. mensesque ita dis
42 posuit. ut iiii exhis martius maius quintilis
43 octimber trigenos singuli ·ui· uero reliqui trigenos

Column: d


quintas
1 haberent dies qui hodie quintanas habent nonas .
2 ceteri septimanas: septimanas autem habentibus abidibus re
3 uertebantur kalendae: addiem septimum decimum:-
4 Uerum habentibus quintanas ad xuiiimum remie ccclxu
5 bat initium kalendarum. sed cum hic numerus neque solis cur cccl iiii
6 sui nequi rationibus lunae conueniret nonnunquam
7 ussu eueniebat ut frigus anni aestiuis mensibus contra
8 et contra calor hiemalibus proueniret: quod ubi contigisset ammar
9 tantum dierum sine ullo mensis nomine patiebantur absumi
10 quantum ad id anni tempus perduceret quo cœli habitus romulus inregn um
11 instanti mensi aptus inueniretur: sed secutus numa
12 l· dies addit ut in cccl et IIII· diebus quibus xii·lunae
13 cursus confici creditur annus extenderetur: atque hís et
14 .l. diebus ásá additis adiecit ui.alios retractos .,   .i. mensibus   abstractos
15 illis sex mensibus qui xxx habẹnt dies .i. est desingulis :ba   dies
16 sin [...]gulos. factosque et l. et ui dies induos nouos
17 men [...]ses pari ratione diuisit: ac deduobus prio
18 rem ianuarium nuncupauit. primumque anni esse
19 uoluit: tanquam bicipitis dei mensem respicientem ac prospi
20 cientem transacti anni finem futurique principia: Qui
21 dam autumant ianuarium nuncupatum exeo quod .i. orco
22 limes et ianua sit anni: Secundum dicauit februo .i. est plau
23 toni qui lustrationum potens credebatur. lustrarique /.
24 eo mense ciuitatem necesse erat: Quo statuit ut /.   sacrificia
25 iusta [...] et diís manibus soluerentur: sed hanc lustrandi con a
26 suetudinem benemotauit christiana relegio: cum inmen feil acos ac cartha intemplo
27 se eodem die sanctae mariae plebs uniuersa cum sacer
28 dotibus ac ministris ymnis modola deuotis pereclis
29 sias perque congrua loca urbis procedit: datusque aponti .i. lucernas
30 fice cunctis cereos inmanibus gestant ardentes inceteris
31 et augescente bona consuetudine idipsum eiusdem beatae
32 matris et perpetuae uirginis festiuitatibus agerededi .,.
33 cit.non utique inlustrationem terrestris imperii quinquen
34 nem sed inperennem celestis regni memoriam quando iuxta
35 parabulamuirginum prudentium ·omnes electi
36 lucentibus bonorum actuum lampadibus ouiamsponso ac
37 regi suo uenientes mox cum eo adnuptias supernae
38 ciuitatis intrauerunt paulo post numma inhonorem
39 imparis numeri unum adducit diem quem ianuario .i. noich thich huili
40 dedit ut [...] tam inanno quam inmensibus singulis praeter i .i. ???
41 unum Februarium impar numerus seruaretur quasi in .
42 feriis et di.nutio et par numerus conueniret: Cum ergo ex hac ???
43 distributione pompilii ad lunae cursum sicut graeci
44 annum proprium computarent necessario et interkalarem

Column: margin_bottom


Et uiii horis lunaribus reliqua et rethid fri chachrind· binís diebus et seniís horís ocus bisse ittrí mís deacc soli octimchull. ǽrat tonimchéla luna
inna óenmís ar nitesta dincotrummus sin· nisi dihuáir ocus bisse ar xxuii diebus :- :- /// hatristimchel deacc trasindami deacc

Luna tridecima reliqua .i.ind dala ocus inna .iiii. hore dochaithi fri arrachtin gréne iarthimchul ndí indrindi dogres it hé immefolngat escidi ocus dano fris inda mí deacc escaidi ocus dano fridamí deac grene: xxui dies dí cocenn damí deacc din diblaib ocus iiii horis inanno et laithe et uiii horae testat de combath cholon rith lunae contra zodiacum :-
issed immefolngi


[fol. 3r]


Column: margin_left


dies
/.

frisin
naraim
ngrecdi

XIII

Column: margin_top


3

Column: a1 mensem instituerunt more graecorum: namet graeci cum anim
2 aduerterent temere .se.ccciiii. diebus ordinauisse an
3 num· quoniam appareret desolis cursu·qui ccclu. diebus circulum.
4 et quadrante zodiacum. conficit deesse anno suo.xi.
5 et quadrantem interkalares statuta ratione commen
6 tati sunt. ita ut octauo quoque anno xc dies exquibus tres
7 menses trigenorum dierum computauerunt interkalarent:
8 hunc ergo ordinem romanís quoque emitari placuit. sed fefellit   .i. anni
9 frustra quippe fugit eos diem unum sicut supra cccliiii
adgrecum numerum

10 ammonuimus additum esse a sé xadgraecum numerum inho
11 norem imparis numeri. ea ré peroctennium conuenire
12 numerus atque ordo nonpoterat: sed qui exinde error sit genitus:
13 Qualiter eidem sit succursum inpraefata chori et praetextati dis
14 putatione: unde et ista decerpsimus qui scire uult in
15 ueniet: Tandem gaius iulius cessar emittatus Egyp
16 tios adnumerum solis annum sicut hodie seruatur instituit:
17 x uidelicet dies obseruationi ueteri superadiciens: ut annum
18 ccclxu dies quibus ipse zodiacum lustrat efficerent:
19 et ne quadrans deesset statuit ut quarto quoque anno dia dano   dano
20 sacerdotes qui curabant diebus ac mensibus unum inter :ar   .-   .-
21 kaḷent diem: eo scilicet mense ac loco quo etiam apud ueteres
22 mensis interkalabatur ·i· est ante .u·ultimos mensis februarii
23 dies: id que bissextum censuit nominandum: Omni enim inter
24 kalationi mensis februarii deputatus est: quoniam is ultimus
25 anni erat quod etiam ipsum degraecorum emitatione faciebant:
26 nam illi ultimo anni sui mensi superfluos interserebant
27 dies: uerum una re ágrecis deferebant: nam illi confec
28 to ultimo mense romani non confecto februario sed post feli .i. termini
29 uicissimum et tertium diem eius interkalabant: terminalibus sci
30 licet iam peractís: deinde reliquos februarii mensisdies
31 qui erant.u. post interkalationem subiungebant. credo ue
32 teri religionis suae more ut Februarium omni modo mar nonis
33 tius sequeretur:– dekalendis et idibus :- :-


XIII. De Kalendis, Nonis, Et Idibus34 Priscis temporibus pontifici minori haec prouidentia dile
35 gebatur ut nouae lunae primum obseruaret aspectum don prims [...] acard
36 uisumque regi sacrificulo nurtiaretur. Itaque sacrificio
37 árege et minore pontifice celebrato idem pontifex .,.   .i. templum idoli
38 kalata .i. est uocata incapitolium plebe iuxta curiam .i. plebum loci
39 calabramquae casae romuli proxima est. quot numero dies ákalendís
40 adnonas superessent pronuntiabat et quintanas quidem dicto .,.
41 quinquies uerbo kalo septimanas repetito septies
42 praedicabat. Uerbum autem kalo graecum est .i. est uoco. Et hunc diem qui
43 exhís diebus qui kalarentur primus esset placuit kalendas
44 uocari· et hinc et ipsi curiae adquam uocabantur calabrae

Column: intercolumnar


l
xiiii

primus dies
primi [...] men
sis

Column: margin_bottom


.i. horae
3

xxii horae .i. lethrichtige .i. xii horae doaccomol [...] ad. x. xxii sic:

Column: b


feroil
1 nomen datum est et classi: quod omnis [...]
2 autem minor pontifex numerum dierum qui ad Nonas su [...]
3 lando prodebat: quod post nouam lunam op[...]at [...]
4 die populares qui inagrís essent confluere inu[...]
5 accepturos causas feriarum arege sacrorum scis[...] .
6 rosque quid esset eomense faciendum. unde quidamhinc nonas
7 existimant dictas quasi nouae initium obseruationis uel
8 quod eo die semper adidus nouem dies conputarentur: porro
9 idus uocare placuit diem qui diuidit mensem: Iduare
10 enim etrusca linga diuidere est. unde uidua quasi ualde idua
11 ·i· est ualde diuisa á uidua áuiro diuisa: nonnullís placet hunc.
12 idus dictas uocabulo graeco áspecie quae apud illos ·idea uocatur
13 quod ea die plenam speciem luna demonstret: notandum
14 autem quod inscriptura sacra kalendas cum legimus nihil aliud quam noue exemplum
15 ortum lunae intelligere debemus iuxta illud numerorum. In
16 kalendís autem .i. est inmensium exordiis offeretis holochausta [...]
17 quia nimirum ebrei ut supradictum est non alia mensium exordia q[...]
18 neominias .i. est noui lunia norunt:-


XIIII. De Mensibus Graecorum19 de mensibus graecorum :-
20 Sed et graeci et egíptii dequibus supradiximus nullam insu[...]
21 mensibus kalendarum nonarum iduum distinctionem obseruant
22 uerum abincipiente cuiusque mensis exordio usque adterm[...] uel
23 num eius crescente simpliciter et inenarrabiliter dierum cur[...]
24 ordine computando perueniunt: siquidem graeci deegip[...]
25 anno et mensibus supradeseruim: motatís extempore[...]
26 rectís pdictarum interkalationum ambagibus cunctis fix[...] reuertentis insuum locum   ci   .i.
27 mensibus anni uertentis ordinauere circulum ·Quorum ple[...]
28 ákalendis decimbribus primum suum inchoantes annum eodem quo[...]
29 mani menses suos dierum numero perstringunt· nil quidem deroma[...]
30 ut praefati sumus kalendis nonís uel idibus curantes: sed aprimo u[...] .i. primus dies primi secundus dies secundi
31 adextrimum diem augescente paulatim numero singu[...]
32 quemque mensem computantes: Uocatur apud eos ipse decimber ap?[...]
33 ianuarius. efdfmor. februarius. perities. martius distrios. aprilis kasitk
34 maius artemeseos. iuinius deseos. iulius. panemeos. augustus los [...]
35 uel biberbare theos
36 sed dict…
37 gordieos. october fletheos noimber dios: Quo illos ordine a[...]
38 obseruare uel menses et nuper transmisus adnos dero[...] feilere   epistula a po stolorum
39 computus eorum annalis ostendit: Et canones qui dicuntur apost[...]
40 idem antiquioribus litteris edocuere. Ubi .xiiua. dies mensi[...] .i. die   is ala laa deacc [...] dano dó ochtimbir ???
41 hiberetei· quarta. iduum octibrium esse memoratur. quo
42 utique [co]lligitur utrumque mensem pariter incipere qui uterque
43 diem xiimum habere probatur eundem quibus etiam sancti
44 patris liber anatolii quem depasca composuit adiuuatur   .i. est
44 astipulatur Ubi scriptum est: ergo in primo
45 anno initium primi mensis quod est xix


[fol. 3v]


Column: c1 [...] mensis famenoth
2 [...]tri mensis [...] romanos
3 [...] enim ui[...]simam s[...]am diem distri mensis xx[...]
4 aeque uicesimam secundam martii fore commendans et indicat mani distios et martius
5 feste quia simul uterque mensis initium sumit et ne quis dicat
6 quod anatolius inhac sententia non scripsit ·xi·kalendas.sed.uiii kalendas
7 apriles: uincit hoc non ita esse mensis egiptiorum faminoth· cuius xxa nun…   ·autem
8 dies non u[iii] kalendarum sed xikalendarum aprilium est dies. utrique .i. est qui uiiikalendas
9 [et qui] xikalendas aprilis inanatolio legunt: xxmamuiamdiem egiptii
10 mensis ineadem sententia habent annotatamquae absque ulla
11 dubietate inxi kalend April. deuenire probatur, iuxta quod superius eorum
12 annalem describentes signifcaui


XV. De Mensibus Anglorum


. . .
13 demensibus anglorum:- ·mihi
14 Antiqui anglorum populi neque enim mihi congruum uidetur aliarum gen
15 tium annalem obseruantiamdicere et meae reticere
16 iuxta cursum lunae suos menses conputauere: unde et á
17 luna ebreorum et graecorum more nomen accipiunt: si quidem apud eos luna appellat.
18 [mona] mensis monath primusque eorum mensis quem latini iana
19 rium uocant dicitur giuli. deinde februarius solmonath martius. rhed
20 monath. aprilis eustormonath. maius trimilci. iunius. l.i.da iulius
21 [...]militer li.da agustus ueodmonad. september halegmonath october
22 [...]ntirfillid. nuimber blodenmonad. decimber. giuli eodem quo ianuarius
23 [...]ne uocatur Incipiebant autem annum ab uiii kalendarum ianuariarum
24 [...]nunc natale domini celebramus: et ipsamnoctem nunc nobis
25 [...]ro sanctam tunc gentili uocabulo ·modronecht .i. est matrum noc
26 [...]em appellant ob causamut suspicamur cerimoniarum quas
27 [in ea] peruigiles agebant. etquotiescunque commonis esset annus
28 ternos menses lunares singulis anni temporibus dabant:
29 [...] embolismus hoc est xiii·mensium lunarium annus occur
30 reret superfluum mensem aestati opponebant. ita ut tunc tri lida indi .i. embolism in tris lid et iunius
et iulius

31 [...][simul lida nomine ]uocarentur. et ob id annus ille trili
32 [di cog]nominabatur habens Iu menses aestatis ternos ut
33 semper temporum caeterorum. Item principaliter annum totum in
34 duo tempora, hyemis, uidelicet, et aestatis dispartiebant, sex
35 illos menses quibus longiores noctibus dies sunt aestati tribuendo,
36 sex reliquos hyemi. Unde et mensem quo hyemalia tempo
37 ra incipiebant uuinterfylleth appellabant, composito nomine
38 ab hyeme et plenilunio, quia uidelicet a plenilunio eiu
39 [...]
40 [...]
41 [...]
42 [...]

Column: intercolumnar


l
xui
%
co
???
???
%Column: d1 suis offerebant rhedmonath adea illorum rheda.
2 cui inillo sacrificabant nominatur Eusturmo
3 nath qui nunc pascalis mensis interpretatur quondam adea
4 illorum quae eostree uocabatur et cui inillo festa celeb
5 rabant nomen habuit: cuius nomine nunc pascale tempus cog
6 nominant. consueto antiquae obseruationis uocabulo
7 gaudia nouae sollempnitatis uocantes. trimilici uo
8 cabatur quod ·iii· uicibus ineo perdiem pecora mulgerentur:
9 talis enim erat quondam ubertas britanniae uel germaniae
10 dequa inbritanniamnatio intrauit ánglorum Lida
11 dicitur blandus siue nauigabilis quod inutroque mense
12 et blanda sit serenitas aurarum et nauigari soleat
13 equora: ueodmonad mensis zezanior quod tx ea
14 tempestate maxime abundant. halegmonad mensis sacrorum
15 uuinterfylleth potest dici composito nouo nomine hiemi
16 plenilunium. blothmonad mensis immolationum
17 quia ineo pecora quae occisuri erant diis suís uoue agimus   ago
18 rent: gratias tibi bone iesu qui nos, ab his [...] uanís
19 a uertens tibi sacrificia laudis offerre donasti :-
20 designis xii mensium: C. XVI


XVI. De Signis Duodecim Mensium21 Singuli autem menses sua signa inquibus solem recipi
22 ant habent .i. est aprilis· arietis. maius. tauri ·iunius geminorum
23 iulius cancri agustus leonis. september uirginis. october libre
24 nouember scorpionis decimber sagitarii. ianuarius capricorni. februarius
25 aquarii martius. piscium: sicut quidam ueterum uersibus .-   aries   .-
26 explicauit heroicis: respicis aprilis frixae kalendas.
27 Maius aginorei miratur cornua tauri:- ???
28 Iunius equatos coelo uidet ire laconas:-
29 Solstitio ardentis cancri fert iulius astrum:-
30 Augustum mensem leo feruidus igne perurit:- io
31 Sidere uirgo tuo bachum septimber opimat:-
32 equat et octimber sementis tempore libram:-
33 scorpius hibernum praeceps iubet ire nouembrem:- sagittarius
34 terminat architenens medio sua signa decimbri:- ·ri   .i. rande
35 princium iani sancit tropicus capricornus:-
36 mense numae inmedio soli distat sidus aquarii:- ???
37 Procedunt duplices inmartia [te]mpora pisces:-
38 qui quod de uno decimbri specialiter dixit de ceteris utique generaliter
39 [intelligen]dum signauit quia uidelicet singula quaeque signorum medio
40 suo mense terminentur amedio priore sumant exortum.
41 dequorum possitione strictim nescientis cum??? instruemus obsec
42 ro scientibus oneri non sit. Undique gyrum coeli rotundissimum
43 per liniamzodiaci circuli quasi per zonamquamdamamplissimae
44 spere circumdatamdistincti ordines geminarum xii· sese .i. rosaig cach inalaill
45 inuicem contingentium obsident: tantae sunt magnitudinis ut
46 non minore quam duarum spatio horarum uel oriri uel occidere uel


XVIIII. Item De Eodem Si Quis Computare Non Didicit


[fol. 4r]


Column: margin_left


iss ocht nuara bíte forsna secht
laib fíchet dotet
cae ndib is in tris
… tri ocht as
kalenda secht lae fichet (?) dotet ordo

%
·l· sa
tius

x͠x

Column: a1 Si quis uero [etiam] kalculandi minus [idone]us lunaris
2 tamen circuitus existit curiosus et huic ad capacitatem in
3 genioli sui acommodamus argumentum quo id quod quaerit
4 inueniat siquidem totam annalis circuitus siriem quae xii
5 mensibus continetur alphabetis distinximus: ita duntaxat,
6 ut primus et secundus ordo uicenos et septinos dies: tertius
7 autem uno amplius complectatur: illo uidelicet qui detertio repe
8 titis uiii horis superfluis accrescit: et ut diebus quos sig
9 nare uolebamus litterae subficerent non singulis has di .i. da lae fri oienlitir
10 ebus sed alternis apposuimus: atque ideo non ultra ·o· litteram al
11 phabetum tangere opus erat: praeposuimus h eidem operi
12 paginam regularem quae x et ix alphabeta huiusmodi a diuer ???
13 sis litteris inchoantia totidem annorum circuli decenno
14 uenalis caperet simul et mensium signorumque uocabula ???
15 xii· quae ordine hoc dispossita iuxta numerum dierum quibus luna
16 zodiacum peruolat: xxuii linias habet inlongitudine no
17 minibus signorum ante nominibus uero mensium retro annota
18 tas: ut qui signorum imperitus est exmensium tamen notitia pos
19 sit inuenire quod quaerit x uero et ix. habet in latitudine linias
20 quae ordinem decennouenalis circuli supra annotato quemlibe  
21 annorum numero praemonstret: cum igitur anno quolibet diem quo
22 insigno uel cuius mensis inpartibus lunam habeat scire uolue felere   .i. imbí
23 ris aperto codice nota litteram quae eidem sit praeposita diei m
24 et recurrens adregular paginam inqua litterarum est dis tuass inochtor
25 tincta congeries eodemque statim anno extitulo frontis
26 inuento illamquam querebas litteram eiusdem diei inuenies.
27 atque ante ac retro inspiciens quod signum quemue mensem ere
28 gione habeat annotabis: ponamus aliquod quo adcaetera lector
29 conualescat exemplum: queris ubi sit luna uerbi gratia in
30 kalendas aprilis anno ui· cir culi decinnouenalis. aperí codicem
31 quaere diem kalendarum memoratarum inuenies ·e· litteram praescriptam
32 recurre adpaginam regularem: uidebis annum sextum
33 perspecto eius alphabeto .e. litteram reperies: Circumfer oculos ad di nd leth ailiu
34 latera: hinc geminorum extrema illinc iunii mensis initio
35 deprehendes esse notata: Et siue eruditus siue semplex sis lector
36 palam té quod cupiebas inuestigase laetaberis insuper
37 et toto illo anno quibus cunque diebus ·e· litteram uideris adscrip
38 tam siue crescentem su decrescentem inhísdem caeli parti
39 bus lunam nouer esse conuersatam. non enim hoc argumento inde crementus
40 trimento anicremento suae lucis inaduerso anin coitu
41 solis sit praepossita luna requiris sed et si hoc scire deside argu [...] mint
42 ras aderit argumentum uetus egiptiorum obseruatione
43 traditum:- quota sit luna in kalendas quasque:-


XX. Quota Sit Luna In Kalendas Quasque44 Primo decinnouenalis circuli anno in quo nullae sunt
45 epactae in kalendas ianuarias uiiii est luna in kalendas februarias xma

Column: intercolumnarfad di litraib alfabeti
xxix xxuii

Column: margin_bottom


4
4

Column: b1 in kalendas Martias[...]
2 da [...]
3 [...] in [...]
4 hos tibi numeros pro regul[aribus[...]]
5 quibus annuas addens epactas luna quota sit per[...]
6 sine errore [reperies] si enim uis scire quota est luna in kalendas
7 ianuarias anno secundo circuli decennouenalis· tene .i. ar chiunn .i. xi kalendae aprilis .i. anni ar chiun isin libur
8 nouem regulares adde epactas ·xi· fiunt xx·uige[...]
9 luna est: Si uis scire quota est luna in kalendas iunias anno for xi
10 tertio tene regulares ·xii· adde epactas anni illius xxii ar
11 fiunt xxxiiii tolle xxx· rem ent .IIII· quarta luna est hi frithcheist
12 in kalendas memoratas: quod si quis obiecirit uel huius uel praecedentis argumint inna sén
13 argumenti alicubi ordinem uacilare doceat: ipse in huius
14 modi questionibus indagandís ueracius et compendiosius ar
15 gumentum· et nos libenter gratanterque accipiemus: hoc autem p[rae] pagine regularis
16 cedens quod commemorauimus argumentum et nonnullis
17 ad transcribendum iam dedimus. et inprincipiis huius nostri
18 culi praefigendum esse censemus: Porro praesens argumentum
19 quod de luna kalendarum querenda posuimus hoc tantum loco comme
20 morasse et docuisse sufficiat: namcognita quota sit
21 in kalendas luna facile etiam ceteris cuiusque mensis diebus ambas cete .i. acht asrobartha inmí
22 qua sit etate cantato ipso mense et concurrentibus digitis .i. teora bliadni frithriagla
23 apparebit: Sunt autem anni tres circuli decennouenalis in quibus idem .i. ar nitoscelai argumint acht bliadni slain
24 argumentum stabilitatem sui tenoris conseruare nequeat: finis ogdad   argument???
25 octauus uidelicet ximus et xixmus cui causam notan
26 di uaria facit ac dispersa per annum embolismorum
27 insertio siquidem anno octauo luna kalendarum Maiarum
28 iuxta rationem argumenti XXuIII compu
29 tatur: sed propter embolesmum qui in martio mense in
30 seritur xxuii· probatur existere Item in Calendas Iulias
31 iuxta argumentum ·xxx· fieri potuit luna sed propter adiect
32 ionem diei quidem quem superfluitas embolismi attul
33 erat fit XXIX. Item anno XI[...]
34 nonas decimbres accenditur fac[...]
35 simam esse et uiiiuam: cum hanc r[...] forcenn
36 tunc existere doceat. Item anno[...]
37 lesmi tertio die nonarum martiarum
38 kalendas maias xxuiii computari c[...]
39 gumenti calculationem canatur[...]
40 tus lunaris dequo insequentibus
41 gumenti impugnat: si enim ipsum[...]
42 tios áseptembrio mense ubi pri[...]
43 aueris: necesse est ut luna iulii[...]
44 nouem dies ut nunquam alias h[...] egiptacdae .i. iiii kalendae
45 ratione saltus amisso: et ob id l[...]
46 tertia reddatur quae iuxta argum[...]


[fol. 4v]


Column: margin_leftColumn: c1 [...] quod [nos] supra docuimus a iania[rio]
2 [...] argumenti su[me]re mauis eodem
3 [...] in kalendis dec[embris septima incurr]
4 [...] [mentum] sexta fieri d[ebuisse] puta
5 [...] imirum luna nouimbri mensis unam amit
6 tit diem et pro XXX consuetís unde xxx. solum diebus cogitur … ia …
7 esse contenta quae profecto omnia melius coloquendo quam
8 scribendo docentur: Non autem transitorie commemo o thosuch bliadne egiptacdae
9 randum quod hoc argumentum a septembrio quidamincip aetas lunae for kalendis mís egiptacdai inso
10 iunt ponentes eidem septimbrio regulares ·u· octim la … tum for ix lu
11 bro ·u· noimbrio·uii· decimbrio·uii· caetera ut supra ix
12 nos docuimus quod ob auctoritatem egiptiorum ratio
13 nabiliter prursus agunt ut áquibus origo compu
14 tandi sumpta est horum quoque incomputando anni
15 principium imittentur: uerum aliis aptius multo
16 et expeditius uidetur ut conputatio omnis quantum non metnadfrithber
17 necessitas rationis obsistit aprincipio anni sui etiam .i. condib o kalendis ianuariis do inscanna
18 apud romanos incipiat et usque ad terminum anni
19 ratio atque intemerato ordine procurrat:- :-


XXI. Quae Sit Feria In Kalendas20 quae sit feria inkalendas:- supradicto   do fius cid lae sechtmaine forso…
kalendae cach mís cocenn m bliadne

21 Simile autem huic tradunt argumentum adin
22 ueniendam diem kalendarum prumptissimum. ita dun it saini riaglori inso   .i. supradicto
23 taxat ut aliis utens regularibus quod inhoc per epac do buith uiiii kalendae fo[...]raib   argumento
24 tas facis inillo facias per concurrentes septima
25 nae dies. Habet ergo regulares ianuarius ·duos· februarius ·u· martius ???
26 ·u· apriles ·i· maius ·iii· iunius ·ui· iulius ·i· agustus ·iiii· september uii·
27 october ·ii· nouimber ·u· decimber uii: qui uidelicet regulares hoc spe cid lae sechtmaine
28 cialiter indicant: quota sit feria per kalendas eo anno
29 quo u[...] concurrentes asscripti sunt dies: caeteris uero an
30 nis odis concurrentes quotquot inpraesenti fuerint
31 adnotati ad regulares mensium singulorum: et ita
32 [...]rore semper inuenies: hoc tantum .i. biith doith forlaim
33 [...]m imminente anno bissextili
34 [...]um intermitendus est dies: eo tamen
35 [...]es inianuario februarioque úta
36 [...]rimum marts per illum qui
37 [...]lis computare incipias: Cum ergo
38 [...]atia ianuariarum querere uis
39 [...]currentes septimane dies qui fui
40 [...]putas utpote .iii. fiunt .u. quinta
41 [...]e ianuariae: Item anno qui .ui. habet
42 [...]u· regulares mensis martii: cuire [...] huait
43 [...]ui· fiunt xi· tolle: uii· reman
44 [...]ferie sunt kalenae martiae :- :-


XXII. Argumentum De Qualibet Luna Vel Feria45 [...]gumentum dequalibet luna :-

Column: intercolumnar


%
dober
frit a lin
lae óthus
bliadne con
rici a lae
frecndairc
inbí
???
.i. bite for
·xi·

%
dindrala huait cxuiii
dofuarat latt oienar .i. nonus
ocus x condid .xi.

Column: d1 Est etiam uetus argumentum, non modo de
2 quorumlibet inter kalendas dierum luna uel feria dign
3 repertum: aliquanto quidem grauius addiscendum sed mai
4 tamen nobis auctoritate contraditum atque minoribus nostra eque
5 solertia tradendum: s ergo uis scire hoc uel illo die quota
6 sit luna computa dies aprincipio mensis ianuarii usque indiem
7 dequo queris: et cum scieris adde aetatem lunae quae fit inkalendis issi insin aram índi a cuirethar fobith is noichtech ocus XXX file isind argumint
sin

8 ianuariis partire omnia per .l.ix. etsi amplius xxx remanse
9 rint tolle .xxx. et quod superest ipsa est luna diei quam queris: Item si
10 uis scire hoc uel illo die quota sit feria computa dies ákalendis ianu
11 ariis usque indiem dequo inquiris et cum noueris adde feriam
12 quae fit die kalendarum ianuariarum: etsi bissextilis annus est etiam bissexti
13 diem postquam transierit augmentare memento: partire omnia per .uii.
14 et quod remanet diem tibi septimanae quae sit ubicumque queris os
15 tendet quod ita solum sine labore currit argumentum: si numerum men
16 sium singulorum perkalendas nonas et iduus memoriter decantare
17 consuescas :- :-
18 ianuarius in kalendas í in nonas .u. inidus xiii
Iulius in kalendas clxxxii in nonas clxxxuiii inidus cxcvi
19 februarius in kalendas xxxii in nonas xxxui inidus xliiii
augustus in kalendas ccxiii in nonas ccxvii inidus ccxxv
20 martius in kalendas lx in nonas lxui inidus lxxiiii
september in kalendas ccxliiii in nonas ccxlviii inidus cclvi
21 aprilis in kalendas xci in nonas xcu inidus ciii
october in kalendas cclxxiiii in nonas cclxxx inidus cclxxxviii
22 maius in kalendas cxxi in nonas cxxuii inidus cxxxu
nuimber in kalendas cccv in nonas cccviiii inidus cccxvii
23 iunius in kalendas clii in nonas clui inidus clxiiii
decimber in kalendas cccxxxv in nonas cccxxxviiii inidus cccxlvii

24 Si ergo uis scire uerbigratia anno quo perkalendas ianuarias nona est luna
25 quota sit luna inkalendas maias: dicito maius inkalendís cxxi
26 tolle kalendas: remanent cxx. adde uiiii· fiunt cxxuiiii par est   .i. a ocht deac ar chét
27 tire per luiiii quinquagies nouies. bini cen decusoctus: tolle
28 c xuiii remanent .xi. xima est luna inkalendas maias: siuís
29 scire quota est luna inxukalendas iunias dicito iunius inkalendis clii .i. dies
30 tolle xu kalendas iunias: remanent ccxxuii. adde.ix:fiunt cxlui. ???  xuiii
31 partire per luiiii: quinquagies nouies bini cxiix. tolle c xiix
32 remanent xxuiii ⸪ xxuiiiiua est luna inxu kalendas iunias: si uis
33 scire quota est luna uii iduus decimbres: dicito decimber in
34 iduus cccxluii: tolle .uii.idus remanent.cccxl. adde
35 noem fiunt cccxl noem partire per luiiii. quinquagies noues
36 quini ccxcu: to ccxc.u. remanent liiii: tolle xxx rema ·
37 nent xxiiii: uicissima quarta est luna die memorato: iuuat
38 huiusce argumenti ussum: si calculator ultimae quinquagen
39 simae nonae partis diligentius memoriae commendat: quin
40 quagies nouies seni cccliiii quinquagies nouies quini
41 ccxcu :-

Column: margin_right


.i. ocus niairmisiu
allae
nisin
TEI
ÖNB/Wien, Codex 15298