Edition

Rekening 5066

Number of Transactions
0

Entity view off

Entity view on

The invisible tab :)

Style Key

Econ. Agent

Individual

Group

Organisation

Commodity

Service

Right

Place

Date

Transaction

Subtotal

Total

Transcription

[1r°]

rekeninghe der vier rentmeest(er)s der
stat van love(n) te weten meest(er) ja(n) van
ov(er)winghe, henr(ic) wante, dide vincke ende
jan de(n) prike(re) van al dat sij ontfaen en(de)
uutghegeve(n) hebben, vand(en) rente(n) en(de) opco
mi(n)ghe der rentmeest(er)scappe vand(er) stat
toebehoiren(de), van opten yersten dach vand(er)
maent van oexst int jae(r) ons he(re)n
1438 tot opten lesten dach vand(er)
maent van octobri int selve jae(r), als
vand(en) yersten q(ua)rt jaers, welke rekeni(n)ge
gedaen es in div(er)sche mu(n)te(n), de allen ghe
valueert sijn in rijnsche guld(en), stuc te 54 pl(acken)

ontfanck
eerst ontfaen vand(er) stat vercochten ass(ize), die alle jae(re) verande(re)n op div(er)sche p(er)sone(n) vand(en) yersten q(ua)rt jaers eerst van janne pa(n)nest(er)t va(n)d(er) wij(n) ass(ize) vii[c] lxii guld(en) mett(er) edic assi(ze)
qui(n)ten van valkenborch vand(er) wolle ass(ize) xxix guld(en) iii q(ua)rt xii pl(acken) xi s p
jan m(er)cels vand(er) laken ass(ize) lxxx guld(en) i(½) q(ua)rt
jan van colen vander) weet ass(ize) xiii guld(en)
jan gheerlex vand(er) zied(er) ass(ize) iii guld(en) iii q(ua)rt vii pl(acken) – iii s p
henr(ic) van vucht vand(er) zout ass(ise) v(½) guld(en) xiii pl(acken)
jan van diene(n) vand(er) corne ass(ize) v(½) guld(en)
claes van dormale vand(er) pont ass(ize) xcvi gul(den) i(½) q(ua)rt
ja(n)nes van royde vand(er) ca(lcs)thien lviii guld(en) iii q(ua)rt
jan de joede vand(er) vleeschuys c xxxii gul(den) i(½) q(ua)rt
jan van dieve(n) vande(n) corne ass(ize) v(½) guld(en)
[1v°]
jan de joede vand(er) vischmerct xcii gul(den) i(½) q(ua)rt
symoen vand(er) meersb(er)g(e) va(n)d(er) tolleke(n) ii gul(den) ix pl(acken)
gheert van rotselae(r) vand(er) beck(er) ass(ise) xxvii gul(den) i q(ua)rt ii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
jan wellens vand(er) bleyk ass(ize) i gul(den) i q(ar)t ii pl(acken) xvi s p
henr(ic) mette(n) gelde vand(er) vett(en) ass(ize) xxvi guld(en)
jasp(er) kimpe vand(er) snedeken vii(½) vi pl(acken)
jan gilanis vand(er) mershalle xx guld(en) iii q(ua)rt xi pl(acken) xi s(chellingen) p(ayments)
jan de joede vand(er) inde gelde xix guld(en) v pl(acken) xii d(enier) p
su(mma) van dat die rentmeest(er)s ontfaen hebben vand(er) stat vercocht ass(izen) bi(n)ne(n) den yersten q(ua)rt jaers compt op xiii[c] lxix guld(en) rijn(sch) xxiii(½) pl(acken) stuc te liii pl(acken) get(eld)g
[2r°]
ander ontfanck vand(en) bie(r) ass(ize) die dit jae(r) onv(er)cocht was en(de) d(er) stat bleve(n) es, en(de) heeft de doen inhale(n) en(de) op heffen bi wout(er) borgelijn, arde willems, ard inde(n) rop en(de) met ja(n)nes vliege(n) en(de) roele(n) van(der) elst, hae(re)n clercken ierst soe hebben die bried(er)s binne(n) d(er) stat van love(n) binne(n) den voirs(creven) yerste(n) q(ua)rts jaers gebrouwen also dat inne den regist(er) der stat voirs(creven) den voirs(creven) rentmeest(er) bide(n) voirs(creven) p(er)sone(n) ov(er)bracht es iiii[c] xcii hoppen en(de) tot elk(er) hoppe(n) gaen iiii mudd(en) mouts love(n)scher maten d(aer)af me(n) geeft van ass(ize) ii guld(en) i q(ua)rts maken xi[c] vii guld(en) rij(n)s
It(em) de bried(er)s van buyte(n) love(n) ond(er) den he(er) van hev(er)le hebben gebrouwe(n) binne(n) den voirs(creven) yerste(n) q(ua)rts jaers xl hoppe(n) val(len) te ii p(er)se als bove(n) xc guld(en)
en(de) vand(er) koyte(n) de van bute(n) love(n) come(n) es binne(n) de(n) voirs(creven) q(ua)rts jaers xvi(½) guld(en)
so(mma) vand(en) onv(er)cochten ass(ize) binne(n) de(n) voirs(creven) yersten q(ua)rts jaers xii[c] xis(½) gul(den) g
[2v°]
ander ontfanc vanden bute(n)port(er)s jaerrenten, die sij der stat sculdich hebben geweest van outs en(de) van nuws binne(n) den yersten q(ua)rt(en) jaers en(de) eerst vand(er) maent van oexst xiiii[c] xxxviii eest van pauwels vand(en) bevele iii gul(den) xii (in) oexst
jan florida van bram alloir iiii gul(den) xii (in) oexst
henr(ic) vand(er) lynden van h(er)selt iii gul(den) xii (in) oexst
jan van lymelettez iii gul(den) xxi (in) oext
ard van nde(er)hem van waemale iii gul(den) xxii (in) oext
jan jaket van clabbeet ii gul(den) xxiii (in) oext
geerd qua(n)telaet van hev(er)le ii gul(den) xxvi (in) oext
gheert vand(en) voirt van west(er)le v gul(den) xxx (in) oext
jan le keu van tubeec iiii gul(den) xxx (in) oext
willem trippin van molenb(ais) i gul(den) xxxi (in) oext
som(ma) xxx gul(den)g
[3r°]
in septembri 1438 eerst jan michgiels van buedingen ii gul(den) i (in) sept(embri)
jan da(m)me? oede van dion ii gul(den) i (in) sept(embri)
henr(ic) de clerc van he(re)ntals ii gul(den) ii (in) sept(embri)
jan nuwestat van duffle vi gul(den) vi (in) sept(embri)
jan megenels van wuestmeers ii gul(den) ix (in) sept(embri)
jan van ramseer van beets iii gul(den) ix (in) sept(embri)
jan van basel gehete(n) van rome(n) iiii gul(den) ix (in) sept(embri)
willem le latre van valiopont ii gul(den) ix (in) sept(embri)
lam(bert) snex van coytenb(er)ge iii gul(den) xiiii (in) sept(embri)
colijn de roysart vii gul(den) xiiii (in) sept(embri)
pauwels van viersel iiii gul(den) xiiii (in) sept(embri)
philips vand(n) bosch van asten iiii gul(den) xviii (in) sept(embri)
jan de cleit van luick iiii gul(den) xviii (in) sept(embri)
jan van rikemode van waelhem iiii gul(den) xxii (in) sept(embri)
jan vand(en) bome van yersel vii gul(den) xxii (in) sept(embri)
hubr(echt) mattelot van ha(n)nuyt x gul(den) xxii (in) sept(embri)
jan hoyxken van visenaken i gul(den) xxvi (in) sept(embri)
jan le fienet van =ho= ophain i gul(den) xxix (in) sept(embri)
jan lint(er)ma(n) gehete(n) claes v gul(den) xxx (in) sept(embri)
so(mma) lxxiii gul(den)g
[3v°]
in oct(obris) xiiii[c] xxxviii eerst jan van wesenbeet van schoten ix gul(den) ii (in) oct(obris)
goeswijn vand(en) b(er)ghe van wambeec v gul(den) iii (in) oct(obris)
ard lavec van yttre iii gul(den) vii (in) octobris
jan langelet van ophain vii gul(den) vii (in) octobris
wout(er) van hoddiemont vii gul(den) vii (in) octobris
wout(er) pulma(n) van brecht x gul(den) vii (in) octobris
hen(ric) van mulle(n)gem van zanth(oven) vi gul(den) vii (in) octobris
henr(ic) de cellar van jandrain iiii gul(den) vii (in) octobris
henr(ic) goudack(er) van leeuwe i gul(den) vii (in) octobris
willem van oostkerke vi gul(den) xi (in) oct(obris)
jan le caille van tubeec iiii gul(den) xi (in) oct(obris)
giel(is) buir? gehete(n) posty iiii gul(den) xi (in) oct(obris)
johana van petit bomale v gul(den) xi (in) oct(obris)
willem vand(er) blaect vi gul(den) xi (in) oct(obris)
henr(ic) raspe van ned(er)wynde iii gul(den) xi (in) oct(obris)
jan del bruwie(re) van ronkirez vi gul(den) xiii (in) oct(obris)
jan de four dittre iiii gul(den) xiii (in) oct(obris)
kat(line) de rossial van tubeet iii gul(den) xiii (in) oct(obris)
gheert thierele ii gul(den) xiii (in) oct(obris)
lambr(echt) clairissien van valeer v gul(den) xiiii (in) oct(obris)
jan vand(en) dijck van ytegem iii gul(den) xiiii (in) oct(obris)
henr(ic) le rat van zart ii gul(de) xvi (in) oct(obris)
daem co(m)mier van ov(er)yssche vi gul(den) xvii (in) oct(obris)
gor(t) botson van senef viii gul(den) xviii (in) oct(obris)
ard vand(en) male van stahille xi gul(den) xix (in) oct(obris)
jan joly de henewierez viii gul(den) xvii (in) oct(obris)
philips van beafont iii gul(den) xx oct(obris)
philips dabin van vileer iiii gul(den) xx oct(obris)
willem bairon van beertrez ix gul(den) xx octobris)
[4r°]
weri van chasteal van ha(n)nuyt iii gul(den) xx (in) oct(obris)
reyner vand(en) kerchove van leeuwe v gul(den) xx (in) oct(obris)
jan van janchelet van p(er)weis iiii gul(den) xx (in) oct(obris)
jan der boven van p(er)weis iiii gul(den) xx (in) oct(obris)
jan weri van marantsart vi gul(den) xx (in) oct(obris)
jan senescal del anne vi gul(den) xx (in) oct(obris)
jan moreal van maransart iiii gul(den) xx (in) oct(obris)
henr(ic) ards van beets iiii gul(den) xx (in) oct(obris)
jan de becke(re) van b(er)them ii gul(den) xx (in) oct(obris)
wout(er) craessart van meld(er)t i gul(den) xx (in) oct(obris)
willme masse van geldenake(n) vi gul(den) xxi (in) oct(obris)
jan le begge van ghete v gul(den) xxii (in) oct(obris)
willem van ere(n)bodegem iii gul(den) xxiiii (in) oct(obris)
henr(ic) le preit van frasna viii gul(den) xxiii (in) oct(obris)
jan le hongre dev(er)nas iii gul(den) xxviii (in) oct(obris)
claeus de haze van willemb(er)c ii gul(den) xxviii (in) oct(obris)
wout(er) sthernir van outg(ar)den iii gul(den) xxviii (in) oct(obris)
steve(n) retlar van goye vi gul(den) xxix (in) oct(obris)
col(art)? conit varlet va(n) chastre viii gul(den) xxix (in) oct(obris)
so(mma) van(den) voir(screven) buten poir(ter)gelde dat com(m)e yerst binne(n) den voirs(creven) yersten q(uar)t jaers compt op iii[c] xxx vii gul(den)g
so(m)ma so(m)marum van alden ontfanghe binne(n) desen yersten q(ua)rt(en) jaers compt te gad(er) op ii[m]ix[c]xxv gul(den) r(ijns)g l pl(acken) xii s ps stuc te liiii pl(acken) get(eld)p
[4v° (blanco)]
uutghegeven
[5r°]
jeghen dit voirs(creven) ontfanc, dat de voirs(creven) rent meest(er)s ontfaen ende innegehave(n) hebben vand(er) stat ass(ize) en(de) vand(en) port(er)s jaerrenten, gelijc in dontfaen vanden selve(n) yersten q(ua)rts jaers ver claert es soe hebben sij wed(er) uutgegeve(n) en(de) betailt binne(n) den selve(n) q(ua)rts jaers, gelijc volgt erst in lijftochte(n)
te brux(el) in lijftochte(n) die de stat aldae(r) sculdich was vand(er) mae(n)t va(n) oexst xiiii [c] xxxviii x s gr(oten) oude
te brux(el) in lijft(ochten) die de stat aldae(r) sculd(ich) was binne(n) der maent va(n) sept(ember) xiiii[c] xxxviii xxv s gr(oten) oude
te brux(el) in lijft(ocht) die de stat aldae(r) sculd(ich) was vand(er) mae(n)t va(n) oct(obris) xiiii[c] xxxviii x s gr(oten) oude
so(mma) vand(er) lijft(ochten) die de rentmeest(er)s voirs(creven) betaelt hebben binne(n) den yerste(n) q(ua)rts jaers compt xlv s gr(oten) oude xv torne voir elc l gr(oten) oude en(de) xlviii pl(acken) voir den torne ger(eder) maken xxxiii torne en(de) iii q(ua)rts van ene(n) torn de maken in rij(n)sch stuc te liii pl(acken) ger(eder) xxx gul(den) rij(n)s g
te vilvorde in lijftochte(n) die de stat aldae(r) sculdich was vand(er) mae(n)t van sept(embris) voirs(creven) v s gr(oten) oude en(de) dae(r) voir iii gul(den) i q(ua)rt rijns
[5v°]
te mechlen in lijf(tochten) die de stat ald(aer) ae(n) sculd(ich) was vand(er) maent oexst voirs xlv s(chellingen) gr(oten) oude
te mechlen in lijf(tochten) die de stat ald(aer) sculd(ich) was vand(er) maent van sept(embris) voirs(reven) xlvi(½) s(chellingen) gr(oten) oude
te mechlen in lijft(ochten) die de stat aldae(r) sculd(ich) was vand(er) mae(n)t van oct(obris) voir(screven) xiiii s(chellingen) gr(oten) oude
so(mma) vand(er) ijft(ochten) die de rentmeest(er)s voirs(creven) bet(aelt) hebben te mechlen binne(n) de(n) voirs(creven) yerste(n) q(ua)rts jaers compt op v l vi s vi d gr(oten) oude die make(n) in rijnsche xiii gul(den) rijns voir elc l gr(oten) oude ger(ekent) lxix gul(den) rij(n)s xii pl(acken)p iii s ps
tandwerpe(n) in lijft(ochten) die de stat aldae(r) sculd(ich) was vand(er) maent van oexst voirs(creven) x s(chellingen) gr(oten) oude
tandwerpe(n) in lijft(ochten) die de stad aldae(r) sculd(ich) was vand(er) mae(n)t va(n) septe(mbris) voirs(creven) x s(chellingen) gr(oten) oude
tandwerpe(n) in lijft(ochten) die de stad aldae(r) sculd(ich) was vand(er) mae(n)t va(n) oct(obris) voirs(creven) vi(½) s(chellingen) gr(oten) oude
so(m)ma vand(er) lijft(ochten) die de rentmeest(er)s voirs(creven) bet(aelt) hebbe(n) tandwerpe(n) binne(n) den yerste(n) q(ua)rts jaers compt op xxvi(1/2) s gr oude de make(n) xiii gul(den) voir elc l gr oude ger(ekent) xvii gul(den) ii(½) q(uar)t r(ijns)
[6 r°]
te love(n) in lijft(ochten) de de stat aldae(r) sculd(ich) was van(der) maent van oexst voirs(creven) xx s(chellingen) gr(oten) oude
te love(n) in lijft(ochten) die de stat aldae(r) sculd(ich) was van(der) maent van oct(obris) voirs(creven) iii (pond) ii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) oude
so(m)ma vand(er) lijft(ochten) die de rentmeest(er)s voirs(creven) bet(aelt) hebbe(n) te love(n) binne(n) den yerste(n) q(ua)rts jaers voirs(creven compt op iii (pond) i (½) s gr(oten) oude xiii gul(den) r(ijns) It(em) voir elc (pond) gr(oten) oude gerekent maken liii gul(den)g i(½) q(uart)s r(ijns)q
so(m)ma vand(er) lijft(ochten) die de rentmeest(er)s voirs(creven) betaelt hebbe(n) binne(n) den yerste(n) q(ua)rts jaers te brux(el) te vilvoird(en) te mechlen tandwerpen en(de) te love(n) compt op c lxxiii gul(den)g iii q(uart)rs rij(n)sq xii pl(acken)p iii s(chellingen) p(ayments)s stuc te liiii pl(acken) ger(ekent)
[6v°]
ander uutgheve(n) in erfrenten die de stat v(er)cocht heeft o(m)me grote node ende orber wille van ouden acht(er)stalle lijft(ochten) die de stat sculdich was bute(n) lants dae(r) me(n) den oirscreven acht(er)stelle niet gequijt heeft eerst hebben de voirs(creven) rentmeest(er)s betaelt in erve dat de stat sculd(ich) was hae(re)n por(ter)s van binne(n) love(n) dat hem viel opten yerste(n) dach vand(er) mae(n)t van oexst xiii[c] xxx viii dae(r) de som af compt op xlix(½) gul(den)
It(em) hebben sij bet(aelt) in erve dat de port(er)s van binne(n) love(n) viel xv dage(n) in oexst voirs(creven) dae(r) de som af compt op xlvii gul(den)
It(em) noch hebben sij bet(aelt) in erfrente(n) dat de(n) port(er)s van binne(n) love(n) viel opte(n) yerste(n) dach vand(er) mae(n)t van oct(obris) voirs(creven) cv gul(den)
It(em) hebben sij bet(aelt) in erfrente(n) dat den port(er)s van binne(n) viel viii dage in oct(obris) voirs(creven) dae(r) de som af compt op xc(½) gul(den)
so(mma) vand(en) erfrente(n) dat de rentmeest(er)s voirs(creven) betaelt hebben binne(n) den yerste(n) q(ua)rts jaers compt op ii[c] xciiii gul(den)g i q(uart) r(ijns)q
[7r°]
so(mma) van dat de rentmeest(er)s voirs(creven) bet(aelt) hebben in lijft(ochten) te weten te brux(el) te vilvorde(n) te mechle(n) tandw(er)pe(n) te love(n) en(de) in erfelicheiden binne(n) den voirs(creven) yerste(n) q(ua)rts jaers compt op iiii[c]lxviii gul(den)g xii pl(acken)g iii s(chellingen) p(ayments)g
item noch hebben de voirs(creven) rentmeest(er)s bet(aelt) in ghemeinen uutgeve(n) vand(en) maend(en) va(n) oexst sept(embris) oct(obris) xiii[c] xxxviii gelijc volgt
[7v°]
in ghemeinen uutgheve(n) vand(er) mae(n)t van oexst xiii[c] xxxviii in schincke(n) eerst ghegeve(n) meest(er) janne den bonte(n) cancelie(r) van brabant ii[e] oexst in gelt(en) rijns wijns die gehaelt wae(re)n te roelofs opte(n) kerchof vand(er) gelt(en) xvi pl(acken) val(ent) lxiiii pl(acken)
ghegeve(n) den cancelie(r) voirs(creven) xx iii oexst in gelt(en) rijns wijns de gehaelt wae(re)n tot gord pierarts inde fontein vand(er) gelt(en) xvi pl(acken) lxiii pl(acken)
ghegeve(n) den cancelie(r) van brabant xxi doexst iii gelt(en) rijns wijns die ghehaelt wae(re)n inde fontein voirs(creven) vand(er) gelt(en) xvi pl(acken) val(ent) lxiiii pl(acken)
gvi? gillebout ov(er)ste tresorie(r) van ons gened(igen) he(re)n van brabant xxiii in oexst was geschinct iiii gelt(en) rijns wijns inde fontein val(ent) lxiiii pl(acken)
die stad van andwerpe(n) xxv in oexst iiii gelt(en) rij(n)s wijns inde fontein val(ent) lxiiii pl(acken)
den voirs(creven) meest(er) jan den bonte cancelie(r) va(n) brabant xxviii oexst iiii gelt(en) r(ijns) wijns inde fontein ten p(er)se voirs(creven) val(ent) lxiiii pl(acken)
henr(ic) magn(us) mij(n)s gened(igen) he(re)n rade van braba(n)t xxviii (in) oexst iiii gelt(en) r(ijns) wij(n)s inde fontein gehaelt ten perse voirs(creven) maken lxiiii pl(acken)
[8r°]
den he(r) van hev(er)le mij(n)s gened(igen) he(re)n rade voirs(creven) xxviii (in) oexst iiii gelt(en) rijns wij(n)s inde fo(n)tein val(ent) lxiiii pl(acken)
den meye(r) van loven als raet mij(n)s gened(igen) he(re)n voirs(creven) xxviii (in) oexst iiii gelt(en) rijns wij(n)s val(ent) lxiiii pl(acken)
pete(re)n vand(er) eiken rentmeest(er) g(e)n(er)ael(ijc) mij(n)s gened(igen) he(re)n xxviii (in) oexst iii gelt(en) rij(n)s wijns inde fontein ten p(er)se voirs(creven) val(ent) lxiiii pl(acken)
ambrosius van dint(er) sec(re)tar(is) mij(n)s gened(igen) he(re)n ii gelt(en) rijns inde fontein val(ent) xxxii pl(acken)
den voirs(creven) cancelie(r) van brabant xxix (in) oexst iiii gelt(en) rijns wijns ten p(er)se voirs(creven) die gehaelt wae(re)n inde fontein val(ent) lxiiii pl(acken)
der stat rade van brux(el) xxxi iii oexst viii gelt(en) rijns wijns de gehaelt wae(re)n tot roelof roelofs de gelt te xvi pl(acken) val(ent) cxxviii pl(acken)
der stad rade van antwerpe(n) ten selve(n) tijde iiii gelt(en) rijns wijns tot roelofs voirs(creven) val(ent) lxiiii pl(acken)
gorden pierarts van iii gelt(en) rijns wijns de gehaelt en(de) gedroncke(n) wae(re)n bid(en) stede(n) van brux(el) en(de) van antw(er)pe(n) opt(er) stat h(uis) val(ent) lxiiii pl(acken)
lod(ewijk) inde crone van ii gelt(en) rij(n)s wijns val(ent) xxxii pl(acken)
gord liemi(n)x van brode (½) pl(acken)
[8v°]
gord pierarts inde fontein van viii gelt(en) rijns wij(n)s die de voirs(creven) steden en(de) mij(n)s he(re)n rade droncke(n) opt(er) stat huys xxix (in) oexst val(ent) cxxviii pl(acken)
lamb(recht) stopgat ten selve(n) tijde van iii potten musthadelle(n) den pot te xii pl(acken) val(ent) xxxvi pl(acken)
lod(ewijk) opten kerchof ten selve(n) tijde (½) pot muscha=dellen den pot te xii pl(lacken) val(ent) xviii pl(acken)
henr(ic) lie(m)inx en(de) pete(re)n pottens van brode vii(½) pl(acken)
der brouwen sma(n)demek(er)s van iiii pende(re)n sfruyts elken pender te ix pl(acken) val(ent) xxxvi pl(acken)
lodewijc opten kerchof xxii oexst van i pot musthadellen opt(er) stat h(uys) voirs(creven) xii pl(acken)
henr(ic) liemi(n)x van brode (½) pl(acken)
in schinken in sept(embris) xiiii[c] xxxviii ghijsbrecht van wesel iiii (in) sept(embris) i gelt rijns wij(n)s de gehaelt was bid(er) steden voir(creven) opte stat huys ten p(er)se voirs(creven) xvi pl(acken)
gord lie(m)inx van brode (½) pl(acken)
der vrouwen sma(n)demek(er)s van i pend(er) fruyts ix pl(acken)
lodewijc opten kerchof viii sept(embris) van i pot musthadellen en(de) i pot maleviseie(n)

maleviseien: zoete griekse wijn

xxiiii pl(acken)
gord lie(m)inx van brode ten selve(n) tijde i(½) pl(acken)
den selve(n) lod(ewijc) xiiii (in) sept(embris) van i pot maleviseie(n) en(de) i pot musthadelle(n) bid(er) voirs(creven) steden xxiiii pl(acken)
gord lie(m)inx van brode ten selve(n) tijde ii pl(acken)
[9r°]
den gedeputeerden der stat van diest geschinct xiiii (in) sept(embris) ii gelt(en) rijns wijns int wout val(ent) xxxii pl(acken)
en(de) ii gelt(en) r(ijns) wij(n)s inde(n) helm te xiii pl(acken) val(ent) xxvi pl(acken)
gheschinct ii sec(re)tar(issen) der stat van brux(el) xv in sept(embris) iiii gelt(en) rijns wij(n)s int wout val(ent) lxiiii pl(acken)
een cancelie(r) van brabant xvii in sept(embris) iiii gelt(en) rijns wijns int wout val(ent) lxiiii pl(acken)
lodewijc opten kerchof van iiii q(ua)rt(en) malevisei(en) en(de) mutshadelle de ghedroncken wae(re)n opt(er) stat huys xv in sept(embris) xxxvi pl(acken)
lambr(echt) stopgat ten selve(n) tijde ii q(ua)rte(n) musthadelle(n) xxiiii pl(acken)
gord lie(m)inx van brode ten selve(n) tijde iii pl(acken)
roelof roelofs van xiii q(ua)rte(n) rijns wijns die de stat dede hale doen sij gereden was jege(n) mine(n) gened(igen) he(r) ter banck o(m)me hem met onser gened(iger) vrouwen te visente(re)n en(de) willecome te heten want sij in langen tijde te love(n) niet geweest en hadden xxvi (in) sept(embris) te xvi pl de glt val(ent) ciiii pl(acken)
daneel den lomb(ar)t jegen den welken de stat dede coope(n) i silve(re)n q(ua)rt pot i wat(er)pot en(de) i ov(er)decten croes vergult de de stat schutte(re) mijne(n) gened(igen) vrouwe(n) van braba(n)t ov(er)mids datt(er) gene(n) rij(n)sthe? van werden en was welk juwele(n) woegen vi(½) silv(er)s voir elc maect vii(½) rijders in goude xxviii (in) sept(embris) make(n) lxiii rijd(er)s iii q(ua)rt stuc te lxxv pl(acken) val(ent) iiii[m] vii[c] lxxxi pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
[9v°]
in oct(obris) xiiii[c] xxxviii jan pa(n)nestert van iii q(ua)rt(en) rij(ns) wijns die ghedro(n)ken wae(re)n bid(en) gedeputeerden van brux(el) en(de) van andwerpen i i(n) oct(obris) xxiiii pl(acken)
gheert(en) sma(n)demek(er)s van ii pend(er) fruyts xviii pl(acken)
gord lie(m)inx van brode iii pl(acken)
den p(re)laten en(de) der co(n)sielien van p(re)monstreyt de hae(re) capittel hielden binne(n) de(se)r stat va(n) love(n) x in oct(obris) xii gelt(en) rijns wijns inde(n) helm en(de) xii gelt(en) rij(n)s wijns te ja(n) pa(n)nestert de gelt te xvi pl val(ent) iii[c] lxxxiiii pl(acken)
hansen ham(er)? van brugge coopma(n) va(n) pleterijen iiii gelt(en) ix wijns te ja(n)ne pa(n)nestert val(ent) lxiiii pl(acken)
der stat van brux(el) xxvii (in) oct(obris) vi gelt(en) rij(n)s wijns te rolofs opte(n) kerchof te xvi pl de gelt xcvi pl(acken)
der stat van andw(er)pe(n) opte(n) selve(n) tijt vi gelt(en) rijns wijns ten prise voirs(creven) val(ent) xcvi pl(acken)
lod(ewijc) opte(n) kerchof xxvii i(n) oct(obris) van i q(ua)rte(n) maliviseien en(de) i q(ua)rt musthadelle(n) de de stede(n) opt(er) stat huys hadde xxiiii pl(acken)
roelof roelofs ten selve(n) tijde va(n) iii q(ua)rt r(ijns) wij(n)s xiiii pl(acken)
gord lie(m)inx van brode iiii pl(acken)
lambr(echt) stopgat van i q(ua)rt musthadelle(n) de me(n) utende(n)? doen doen ene(n) was opt(er) stat h(uys) te spreke(n) vand(en) corne(n) xii pl(acken)
roelof roelofs i gelt r(ijns) wijns xii pl(acken)
gord lie(m)inx van brode xvi pl(acken)
ghijsbr(echt) van wesel iii (in) sept(embris) van i q(ua)rt r(ijns) wij(n)s de de stat dranck doe(n) den yerste(n) boxhoe(re)n te love(n) qua(m) viii pl(acken)
van brode te gord lie(m)inx (½) pl(acken)
so(m)ma vand(en) schincke(n) vii[m] ii[c] liiii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments) maken cxxxiiii gul(den)g xviii pl(acken)p xviii s(chellingen) p(ayments)s
[10r°]
ander uuutgheve(n) van voyagien uutrijde(n) van boyen loon ind(er) stat orb(er) biden burg(er)meest(er) en(de) ande(re)n diene(re)n v(er)clert bi(n)ne(n) den voirs(creven) yersten q(ua)rt(en) jaers eerst meest(er) giel(is) vand(er) stoct gesent ii (in) oexst te mechlen ane de stat o(m)me met hem te spreken dat de bischops van love(n) mochten coopen jegen den bischops van buyte(n) mechle(n) gelijc den innegeset(en) bischops van mechle(n) doen va(n) i dage met ii p(er)den lxx (pond)
pete(r) sfrayen gesent ix (in) oexst te brux(el) iii(½) brieve ane de stat o(m)me i dachv(er)t te ordine(re)n te cortenb(er)gen o(m)me te gad(er) te spreke(n) en(de) ordinan(cien) te maken dat tcoren ute(n) lande van brabant niet en vue(re) van ii dage(n) te voet xxx (pond)
jacop ute liemi(n)ge(n) borg(er)meest(er) meest(er) giel(is) vand(en) stoct en(de) jan de pape gesent te corte(n)b(er)ge o(m)me de saken te tractere(n) vande(n) corne(n) dat dat binne(n) brabant blive(n) mocht van i dage en(de) v p(er)den v guld(en) te xxx pl(acken) val(ent) clx (pond)
jacop ute liemi(n)ge(n) voirs(creven) arde kippe en(de) jan de(n) pape ges(ent) xvi (in) oexst te maestricht met den he(re) den cancelie(r) en(de) ande(re)n he(re)n mij(n)s gened(igen) he(re)n rade o(m)me dachv(er)t te houden mege(n) jonch(er) van radscheit o(m)me co(m)positie te make(n) van sine(n) gebreke de hi hadde ane mine(n) gened(igen) he(er) d(aer) o(m)me hi viant worde(n) es en(de) de coopliede van love(n) op gevange(n) haddden dies sij nu niet eens en worde(n) van v dage(n) met v p(er)de(n) val(ent) na portie(n) bute(n) lands xxv gul(den) te xl pl(acken) val(ent) x[c] pl(acken)
[10v°]
hein van ruysbr(oe)c gesent xxi in oexst iii(½) brieve ane de(n) meyer van libbeec dat hi gheen coren doe(r) sijn bedrijf en soude laten vue(re)n i (in) x pl(acken)
giel(is) van brecht gesent xxvii in oexst te =brux(el)= met brieve(n) te mechle(n) ane jacop ute(n) liemi(n)gen borg(er)meest(er) o(m)me hem te condigen dat de stat van brux(el) zek(er) onschout gedae(n) hadden dat sij niet t(er) dachv(er)t come(n) en mochte(n) van i daghe x pl(acken)
jacop ute(n) liemi(n)ge borg(er)meest(er) jannes vanden kerchove en(de) henr(ic) torf xxvii i(n) oexst gesent te mechle(n) bid(er) gedeputeerden van andw(er)pen o(m)me te tracte(re)n datme(n) gheen core(n) uten lande en soude laten vue(re)n van ii dage(n) met v p(er)de(n) x gul(den) stuc te xxx pl(acken) val(ent) iii[c] pl(acken)
pet(er) sfrayen gesent xxvii in oexst te brux(el) ii(½) brieve(n) ane de stat aldaer(r) hem biddende dat sij come(n) wouden t(er) vue(re)n t(er) dachv(er)t geh=last vand(en) stote tussche de steden van love(n) ende van brux(el) van ii daghe(n) xxx pl(acken)
hein van ruysbr(oe)c gesent xxx (in) oexst met brieve(n) ane div(er)sche p(re)laten in brabant ter p(ro)cessie(n) te come(n) te love(n) des sondaegs voir ons(er) liev(er) vrouwen dage na[t(ivitatis)] van iii dage(n) xxx pl(acken)
[11r°]
dide kippe gesent te brux(el) ii (in) sept(embris) biden cancelie(r) van brabant end(e) de stat van brux(el) om(m)e met hem te spreken vand(en) pon(t)s van love(n) de die stat van nivel geiasteert hadde om(m)e stoots wille tussche(n) de stede van loven(e) brux(el) ane deen sijde end(e) de stat van nivel ane dand(er) sijde van i daghe met ii p(er)den lx pl(acken)
hein van ruysb(roeck) gesent ii (in) sept(embris) te brux(el) ii(½) brieve(n) ane de stat hem te condegen dat die stat van andwerpe(n) d(er)naest dathuc? niet com(en) en mochte van i daghe x pl(acken)
hein kuye gesent v in sept(embris) met brieve(n) ane den abd van heilishem dat hi t(er) p(ro)cessie(n) voirs(creven) come(n) soude i dach x pl(acken)
he(n)nen mette(n) rogge gesent ten selve(n) tijde ane den abden van ev(er)bode en(de) tong(er)loe o(m)me d(er) selv(er) saken willen van ii daghe(n) xx pl(acken)
pet(er) sfrayen gesent iiii (in) sept(embris) met brieve(n) ane den abde van gembloirs vileer naen en(de) floref o(m)me d(er) selv(er) saken wille van iiii dage(n) xl pl(acken)
ja(n)nes vand(en) kerchof gesent viii (in) sept(embris) tand=werpen o(m)me der stat van love(n) kinnisse te b(re)nge(n) offt hae(re) porte(re)n en(de) innegeseten gebrijt soude mogen come(n) te hae(re) merct van ii dagen iii(1/2) ii p(er)den iii gul(den) stuc cxxx pl(acken)
[11v°]
henne(n) mette(n) rogge gesent xii (in) sept(embris) te diest ane de stat aldae(r) dat sij des sondaeghs dae(r) na come(n) wouden tot love(n) o(m)me ordinan(cien) te maken dat tcore(n) bi(n)nen den lande blive(n) mochte van i dage x pl(acken)
hein kuye gesent ten selve(n) tijde tandwerpe(n) met brieve(n) dat sij come(n) woude(n) te lie(r) bid(en) stat van love(n) van ii daghen xx pl(acken)
michgiel van wanghe gesent xiii (in) sept(embris) te wese= male en(de) te cortrijc met brieve(n) van verbode ane den meyers dat sij tcoren voirtane niet en souden laten vae(re)n doe(r) hae(re)n bedrive i dach x pl(acken)
den selve(n) mich(giel) gescinct xxii (in) sept(embris) te brux(el) mett(er) stat brieve(n) dat sij tandwerpe(n) come(n) soude ter dachv(er)t van ii daghen xx pl(acken)
he(n)ne(n) mette(n) rogge gesent xiii (in) sept(embris) ter lynden en(de) ane den meye(r) van halen de inden baen hovel hem jegen qua(m) met brieve(n) dat hi doe(r) sine(n) bedrive geen core(n) en soude late(n) vue(re)n (½) dach v pl(acken)
hein van halen gesent xvi in sept(embris) te vranckenout met brieve(n) ane den coopliede aldae(r) o(m)me te weten oft hij goede merct gehadt hadden gelijc gewoenlijc es van xiiii dage(n) x pl 1 (in) val(ent) cxl pl(acken)
hein van ruysbr(oe)c gesent ix in sept(embris) mett(er) stat brieve(n) ane de stat van brux(el) hem bidden(de) dat sij hae(re) gedeputeerde(n) te love(n) senden willen i dach x pl(acken)
[12r°]
den selve(n) x in sept(embris) gesent te halen taerscot en(de) te zichene(n) met brieve(n) ane den meyers dat sij geen core(n) doe(r) hae(re)n bedrive en soude(n) late(n) vaeren van iii daghen xxx pl(acken)
pet(er) sfrayen gesent xiii in sept(embris) te bierbeec te s(in)t achtenrode en(de) te hev(er)le ane den meyers o(m)me der selv(er) saken wille i dach x pl(acken)
giel(is) van buetsel gesent xiiii (in) sept(embris) tandw(er)pe(n) en(de) te mechlen met brieve(n) o(m)me zek(er) saken wille de sij met malcande(ren te spreke(n) hadde(n) i(½) dach xvi pl(acken)
jacop ute liemi(n)gen borg(er)meest(er) jannes vanden kerchove en(de) jan den pape gesent gesent xii in sept(embris) te lie(re) o(m)me i dachv(er)t te houden met dien van andw(er)pen o(m)me stoots wille de es tusschen de steden van brux(el) en(de) van mechle(n) van ii daghen met v p(er)den x gul(den) val(ent) iii[c] pl(acken)
he(n)ne(n) mette(n) rogge gesent xvi in sept(embris) te mechle(n) iii(½) brieve(n) o(m)me onsen borg(er)meest(er) te condige(n) dat die stat van brux(el) die dachv(er)t geordineert tandw(er)pe(n) niet come(n) en woude(n) van i daghe en(de) i nacht xxx pl(acken)
hein kuye gesent xiiii (in) sept(embris) te cueringhen ane den bisscop van ludic en(de) te tricht o(m)me te verneme(n) hoe de saken stonden tussche(n) mine(n) gened(igen) he(r) van brabant en(de) den jonch(er) van rav(er)scheit vand(en) gelde datme(n) hem sculdich was van v dage(n) x pl(acken) i (in) val(ent) l pl(acken)
[12v°]
den selve(n) henne(n) kuye gesent te tricht mett(er) andwerden de die stat screef ane mine(n) he(r) va(n) ludic vand(en) selve(n) saken van iii dage(n) xxx pl(acken)
den selve(n) van verguetschen vand(en) voirs(creven) viii dage(n) o(m)me dat hi mids den swae(re)n tijt o(m)me x pl niet gelopen en const bi bevele sborg(er)meest(er)s xl pl(acken)
jacop ute(n) liemi(n)gen jannes vand(en) kerchof ende jan de pape gesent te brux(el) o(m)me te tracte(re)n op sek(er) pointen vand(er) mu(n)ten vand(en) gelde jonch(er) ards van seve(n)bergen vand(en) stote tusschen brux(el) en(de) mechlen en(de) oic o(m)me ordinan(cien) te hebben datme(n) ghenen landwij(n) binne(n) brab(ant) gewassen uten lande niet vue(re)n en soude va(n) iiii dagen met v p(er)den xx gul(den) te xxx pl(acken) vi[c] pl(acken)
jan de pape gesent xxvii in sept(embris) te brux(el) o(m)me te verneme(n) wannner mij(n) gened(igen) he(r) en(de) vrouwe van brabant te love(n) come(n) soude dat de stat hae(r) jegen rijden mochte(n) dae(r) hi den meye(r) van love(n) onderwegen vant die hem seide dat sij uutgheport wae(re)n die doen ze(re) haeste= lijc o(n)reet van i dage xxx pl(acken)
meest(er) raes van heda sec(re)tar(is) d(er) stat voir de hue(re) van sine(n) p(er)de doen hi mett(er) stat jegen gereden was o(m)me mijne(n) gened(igen) h(ere)n ende vrouwen van braba(n)t in walsche willecome te heeten xii pl(acken)
[13r°]
jacop ute liemi(n)gen borg(er)meest(er) joos abs(oloens) ja(n)nes vand(en) kerchove en(de) jond(er)? den coc gesent te brux(el) o(m)me taenhoe(re)n den uutsprake die mij(n) gened(igen) he(r) doen soude vand(en) stoot tussche(n) brux(el) en(de) mechle(n) van ii dagen met vii p(er)de(n) xiiii gul(den) te xxx pl(acken) iiii[c] xx pl(acken)
den selve(n) borg(er)meest(er) en(de) jose [en(de) jord] die na bleve(n) o(m)me dat de uutsprake noch niet gedaen en was en(de) oec te vorde(re)n de starcke(n) h(er) wille(m)s va(n) mo(n)fort van iii dagen met v p(er)den xv gul(den) val(ent) iiii[c] l pl(acken)
pet(er) sfrayen gesent te tesstelt xxi (in) oct(obris) ane pet(er) van bardegeem den jonghe iii(½) brieve(n) dat hi te love(n) come(n) soude o(m)me te verantw(er)den alre hande worde de hi opte stat gesproken soude hebben dier me(n) alsoe niet en bebant i(½) d(ach) xv pl(acken)
meester giel(is) vand(er) stoct gesent xxiiii (in) oct(obris) te brux(el) o(m)me te vervolgen ane onse(n) gened(igen) he(r) de gebreken des jonch(er) van riv(er)scheit ter on lastingen den goede(n) liede(n) die hi gevanghe(n) hadde van iiii dage(n) iii(½) ii p(er)de(n) ii[c] xl pl(acken)
hein van ruysb(roe)c gesent te zich(em) xiiii (in) oct(obris) iii(½) brieve(n) ane de stat dat ane(n) den wijn aldae(r) gewassen buyte(n) brabant niet en soude laten vue(re)n van i(½) daghe xv pl(acken)
so(mma) vand(en) voyagie(n) iiii[m] iii[c] lxxii pl(acken) maken lxxx gul(den)g lii pl(acken)p
[13v°]
and(er) uutgheven in wijn geschinct div(er)sche p(er)sone(n) h(ier)na verclaert en van coste gedaen o(m)me d(er) p(ro)cessie wille, doe(n) men ons(er) liev(er) vrouwe(n) o(m)droech, inde maent van sept(embris) eerst den p(re)laten abd van heilishe(m) die sat(er)daegs savo(n)ts inne qua(m) geschinckt iiii gelt(en) wijns en(de) omme dat hi de misse dede uut(er) hem geschinct ii gelt(en) wij(n)s meer dan den ande(re)n en(de) o(m)me dat hi de p(ro)cessie in sijne(n) p(re)latelike(n) abijte eerde(n) vi gelt(en) rx wij(n)s maken tsame(n) xii gelt(en)
den abd van p(er)ric savo(n)ts en(de) smorge(n)s x gelt(en)
den abd van tong(er)loe des gelijx x gelt(en)
den abd van ev(er)bode des gelijx x gelt(en)
den abd van vlierbeec des gelijx x gelt(en)
den abd van sinte mich(iel) des gelijx x gelt(en)
den p(ro)sst van sinte gheertr(ui) des gelijx x gelt(en)
den abd van s(inte) b(er)narts de smorge(n)s qua(m) viii gelt(en)
den abd van gembloirs des gelijx viii gelt(en)
den rector vand(er) univ(er)siteit iiii gelt(en)
den deken van s(int) pet(er) iiii gelt(en)
den p(re)dich(eren) van love(n) ix(½) gelt(en)
den mi(n)derbrueders xiiii gelt(en)
den augustijne(n) xi(½) gelt(en)
de van sinte barba(r)en iii (½) gelt(en)
der formatie vand(en) beghijnhove ix gelt(en)
den scolie(re) van hove iiii gelt(en)
der formatie vand(en) clene(n) beghijnhove i gelt(en)
tween ons(er) vrouwe(n) brued(er) i gelt(en)
meest(er) ja(n) van ov(er)winghe ard vinck henr(ic) waute en(de) jan den prike(re) rentm(eeste)rs d(er) stat iiii gelt(en)
jan giel(is) wissele(re) en(de) meest(er) ja(n) claes erset(er) ii gelt(en)
dierick vand(en) elsen meest(er) raes va(n) heda meest(er) giel(is) vand(er) stoct ja(n)nes va(n) oppendorp ja(n)nes
[14r°]
vand(en) kerchove arde kippe henr(ic) steyma(n)s he(n)r(ic) svisschers symon vand(er) ba(ren) he(re)n gord beys jordaen foet en(de) claes van stakennborch der stat clercken elken i gelt maken xii gelt(en)
jan coulon roelof cr(ic)steen jan de pape henr(ic) cof jord(aen) den cock pet(er) van voshem meest(er) wijlle(n) surgijn meest(er) plissis va(n) vorst jan vand(er) brugge(n) lod(ewijc) van hordbeec wille(m) den bere roelof vand(er) elst gheert van durnighe(n) henr(ic) keynoge vra(n)c pae(n)sijs henr(ic) den draye(re) jacop den ca(lcs)thie(n) ja(n) cruesen geerd van breem ard van vorspoel en(de) kerstiaen de seyn(er) der stat cnape(n) elke(n) i pot val(ent) x(½) gelt(en)
he(n)ne(n) van beve(r) henne(n) kuye hein van ruysb(roe)c he(n)ne(n) mette(n) rogge mich(iel) van wange en(de) pet(er) sfrayen d(er) stat cnechten elke(n) i waelp(ot) val(ent) i(½) gelt
den voetbogescutt(ers) vand(er) g(ro)t(er) gulde(n) xxiiii gelt(en)
den voetbogescutt(ers) vand(er) cleind(er) guld(en) viii gelt(en)
den scutt(ers) vand(er) handboge viii gelt(en)
so(mma) ii[c] xix(½) gelte(n) wij(n)s de gelt te xvi pl(acken) mak(en) xxxv[c] xii pl(acken)p
willem van h(er)la(r)e van vi(½) dossine(n) handscoene(n) gegeve(n) div(er)schen p(er)sone(n) dienen(de) den he(ere) ende der stat in p(ro)cessie van elk(er) dossine(n) xxxvi pl(acken) ii[c] xxxiiii pl(acken)
vier gesellen de speelde(re) voir onser) vrouwe(n) xvi pl(acken)
henr(ic) hond(er)t jae(re) vand(er) crucifix te vue(re)n xxvi pl(acken)
henne(n) zijbe(n) van voilbeyart te drage(n) l pl(acken)
jan maegh de ane cruycifix hinck xxx pl(acken)
ard van vorspoel voir dat de geselle(n) vert(er)de(n) xl pl(acken)
den selve(n) voir den mi(n)derbruede(re)n diet graf droege(n) xii pl(acken)
den selve(n) vand(er) cooper toe(n) tot s(int) jor(is) va(n) nuws te maken en(de) dae(r) toe georb(er)t iiii slapelaken die hi gheverwet heeft tsame(n) lxxii pl(acken)
[14v°]
den selve(n) van xvii nuwe(n) schilde te maken totte(n) xvii lanshe(re)n voir sij verwe en(de) arbeit xlvii pl(acken)
den acht cnechte(n) die de kersse(n) droege(n) xvi pl(acken)
wille(m) den bere o(m)me te hebben gemaect die stellinge voir der stat huys dae(r) me(n) op speelde(n) en(de) die clede(re)n inde kerke te sperre(n) ende die wed(er) af te doen van iii dage(n) x pl(acken) i d(enier) xxx pl(acken)
jan van ype(re)n van i(½) dage ix pl(acken) i d(enier) xiii(½) pl(acken)
henr(ic) den rademek(er) van ii dage(n) xviii pl(acken)
jan pep(er)core(n) van i(½) dage vii pl(acken) i d(enier) x(½) pl(acken)
henr(ic) hond(er)t jae(re) van ii voed(er) houts te vue(re)n tott(er) stellingen voir(screven) vand(er) vaert v pl(acken) make(n) x pl(acken)
van besten(er) zeele(n) tott(er) stellinge(n) en(de) carna(n)de? vi pl(acken)
ard van voirspoel voirs(creven) de welke vand(er) stat jaerlijx geordineert es xviii guld(en) rijns tsiaers o(m)me de p(ro)cessie te ordine(re)n en(de) alle out(er)? werck dae(r) toe dienen(de) op sine(n) cost te stoffe(re)n d(ie) (i)n gulden te liiii pl(acken) val(ent) ix[c] lxxii pl(acken)
den selve(n) van xxxix scilden te maken inhouden(de) de teken(e) van elken ambacht van love(n) die gheslage(n) sijn voir de huse inde coest(ra)te en(de) n(ie)uwe st(ra)te o(m)me dat de voirs(creven) ambachte(n) elc voe(r) hae(re)n scilt en(de) teken vergade(re)n soude(n) va(n) elke(n) teke(n) i(½) pl(acken) lviii(½) pl(acken)
der capittelen van s(int) pet(er) van love(n) voir hae(re)n cost die sij hebben van kersse(n) en(de) orgele(n) opte(n) voirs(creven) dach datme(n) ons(er) vrouwe(n) o(m)draeght meer dan sij plage(n) te hebbe(n) doeme(n) onser vrouwe(n) o(m)me te drage(n) plach op hae(re)n dach na(tivi)[tas] iii rijd(er)s stuc te lxxii pl(acken) val(ent) ii[c] xvi pl(acken)
so(mma) vand(er) cost vand(er) p(ro)cessie(n) voirs(creven) v[m] iii[c] lxxxix(½) pl(acken) mak(en) xcix gul(den)g xliii(½)p
[15r°]
and(er) uuutgheve(n) van loon en(de) wedden den doctoe(re)n ende meest(er)en lesende ind(er) schole(n) der univ(er)siteit van love(n) ende meer ande(re)n hier na verclaert, vand(en) yersten q(ua)rt(en) jaers eerst meest(er) heymer(is) vand(en) velde dien voer sijn lectue(re) in theologie geordineert es jaerlijx iii[c] scilde te betalen te iiii t(er)mine(n) te wete(n) opte(n) yerste(n) dach van oexst opte(n) yerst(en) dach ha(n) no(vem)[bris] opte(n) yerste(n) dach va(n) febr(uarii) en(de) opte(n) yerste(n) dach van meye dae(r) o(m)me hier vand(en) yerste(n) dage van oexst xiiii[c] xxxviii lxxv scilde
meest(er) anthonijs de raconeco voir sijn lectue(r) inde selve faculteit c xx gul(den) fraecs te bet(alen) te iiii t(er)mine(n) d(aer) af h(em) vand(en) yerste(n) t(er)mine en(de) q(ua)rt(en) jaers viii in oexst xiiii[c] xxxviii xxx gul(den)
meest(er) ja(n) van wini(n)gen voir sijn yerste(n) q(ua)rt(en) jaers xiiii in sept(embris) xiiii[c] xxxviii xxv gul(den)
int geestelijc recht meest(er) lod(ewijc) de g(er)sis dat viel i (in) oct(obris) cxxv gul(den)
meest(er) ard risenaelde(n) xv in oexst xxv gul(den)
meest(er) jan snavel xxviii in sept(embris) viii scilde iii qu(arten)
int werlic recht meester jan van groesbeec dat viel viii (in) sept(embris) c gul(den)
meest(er) ja(n) van gro(n)s(v)elt dat viel i (in) oct(obris) xxv gul(den)
meest(er) anthonis van ev(er)bode dat viel i (in) oct(obris) v gul(den)
in medecine(n) meest(er) jan van neel dat viel viii (in) sept(embris) xxv gul(den)
meest(er) jan van wesel i (in) oct(obris) xx gul(den)
meest(er) henr(ic) van oest(er)wijc xxvi (in) oct(obris) x gul(den)
come(n) tsame(n) de voirs(creven) p(ar)thije(n) lxxxiii scilde iii q(uar)t(en) te xl pl stuc ger(ekent) val(ent) lxii gul(den) ii pl(acken) end(e) iii[c] xc guld(en) sijn tsame(n) iiii[c] lii gul(den)g ii pl(acken)p
[15v°]
meest(er) lodewijc de gharsis van verguetsche(n) van cxxv guld(en) die hem vielen opte(n) yerste(n) dach van oct(obris) lest dat hi meer hebben most dan de ande(re) meest(er)s op elken gul(den) i pl(acken) mak(en) c xxv pl(acken)
den bu(i)ten poirtiers der stad voirs(creven) dien geor= dineert es vand(er) stat elken cxxxii pl siaers dat es voir tq(ua)rt(en) van s(int) remeysmisse xiiii[c] xxxviii elken xxxiii pl(acken) te weten jacop van acht(er) van s(int) mich(iels)porte vincent vincken vand(er) p(ro)fstrateport cornel(is) vand(er) ca(m)me(ren) vand(er) beghine(n)porte symoen vand(er) hofstat vand(er) redinge port wout(er) vand(er) b(er)ghe vand(er) b(roe)cst(ra)teporte austijn van b(er)lae(re) vand(er) mi(n)d(er)br(oeder)sport hennen den gruyte(re) vand(er) mi(n)neport jan van duysborch vand(er) borchst(ra)teport en(de) arde van diest vander steenporte val(ent) ii[c] xcvii pl(acken)
joos bate(n) vand(er) dorpst(ra)teporte(n) ende) vranc de(n) ridd(er) vand(er) biestporte(n) elken li pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments) val(ent) cii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den buyten portiers voir hae(re)n loen van s(int) remeismisse voirs(creven) te weten jan vand(er) horst vand(er) dorpst(ra)teporte(n) lanc(elot) van yssche vand(er) hoilst(ra)teport kaerl van holae(r) vand(er) perckporte(n) henr(ic) reymers vand(er) hoveporte(n) jan =vand(er)= [coyk] velde vand(er) groefporte(n) jan vand(en) velde vand(er) wij(n)g(ar)tporte(n) henr(ic) gans vand(er) borchporte(n) en(de) jan hubr(cht) vand(er) blakeporten elken xx pl(acken) xx s(chellingen) p(ayments) val(ent) c lx vi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
[16r°]
pete(re)n van vossem o(m)me te verwae(re)n der stat huys en(de) de sloetele(n) vand(er) port(en) savonts conts(en) en(de) smorge(n)s wed(er) ov(er) te gheve(n) voir i q(ua)rt(en) jaers van s(int) remeismisse voirs(creven) ix guld(en) stuc te xxx pl(acken) val(ent) ii[c] lxx pl(acken)
symoen vand(er) hofstat vand(en) mout inde mole(n) te strijken vand(er) yerste(n) q(ua)rt(en) jaers va(n) s(int) remes misse voirs(creven) iii scilde iii q(ua)rte(n) stuc te xl pl(acken) val(ent) cl pl(acken)
rares vliege en(de) roele(n) va(n)d(er) elst va(n) haen q(uar)t te gad(er) x gul(den) val(ent) v[c] xl pl(acken)
den meye(r) van love(n), den borg(er)meeste(re)n, raestlude(n) secretaris(en) den iiii rentmeeste(re)n hae(re)n clercken vand(en) regist(er) der stat van love(n) voir dien welke(n) o(m)me hem same(n)tlijc ghecleet te wesen sijn gecocht jegen arden van colen dierck va(n) langrode janne noelen en(de) janne den ridd(er) xii witte laken en(de) ii derdendeel va(n) i laken en(de) costen tsame(n) ii[c] xviii guld(en) rijns en(de) xix pl(acken) den guld(en) te lvii pl. ger(ekent) maken den guld(en) te liiii pl(acken) gerekent ii[c] xxx gul(den) xxv pl(acken)
den guldekene(n) van v d(er) voirs(creven) lake(ne) te waredind? vand(er) stuc v pl(acken) val(ent) xxv pl(acken)
arde vand(en) velde van iii(½) d(er) voirs(creven) laken root te zieden van elken laken ii gul(eden) make(n) ix gul(den)
jan vermet e(nde) wout(er) sangwijn van vii(½) lake(n) blauwe te verwe(n) vand(er) stat ii(½) gul(den) val(ent) xxv gul(den) i q(uart)
wout(er) sangwijn voirs(creven) van ii derd(er) va(n) i laken blauwe te verwen cxviii pl(acken) iii s(chellingen) p(ayments)
den scheerd(er) inde hoilst(ra)te vand(en) voirs(creven) xii laken en(de) ii derd(er) van i laken te schere(n) vand(en) stat xx pl(acken) val(ent) cliii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
hen(ric) gord beys voir sijn d(er)del va(n) sine(n) laken ii gelde iii[c] xciii(½) pl(acken)
[16v°]
jan van acht(er) van vi(½) d(er) voirs(creven) laken te swabben vand(er) stat i(½) pl(acken) val(ent) xviii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
jan baroen te(n)npet op s(int) pet(ers) torne de alle iiii weken heeft voirs(creven) sinen loen xl pl(acken) alsoe hier va(n) xvi (in) oexst xiiii (in) sept(ember) en(de) xiii (in) oct(obris) van iii mae(n)den iii g(ri)pe(n) cxx pl(acken)
claeus den pip(er) dien de stat doet gheve(n) van g(ra)tie(n) vande(n) selve(n) tijde van iii maende(n) xxviii pl(acken) de maent maken lxxxiiii pl(acken)
mathe(us) van malle pip(er) op sinte pet(ers) torne die(n) de stat doet gheve(n) voir sine(n) loen te iiii tijde(n) siaers te wete(n) va(n) s(in)t jajannesmisse te kersm(isse) te paessche(n) en(de) te s(int) jansmisse en(de) dae(r) o(m)me hier van s(in)t remeismisse xiiii[c] xxxviii als vand(en) yersten q(ua)rt(en) jaers v gripe(n) val(ent) ii[c] pl(acken)
henr(ic) formijn sine(n) gesellle vand(en) selve(n) ii[c] pl(acken)
so(mma) van lone en(de) wedden voirs(creven) vii[c] xvii guld(en) i q(uar)t end€ xxix[c] xcii pl(acken) xii d(eniers) p maken tsame(n) vii[c] lxxii gul(den)g xxxv pl(acken)g xiiis(chellingen) p(ayments)g
[17r° (blanco)]
[17v°]
ander uutgeve(n) van jaerrente(n) die
de stat jaerlijx betailt den p(er)sonen
hierna bescreve(n) binne(n) den vors(creven)
yersten q(ua)rten) jaers
eerst onsen gened(igen) he(er) van brabant dieme(n) jaerlijx sculd(ich) es vand(en) octroye d(er) assizen der stat voirs(creven) alsoe langhe als de t(er)mine dae(r) af deurt de so(m)me van ii[c] rijnsche guld(en) te bet(alen) alreheilegemesse te halfm(er)te en(de) te s(in)t jansmesse dae(r) o(m)me hier vand(en) t(er)mine van alreheilegemisse xiiii[c] xxxviii vi q(er)tan pet(er)s vand(er) eyken rentmeest(er) g(e)n(er)ael van brab(ant) gegeve(n) xviii dage in nov(embris) int jae(r) voirs(creven) de so(m)me van lxvi gul(den) ii d(er)de(e)l van i rijnsche guld(en) te lv pl(acken) den guld(en) gerekent val(ent) iiii[m] vi[c] lxvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
ten selve(n) onsen gened(igen) he(er) in hande(n) lod(ewijc) den rijck rentmeest(er) van love(n) dien welke de voir genoe(m)de stat sculd(ich) es jaerlijx vand(er) vischm(er)ct van love(n) xx (pond) oud(en) groot en(de) men betaelt vior elc (pond) oud(er) gr(oot) xx brab(ant) scilde maken iiii[c] scilde brab(ants) te bet(alen) als bove(n) d(aer)o(m)me hier vand(en) t(er)mine va(n) alreheilegemisse voirs(creven) vi (pond) xiiii s(chellingen) iiii d(eniers) gr(oten) oude maken c xxx iii scilde i derd(edeel) van i scilt den scilt te xlii pl(acken) make(n) v[m] vi[c] x pl(acken)
ten selve(n) onsen gened(igen) he(er) in hande(n) des rentmeest(er)s van love(n) van viii steden int lakenhuys dae(r) op de port(er)s en(de) innegesete(n) der stat hae(re) laken vercoope(n) van elker stat i rijnsch guld(en) alsoe langhe als dat der stat sal gevuegen? te betale(n) te sinte remeismisse
[18r°]
en(de) alsoe hier vand(en) t(er)mine van sint remeis misse voirs(creven) viii guld(en) stuc te lv pl(acken) val(ent) iiii[c] xl pl(acken)
den selve(n) onsen gened(igen) he(er) in handen des voirs(creven) rentmeest(er)s van love(n) dien de stad erfelijc sculdich es vand(er) lotinghe vand(er) hallen ii[c] lp te betalen te s(in)t remeismisse en(de) te paessche(n) dae(r) o(m)me hier vand(en) t(er)mine van s(in)t remeismisse voirs(creven) c (pond) ? maken lxxxiii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
den goedshuyse van p(er)ric datme(n) hem erfelijc sculdich es vand(er) moutmole(n) die o(m)me d(er) scipvaert wille tussche(n) love(n) en(de) wave(re)n af gedaen es xii oude crone(n) siaers te betalen half xv daghe in sept(embris) en(de) half xv dage in m(er)te dae(r) o(m)me hier vand(en) t(er)mine(n) va(n) sept(embris) xiiii[c] xxxviii vi cron(en) stuc te lxxii pl(acken) val(ent) iiii[c] xxxii pl(acken)
he(re)n janne van kersbeec ridd(er) dat me(n) hem erfelic sculdich es van i weghe gaende ov(er) den roes= telberch i vierd(el) wijns dae(r) voe(r) inde wijng(ar)t betaelt liiii pl(acken)
so(mma) vand(en) voirs(creven) renten x[m] ii[c] lxxvi pl(acken) maken cxc gul(den)g xvi pl(acken)p
[18v°]
ander uuutgheve(n) van alrehande werke en(de) refectie(n) met alrehande p(ar)thije(n) van stoffen en(de) vrachte(n) dae(r) toe dienende gedaen binne(n) den voirs(creven) yerste(n) q(ua)rt(en) jaers
ande halle mestwerck eerst van vi(½) vaten calx opte merct gecocht dmud xix(½) stuv(er)s val(ent) cix pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
It(em) van v vaten calx dmud li pl(acken) val(ent) en(de) iii pl(acken) ane den hoop lxvi pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
item van vii vaten calx dmud liiii pl val(ent) xciii(½) pl(acken)
item jan leeuken van xxiii kerre(n) wat(er)s den voirs(creven) calc met te beslaen van elk(en) k(er)re xxxx s(chellingen) p(ayments) xxx pl(acken)
den voirs(creven) van xvi kerre(n) savels te iii pl(acken) de k(er)re xlviii pl(acken)
jan de cock van xix(½) vate calx te beslaen xix(½) pl(acken)
willem mosien van v(½) ? q(ua)rele(n) te vue(re)n van sine(n) oven tot ind halle vand(er) ? xiiii pl(acken) val(ent) lxxvii pl(acken)
symoen suerb(er)te van ene(n) mure inde halle opte sijde ten vrijthove waert af te breken inde maent va(n) oexst van viii dage(n) xii pl(acken) i d(enier) xcvi pl(acken)
hene(n) zijben va(n) vii(½) dage x pl(acken) i d(enier) xxxv pl(acken)
arde hemsb(er)ge die he(m) diende vii(½) d(agen) vi(½) pl(acken) s(daegs) lv pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
jan van thiene(n) opp(er)cnaep va(n) x d(agen) vi pl(acken) s(daegs) lx pl(acken)
meest(er) pliss(is) van vorst d(er) stat wercma(n) van xi dagen xii pl(acken) s(daegs) val(ent) cxxxii pl(acken)
hen(ric) van guetrode van ix(½) vate(n) calx opte merct gecocht dmud liiii pl(acken) val(ent) cxxviii pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
jan steve(n)s van xxi kerre(n) savels te i(½) pl(acken) de k(er)re lii(½) pl(acken)
jan de cock van beslaen ix(½) pl(acken)
marge x[c] lxiii pl(acken) xxii s(chellingen) p(ayments)
[19r°]
decwerkc met tiechele(n) hen(ric) kerma(n)s van ii[m] tiechle(n) elc duse(n)t liii pl(acken) val(ent) cviii pl(acken)
hem selve(n) van v( ½ )[c] hore(n)tiechlen cxxx pl(acken)
hem selve(n) van l borsten xx pl(acken)
willem bisscop va(n) xxiii[c] eyken latte(n) van van viii voeten elc hond(er)t xl pl(acken) ite(m) va(n) v(½)[c] eyken(en) van vii voete(n) elc hond(er)t xxxv pl(acken) en(de) van l latten van vi voeten dae(r) voe(r) xv pl(acken) maken tsame(n) xi[c] xxvii(½)
gheerden van deurmaghe(n) va(n) xxiiii[c] latysers elc dusent xi pl(acken) maken xxvi pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
hem selve(n) van alrehande and(er) nagele(n) en(de) yserw(er)c henr(ic) kercmeest(er) van decken opte halle te beide(n) sijden ind(en) mae(n)de van oexst en(de) sept(embris) xiiii[c] xxxviii van xxviii(½) dage(n) x pl(acken) s(daegs) val(ent) ii[c] lxxxv pl(acken)
henr(ic) sine(n) soen van xx dage(n) x pl(acken) s(daegs) ii[c] pl(acken)
pet(er) zeg(er)s van xxi dagen x pl(acken) s(daegs) ii[c] lxxxv pl(acken)
henr(ic) van pape(n)velt van vii dage(n) lxx pl(acken)
henne(n) calfstek(er) van viii dage(n) x pl(acken) s(daegs) lxxx pl(acken)
gord van meerbeec van vii dage(n) lxx pl(acken)
goess(en) van tielt opp(er)cnaepe xxvii d(agen) vii pl(acken) s(daegs) c lxxxix pl(acken)
wille(m) int guldenhoet va(n) xvii d(dagen) vii pl(acken) s(daegs) c xix pl(acken)
jan speelberch opp(er)cnaep i dach vii pl(acken)
pet(er) wasschart iii dage(n) vii pl(acken) s(daegs) xxi pl(acken)
van ix(1/2) vate(n) calx opte merct gecocht bij meest(er) pliss(is) der stat wercma(n) dmud te liiii pl(acken) val(ent) c xxviii pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
jan den cock vand(en) calc te beslae(n) ix(½) pl(acken)
marge xxix[c] lix pl(acken) ii s(chellingen) p(ayments)
[19v°]
ty(m)merwerck ane de halle willme de bere vand(en) ouden kep(er)s inde halle de verrot wae(re)n te cortene(n) and(er) kep(er)s in te settene(n) vinst(er)gate en(de) loene(n) int dack te maken van vii(½) daghe(n) x pl(acken) s(daegs) val(ent) lxxv pl(acken)
meest(er) jan vand(er) bruggen van xix dage(n) cxc pl(acken)
gheert vande(n) venne va(n) x(½) dage(n) cv(½) pl(acken)
henr(ic) den rademek(er) van iiii dage(n) ix pl(acken) xxxvi pl(acken)
henr(ic) hoze van hout te zaghen totte(n) voirs(creven) lxxx pl(acken)
georb(er)t van viii dage(n) x pl(acken) s(daegs) lxxx pl(acken)
henr(ic) sine(n) geselle viii daghen lxxx pl(acken)
jan vand(er) brugge(n) van vi dage(n) acht(er) na gew(er)ct lx pl(acken)
decw(erc) met tiechle(n) ane div(er)sche p(ar)tijen henr(ic) kercmeest(er)s van decken met tiechle(n) inde mae(nd) van sept(embris) en(de) oct(obris) xiiii[c] xxxviii ane dwerch(uis) inden vrijdthof It(em) opte broecst(ra)tport opte p(re)st(ra)= teporte opte p(er)port ope hoelst(ra)teport inde(n) raemhof opte vlakeport opte huyse vand(en) calcove(n) en(de) opt thuys dae(r) symoe(n) vand(en) hove inne woe(n)t va(n) xxxii dage(n) x pl(acken) s(daegs) val(ent) iii[c] xx pl(acken)
jan de calfstek(er) ane tselve xxvi(½) dage(n) ii[c] lxv pl(acken)
gord van maerbeec van iii(½) dage xxxv pl(acken)
goeswijn van tielt opp(er)cnaep va(n) xxx daghen vii p(lacken) i dach val(ent) ii[c] x pl(acken)
pet(er) waschart van ii(½) dage(n) vii pl(acken) s(daegs) xxiii(½) pl(acken)
henr(ic) kercmeest(er) den jonghe i dach x pl(acken)
henr(ic) kercmeester van vi[m] c l tiechle(n) totte(n) voirs(creven) werck georb(er)t elc duse(n)t liiii pl(acken) val(ent) iii[c] xxxii pl(acken) ii s(chellingen) p(ayments)
hem selve(n) van xlviii hore(n)tiechle(n) xii pl(acken)
hem selve(n) van lxi vorsten xxx(½) pl(acken)
[20r°]
jan steve(n)s van xxv vaenden morten en(de) tiechlen te vue(re)n met sijne(n) k(er)re(n) vand(er) vaert i pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments) val(ent) xxxiii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
hem selve(n) van i kerre savels ii (½) pl(acken)
geerde van dueringe(n) va(n) iiii[m]c lattysers totte(n) selve(n) werck georb(er)t vand(en) duse(n)t xi pl(acken) val(ent) xlv pl(acken) ii s(chellingen) p(ayments)
hem selve(n) va(n) iii[c] xxv xii d nagele(n) xiii pl(acken)
willem van buetsel van iiii[c] latysers iiii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
hem selve(n) van xliii(½) ponde loots georb(er)t aen tvoirs(creven) werck elc pont viii gr(oten) p(onts) val(ent) c lxxv(½) pl(acken)
van iii mudde(n) i vat calx dmud liiii pl(acken) val(ent) c lxxv(½) pl(acken)
jan steve(n)s van xii kerre(n) savels xxx pl(acken)
jan leeuken va(n) xii kerre(n) wat(er)s xv pl(acken)
jan den cock vande(n) calc te beslaen xiii pl(acken)
ty(m)merwerc ane div(er)sche p(ar)thije(n) willem de bere vand(en) hout dat de stat gecocht heeft te wersbeec te besteken(e) te cortene en(de) te verhoude(n) ix (in) oexst va(n) xii d(agen) x p(lacken) sd(aegs) val(ent) cxx pl(acken)
gheert vand(en) venne van xi dage(n) x pl(acken) sd(aegs) cx pl(acken)
henr(ic) de rademek(er) van ix dage(n) ix pl(acken) s(daegs) lxxxi pl(acken)
ard de holland(er) va(n) ix dage(n) viii pl(acken) s(daegs) lxxii pl(acken)
henr(ic) sijn brued(er) van ix d(agen) viii pl(acken) s(daegs) xlv pl(acken)
wout(er) de zag(er) en(de) sine(n) geselle vand(en) selve(n) hout te zagen elken van xxiiii d(agen) elke(n) vi pl s(daegs) ii[c] lxxxviii pl(acken)
pet(er) vand(en) bossche vand(en) voirs(creven) hout te love(n) te vue(re)n van ii d(agen) lxxii pl(acken) s(daegs) val(ent) cxliiii pl(acken)
henr(ic) wittebolle van v dage(n) liiii pl(acken) s(daegs) ii[c] lxx pl(acken)
henr(ic) tuele(n)s des gelijx van v dage(n) ii[c] lxx pl(acken)
ard hallema(n) des gelijx va(n) v dage(n) ii[c] lxx pl(acken)
adriaen ja(n)s vand(en) huffle van iii d(agen) c lxii pl(acken)
jorijs vand(er) moelen van i daghe liiii pl(acken)
[20v°]
willem den bere inde maent van oexst en(de) sept(embris) gewracht ane de reke bute(n) der vlakeport den drayboem vand(er) wijng(ar)tport te verheffen en(de) i nuwe(n) drayboem te maken in ane stakette ane de vlakeport van xiiii dage(n) x pl(lacken) i dach cxl pl(acken)
gord vand(en) venne ane tselve xiii dage cxl pl(acken)
henr(ic) der rademek(er) iii dagen ix pl(acken) s(daegs) xxvii pl(acken)
meest(er) jan vand(er) brugge(n) vi dage lx pl(acken)
henr(ic) hoze en(de) sine(n) geselle van sagen(e) inden vrijthof inde maende(n) van oexst, sept(embris) ende oct(obris) elke(n) van xvii(½) dagen, elken x pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii[c] pl(acken)
henr(ic) van hockezeel met sine(n) geselle, van zagen(e) ten selve(n) tijde inde(n) vors(creven) vrijthof elken van ix(½) dage x pl(acken) sd(aegs) val(ent) cxc pl(acken)
henr(ic) hond(er)tjae(r) ten selve(n) tijde vand(en) voirs(creven) hout en(de) ande(re) p(ar)thije(n) te vue(re)n tot op dwerck met sine(n) wagen van xxi vaerde(n) elc vaert vi pl(acken) val(ent) c xxvi pl
jan stevens, van i wijndaes te vue(re)n ane dulake en(de) wed(er) te b(re)nge(n) inden vrijthof vi pl(acken)
willem den bere xx in sept(embris) van wercken ane de goten die ligge(n) bute(n) der vlakeport opten dijck vand(er) vesten die dwat(er) leide(n) ut(er) vesten inde dijle dae(r) toe geordineert en(de) gecocht ii elsen? de costen lxxx pl(acken)
den selve(n) wille(m) vand(en) voirs(creven) elseen te verhouwe(n) en(de) te hulpe(n) laden en(de) de gote(n) te maken(e) van v(½) dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) lv pl(acken)
gord van liefschout en(de) sine(n) geselle(n) van g(ra)ve(n) en(de) de goeten te helpe(n) legge(n) va(n) xi daghe(n) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) xcix pl(acken)
henr(ic) den rademek(er) ane tselve werck van iiii daghe(n) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxvi pl(acken)
gord vand(en) venne van ii dagen x pl(acken) sd(aegs) xx pl(acken)
[21r°]
henr(ic) hoze en(de) sine(n) geselle van sagen(e) ane tvoirs(creven) werck i dach xx pl(acken)
pet(er) du(re)nemelc vand(en) else tot love(n) te vue(re)n lii pl(acken)
willem den bere, xxvii i(n) sept(embris) gewracht ane de brugge bi dbeghijnhof ande de veste ane de vlake= port op de zijde te borchw(er)t i nuwe staket te sette(n) It(em) inden vrijthof ene(n) graet te sette(n) ane thuys dae(r) symoen vand(en) hove inne woe(n)t It(em) ane den ghevel int voirs(creven) werchuys inde(n) vrijthof It(em) ane de schotport inde bute(n) dorpst(ra)= teport met berdend(en)? te decken en(de) gewracht ane de brugge inde baculeine van xii(½) dage(n) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) cxxxv pl(acken)
meest(er) ja(n)) vand(er) brugge(n) gewr(acht) ane de voirs(creven) p(ar)thije(n) en(de) inden raemhoff ane tgestijpte va(n) xi dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) cxxx pl(acken)
jan vand(er) =bruggen= bruystem vand(en) afseten vand(en) gestijpte(n) inde(n) rae(m)hof in te late(n) i(½) dach xii pl(acken)
gheert vand(en) venne va(n) wercke(n) va(n) xiii daghe(n) x pl sd(aegs) val(ent) cxxx pl(acken)
henr(ic) de rademek(er) van viii dage(n) ix pl(acken) sd(aegs) lxxii pl(acken)
jan steve(n)s en(de) he(n)r(ic) hond(er)tjae(r) va(n) iiii baende(re) berde(re)n en(de) and(er) gereetscap te vue(re)n viii pl(acken)
geerd vand(en) venne vand(er) spille(re) vand(en) draymboem bute(n) der vlakeporte te maken i dach x pl(acken)
wille(m) den bere xii (in) sept(embris) vand(en) wijshout en(de) rijse te leve(re)n opt dbosch te warsbeec ii dagen xx pl(acken)
plecwerck henr(ick) van valkenborch xviii (in) oexst van i suld(er) te plecken opte borchst(ra)te bute porte va(n) i dage x pl(acken)
brosius den jonge die hem diende vii pl(acken)
giel(is) oliviers van iiii kerre(n) leems xii pl(acken)
[21v°]
smedewerck lodewijc van hordbeec van i nuwe slote met ii sluetelen inde begine()port xxx (in) oexst viii pl(acken)
hem selve(n) van iiii boute(n) ane de veten(en) o(m)me te be= hueden henr(ic) de(n) g(ra)ve de q(ua)lic in sine(n) sy(n)ne was lxxx pl(acken)
hem selve(n) van iiii sluetele(n) de joirdae(n) foet hadde totte(n) registe(r) opt(er) stat huys vi pl(acken)
hem selve(n) van 3 sluetele(n) en(de) de slote h(er)reect opte halle dae(r) de schaelgiedeck(er) sijn bereescap leeght, als hi der stat dect viii pl(acken)
den selve(n)van i sluetel opte b(roe)cst(ra)teport ii pl(acken)
hem selve(n) van i yse(re)n plate inde m(in)neport ii pl(acken)
den selve(n) van i sloete met i grimdel opte doe(r) vand(er) came(re)n ond(er) s(in)t mich(iels)port xl pl(acken)
den selve(n) van i sluetel voir symoe(n) vand(er) baere(n) tot sijnre scrijfcame(re)n vi pl(acken)
gheerden van dueringhe, van i ringhe met ii leeden en(de) cra(m)me(n) ane de doere vand(en) huse inde p(roe)sst(ra)te dae(r) symoen vand(en) hove inne woent vi pl(acken)
den selve(n) van ii banden die hi gelinght heeft ane den vlegel vand(er) vlakeporte vi pl(acken)
hem selve(n,) van cxlvi beytels te versteele(n) den wercklieden inden stee(n)cule, stuc 1 lab val(ent) xcvii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van 1 bicke(n) te verstele(n) vi pl(acken)
den selve(n) van c clauwie(re)n ende xvi haken de hi verslage(n) heeft inde kerck s(int) pet(er)s dae(r) me(n) inde feestdage de clede(re) in hanght xxvii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van i berien en(de) i crudewagen te bijnden, inden steencule georb(er)t vi pl(acken)
den selve(n) van 1 houwe(n) te verstele(n) vi pl(acken)
den selve(n) van i calc oeft te beslae(n) vi pl(acken)
[22r°]
den selve(n) van nagelen georb(er)t ane de schotport acht(er) jacops ute liemi(n)gen iii pl(acken) It(em) van ii[c] leedenagele(n) georb(er)t ane de huise inde coesst(ra)te viii pl(acken) van ii[m] ix[c] xii d nagele(n) georb(er)t opte porte(n) te beidekcen c xvi pl(acken) It(em) van ii[c] xxv iiii snagele(n) georb(er)t opte voirs(creven) porte(n) xxxvi pl(acken) It(em) van vii[c] v nagele(n) stuc van ii s(chellingen) p(ayments) lvi pl(acken) x s(chellingen) p(ayments) ite(m) van c viii d nagele(n) ii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments) It(em) van ii[c] lvii nagele(n) stuc viii s(chellingen) p(ayments) lxxxii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments) It(em) van ii[c] dorenagele(n) opte vest xvi pl(acken) It(em) va(n) xii ii snagele(n) van xii iiii snagels c viii d nagele(n) en(de) c iiii d nagele(n) vii pl(acken) It(em) va(n) xi[c] xxv xii d nagele(n) xxv ii snagele(n) en(de) van v[c] viii d nagele(n) lx pl(acken) ii gr(oten) p come(n) de voirs(creven) p(ar)thije(n) tsame(n) iii[c] lxxxvii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van ii halfen ane de doir vand(ern) torne vand(er) vesen wegen(de) vi port en(de) va(n) xiii pare crucleede met hae(re)n clincken en(de) gri(n)dels georb(er)t inde huse inde coest(ra)te wegen(de) xxiii po(n)t van elken pont ii pl(placken) lviii pl(acken)
den selve(n) van iii haken en buyse(n) ane de(n) torne de me(n) nu gemest heeft opte veste x(½) pont It(em) va(n) i crone met sine(n) nagele(n) ane de vlegel vand(er) bailgie(n) in dvlakeport wegen(de) xviii po(n)t ite(m) van bande en(de) bouten gelev(er)t ane den drayboem vand(er) wijng(ar)tporte(n) wegen(de) ix(½) ponde It(em) van ii banden ane dwincket vand(er) wijng(ar)tporte(n) wegen(de) vii po(n)t It(em) van nuwe(n) beytels gemaect den wercliede(n) inde steencule wegen(de) xxxi po(n)t sijn tsame(n) lxxvi pont van elken ponde x gr(oten) p val(ent) cxxvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
de(n) selve(n) van i slote dat hi hermaect heeft ane dwincket vand(er) wijng(ar)tporte(n) v pl(acken) It(em) van i slote ane den drayboem aldae(r) te
[22v°]
h(er)maken met i clincken en(de) met i yser ond(er) den drayboem xv pl(acken) It(em) vand(en) vate te h(er)bijnde inde moutmolen x pl(lacken) It(em) inder raemhof ane de vorste en(de) achterste port ii slote te make(n) xx pl(acken) It(em) de wege h(er)maken dae(r) men dbroot met weeght x pl(acken) It(em) ane de groefport i slot h(er)maect ane dyse(re)n reeke xii pl(acken) It(em) i slot h(er)maect opte scrine opt(en) cler came(re) iii pl(acken) sijn tsamen lxxv pl(acken)
marge ix[c] lx pl(acken) ii s(chellingen) p(ayments)
viiie so(mma) vand(en) voirs(creven) wercke xi[m] lii pl(acken ii s p maken ii[c] iii gul(den)g xxxvi pl(acken)p ii s(chellingen) p(ayments)p
ander uutgheve(n) van alrehande div(er)sche p(ar)thije(n) binne(n) den voirs(creven) yerste(n) q(ua)rt(en) jaers inde(n) manne(n) en(de) den() p(er)sonen h(ier)na verclaert eerst henr(ic) den draye(re) va(n) ii rolle(n) te maken daer de ghewichte vand(en) o(n)raste vand(er) urclocke(n) opgaet in oexst xii pl(acken)
laur(eis) moens viii i(n) oexst de de bootscap bracht vand(er) doot ma(r)ia vand(en) wese(r)hage(n) beghijn te vilvorde(n) van xxx s(chellingen) gr(oten) oud(en) lijft(ocht) xlv pl(acken)
[23r°]
der stat cnapen die de kerssen droege(n) inde p(ro)cessie inde maent va(n) oexst de gedaen was voir de pestulentie, van xi dagen xliiii pl(acken)
ev(er)t van winghe, van xi rieme(n) pappiers den clercken opt(er) stat huys te verscrive(n) van elken rieme ii pet(ers) make(n) xxii pet(ers) te lii pl(acken) val(ent) xi[c] xliiii pl(acken)
den selve(n) ix (in) oexst van iii ponde groens was dien liede(n) van buyt(en) teken mette ghene(n) die core(n) ut(er) stat droegen xxxvi pl(acken)
den ii boden te p(er)de diet tgheleide bracht van cortrijc en(de) rijsel vand(er) jaermerct ii (in) oexst xlviii pl(acken)
meest(er) willem neve onlanx scolaster te s(in)t pet(er)s va(n) love(n), xiii i (in) oexst, dewelke alsoe hi seit v(er)c(re)ge(n) heeft seke(re) bullen ane onsen heilege(n) vand(er) den pauws o(m)me de capittel en(de) canosie(n) van hoxhem te transferere(n) opte biest binne(n) der vors(creven) stat van love(n) tot behoef der eerw(er)dige fa= culteyte(n) vand(en) artisten der univ(er)siteit van love(n) dewelke bullen ligge(n) soude te brugge voir de somme van lxvi rijd(er)s soe es verdragen bid(er) stat met volle vervolgen dat de stat half de so(m)me verleggen soude en(de) de goede liede vand(er) p(ro)chie(n) vand(er) biest en(de) de faculteit van arten vand(er) helicht en(de) also hier voir de helicht vand(er) voirs(creven) so(m)me xxxiii rijd(er)s de ii rid(er) te lxxii pl(acken) val(ent) xxiii[c] lxxvi pl(acken)
ja(n)nes puwels geheten bierma(n) ten selve(n) tijde van i instrume(n)t te maken dae(r) inne de vors(creven) meest(er) wille(m) hem en(de) alle sijn goede geestelijc
[23v°]
oft weerlijc heeft verobligeert de voirs(creven) so(m)me van xxxiii rijd(er)s met zek(er) co(n)dicie(n) der stat wed(er) te gheve(n) welc instrume(n)t es geleet inden co(m)me opten regist(er) xlii pl(acken)
der stat iiii cnapen die de kerssen droegen ter p(ro)cessien onser liev(er) vrouwe(n) inde hoelst(ra)te opten dach assu(m)ptio iiii pl(acken)
cornel(is) lambrachts geswore(n) mole(n)sleg(er) ende wercma(n) ons gened(igen) he(re)n xvii (in) oexst die come(n) was te love(n) ten ontbieden vand(er) stat o(m)me te versueken wae(r)me(n) best sluse make(n) moecht dwat(er) af te leide en(de) de dijle te vege(n) als noot wae(re) gegeve(n) ii pet(er)s te cviii pl(acken)
roelof van velpe, jegen den welke de stat heeft verdingt de tab(er)nacule en(de) s(in)t pet(er) dae(r) in staende te stoffe(re)ne en(de) te vergulden(e) soe heeft de stat voirs(creven) doen betale(n) tgebreck comen bove(n) lx rijders de so(m)me van xvi r(ij)ders stuc te lxxii pl(acken) val(ent) xi[c] lii pl(acken)
meest(er) plissis van vorst dat hem gebrack van sine(n) werck iiii rijd(er)s, ten p(ri)se vors(creven) ii[c] lxxxviii pl(acken)
den kijnde(re)n sgreve(n) van xxviii dagen dat sij henne(n) sine(n) brued(er) die q(ua)lic in sine(n) si(n)ne was verw(er)t hebben doen hi lach inde hoilst(ra)te port alle dage iii pl(acken) ii[c] lxxxiiii pl(acken)
ja(n)ne servaes van ii[c] lxxv mudde(n) colen die hi gelev(er)t heeft pet(er) van vosse(m) o(m)me opt(er) stat huys te b(re)n(n)en vand(en) mud xv pl(acken) val(ent) iiii[m] cxxv pl(acken)
vand(en) colen te mete(n) vand(en) mud ii s(chellingen) p(ayments) val(ent) xi pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
vand(en) colen inne te drage(n) van xxviii voeden lvi pl lvi pl(acken)
[24r°]
der stat bode de geleide bracht vand(er) stat van dornick xxvi (in) oexst te p(er)de xxiiii pl(acken)
henr(ic) den draye(re) van i dootkiste(n) tot eene(n) vunde linge te g(ra)ve(n) ten selve(n) tijde vii pl(acken)
den grechtmek(er) vand(en) kijnde te g(ra)ve(n) iii pl(acken)
willem vand(en) hellen dieme(n) sculd(ich) was van ouden acht(er)stelle xx s(chellingen) gr(oten) oude dae(r) voer xix mott(oenen) den mott(oen) xiiii pl(acken) val(ent) ii[c] xciiii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) van velpe xxx (in) oexst va(n) i yse(re) te smede(n) dae(r) me(n) de laken(en) met zegelt xvi pl(acken)
den selve(n) van i figuer te g(ra)ve(n) dae(r) men de liede met tekende doen me(n) core(n) uut love(n) droech vi pl(acken)
he(re)n janne boschma(n) van ii bueken di hi opte(n) regist(er) gebonde(n) heeft inhouden(de) de rekeni(n)ge va(n)d(en) voirleden(e) jae(re) en(de) ii cooportue(re)n xxiiii pl(acken)
hen(ric) hond(er)tjae(r) iii (in) sept(embris) die int vorleden(e) jae(r) de dond(er)busse(n) opte loe gebuert hadde die dae(r) gheproeft wae(re)n xxxvi pl(acken)
pe(er)s wijf van vossem in sept(embris) van xxiii stoope(n) te schue(re)n dae(r) men met plech te p(resen)te(re)n xxxvi pl(acken)
den iiii stat cnape(n) vand(en) kerssen te dragen inde p(ro)cessie i iii v ix xii xv xvii xix xxii xxiii en(de) xxvi in sept(embris) va(n) xi dage(n) xliiii pl(acken)
den selve(n) vand(en) kersse(n) te drage(n) xxviii (in) sept(embris) doen me(n) p(ro)cessie ghinc voir s(in)t mich(iel) iiii pl(acken)
tween gesellen vand(en) geduene die i ma(n) groeve(n) die inde halle gestorve(n) was te drincgelde vi pl(acken)
[24v°]
michgiel van waelhem, van xiiii to(n)nen duynsteen o(m)me te plaeste(re)n dwerc bute(n) der groefporte(n) vi (in) sept(embris) va(n) elk(er) to(n)ne(n) xviii pl(acken) val(ent) ii[c] lii pl(acken)
willem mosien, vand(en )voirs(creven) duynsteen va(n) mechle(n) te love(n) te bri(n)gen, van elk(er) to(n)ne ix pl(acken) cxxvi pl(acken)
arde van vorspoel van xxvii lootbussen root te verwe(n) met formelgon stuc vi pl(acken) clxii pl(acken)
den selve(n) van ix came(re)n te verwen liiii pl(acken)
den selve(n) va(n) i lange(n) bogelde(n) te verwen liiii pl(acken)
der grot(er) gulden vand(en) voetboge geg(even) iii (in) sept(embris) te hulpe(n) hae(re)n cost dat sij wae(re)n te brux(el) ten schietspoel gerordineert bi onsen gened(igen) hee(re) xiii gul(den) r(ijns) te liiii pl(acken) val(ent) vii[c] ii pl(acken)
den cleind(er) gulden o(m)me des gelijx wille x guld(en) te liiii pl(acken) stuc val(ent) v[c] xl pl(acken)
willem van maelcoten xiii (in) sept(embris) van v po(n)de zeelen de nuwe cloc met te luyde(n) x pl(acken)
It(em) gegeve(n) van verguetsche(n) van i wagen die gehuert was dae(r) op de borg(er)meest(er) en(de) meer and(er) meynde(n) te vae(re)n tandw(er)pen w(er)t ter dachv(er)t de wed(er)boden w(er)t o(m)me dat de dachue(re) geschorst was viii pl(acken)
der stat bode van deuze diet geleide bracht van hae(re) jaermerct te p(er)de xvii (in) sept(embris) xxiiii pl(acken)
arde van beyne xxii i(n) sept(embris) vand(er) plaesteri(n)ge te leggen opt dwerck ane de groefport cxli pl(acken)
[25r°]
laur(eis) de grechtmeke(r) van i vuendelinge te g(ra)ve(n) dat gestorve(n) was xxii (in) sept(embris) iii pl(acken)
der stat bode van denremo(n)de de geleide bracht van hae(re) jaermerct te voet xii pl(acken)
jan leeuweken, iiii (in) oct(obris) van viii kerre(n) wat(er)s die hi inde ghote(n) gestort heeft o(m)me de ghoten met schoen te maken vor d(er) stat h(uys) van elk(er) xxx s.p. val(ent) x pl(acken)
ghecocht inde bamisse merct tandw(er)pe(n) bij ja(n) calav(er) xii rieme(n) pappiers elk(en) rieme lxxviii pl(acken) val(ent) ix[c] xxxvi pl(acken)
It(em) noch gecocht v rieme(n) pappiers den rieme te xc pl(acken) val(ent) iiii[c] l pl(acken)
vand(en) voirs(creven) pappier te loven() te b(re)ngen xvii pl(acken)
vand(en) voirs(creven) pappie(r) int schepe te doen ii pl(acken)
roelof vand(er) elst de gegeve(n) heeft i cnecht te drincgelt i guld(en) rijns o(m)me hem t wijse wout(er) van hoddremo(n)t van henewie(r) d(er) stat port(er) dien hi niet vijnden en cost en(de) sculdich was van port(er)geglde xvi guld(en) vi (in) oct(obris) en(de) d(er) voe(r) iv pl(acken)
den bode she(re)n van lind(en) die ene(n) brief bracht ane de stat vand(en) geleghentheit sjonch(er) van ri(n)steit xx (in) oct(obris) xlii pl(acken)
der stat iiii cnechten die de kerssen droege(n) inde p(ro)cessie voir de pestulen(tie) van ix dagen xxx vi pl(acken)
wille(m) den bere, xxv in oct(obris) vand(en) rabelle bove(n) opte balcken inde halle te leggen(e) va(n) ii d(agen) xx pl(acken)
geerd van dueringhe(n) o(m)me des gelijx x pl(acken)
willem sine(n) cnaep van i dage v pl(acken)
[25v°]
willem van brabant, xxi in oct(obris) vand(er) halle(n) en(de) laken huse schoon te maken tgruys ute dragen, den vloe(r) te yffene(n) en(de) de goeten tussche(n) dlakenh(uis) ende henr(ic) mette(n) gelde te vegen(e) van xii dagen vi(½) pl(acken) sd(aegs) val(ent) xc pl(acken)
giel(is) gords van xii dagen vi(½) pl(acken) sd(aegs) lxxviii pl(acken)
den iiii stat cnechte(n) vand(er) kerssen te drage(n) voir der p(ro)cessie(n) jegen de pestulen(tie) inde mae(n)t van oct(obris) van viii d(agen) xxxii pl(acken)
kerstiaen den feyne(re) van xl[m] viii[c] xxv ca(lcs) = stheen die hi heeft doen come(n) binne(n) der stat van love(n) binne(n) desen yersten q(ua)rt(en) jaers van elke(n) duse(n)t xl ii pl val(ent) xvii[c] lvi pl(acken) xv s(chellingen) p(ayments)
div(er)sche p(er)sone(n) o(m)trent thiene(n) hug(ar)den en(de) goetsenhove(n) geseten vand(en) voirs(creven) ca(lcs)thene(n) te vue(re)n van elken dusent lx pl(acken) val(ent) xxv[c] ix(½) pl(acken)
jacop den ca(lcs)thie(n) van stoppe(n) bute(n) der borchst(ra)te porte(n) inde vetterije opten wech vand(en) trappe(n) vand(er) borch en(de) dae(r) o(m)tre(n)t van xvi dagen ix pl(acken) sd(aegs) cxliiii pl(acken)
jan vranx van geliken va(n) xii d(aegs) cviii pl(acken)
coenken hae(re)n cnaep va(n) xiii(½) d(agen) v pl(acken) sd(aegs) lxxxii(½) pl(acken)
jan inde groeve cnaep xiii(½) dage(n) lxxii(½) pl(acken)
henikin vand(er) kerthove xiiii(½) dage(n) lxxii(½) pl(acken)
coppe(n) vand(er) veste(n) va(n) xxxix kerre(n) savels vand(er) kerr(en) i pl(acken) val(ent) xxxix pl(acken)
hem selve(n) van(n) iii kerre(n) steen h(er)vuert iii pl(acken)
[26r°]
daneel van mechlen xxvii (in) sept(embris) van metsene(n) ene(n) steynen muer ane den wech vand(er) trappen dae(r) men opte borchgaet jege(n) jan giel(is) wijng(ar)t met i sitten o(m)tre(n)t xxx voet lanc van ii dage(n) xii pl(acken) sd(aegs) xxiiii pl(acken)
coppe(n) van mechlen van ii dage(n) xxiiii pl(acken)
arde den valmek(er) vand(en) tafelme(n)t te legge(n) xii pl(acken)
jan de cardemek(er) opp(er)cnaep ii dage(n) vi(½) pl(acken) sd(aegs) xiii pl(acken)
jan ards balmek(er)s cnaep van i dage vi(½) pl(acken)
jan de coc van iv vate(n) calx te beslaen vi pl(acken)
wille(m) mosien va(n) iii[m] iiii[c] stee(n)s dae(r) toe gelev(er)t vand(en) dusent lxx pl(acken) val(ent) ii[c] xxxviii pl(acken)
so(mma) vand(en) voirs(creven) alrehande div(er)sche(n) weg(en) xix[m] l pl(acken) v s(chellingen) p(ayments) make() iii[c] lii gul(den) g xlii pl(acken)p v s(chellingen) p(ayments)s
[26v°]
ander uutgheve(n) van wercke(n) en(de) metsen ane der stat vesten va(n) love(n) bego(n)ne(n) biden groten torn ter groef porte(n) w(er)t daert me(n) lestwerve(n) liet binne(n) den voirs(creven) eerste(n) q(ua)rt(en) jaers
ierst in alrehande stoffen toe beioren(de) der metselrijen eerst willem mosien van iii(½)[m] ruw(en) q(ua)roelen te vue(re)n opte(n) calchove o(m)me dien met te repenen(e) van elken duse(n)t v pl(acken) val(ent) xviii(½) pl(acken)
jan steve(n)s van ii kerre(n) leems dae(r) toe wille(m) van brabant vand(en) calcove(n) te rinne(n) en(de) te reyvegen i dach vii(½) pl(acken)
giel(is) gords des gelijx i dach vii(½) pl(acken)
symoen suerbie(r) van metsen ane den vors(creven) calchove(n) (½) dach vi pl(acken)
jan steve(n)s vand(en) calcstene(n) die de stat in p(re)va(n)de liggen hadde opte(n) ove(n) te vue(re)n x(½) pl(acken)
jan brueselma(n) va(n) metsen ane de(n) voirs(creven) calchove(n) i dach x pl(acken)
jan zijben vand(en) gelijken (½) dach v pl(acken)
willem mosien van xvi(½) lasten torne(n) de(n) calc met te b(er)nne(n) vand(en) last c viii pl(acken) val(ent) xvii[c] lxxxii pl(acken)
janne brueselma(n) jegen den voirs(creven) de rent= meest(er)s verdingt hebbe(n) i oven calx te b(er)nne(n) o(m)me x scilde stat te xlii pl(acken) val(ent) iiii[c] xx pl(acken)
janden rese vand(en) stroo dat decsel en(de) blaken af temaken xi pl(acken)
den selve(n) van hout dae(r) toe georb(er)t viii pl(acken)
gord pierarts inde fontein van i vate dwat(er) in te doen den calc mee te beslaen xlii pl(acken)
[27r°]
jan steve(n)s vand(en) voirs(creven) calc ute(n) hove(n) te vue(re)n tot op dweck vand(er) vesten dat die rentmeest(er)s jegen hen verdinght hebben o(m)me vii scilde stat te xlii pl(acken) val(ent) ii[c] xciiii pl(acken)
den selve(n) dat hi verleet hadde van bi yse(re)ne banden de calckerre met de bynden ix pl(acken)
denijs van onderogen va(n) vi[c] stelberde(re)n opte vest georb(er)t elc hond(er)t xxvi pl(acken) val(ent) clvi pl(acken)
henr(ic) van rotselae(r) van i wat(er)cupe te bynde(n) iii pl(acken)
den selve(n) van xlv reepe(n) ande de wat(er)vate xv pl(acken)
den selve(n) va(n) x nuwe metscuype(n) lx pl(acken)
den selve(n) van iiii nuwe v..(n)s xx pl(acken)
den selve(n) van iii back de(n) mortel met te dragen stuc te v pl(acken) val(ent) ix pl(acken)
jan de(n) ma(n)demek(er) van ma(n)de te stee(n)m(uer) te d(ra)ge(n) xvi pl(acken)
van i crude wage(n) derde ute(n) stee(n)cule niet te vue(re)n xxi pl(acken)
geerde(n) van dueringe(n) va(n) ii bande ane de rolle(n) vand(en) selve(n) crudewage(n) en(de) ii bande ane de berie(n) dae(r) men de ruse(n) met uut droech viii pl(acken)
jan guylart van gruys te vue(re)n met sijne(n) kerre(n) den wech met te make(n) dae(r)me(n) die stoffe op vuerde(n) ter veste(n) waert i d(ach) xv pl(acken)
jan steve(n)s des gelijx i dach xv pl(acken)
den selve(n) va(n) i oest den calc mette lade(n) ii(½) pl(acken)
den wercliede(n) metsers en(de) hae(re)n cnapen gegeve(n) te drincgelde xviii (in) sept(embris) lxxv pl(acken)
henr(ic) van maelcote(n) van ii halsbande inde stee(n)cule georb(er)t va(n) zeele(n) en(de) ca(m)ma(n)de ane de stelli(n)ge xi pl(acken)
he(n)r(ic) bollart van xv scrage(n) vi berie(n) i lederke(n) xciiii pl(acken)
marge iii[m]c lviii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
[27v°]
steene gelev(er)t opte vest wille(m) die mold(er) van rotselae(r) van i halv(er) roede(n) graus arduyns xi guld(en) stuc te xxx pl(acken) val(ent) iii[c] xxx pl(acken)
den selve(n) van i roeden chierke(n) totten torne xxiiii gul(den) stuc te xxx pl(acken) val(ent) vii[c] xx pl(acken)
den selve(n) van() vi[c] xvi voete(n) tafelme(n)ts den voet te iiii pl(acken) val(ent) xxiiii[c] lxiiii pl(acken)
willem den coni(n)c van iii[c] xxxviii voeten poente(n) leepen(e) en(de) egsteen den voetr ii pl(acken) val(ent) vi[c] lxxvi pl(acken)
den selve(n) van xiiii voete(n) rabats en(de) noch xvi voete pointe(n) en(de) leepen lx pl(acken)
den selve(n) van i stontsteen inden torne va(n) vi voeten lanck xl pl(acken)
den selve(n) van i ond(er)dorpel en(de) i ond(er)dropel ane de dore vand(en) torn stuc va(n) iiii voete(n) xxiiii pl(acken)
henr(ic) platteborse ten selve(n) tijde gelev(er)t iiii[c] voete(n) chierken totte(n) torne vand(en) voet ii pl(acken) val(ent) viii[c] pl(acken)
den selve(n) van xl voet lijsten de(n) voet i(½) pl(acken) c pl(acken)
claeus van lae(re) van c iii voet pointe(n) en(de) leepen en(de) egsteen de(n) voet ii pl(acken) val(ent) ii[c] vi pl(acken)
jan den vos van xxv[m] ii[c] q(ua)reel die hi gelev(er)t heeft vand(en) oven(en) wile(n) pet(er) van nethene(n) dae(r) de rentmeest(er)s voir hebbe(n) betaelt mett(er) voen(er)? van elken duse(n)t lxxviii pl(acken) val(ent) xix[c] lxv pl(acken) xiiii s(chellingen) p(ayments)
willem mosie(n) va(n) lxxxxii[m] ix[c] l q(ua)reele(n) mett(er) voen? vand(en) duse(n)t lxxxxiii pl(acken) val(ent) vi[m] iiii[c] lxx pl(acken)
lambr(echt) de(n) putt(er) meye(r) van wilsel en(de) sine(n) brued(er) van lv[m] iii[c] xxv q(ua)reele(n) van elken duse(n)t lxxvii pl(acken) val(ent) iiii[m] ii[c] lx pl(acken)
jannes impens inden pat(er)nost(er) van xxv[m] v[c] quareelen van elken dusent mett(er) voe(re)n lxxviii pl(acken) val(ent) xix[c] lxxxix pl(acken)
[28r°]
die voirs(creven) rentmeest(er)s der stat van love(n) om dat sij niet en consten toe come(n) mette(n) voirs(creven) calc die sij geb(rui)ct hebbe(n) soe hebben sij gecocht ii (in)oexst opte merct te love(n) iii mud calx elc mud xlviii pl(acken) en(de) iii pl(acken) ind(en) hoop val(ent) cxlvii pl(acken)
de voirs(creven) rentmeest(er)s hebbe(n) doen coopen opte merct ten div(er)sche tijde(n) datme(n) verwracht heeft ane de veste(n) xxxvii mudden ii vaten calx elc mud liiii pl val(ent) ii[m] xxv pl(acken)
leoni(us) maes te vilvoirde(n) van xiiii(½) mudde(n) calx elc mud xlv pl(acken) val(ent) vi[c] xxx pl(acken)
claes de cup(er) te vaschapelle van xvii(½) mud cakx d(aer) mace(n) van dae(r) elc mud xxxv pl(acken) vi[c] xxx pl(acken)
noch opte merct gecocht bi meest(er) plissis xvi in sept(embris) vi mudde(n) calx va(n) name(n) dmud te lvii pl(acken) val(ent) iii[c] xlii pl(acken)
dachue(re)n henr(ic) gor(is) van savel te g(ra)ve(n) binne(n) de(n) voirs(creven) tijde en(de) oic so(m)wile(n) inden steencule va(n) xli dage(n) vi(½) pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii[c] lxvi(½) pl(acken)
wille(m) van braba(n)t sijnd(er) ii dage(n) in oexst tote(n) xviii[ten] dach van oct(obris) gewracht inde steencule optel loe en(de) neve(n) de veste de rijse(n) dae(r) me(n) met fu(n)deert ute g(ra)ve(n) va(n) lxv d(agen) vi(½) pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii[c] lxxxvii(½)
[28v°]
giel(is) gords inde(n) selve(n) cule ten selve(n) tijde gew(racht) van lxvii dagen vi(½) pl(acken) sd(aegs) val(ent) iiii[c] xxxv(½)
tielma(n) den vorst(er) o(m)me des gelijx van xxxix dagen vi(½) pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii[c] liii(½) pl(acken)
gord moselen van xxxiii dage(n) vi(½) pl(acken) sd(aegs) ii[c] xiiii(½) pl(acken)
beerth den beck(er) o(m)me des gelijx van xliii d(ach) ii[c] lxxxvi pl(acken)
meest((er) plissis der stat meest(er) vand(en() voirs(creven) werck en(de) oec na volgen(de) dwerc te besorge(n) toe te sien en(de) de liede de werck te bestelle(n) va(n) lv dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) vi[c] lx pl(acken)
meest(er) plissis soen van dond(er)busgate(n) end(e) splete(n) te houden xxvii (in) sept(embris) i(½) d(ach) xii pl(acken) sd(aegs) xviii pl(acken)
pet(er) symoens o(mme) des gelijx iiii( ½) d(agen) ix pl(acken) sd(aegs) xl(½) pl(acken)
gord jordaens vanden werste(n) en(de) plaetse(n) ond(er) ane den voet vand(er) vesten te yffene(n) en(de) bove(n) opte veste lanx te graven dae(r) me(n) in fonde(re)n soude sijnd(er) xvi[e] dach in oexst tot xi dage in oct(obris) va(n) xl dage(n) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) iiii[c] pl(acken)
jord jordaens ane tselve va(n) xx viii(½) d(ach) ii[c] lxxxv pl(acken)
jan joirdaens ane tselve werc va(n) xxv d(agen) ii[c] xxv pl(acken)
ja(n) va(n) q(ua)ribbe van xxxi dage(n) ix pl(acken) sd(aegs) ii[c] lxxix pl(acken)
jan hubrechts va(n) xxxiiii d(age) viii pl(acken) sd(aegs) ii[c] lxxii pl(acken)
wout(er) van elelloe va(n) vii(½) d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) lii(½) pl(acken)
jan van mechle(n) va(n) v dage xxxv pl(acken)
henr(ic) hogelinx va(n) v dage(n) vi(½) pl(acken) sd(aegs) xxxii(½) pl(acken)
jan hubrechts soen va(n) i dage vi pl(acken)
willem geldens van v dage(n) vi pl(acken) sd(aegs) xxx pl(acken)
ent(er) van savepoele van vi dage(n) xxxvi pl(acken)
marge iiii[m] iii[c] xv pl(acken)
[29r°]
van vrachten ard hond(er)tjae(re) sijnd(er) den xvi[t(en)] dach van oexst totten xix[te(n)] dach van sept(embris) van rusen ende fu(n)deersel te vue(re)n vand(er) steengroeve(n) opte loe en(de) oec vand(er) steencule(n) neve(n) den veste tot op dwen met sine(n) wagen(e) van xxix dage(n) li pl(acken) sd(aegs) val(ent) xiiii[c] lxxix pl(acken)
pet(er) du(n)neviele oec des gelijx va(n) xxvii d(agen) xiii[c] lxxvii pl(acken)
jan guylart vand(en) savel te vue(re)n den calc met te beslaen binne(n) den tijde voirs(creven) van xliii dage(n) met i p(er)de xv pl(acken) sd(aegs) val(ent) vi[c] lx pl(acken)
coppe(n) vand(er) vesten den jonge met sijne(n) kerre(n) met ii p(er)de(n) xliii(½) dage xxiiii pl(acken) sd(aegs) x[c]xliiii pl(acken)
pet(er) speelberch iiii(½) met sijne(n) kerre(n) iii(½) i p(er)de va(n) xv(½) dage(n) xv pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii[c] xxxii(½)
jan steve(n)s des gelijx va(n) xi dage(n) clxv pl(acken)
frissen bruni(n)x van xviii kerre(n) savels op dwerck te vue(re)n vand(er) kerre(n) ii(½) pl(acken) xlv pl(acken)
jan bijtyser van wat(er) en(de) savel te vue(re)n lii kerre(n) de kerre iii pl(acken) val(ent) clvi pl(acken)
coppen vand(er) vesten va(n) lxi kerre(n) savel en(de) wat(er) te vue(re)n de kerre ii(½) pl(acken) clii(½) pl(acken)
gord gor(is) vand(er) dore(n) vand(en) torne van scrijnhout te maken en(de) thout dae(r) toe te leve(re)n xcvii pl(acken)
ghegeve(n) den vuendelinghe o(m)me gode van xiii weken bi(n)ne(n) d(er) tijt van deser rekeni(n)ge alle weken van viii pl(acken) val(ent) ciiii pl(acken)
digne heilen vand(er) selve(n) tijde o(m)me gode alle weken iiii pl(acken) val(ent) lii pl(acken)
henne(n) van beve(re)n o(m)me gode vand(er) selve(n) tijde alle weken x(½) pl(acken) cxxxvi(½) pl(acken)
marge v[m] vii[c] pl(acken) xii s(chellingen) p(ayments)
[29v°]
arde den meye(r) van x(½) roede en(de) i(½) voet muers die de stat jeghen hen verdingt heeft op sine(n) cost te wercken en(de) te metsen elc roede te iiii g(ri)pe v(½) pl(acken) te xl pl(acken) de gripe ger(ekent) mak(en) xliii g(ri)pe(n) xxx pl(acken) iii s(chellingen) p(ayments) stuc te xl pl(acken) val(ent) xvii[c] (pond) xliii s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van de(n) torn te maken de jege(n) hem verdingt was o(m)me xxxi g(ri)pen xii pl stuc te xl pl(acken) val(ent) xii[c] lii pl(acken)
den selve(n) van dat hi den voirs(creven) torne gefu(n)deert heeft iii voet diep en(de) iii voet wijder dan hi verdinght was iiii g(ri)pe(n) xxv pl(acken) stuc te xl pl(acken) clxxxv pl(acken)
arde vand(en) putte jegen hem verdinght gelijc voe(r) x roede(n) viii voete muers de roede te iiii g(ri)pe v(½) pl(acken) gelijc bove(n) maken xliii g(ri)pe(n) i pl(acken) iiii s(chellingen) p(ayments) den g(ri)pe te xl pl(acken) val(ent) xvii[c] xxi pl(acken) iiii s(chellingen) p(ayments)
marge iiii[m] ix[c] viii pl(acken) vii s(chellingen) p(ayments)
so(m)ma vand(en) voirs(creven) werck ane de vest xli[m] lix[c] lxxxiiii pl(acken) make(n) vii[c] lxxvii gul(den) en(de) xxvi pl(acken) g
[30r°]
so(m)ma van alden uutgheve(n) bi(n)ne(n) den voirs(creven) yersten q(ua)rt(en) jaers va(n) deser rekeni(n)ge compt op xxx[c] lxxxi gul(den) xii pl(acken) v s(chellingen) p(ayments) stuc te liiii pl(acken) gul(den) rest dat de rentmeest(er)s meer uutghe= gheve(n) hebben dan ontfaen binne(n) desen q(ua)rt(en) jairs x lv guld(en) xv pl xvii s(chellingen) p(ayments) clv guld(en) xv pl(acken) xv pl(acken) xvii s(chellingen) p(ayments)
en(de) die rentmeest(er)s hadden der stat va(n) loven te boven gerekent bijd(er) voirgaende rekeni(n)ge eynden(de) den lesten dach va(n) julio xiiii[c] xxxviii incluys de so(m)me van v[m] viii[c] xix guld(en) xxv pl xiiii st vi d
blijft dat de stat te bove(n) es bi deser rekeni(n)ge als op en(de) af ger(ekent) totte(n) lesten dagen va(n) oct(obris) xiiii[c] xxxviii v[m] vi[c] lxiiii gul(den) ix pl(acken) xxi s(chellingen) vi d(eniers) p(eters?)
[30v°: blanco]
[31r°]

rekeninghe meest(er) jans van ov(er)winghe henr(ic)
wante ards vinck en(de) jans den prik(er) rentmeest(er)s
der stat van loven van al dat sij ontfaen en(de)
uutghegeve(n) hebben vand(en) renten opcomi(n)ghe en(de)
vervallen der rentmeesterscappe der voirs(creven) stat
toebeioren(de) sijnd(er) den yersten dach van nove(m)bri
xiiii[c] xxxviii incluys, datme(n) lestwerf reken(de)
tot opten yersten dach van febr(uaris) int selve
jaer excluys, als vand(en) anderen vierd(el) jaers te
weten van no(vem)[b(ri)] decembri ende januario welke
rekeni(n)ge gemaect es in div(er)sche mu(n)te die alle(n)
gevalueert sijn in rijnsche guld(en) stuc te liiii xl pl(acken) g(erekent)

ontfanck
eerst vand(er) stat assizen die jaerlijx mi(n)de(re)n en(de) meerde(re)n dae(r) na dat sij vercocht word(en) gelijc verclaert es inde voirgenoemde rekeni(n)ge eerst jan pa(n)nestert vand(er) wij(n) ass(ize) end(e) edic ass(ize) vii[c] lxii gul(en)
qu(in)ten van valkenborch vand(er) wolle ass(ize) xxix gul(den) iii q(uar)t(en) xii pl(acken) xi s(chellingen) p(ayments)
jan m(er)cels vand(er) laken ass(ize) lxx gul(den) ii(½) q(uar)t(en)
jan van colen vand(er) weet ass(ize) xiii gul(den)
jan gheerlex vand(er) zied(er) ass(ize) iii gul(den) iii qu(ar)t(en) vii pl(acken) iii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) van vuecht vand(er) zout ass(ize) vi(½) gul(den) xiii pl(acken)
jan van diene(n) vand(er) corne ass(ize) vi(½) gul(den)
claes van dormale vand(er) pont ass(ize) xcvi gul(den) ii(½) q(ua)rt(en)
ja(n)nes van rode vand(er) ca(lcs)thien lviii gul(den) iii q(ua)rt(en)
jan de jode vand(er) vleeschuse cxxii gul(den) ii(½) q(ua)r(ten)
[31v°]
de selve vand(er) vischmerct xcii gul(den) ii(½) q(ua)rt(en)
symoen vand(er) meersb(er)ge vand(er) tolleken ii gul(den) ix pl(acken)
gheert van rotsela(r)e vand(er) beck(er) ass(ize) xxvii gul(den) i q(uar)t ii pl(acken) i s(chellingen) p(ayments)
jan wellens vand(er) bleyk(er) ass(ize) i gul(den) iii q(uar)t x pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) mette(r) gelde vand(er) vett(en) ass(ize) xxvi gul(den)
jasp(er) kimpe vand(er) snedeken viii(½) gul(den) vi pl(acken)
jan gelams vand(er) m(er)shalle(n) xx gul(den) iii q(uar)t(en) xi pl(acken) xi s(chellingen) p(ayments)
jan de jode vand(er) judegelde xix gul(den) v pl(acken) xii d(eniers) p(eters)
so(mma) van alden vercochte(n) ass(ize) vand(er) ande(re)n q(uar)ts jaers xiii[c] lxix gul(den)g xxiii(½) pl(acken)p stuc te liiii pl(acken) q(uar)ts
and(er) ontfanck vanden ambachte(n) die vercocht sijn gelijc den assizen voirs(creven) en(de) dit vand(en) halve(n) jae(re) eerst van henr(ic) ponens vand(er) verke(n)besie(n) iiii gul(den) iii(½) q(uar)t(en)
henr(ic) van guetrode vand(er calcme(rc)te iiii(½) gul(den)
henr(ic) van guetrode vand(er) coleme(rc)te iii gul(den) i q(uar)t
jan coelma(n) vand(er) houtme(rc)te xv gul(den)
wout(er) van borgelijn vand(er) anne(?) i q(uar)t
roelof corsbout vand(er) rep(er) iii(½) gul(den)
jan gilains vand(er) bescada(m)bacht viii gul(den) iii(½) q(uarten)
so(mma) vand(er) ambachte(n) vand(er) halve(n) jae(re) xl gul(den)g i q(uar)tq
[32r°]
ander ontfanc in wijn vand(en) lijcoop vand(en) voirs(creven) ass(ize) en(de) ambachten vand(en) p(er)sone(n) hierna besc(reven) te bet(alen) te kersmisse eerst jan pa(n)nestert vand(er) wijn ass(ize) xxx gelt(en) rijns wijns
qu(in)ten van valkenborch vand(er) wolle ass(ize) iiii gelt(en)
ja(n) m(er)cels vand(er) laken ass(ize) xviii gelt(en)
jan van colen vand(er) weet ass(ize) ii gelte(n)
jan gheerlex vander zied(er) ass(ize) viii gelt(en)
henr(ic) van vuecht vand(er) zout ass(ize) ii gelt(en)
jan van diene(n) vand(er) corne ass(ize) ii gelt(en)
claes van dormale vand(er) zout ass(ize) xviii gelt(en)
ja(n)nes van rode vand(er) ca(lcs)thien xxi gelt(en)
jan de jode vand(en) vleesch(huse) xviii gelt(en)
jan de jode vand(en) vischmerct xviii gelt(en)
symoen vand(er) meetsb(er)ge vand(er) tolleken ii gelt(en)
geert van rotselae(r) vand(er) beck(er) ass(ize) vi gelt(en)
jan welle(n)s vand(er) bleyk(er) ass(ize) xxx gelt(en)
henr(ic) mette(n) gelde vand(er) vett(en) ass(ize) ii gelt(en)
jasp(er) kimpe vand(er) suedekin xxvii gelt(en)
ja(n) glanis vand(er) mershalle(n) viii gelt(en)
jan de jode vand(en) joodegelde xvi gelt(en)
henr(ic) pone(n)s vand(er) berkenbesien iiii gelt(en)
henr(ic) va(n) guetrode vander calcme(rc)te v gelt(en)
henric van guetrode vand(er) colenme(rc)te ii gelt(en)
jan coolma(n) vand(er) houtme(rc)te i gelt
wout(er) borgelijn vand(er) anne(?) i gelt
roelof corsbout vand(er) reep i gelt
ja(n) gilanis vand(er) bescada(m)bacht xiiii gelt(en)
so(m)ma van desen lijcoop ii[c] lxi gelte(n) rijns wijns voe(r) de gelt xii pl(acken) make(n) lviii gul(den)g
[32v°]
ander ontfanck vand(en) bie(r) assizen vanden ande(re)n q(uar)t(en) jaers de onv(er)cocht der stat bleve(n) es en(de) innegehave(n) bide(n) goeden ma(n)ne(n) en(de) clercke(n) verclaert inde voirgenoem(de) rekeni(n)ge eerst soe hebben de bried(er)s binne(n) den voirs(creven) ande(ren) q(uar)t(s) ghe= brouwen gelijc dat inden registe(r) on(der)bracht es iii[c] lxxxvii bru(s)sele(n) end(e) tot elken brusele iiii mud mouts dae(r) af datme(n) gheeft van ass(izen) ii guld(en) i q(uar)t maken viii[c] lxx gul(den) iii q(uar)t(en)
vand(en) buten bried(er)s die gebruwe(n) hebben binne(n) den voirsc(reven) ander(en) q(uar)ts xliii(½) hoppen elc brusele van iiii mudde(n) end(e) d(aer) af ii gul(den) i q(uar)t make(n) xcvii gul(den) iii(½) q(uar)t(en)
so(mma) van al dat voirs(creven) voirs(creven) bie(r) ass(ize) come(n) es binne(n) den voirs(creven) andere(n) q(uar)t(en) jaers co(m)pt op ix[c] lxviii gul(den) ii(½) q(uar)teng
[33r°]
ander ontfanck in gelde vanden buten port(er)s der voirs(creven) stat van love(n) dat sij betailt hebben binnen de(n) voirs(creven) ande(re)n q(ua)rt(en) jaers
in no(vem)[b(ri)] xxxviii eerst pete(re) van malenil van voirge(noemde) vi gul(den) ii (in) no[v(embri)]
jan cermoneal iiii gul(den) ii (in) (in) no[v(embri)]
willem aliten van weede ii gul(den) iii (in) no[v(embri)]
jan le leu van platenoir iiii gul(den) iii (in) no[v(embri)]
ywoen chappon van platenoir viii gul(den) iii (in) no[v(embri)]
jan chappon iii gul(den) iii (in) no[v(embri)]
jago de grote ii gul(den) iii (in) no[v(embri)]
goess(en) boyma(n) van breda xi gul(den) viii (in) no[v(embri)]
gord bernix van beets iiii gul(den) viii (in) no[v(embri)]
jan tassart van geldenaken ii gul(den) viii (in) no[v(embri)]
reyn(aert) busson van thele vii gul(den) viii (in) no[v(embri)]
franke(n) polet van brain alloir i gul(den) vii (in) no[v(embri)]
ja(n)ne(s) de refart van testh(em) vi gul(den) viii (in) no[v(embri)]
henr(ic) brients van keerb(er)ge ii gul(den) viii (in) no[v(embri)]
jan blanckbarbe van naffart ii gul(den) xi (in) no[v(embri)]
jan broeke(n) van ned(er)hut(en) iiii gul(den) xi (in) no[v(embri)]
anthonijs cousin van corbais iii gul(den) xi (in) no[v(embri)]
pet(er) claes van andenoirt iiii gul(den) xiiii (in) no[v(embri)]
jan van steenboec ii gul(den) xxiiii (in) no[v(embri)]
jan ack(er)ma(n) van vaelbeec iii gul(den) xxiiii (in) no[v(embri)]
jan codde van winghe iii gul(den) xxvi (in) no[v(embri)]
raes le magtulie(ne) i gul(den) xxx (in) no[v(embri)]
henr(ic) van c(on?)li van luigi iiii gul(den) xi (in) no[v(embri)]
henr(ic) vand(en) bossche van hombeec iii gul(den) xiii (in) no[v(embri)]
geert mastulie(r) va(n) hazamiel ii gul(den) xiii (in) no[v(embri)]
mathijs geys van heze iii gul(den) xviii (in) no[v(embri)]
jan dameoede van droen ii gul(den) xviii (in) no[v(embri)]
ja(n) de rademek(er) van la(k)e(n) ii gul(den) xxix (in) no[v(embri)]
marge c gul(den)
[33v°]
decemb(ri) xxxviii jan van lae(r) geheten peet(er)s van artslae(r) v gul(den) iii (in) dece(mber)
jan gode(n)s vand(er) smissen i gul(den) iii (in) dece(mber)
jan luytg(el)den van harselt ii gul(den) iii (in) dece(mber)
giel(is) de rademek(er) ii gul(den) iii (in) dece(mber)
pet(er) la page van libt(er)sart i gul(den)
libeert g(eer)t preiarts soen iiii gul(den) xiii (in) dece(mber)
ard pasteel van vrouwe(n) p(eràt v gul(den) xv (in) dece(mber)
jan luykens van molle iii gul(den) xvi (in) dece(mber)
lambr(echt) vand(en) beeck van thien(en) ii guld(en) xvi (in) dece(mber)
pet(er) d jongh van tong(er)loe i gul(den) xviii (in) dece(mber)
pet(er) maket van glabbers ii gul(den) xxv (in) dece(mber)
symon del bae(r) vi gul(den) xxv (in) dece(mber)
jan snut van niere ii gul(den) xxiii (in) dece(mber)
jan ludekens van yselt i gul(den) (in) dece(mber)
jan sijn brued(ere) i gul(den) (in) dece(mber)
henr(ic) vand(en) bontkene ii gul(den) (in) dece(mber)
henr(ic) van arscot van buetmeerb(eec) ii gul(den) xxvi (in) dece(mber)
jan van attenhove(n) iii gulden xxiii (in) dece(mber)
wout(er) van ravels van artslae(re) i gul(den) xxxi (in) dece(mber)
jan hubert dobbers iiii gul(den) ix (in) dece(mber)
jan de wuwe van merchtem iiii ix (in) dece(mber)
joos bringma(n) van bigd(am) i gul(den) xxix (in) dece(mber)
ard robbijns i gul(den) xxix (in) dece(mber)
ard vand(en) saveneel van nechene(n) iiii gul(den) xxix (in) dece(mber)
jan michgiels van oplseilishem iii gul(den) xxix (in) dece(mber)
jan trisene(n) van houwe(el) iii gul(den) xxix (in) dece(mber)
ard bomp(er) van van elisheim ii gul(den) xxix (in) dece(mber)
jan maelgiser van geld(eren) vi gul(den) xxxi (in) dece(mber)
lambr(echt) thijs van beets ii gul(den) xxxi (in) dece(mber)
[34r°]
januari(o) xxxviii eerst janne van volenen ii gul(den) ix (in) ja(nuarius)
jan hock van ou(d)winghe ii gul(den) xi (in) ja(nuarius)
jan bekema(ker) van ranst vi gul(den) xv (in) ja(nuarius)
lam(brecht) coelba(cker) van visere viii gul(den) xxii (in) ja(nuarius)
jan gril van opp(er)beec ii gul(den) xxvii (in) ja(nuarius)
jan mertens van valen ii gul(den) xxvii (in) ja(nuarius)
goedsroet van vlehain v gul(den) vii (in) ja(nuarius)
librecht van melde(re) xv gul(den) xiiii (in) ja(nuarius)
pet(er) calewa(rt) van wanck i gul(den) xiiii (in) ja(nuarius)
wout(er) craesart van melde(re) i gul(den) xiiii (in) ja(nuarius)
jacop luter(ni)a van hosbeec i gul(den) xxix (in) ja(nuarius)
jan wout(er)s van zeenisse ii gul(den) xxix (in) ja(nuarius)
jan van oecle gheten tijs ix gul(den) xxix (in) ja(nuarius)
jan cohek van waut(er) brain i gul(den) xxix (in) ja(nuarius)
marge som lvii gul(den)
so(mma) vand(en) voirs(creven) buten port(er)gelde dat come(n) es binne(n) den voirs(creven) ander(en) q(ua)rt(en) jaers co(m)pt op ii[c]xxxiii gul(den)g
[34v°]
ander ontfanck in erfchijse in erfeliken rente(n) en(de) van verhuerden goede van div(er)sche p(er)sone(n) ind(er) manie(re)n hierna verclaert als vanden ande(re)n q(ua)rt(en) jaers eerst van wouter(e) mers(en) end(e) janne colijns dat gerart van alphan clerc v(an) gile(s) der stat gelaten heeft tot hae(ren) ca(lcs)thien behoef opte huse opt beye gelegen verschene(n) te ke(r)smisse xiiii[c]xxxviii lx oude gr(oten) stuc te iii pl(acken) val(ent) clxxx pl(acken)
jan stockelpot vand(en) buten dijck te ripboude(n) van ane de dijle tot ane de boe(r) van i gehele(n) jaer van kersmisse voirs(creven) xii oude gr(oten) maken xxxvi pl(acken)
pet(er) block stoe(l)mek(er) van dat sijn huysceet op en gedeelt vand(er) stat cure van i gehele(n) jae(r) als van ke(r)smisse voirs(creven) iiii oude gr(oten) mak(en) xii pl(acken)
robbijn van staecb(roe)c van s(in)e(r) huse opte(n) nie(uw)ma(en) born van k(er)smisse voirs(creven) i cap.. val(ent) v pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
jan den hont van chij(n)se die de stat heeft ane sijn schue(r) van i staetken inde ravenst(ra)te dat geheten was tpelane gat dat hi half inne geslagen heeft va(n) i jae(r) van k(er)smisse iii oude g(roten) stuc te iii pl(acken) maken ix pl(acken)
jan giel(is) van i plaets(en) dae(r) thuys vand(er) steen opte staen plach inde p(er)sst(ra)te vand(er) gehelen jae(r) v oude gr(oten) maken xv pl(acken)
[35r°]
lanet inden hare van i pleische(n) gekregen acht(er) den have inde p(er)sst(ra)te ten ende van sine(n) hove va(n) i jae(r) als van k(er)smisse ii oude gr(ote)n vi pl(acken)
janne giel(is) van i huse inde p(er)sst(ra)te geheten esteenken dat hi gehuert heeft jegen den rentmeest(er)s van i jae(r) als van k(er)smisse voirs(creven) vii guld(en) holl(ands) stuc te xlviii pl(acken) make(n) iii[c] xxxvi pl(acken)
willem mosien van i bempde der stat toe behoren dae(r) d(er) stat q(ua)reelhove(n) op steet vand(er) gehelen jae(r) als van s(int) m(ichiel)smisse lest lede(n) xiiii[c] xxxviii vi perfs stat te lii pl(acken) val(ent) iii[c] xii pl(acken)
lodewijc van oppendorp vand(er) weyden bute(n) der hoveporte(n) tott(en) spoyen de hi geheert heeft end(e) jaerlijx te k(er)smisse daer af geeft ii pet(er) stuc te lii pl(acken) val(ent) ciiii pl(acken)
gheerden van duernighen vand(er) maelhuse opte merct dat hi gehuert heeft voor thalf jae(r) als van kersmisse ouden crone(n) stuc te lxxii pl(acken) maken iii[c] lx pl(acken)
willem van h(er)lae(r) vand(n) hoeckuse opte p(er)sstr(ate) geheten verb(u)ten keld(er) dat hi gehuert heeft voir thalf jae(r) als van k(er)smisse ii oude crone(n) stuc als bove(n) maken cxliii pl(acken)
[35v°]
henr(ic) van loon smeyers clerc van loven van i gedeelt vand(en) raemhove dit hi gehuert heeft voe(r) tgheheel jae(r) van s(int) mich(ielsmisse voirs(creven) vi pet(er) stat te lii pl(acken) val(ent) iii[c] xii pl(acken)
diden den mey(er) steenmeestee(r) van lxxx roed(en) vesten vand(er) biestporten tot ane den oud(en) slach voir tgheheel jae(r) als van k(er)smisse voirs(creven) vi scilde te xlii pl(acken) maken ii[c] lii pl(acken)
henr(ic) reymers van erfchij(n)sse de hi sculd(ich) es van ene(n) beempde gelegen buten d(er) hoveport ane de bruggen vand(en) gehele(n) jae(r) van k(er)smisse voirs(creven) ii oude g(roten) vi pl(acken)
dide van vankenbosch van nuwe(n) chij(n)se voirtijts uutghegeeve(n) vand(er) stat als va(n) i hofstat buten d(er) p(er)sst(ra)te porten tusschen den inneganc vand(er) stunck(er) hove en(de) dnaeste huys t(er) p(er)st(ra)te hu(ere) vand(er) gehele(n) jae(r) als van k(er)smisse iiii oude g(roten) xii pl(acken)
[36r°]
ander ontfanc in div(er)sche p(ar)thijen eerst van diercken den cost(er) van sinte gheertrude(n) van cxiii ponde(n) was dat hi jegen den rentmeest(er)s gecocht heeft vand(en) wasse dat vand(en) lijcken com(en) es sijnd(er) s(int) jansmisse xiiii[c] xxxviii tot k(er)smisse d(aer) na volgen(de) binn(en) den v p(ar)thien van loven elc pont vii pl(acken) maken xiiii gul(den) xxxv pl(acken)
so(mma) vand(er) div(er)sche p(ar)thijen liii guld(en) xxx pl(acken)p
som(m)a su(m)mar(um) van alden ontvanghe binne(n) desen ander(en) q(ua)rt(en) q(ua)rt(en) jaers compt te gad(er) op xxvii[c] xxii gul(den) rij(n)s xlvii pl(acken) ii s(chellingen) p(ayments) stuc te liiii pl(acken)
[36v°]
uutghegeven
duytgheve(n) jeghen tvoirs(creven) ontfanck in lijftochten
eerst binne(n) der stat van brux(el) die de stat aldae(r) sculd(ich) es in lijft(ochten) gevallen inde maent van no(vembris) xiiii[c] xxxviii xii(½) s(chellingen) gr(oten) oude
noch aldae(r) datme(n) sculd(ich) was inde maent van decembri gevalle v s(chellingen) gr(oten) oude
noch aldae(r) vand(en) maent van januar(ius) vii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) oude
som(m)a xxv s(chellingen) groude oude die de stat sculd(ich) was te brux(el) binne(n) den ande(rdeel) q(uart) jaers xv corne voir i pont g(roten) oude g(roten) maken xviii tor(nsche) iii q(ua)rt(en) van i torne stuc te xlviii pl(acken) make(n) in rijnsche gul(den) stuc te liiii pl(acken) xvi gul(den) xxxvi pl(acken)
te mechlen die de stat aldae(r) sculd(ich) was vand(er) maent van nove(m)bri xxii s(chellingen) vi d(eniers gr(oten) oude
noch aldae(r) vand(er) maent van dece(m)bri xxx s(chellingen) g(roten) oude
noch aldae(r) vand(er) mae(n)t van januar(ius) xx s(chellingen) gr(oten) oud(en)
so(mma) iii (pond) xii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) die de stat sculd(ich) was te mechlen binne(n) den ander(en) q(ua)rt(en) jae(r)s dae(r) me(n) voir elc (pond) gr(oten) betaelt heeft xiii gul(den) rij(n)s stuc te liiii pl(acken) maken in rijnsche gul(den) stuc te liiii pl(acken) xvi gul(den)g xxxvi pl(acken)p
[37r°]
tandwerpen in lijft(ochten) die de stat aldae(r) sculdich was vand(er) mae(n)t va(n) dec(ember) vii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) oude
noch aldae(r) vand(en) mant van januar(ius) xvii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) oude
som(ma) xxv s(chellingen) gr(oten) oude maken xiii guld(en) voe(r) elc (pond) gr(oten) oude gerek(ent) xvi gul(den)g i q(ua)rt(en)q
in heneg(oude) gevallen te k(er)smisse vand(en) halve(n) jae(r) eerst te b(er)ghen in henegoude dat de stat ald(aer) sculd(ich) was vand(er) halve(n) jae(r) als va(n) k(er)smisse xiiii[c] xxxviii xix s(chellingen) iii d(eniers) g(roten) oude
It(em) ind(en) stat van valenthinez die de stat ald(aer) sculd(ich) was vand(er) t(er)mine voirs(creven) xxvii s(chellingen) x(½) d(eniers) gr(oten) oude
so(mma) vand(er) voirs(creven) lijft(ochten) betailt inde ii sted(en) van heneg(ouden) voirs(creven) xlvii s(chellingen) i(½) d(eniers) g(roten) oude voir elc pont gr(oten) oude x guld(en) rij(n)s betailt maken xxiii(½)g iii pl(acken)p ix s(chellingen)g p(er) stouc te liiii pl(acken) gr(oten)
so(m)ma vand(er) voirs(creven) lijftocht gevallen binne(n) den ander(en) q(uar)ten jaers compt op ciii guld(en)g xxxii pl(acken)p xv s(chellingen) p(ayments)s
[37v°]
and(er) uutgheve(n) in erfelijcken renten in rijnsche guld(en) die de stat van loven mach quyten alst hem gelieft die voirtijts sijn vercocht o(m)me grote(n) noot orb(er) o(m)me de acht(er)stelle van lijft(ochten) mede af te leggen(e) eerst sek(er) p(er)soen binne(n) der stat van loven geseten dat hem viel in no[v(embris)] xii(½) guld(en)
It(em) inde maent van decembri dae(r) na volgen(de) seke(re)n p(er)sone(n) binne(n) love(n) xciiii guld(en)
It(em) inde maent van januar(ius) dae(r) na des glijx betailt clx gul(den)
so(mma) vand(er) voirs(creven) erfrenten in rijnschen guld(en) binne(n) den voirs(creven) ande(r)en q(ua)rt(en) jaers ii[c] lxvi(½) gul(den)g
[38r°]
ander uutgheve(n) van dat de stat heeft doen schincken div(er)sche(n) p(er)sone(n) hier na verclaert en(de) dat inde(n) dachv(er)den opt(er) stat h(us) verteert es binne(n) den voirs(creven) ande(re)n q(ua)rt(en) eerst heeft de stat doen schincken meest(er) lod(ewijck) der ghaisis viii no[v(embris)] doen hi orlof nam ane de stat end€ te rome(n) uit(er) tocht vi gelt(en) rijns wijns de gelt t xvii pl(acken) val(ent) cii pl(acken)
der vrouwen inden ezel van iiii q(ua)rte(n) rijns wijns de gehaelt wae(re)n opt(en) stat huys xx (in) no[v(embris)] bid(en) stede(n) van brux(el) andw(er)pe(n) thiene(n) end(e) leeuwe om(m)e te tracte(re)n datme(n) tcoo(r)ne uten lande niet vue(r)en en soude de q(uar)t viii( ½ ) pl(acken) mak(en) xxxiiii pl(acken)
pet(er) int wout ten selve(n) tijde van i gelt(en) rijns wij(n)s xvii pl(acken)
lod(ewijck) opten kerchof van v q(ua)rte(n) muschadelle(n) end(e) malevise(n)e ten selve(n) tijde vertert te xii pl(acken de q(ua)rt lx pl(acken)
henr(ic) van holae(r) van broot vi pl(acken)
den cancelie(r) van brabant meest(er) jan dn bont geschunt ii in dec(embris) iiii gelt(en) rijns wij(n)s lxviii pl(acken)
ja(n)ne van colen voir ii gelte(n) wij(n)s de geschnickt waer(en) den can(ce)lie(r) bormaels de vergete(n) wae(ren) xiiii pl(acken)
neu(we) clase van sint ghoerix meye(r) ons gended(ige) heer(en) binne(n) die stat van love(n) den welke die vois(creven) stat vi vollen gebolge vand(er) rade heeft doen gheve(n) voir sek(eren) cost en(de) arbeit die hi te vele scouden gedan heeft in groten noot orb(..) der stat voirs(creven) en(de) gereden te brux(el) end(e) elde(rs)
[38v°]
o(m)me te spreken met mijns hee(ren) vrienden va(n) vele swae(re)n saken den rechten vand(er) stat van loven anegaende en(de) su(n)derlinge vand(er) twisten hangende tusche(n) her(en) willem van monfort end(e) den jonck(heer) van bensdorp de mij(ns) gened(ich) he(ere) om(v)er trecken woude voir sijn ma(ri)e van lieve soud(en) enighe ke(r)misse comen voir scepen(en) van love(n) de so(m)me van c rijd(er)s te lxxv pl(acken) val(ent) vii[m] v[c] pl(acken)
It(em) seke(re)n p(er)sone(n) die vanden voirgenoemde meye(r) van love(n) gesproken sijn geweest en(de) mids g(roo)te infortie der selv(en) stat ind(en) saken voirs(creven) groten gu(n)ste bewesen hebben en(de) selke ernstighe diligentie end(e) vervolghe hebben gedaen ane onsen gened(ich) he(ere) soe dat de voirs(creven) stat va(n) loven in haer(en) recht van hae(re)n scepen(en) brieve(n) bleve(n) zijn end€ de voirgenoe(m)de jonch(eer) van bensdorp most come(n) te love(n) des sat(er)daegs xiii ja(er) xiii[c] xxxviii voir meye(r) en(de) scepen(en) van love(n) inde banck end€ heft anegesprok(en) end(e) bedinge de beleide brievene vand(er) goede van eindove(n) end(e) van crane(n)donck dae(r) he(er) wille(n) van monfort meinde in gericht te wese(n) dien welken seker(en) p(er)sone(n) die t(er) ontlastinghe vand(er) rentmeest(er)s heymelijc bestine(n) end(e) onthoud(en) sijn geg(roet) es de som van v[c] rijd(er)s ter p(er)s(on)e voirs(creven) val(ent) xxxvii[m] v[c] pl(acken)
willem noyts x (in) dec(ember) geschinct ii gelt(en) rij(n)s wijns te xvii pl(acken) de gelt maken xxxiiii pl(acken)
jan van colen van ii gelt(en) beau(n)e de voirtijts geschinct waer(en) den cencelie(r) va(n) brab(ant) alsoe de selve ja(er) met sine(n) eede bereet es te houde(n) en(de) met ond(er)bracht was opte(n) rigeest(er) d(er) voe(r)letste xxiiii pl(acken)
so(mma) vand(er) schincken xlv[m] iii[c] lxxix pl(acken) maken viii[c] xl guld(en) xix pl(acken)g
[39r°]
and(er) uutgheve(n) van voyagen uutrijde(n) en(de) boden loon gedae(n) d(er) stat orb(er) bid(en) borg(er)meest(er) en(de) ande(re) p(er)sone(n) h(ier) na vercleert binne(n) den voirs(creven) ande(re)n q(ua)rt(en) eerst heynen van ruysbroec iii (in) no[v(embris)] gesent te genepi(en) met bieve(n) ane(n) janne frasoys dat hi te love(n) come(n) soude o(m)me met hem te spreken van corne dat de stat ghene van hem gecocht hedde voir de innegeseten vand(er) stat van ii d(enies) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xx pl(acken)
van coste gedaen tot jans van vertrijc end(e) te en(de) henr(ic) int sweert bid(en) voirs(creven) ja(er) fraswys doen hi come(n) was ten ontbiede(n) vand(er) stat lxxii pl(acken)
jacop ute(n) lievi(n)digen voirg(enoe)md hen(ric) styma(n)s end(e) jan den pape gesent te brux(el) iiii d(agen) det(hi) bi mij(n)s gened(ich) he(ere)n rade end(e) bijden steden van brux(el) end(e) van andw(er)pe(n) o(m)me te ordinere(n) datme(n) gheen core(n) van lande va(n) brabant te vuere(n) en soude end(e) oec opte saken sjonch(ers) van gaesbeec end(e) he(i)n willems van montfont de hem verbouden inde segg(er)s vand(en) lande van crane(n)donc end(e) van eind(h)ove(n) van vii dage(n) niet v p(er)de(n) xxxv guld(en) stuc te xxx pl(acken) maken x[c] l pl(acken)
pet(er) sfraye(n) gesent viii d(agen) no[v(embris)] ane den meye(r) van halen m(et) brieve(n) dat hi gheen core(n) doe(r) sijn ambacht en soude laten vae(ren) i(½) d(agen) xv pl(acken)
jourden soet gesent te chiev(res) iii d(agen) no[v(embris)] o(m)me te spreken met sud(er)lange(n) p(er)sone(n) core(n) te coop(en) ter stat behoef van ii dage(n) lx pl(acken)
pet(er) sfrayen gesent iii d(agen) no[v(embris)] ges(ent) te brux(el) ind(e) br(ieven) te brux(el) him te co(n)dign dat sij come(n) soude(n) te mechle(n) bid(en) stat van love(n) end(e) andw(er)pe(n) ii d(usent) xx pl(acken)
[39v°]
hein van ruysbr(oec) gesent viii d(agen) no[v(embris)] teindove(n) met brieve(n) ane maes syen =voird(en)= vorst(en) aldae(r) dat hi te love(n) come(n) soude bid(en) stat va(n) v d(agen) l pl(acken)
joos absloens end(e) henr(ic) steyma(n)s gesent xi in no[v(embris)] te brux(el) bid(en) steden van brux(el) andw(er)pe(n) end(e) meer ande(ren) o(m)me te trachte(n) vande(n) ghescilde tusschen der stat van andwerpen end(e) holland(er)s end(e) zeeland(er)s van iiii dagen m(et) iiii p(er)den xvi gul(den) te xxx pl(acken) val(ent) iiii[c] lxxx pl(acken)
hein van ruysb(roe)c gesent xxiii no[v(embris)] te gelde(ren) maken end(e) te genepen m(et) brieve(n) ane zu(i)d(er)lunge p(er)sone(n) dat sij core(n) coopen soud(en) t(er) stat behoef van iii dage(n) x pl(acken) sd(aegs) xxx pl(acken)
willem lomb(ee)c xxvi in no[v(embris)] gesent tsertoghe(n)= bosch metten comissair(is) mij(n)s gened(ich) he(eren) ende der steden van brabant o(m)me de hertstede(n) brie(ven) den bossche end(e) in hae(r) meyerije te tellen dine de bede volcomelijc te refor= meren van viii dagen met ii p(er)de(n) xvi gul(den) stuc te xxx pl(acken) val(ent) iiii[c]lxxx pl(acken)
It(em) voir sijn huerg(el)den van viii d(agen) xviii pl(acken) sd(aegs) cxliiii pl(acken)
peter sfrayn gesent i (in) dec(embris) te wilsele te rotselae(r) end(e) te hev(er)le met brieve(n) ane de meyers aldae(r) dat sij gheen corne buten haer(en) bdrive en soude(n) late(n) vaer(en) van i daghe x pl(acken)
[40r°]
den selve(n) des gelijx ane den baljuwe va(n) p(er)wers gemblours van geldenaken van ha(i)nuyt van wave(r)en van s(int) achte(r)ode end(e) ane den bailjuwe vand(en) walsche(n) brabant o(m)me d(en) selv(en) saken wille van iiii dagen xl pl(acken)
hein van ruysb(roe)c ten selven tijde gesent met brieve(n) ane den meyers van diest va(n) zich(em) van livinene van meerhout van arscot vand(en) gheten va(n) tu(r)ptich van halen end(e) van ned(er) lint(er) o(m)me der selve saken wille van v d(agen) l pl(acken)
did(e) kijpe gesent ii (in) dec(embris) te brux(el) o(m)me d(er) saken wille he(i)n willems van mo(nt)foirt ane den cancel(ier) van brabant end(e) and(er) va(n)d(en) rade van i daghe met ii p(er)den lx pl(acken)
hein van ruysb(roe)c gesent ten selve(n) tijde ta(n)d= werpen o(m)me hae(r) gedeputeerde(n) doen te come(n) te mechelen biden steden van love(n) end(e) van brux(el) van iii dage xxx pl(acken)
den selve(n) viii dece(mber) gesent te brux(el) m(et) br(ieven) ane henr(ic) magn(us) meend(er) end(e) stehouwe(r) ons gened(ich) he(re)n vand(en) leene o(m)me de saken uut te stellen tussch(en) he(ere)n willem van montfoirt ende den jonch(eer) van bensdorp van i(½) dage xv pl(acken)
hein knye gesent van (in) dec(embris) te leeuwe met brievene ane de stat o(m)me saken wille den scepen(en) brieve(n) van love(n) aengaende van weghen jans van dormale ii daghe xx pl(acken)
[40v°]
willem lomb(ee)c gesent xxvii in no[v(embris] met arde kippe secretar(is) d(er) stat te brux(el) opte refor= matie vand(en) beden mids der veranderinge dier van shertoghenbosch van ii daghe(n) met iiii p(er)den xii guld(en) te xxx pl(acken) iii[c] lx pl(acken)
jacop uten lieni(n)gen borg(er)meest(er) willem lomb(ee)c dierc vand(en) elsen en arde kuppe end(e) henr(ic) torf gesent te mechlen o(m)me te spreken biden steden van brux(el) end€ van and= werpen o(m)me d(er) saken wille hei(n) willems va(n) monfoirt die vand(en) selve(n) saken dae(r) gelast come(n) wae(re)n van iiii daghe(n) met ix p(er)den xxxvi guld(en) te xxx pl(acken) val(ent) x[c] lxxx pl(acken)
he(i)ne metten rogge gesent vi in dec(embris) te brux(el) ane henr(ic) magn(us) end(e) den jonch(eer) va(n) bensdorp met brieve(n) dat sij niet voirt vae(re)n en souden opte saken he(in)e willems van montfoirt van ii dagen xx pl(acken)
hein van ruysb(roe)c gesent x in dec(embris) te brux(el) ane den borg(er)meest(er) end(e) and(er) gedeputeerde aldae(r) der stat van love(n) om(m)e hem te co(n)degen dat met wed(er)staende den versueck der stat van love(n) voirs(creven) ane henric magn(us) end(e) den jonch(eer) van bensdorp gedaen hein(e) willem van monfort was dath besceyden te brux(el) te come(n) voir mijns her(en) ma(n)ne(n) van leene dat sij dae(r) op versien souden van ii daghe xx pl(acken)
[41r°]
jacop ute lieni(n)ghen borg(er)meest(er) willem lomb(ee)c ard kippe end(e) janne den pape gesent te brux(el) biden steden van brux(el) end(e) van andwerpe(n) o(m)me tversueck te doen ane mijns gened(ich) hee(ren) raet van brabant dat sij in co(n)trarie den rechte(n) van love(n) met mane(n) noch wijsen en souden opte saken he(re)n willems van monfoirt van iii dage(n) m(et) vii p(er)den xxi guld(en) te xxx pl(acken) val(ent) vi[c] xxx pl(acken)
willem lomb(ee)c [end(e) j(anne) de pape] die na bleef opte refor(ma)tie vanden beden biden corniffar(?) vande(n) ande(re)n steden van ii dage(n) iiii gul(den) val(ent) cxx pl(acken)
jan den pape voir sijn p(er)thue(re) va(n) v d(agen) xlv pl(acken)
jacop ute lieni(n)gen borg(er)meest(er) willem lo(m)b(ee)c gord roelofs meest(er) giel(is) vand(er) stoct arde kippe henr(ic) torf en(de) jan den pape xiiii (in) dec(embris) gesonden te brux(el) bide(n) iii staten plants van brab(ant) opte reformatie vand(en) beden end(e) opte saken hen(ric) wille(m)s van monsfort met meer ande(re)n saken van iii daghe(n) met xii p(er)den van iiii dage(n) xviii pl(acken) sd(aegs) xiiii[c] xl pl(acken)
meest(er) giel(is) vand(er) stoc van sijn p(er)thue(re) van ii p(er)den van iiii dage(n) xlviii gul(den) xxx pl(acken val(ent) lxxii pl(acken)
jan de pape voir sijn p(er)thue(re) xxxvi pl(acken)
henr(ic) torf des gelijx xxxvi pl(acken)
jacop ute lied(ing)[en] gereden met meest(er) giel(is) vand(er) stoc op sek(er) heymelijc plaetse in vorderi(n)ge(n) den echte vand(er) stat op te saken he(i)n willems van mo(nt)fort van i d(ach) m(et) iiii p(er)de(n) cxx pl(acken)
[41v°]
den selve(n) onsen borg(er)meest(er) meest(er) giel(is) vand(er) stoct ard kippe en(de) henric torf gesent te brux(el) xvii in dec(embris) biden cancelie(r) van bourg(oignen) o(m)me met hem te spreken end(e) te bidden dat(men) stat recht van love(n) gehouden moght werden inden saken heer(en) willems van montfort van i dage m(et) p(er)den ii[c]x pl(acken)
hein torf voir sijn p(er)thue(re) ix pl(acken) sd(aegs) i dach ix pl(acken)
meest(er) giel(is) vand(er) stoct voir ii p(er)den xviii pl(acken)
meest(er) giel(is) vand(er) stoct voir ii p(er)den xviii pl(acken)
gord roelofs end(e) ard kippe gesent xii (in) dec(embris) tandw(er)pen o(m)me te spreken mett(er) stat opt versueck vand(er) viscenticheiden vand(en) rechte(n) der stat van love(n) inden saken hee(ren) willems van monfoirt va(n) ii dage(n) m(et) iiii p(er)de(n) ii[c]xl pl(acken)
ard kippe gesent xxiii dec(embris) t bux(el) bij mijns genedi(ch) her(en) rade om(m)e dandwerde te vuer(en) opt versueck vand(er) verdrage der steden van love(n) van bruxel end€ andwerpen van ii dagen iiii guld(en) te xxx pl(acken) val(ent) cxx pl(acken)
hein van ruysb(roe)c gesent xxi in dec(embris) te thiene(n) met brieve(n) vand(en) de steden van love(n) en(de) brux(el) begenide dat sij den meye(r) van halen onghecorrigeert wouden late(n) van dat hi doe(r) sijn bedrijf t(och) core(n) hadde late(n) vuer(en) te love(n) end(e) te brux(el) uut(en) van ii dage(n) xx pl(acken)
hem selve(n) gesent te hale(n) ane den meye(r) aldae(r) o(m)me der voirs(creven) saken wille van ii daghen x pl(acken) sd(aegs) xx pl(acken)
[42r°]
meest(er) giel(is) vand(er) stoct gesent xxvii in dec(ember) te brux(el) o(m)me te spreken met mij(n)s hee(ren) raede end(e) ander(e)n zeke(ren) p(er)sone(n) der stat vriende(n) dat de sake tussche(n) he(ere)n will(em) van monfort end(e) den jonch(eer) van bensdorp in voirderinghe den rechte(n) van love(n) gheremitteert mocht worde(n) voir meye(r) end(e) scepen(en) van love(n) van iiii daghe(n) met ii p(er)den viii guld(en) ii[c] xl pl(acken)
pet(er) sfrayen gsent t(e) vue(ren), xxx in dec(embris) me(t) meest(er) jan van grost(el)t end(e) vont te brux(el) ane meest(er) ard rismaelke(r) dat sij te love(n) come(n) souden bider stat van ii dage(n) xx pl(acken)
den selve(n) gesent te leeuwe end(e) te halen ane janne van dormale end(e) cornel(is) van aa dat sij te love(n) come(n) soude(n) vand(en) stat va(n) ii d(agen) xx pl(acken)
den wert int sw(er)t inde p(er)ff(e)ct(i)e van cost aldae(r) gedaen bi ja(n)ne fra(n)soys doen hi te love(n) qua(m) ten ontbiede vand(er) stat o(m)me scorons wille dat hem de stat hadde doen torpe(n) xxiiii (in) dec(embris) liiii pl(acken)
[42v°]
jacop ute lieni(n)gen borg(ermeester) ard kippe end(e) jan de(n) pape gesent te he(re)ntals xxvi (in) dec(embris) biden steden van bruxel end(e) andw(er)pe(n) o(m)me voirraet te hebben opte doe comen dathut(er) de sijn soude te bux(el) opte refor(ma)tie vand(en) beden end(e) opte saken hee(ren) willems van monfort end(e) des jonchee(r) van bensdorp vand(er) goede van eind(h)ove(n) end(e) van traendonc van iii daghe(n) met v p(er)de(n) xv guld(en) val(ent) iii[c] l pl(acken)
It(em) van ene(n) maeltijt de gedan was te brux(el) ten selve(n) tijde bi bevele der stat mette(r) voirs(creven) cancelie(r) henr(ic) magn(us) den meye(r) van love(n) en meer ande(re)n o(m)me inden selve(n) maeltijt te spreken vand(er) sake(n) voirs(creven) d(aer) af gelach liep vand(er) ghene(n) van buyten cviii pl(acken)
joos absloen meest(er) giel(is) vand(er) stoct en(de) ja(n)nes vand(er) kerchove gesent te brux(el) dae(r) de meye(r) van love(n) niet reet o(m)me de vriende te spreke(n) vand(er) saken h(eere) willems van monfort van ii daghen m(et) vi p(er)den xii guld(en) val(ent) iii[c] lx pl(acken)
hein kuye gesent xxii (in) dec(embris) te colen mett(er) stat brieve(n) ane den jonch(eer) van cleve dat hi tgelt van den xvii( ½ ) rij(n)s guld(en) dae(r) voe(r) de stat hae(r) bezegelt heeft wesette(n) worde tott(er) tijt dat de bede inne come(n) wae(r) dae(r) me(n) hem met betalen soude va(n) xx dage(n) xii pl(acken) sd(aegs) ii[c] xl pl(acken)
hem selve(n) van g(en)tie(re) o(m)me des diers tijts wille end(e) hem d(er) op niet onthoude(n) en conste lx pl(acken)
[43r°]
den selve(n) iii (in) ja(nuarius) gesent te brux(el) ane meest(er) b(ar)teleme(us) opte rekene can(celier) ane den cancelie(r) end(e) henr(ic) magn(us) met br(ieven) van zeke(ren) sak(en) der stat anegeaende van ii dage(n) xx pl(acken)
jan den pape gesent xxvii (in) dec(embris) in heneg(ouwe) o(m)me de leven lijftocht ald(aer) te b(er)gen end(e) te valench(ien) te betalen de hem viel te k(er)smisse van vii dagen xl pl(acken) sd(aegs) ii[c] lxxx pl(acken)
hein van ruysbroec gesent vii in ja(nuarius) te brux(el) met brieve ane den jonch(eer) van bensdorp dat hi come(n) soude op een sat(er)dage x (in) ja(nuarius) inde banck voir meye(r) end(e) scepen(en) van love(n) jegen hee(re) willem van monfort nie(t) soude hem recht dae(r) doen geschiden gelijc als hi dede ten selve(n) dage end€ sprack he(eren) wille(m) aen vand(er) goeden van eindhove(n) end(e) van crane(n)donck met hae(r) toebehoirte(n) van ii d(agen) xx pl(acken)
henr(ic) torf gesent ten selve(n) tijde tshertoge(n)bossche ane he(eren) willem van monfoirt dat hi come(n) soude int recht van love(n) jegen den jonch(eer) van bensdorp o(m)me d(er) saken wille voirs(creven) van v dage xxx pl(acken) sd(aegs) vii[c] l pl(acken)
jan den pape voir sij p(er)thue(ren) xlv pl(acken)
[43v°]
henr(ic) mette(n) gelde van sek(ere) voyagie(n) die hi gedaen heeft int voirleden jae(r) ten versueck vand(er) stat doen hi gesonden was met mathijs vand(en) einde andries van winghe en(de) rabben henrix o(m)me core(n) te coope(n) ter stat behoef te thiene(n) end(e) dae(r) o(m)tre(n) cxxxvii pl(acken)
arde kippe gesent xviii januario te brux(el) o(m)me raet te hebben mett(er) stat aldae(r) dat (het) coren buten lants niet gevuert en worde van ii dagen met ii p(er)den iiii guld(en) cxx pl(acken)
hein van ruysb(roe)c gesent ane den mey(ers) va(n) zich(em) end(e) t etestelt mett(er) stat brieve(n) dat sij te love(n) come(n) soude om(m)e dat sij den verbode vand(en) coren niet onderdenich geweest en hebbe(n) xxvi in ja(nuarius) van i dage x pl(acken)
so(m)ma vand(en) voyagie(n) x[m] vii[c] xcvi pl(acken) maken cxcix gul(den)g l pl(acken)p
[44r°]
and(er) uutgheve(n) van stipenden den doctoirs en(de) meeste(re)n lesende ind(er) uni v(ers)iteit der scolen en(de) oec van wedde van lone van ande(re)n p(er)soene(n) der stat dienen(de) met hae(re)n clede(re)n ind(er) manie(re)n h(ier)na verclaert als vand(en) ande(re)n q(ua)rt(en) jaers heymer(ic) vand(er) velde doctor in theologyen voir dand(er) q(ua)rt(en) jaers einden opte(n) yersten dach van no[v(embris)] lxxv scilde
meest(er) anthonijs de rataneto vir sij(n) lectur(en) ind(en) voirs(creven) faculteit van theologie(n) voir voirs(creven) anderen q(ua)rt(en) enden viii (in) no[v(embris)] xxx gul(den)
meest(er) jan van wini(n)ge voir sijn lectur(en) inde selve faculteit voir tvoirs(creven) and(er) q(ua)rt(en) enden xiii (in) dec(embris) xiii[c]i xxxviii xxv gul(den)
int geestelijc recht meest(er) wille(m) vbonte de genomee(rd) es vand(er) stat te lesen ordinai(r)e int geestelijc recht en(de) jaerlijx gelooft sijn voir sijn stipendien iii[c] guld(en) en(de) se(l)ve(n) tijt ghinc innne opten yersten dach van octobri xiiii[c]xxxviii en(e) alsoe hier vand(er) ande(re)n q(ua)rt(en) van deser rekeni(n)ge voir de yersten betalinge enden opten yersten dach va(n) ja(nuarius) xiiii[c] xxxviii c gul(den)
meest(er) ard risenaelden voir dand(er) van xviii no[v(embris)] xxv gul(den)
meest(er) jan suanele dat viel xxviii (in) d(e)c(embris) xiiii[c] xxxviii viii scilde iiii q(uar)t(en)
int werlijc recht meest(er) jan van grosbeec dat viel viii (in) nov(embris) xiiii[c] xxxviii c gul(den)
meest(er) ja(n) van gro(e)sbeec i (in) janua(r)io xxv gul(den)
meest(er) m(i)ch(iel) van ev(er)bode i (in) oct(obris) v gul(den)
[44v°]
in medicine(n) meest(er) jan van neel viii (in) dec(embris) xxv guld(en)
meest(er) ja(n) van wesel i (in) ja(nuarius) xx gul(den)
meest(er) henr(ic) van oest(er)wijc xxvi ja(nuarius) x guld(en)
so(mma) lxxxiii scilde iii q(ua)rt(en) te xl pl(acken) maken lxii gul(den) gul(den) ii pl(acken) end(e) iii[c] lxv gul(den) sij(n) tsame(n) iiii[c] xxvii gul(den) ii pl(acken)
and(er) wedden, div(er)sche p(er)sonen gevalle(n) te kersmisse xiiii[c] xxxviii jacop ute lieni(n)gen borg(er)meest(er) de van outs ghewone sijn te hebben voir hae(r) p(er)de xx mudd(en) tuen(?) end(e) dae(r) voir betailt xiii oude crone(n) stuc te lxxii pl(acken) val(ent) xvii gul(en) xviii pl(acken)
viant willemae(rs) sine(n) medegeselle des gelijx xiii oude crone(n) ten p(er)se voirs(creven) val(ent) xvii gul(den) xviii pl(acken)
so(mma) xxxiiii gul(den)g xxxvi pl(acken)p
wedden div(er)sche p(er)sone(n) van kersmisse voirs(creven) h(eere) gord beys clerc opten regist(er) voir sijn wedden voir thalf jae(r) va(n) k(er)smisse voir(screven) vi(½) gul(den)
clase van stakenboch vand(en) voirs(creven) t(er)mine xxvi gul(den)
joordae(n) fret voir d(en) vois(creven) t(er)mine xvi gul(den)
meest(er) jan claes ersete(n) d(er) stat vi(½) gul(den)
henr(ic) den draye(re) vand(en) uitlocken xiii gul(den)
gheert van breein boghmeest(er) v gul(den)
jan trusen iiii gul(den) te xxxvi pl(acken) maken ii gul(den) xxxvi pl(acken)
willem den bere t(u)ynma(n) iii gul(den) i q(ua)rt(en)
meest(er) plissis meest(er) vand(er) metserge(lde) vi(½) gul(den)
geerd van dueringhen douwirsmeest(er) iii gul(den) i q(ua)rt(en)
som(ma) lxxxviii gul(den)g
[45r°]
wedden in payme(n)t henr(ic) keynoghe vand(er) sluytclock(en) te luden xli pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
vrancken pae(r)sijs sine(n) geselle xli pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
roelof crietseen jan den pape henr(ic) torf jorda(en) den cock jan coulon ende pet(er) van vossein den oi(n)sten tuapen elken xxv pl(acken) make(n) cl pl(acken)
mathijs van cipse vand(en) halle(n) te sluyte(n) xli pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
jan den low(er) wecht(er) ter biest xxxv pl(acken)
h(ey)m(er)ic van beve(r)en mich(iel) van waiye henric mette(n) rogge pet(er) sfray hein van ruysbroec en(e) =pet(er)= hein kuye =sfrayen= elken iiii (pond) p maken xx pl(acken)
gord den leermeke(r) vand(en) krssen te wacht(er) va(n)d(en) lijck(er) xxi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
pet(er) van vossem vand(er) huse te sluyten van i q(ua)rt(en) jaers als van k(er)smisse ix gul(den) te xxx pl(acken) mak(en) ii[c] lxx pl(acken)
den voetboghe scutt(er)s vand(en) grot(er) guld(en) de jaerlijx hebben vand(er) stat iii (pond) oud(en) gr(oten) t bat(alen) half te kersmisse end(e) half te s(int) ja(n)smisse dae(r) o(m)me hier va(n) kersmisse xiiii[c] xxxviii xxx s(ous) oude gr(oten) dae(r) voir xix (½) gul(den) stuc te liiii pl(acken) maken x[c] liii pl(acken)
den buten poirters dien elke voir sijn wedden geordineert sijn s(m)aers c (pond) p o(m)me dat sij hae(re) bute(n)porte(r) verwaer(en) en(de) wachte(n) te betale(n) te s(int) remersmisse te kersmisse te paessche(n) end(e) te s(int) ja(n)smisse end(e) alsoe hier vand(en) ander(en) q(ua)rt(en) jaers va(n) kersmisse voirs(creven) elken xxv (pond) mak(en) ii[c] (pond) p val(ent) clxvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den ix binne(n)portiers voir haer(en) loon van kersmisse voirs(creven) van haer(en) binne(n) poirten dat sij hae(r) binne(n)porte(r) wachten end(e) verwae(ren) als van haer(en) ander(en) q(ua)rt(en) jaers elken xxxiii pl(acken) make(en) ii[c] xcvii pl(acken)
joos baten vand(er) dorpst(er)poirte(r) end(e) brant den ridd(er) vand(en) biestreporten elken li pl(acken) ii gr(oten) make(n) cii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
[45v°]
matheus van malle xix op sinte pet(ers)torne voir sijn wedden jaerlijx xx g(ri)pen te betal(en) te s(int) remersmisse kersmisse te paessche(n) end(e) te s(int) ja(n)smisse dae(r) o(m)me hier va(n) s(int) kismisse xiii[c] xxxviii (in) g(ri)pen te xl pl(acken) mak(en) ii[c] pl(acken)
henr(ic) formijn oec xix op s(int) pet(er)torne geg(roten) als vand(en) ande(re)n q(ua)rt(en) des gelijx v g(ri)pe(n) val(ent) ii[c] pl(acken)
jan baron tru(m)pette op s(int) pet(er)torn de alle weken voir sijn wedden heeft x pl(acken) end(e) dat vand(en) ande(re)n q(ua)rt(en) jaers m(et) i wek(en) va(n)d(er) ye(r)ste(n) q(ua)rt(en) sijn xiiii weken val(ent) cxl pl(acken)
claes den xix van g(rat)ie(n) dat hem de stat dede geve(n) alle weken vii p(lacken) o(m)me dat hi arm end(e) jour diene(n) was alsoe langhe als hi leefde(n) end(e) hi sceif xxx (in) no[v(embris)] xiiii[c] xxxviii so was hem gegeve(n) van ix weken maken lxiii pl(acken)
den stock(er) ons gened(ich) heer(en) ind(en) stat van love(n) o(m)me dat hi quijt geschouden heeft die haneringhe vand(er) eyen(en) opt(er) mert end(e) oec vand(er) ledighe(n) vrouwen so es hem geordineert vand(er) stat weghen te wed(er)seggen vand(en) selve(n) stat jaerlijx die(r) voir iiii rijd(er)s te bet(alen) te kersmisse end(e) te sint ja(n)smisse dae(r) o(m)me hier va(n) kersmisse xiiii[c] xxxviii ii rijd(er)s stuc te lxxii pl(acken) maken cxliiii pl(acken)
symoen vand(en) hofftat vand(er) mout inde mole(n) te meten vand(er) ander(en) q(ua)rt(en) jaers als van k(ersmisse) xiiii[c]xxxviii in g(ri)p(en) in q(ua)rt(en) val(ent) cl pl(acken)
ja(n)nes vliege end(e) roelen vand(er) elst vand(er) bierass(ize) te selv(en) vand(er) selve(n) q(ua)rt(en) elken v gul(den) maken x guld(en) stuc te liiii pl(acken) valent v[c] xl pl(acken)
som(ma) iii[m] vi[c] lxxviii pl(acken) maken lxviii gul(den)g vi pl(acken)p
[46r°]
wedden van clede(re)n voir die diene(re)n der stat voirs(creven) henr(ic) van ardslae(r) van i witten laken gecocht o(m)me de cnapen met te cleden jugen ke(r)smisse voirs(creven) xvii guld(en) rijns henr(ic) vand(en) b(er)ghe va(n) iii witte(n) laken stuc xiiii guld(en) maken xlii guld(en) andries van vossem van iii witte(n) lak(en) stuc xiiii guld(en) maken xlii gul(den) r(ijns) ard den bos van ii sw(it)te(n) yngelsche laken stuc xix(½) guld(en) make(n) xxxix gul(den) ard vincke van iii licht lasue(re)n inghelsch lak(en) stuc xx guld(en) rijns stuc te lvii pl(acken) maken den guld(en) te liiii pl(acken) ger(…) ii[c]xi gul(den) vi pl(acken)
wout(er) sangwijn van vii laken sw(ar)t te make(n) vand(en) stuc iii guld(en) stuc te liiii pl(acken) mak(en) xxi gul(den)
ard vand(en) velde va(n) xviii ellen roots te verwen voir de oud(er)ste cnapen voir delle ii(½) pl(acken) mak(en) xlv p(lacken)
wout(er) sangwijn cnape vand(er) laken te drogene(n) ix pl(acken)
jan van acht(er) van vi laken(en) te swawen vande(n) stuc ii(½) pl(acken) maken xv pl(acken)
arde vand(enà) velde va(n) vi laken(en) sw(ar)t(s) te maken vand(en) stuc xlviii pl(acken) val(ent) ii[c] lxxx viii pl(acken
hem gebaken voir delle xxxviii pl(acken) val(ent) clii pl(acken)
jan vuoen voir vi elle lakens delle xxxiii(½) pl(acken) ii[c] i pl(acken)
vranc den ridd(ere) voir vii elle(n) lake(n)s val(ent) ii[c] xxx iiii(½) pl(acken)
joos bate(n) voir vii elle(n) lake(n)s ii[c] xxx iiii(½) pl(acken)
jan vand(en) horst voir vii elle(n) lake(n)s ii[c] xxx iiii(½) pl(acken)
mathe(us) van malle voir vi elle(n) lak(en)s ii[c] i pl(acken)
mathe(us) sine(n) soen voe(r) vi elle(n) ii[c] i pl(acken)
coppe(n) va(n) acht(eren) voir vii elle(n) lak(en)s ii[c] xxxiiiii(½) pl(acken)
kristiaen de scyve(er) voir iiii elle(n) blans clii pl(acken)
wout(er) sangwijn va(n) v(½) elle(n) sw(er)ts te we(v)e(n) xxxvi pl(acken)
so(mma) ii[c] lxxiii gul(den)g xxx pl(acken)p
so(mma) vand(en) voirsc(reven) v beden viii[c] xcii gul(den)g ii pl(acken)p
[46v°]
ander uutgheve(n) van voed(er)gelde behoren(de) totte(n) cleede(re)n voirs(creven) den secretarisen der stat voirs(creven) te weten diercken vand(en) elsen meest(er) raes de heda meest(er) giel(is) vand(er) stoct ja(n)nes van oppendorp jannes vand(en) kerkhove symoen sijn geselle henr(ic) svisschers henr(ic) steyma(n)s end(e) ard kippe sijn tsame(n) ix p(er)soen elken voir sijn voedergeldt gelijc gewoe(n)lijc es xc pl(acken) val(ent) viii[c] x pl(acken)
den iii clercke(n) opte(n) regist(er) te wete(n) h(eer) gord beis joirdae(n) foet end() claeus va(n) stak(en)b(roec) elke(n) xc pl(acken) ii[c] lxx pl(acken)
henr(ic) torf jan coulon jan den pape roelof trietsen joirdaen den cock end(e) pete(r) van vosse(m) der stat ou(d)ste cnape(n) voir he(eren) vi p(er)sone(n) vand(en) voirs(chreven) t(er)mine elke(n) xc pl(acken) val(ent) v[c] xl pl(acken)
meest(er) ja(n) claeus surgijn meest(er) wille(m) surgijn meest(er) plissis va(n) vorst jan crueste(n) ja(n) vand(en) bruggen geert van breem lodewijc va(n) hortbeec roelof vand(er) elst gerd van dueringe kristiae(n) de feynie(r) en(de) willem den bere diene(r) end(e) werclieden der stat tot xi p(er)sone(n) toe voir hae(r) voed(er)gelt elke(n) lx pl(acken) mak(en) vi[c] lx pl(acken)
he(i)ne(n) van beve(r)en math(eus) van wanghe he(i)ne(n) mette(n) rogge hein van ruysb(roe)c pet(er) sfraye(n) hein kuye end(e) den weth(er)t vand(en) biest elk(en) lx pl(acken) val(ent) iiii[c] xx pl(acken)
henr(ic) kye(n)oge via(n)ken pae(r)sijs henr(ic) de(n) draye(r) jacop den ta(r)chie(r) end(e) he(n)r(ic) wagema(ns) elke(n) xxx pl(acken) cl pl(acken)
jan baroen henr(ic) formijn mathe(us) van malle end(e) claesen den pip(er) elke(n) lx pl(acken) val(ent) ii[c] xl pl(acken)
den viii portener(en) vand(en) viii buten porten der stat van love(n) te weten janne vand(er) horst ja(n) g€rmniet kaal van holae(rt) henr(ic) reymers iiii[c] lxxx pl(acken)
[47r°]
willem pestele(n) jan vand(en) velde pet(er) gans end(e) jan hubrechs tot haer(en) voedergelde elken lx pl(acken) val(ent)
den xi binne(n)porteren te weten joos baten jacop van acht(er) vincent brucken cornel(is) vand(er) ca(r)me(r) symoen vand(er) hosscat mathijs van erpse austijn van blae(ren) vranc den ridd(er) henne(s) den gruyt(er) jan van duysborch end(e) arde van diest tot hae(re)n voedergelde elken lx pl(acken) val(ent) vi[c] lx pl(acken)
pet(er) van vossem voir vi ellen lakens de hi heeft voir sine(n) cole cock voir elc elle xviii pl(acken) maken cviii pl(acken)
den selve(n) voir vi ellen voed(er)lakens voir elc elle x pl(acken) paken lx pl(acken)
meest(er) henr(ic) van loon bechel(er) ind(en) godheit dine geordineert was voir sijn lectue(ren) ex(tra)= ordinair(e) inde selve faculteit xxvi (in) no[v(embris)] xiiii[c] xxxvii innegaen(de) elx siaers xxxvi scilde stuc te xl pl(acken) dae(r) o(m)me hier va(n) i gehele(n) jae(r) x einden xxvi (in) no[v(embris)] xxxviii xxxvi scilde val(ent) ten prise voirs(creven) xiiii[c] xl pl(acken)
h(er)ma(n) vand(en) hecht sec(re)ta(ris) des roensche coni(n)x den welken de steden va(n) love(n) brux(el) end(e) andwe(er)pen gene(n) elx siaers voir sine(n) loen te s(in)t andriesmisse o(m)me dat hi den selve(n) steden verandw(er)t(en) voir den voirs(creven) come(n) va(n) saken die sij d(aar) te doen mocht(en) hebbe(n) l gul(den) r(ijn)s compt(en) voe(r) d(er) stat deid(er) xvi gul(den) ii t(er)p(er) stuc te lviii(½) pl(acken) val(ent) ix[c] lxxv pl(acken)
den bode dit tgelt haelde(n) te drancgelde xlii pl(acken)
som(ma) van desen voed(er)gelde met meest(er) henr(ic) van loon en(de) h(er)ma(en) vi[m] viii[c] lv pl(acken) maken cxxvi gul(den)g li pl(acken)p
[47v°]
ander uutgheve(n) in jaergulden en erf= lijcken renten die de stat betailt jaerlijx te kersmisse den p(er)sone(n) hier na bescr(even)
eerst vand(en) raemhove voir thalf jae(r) te kersmisse xiiii[c] xxxviii in rijnsche guld(en) jonckheer jan van volene(n) i(½) gul(den) rijns
hijbrecht van meldert vii(½) gul(den) rij(n)s i q(ua)rt(en) holl(ands)
der joffr(ouw) roelants i guld(en) rijns
henr(ic) van winghe i(½) q(ua)rt(en)
jan vand(en) meynt(er)shove(n) iii q(ua)rt(en) rijns
goes(win) wijf vand(er) calste(e)n i(½) guld(en)
gords kijnd(er)en inde(n) treeft iii guld(en)
ard heydema(n) iii guld(en)
vranc willemae(rs) ii gul(den)
jan kyenoge inde p(er)sst(er)te iiii(½) gul(den)
som(ma) xxv guld(en) ½ q(ua)rt(en) stuc te liiii pl(acken) i q(ua)rt(en) holl(ants) d(aer) voe(ren) xii pl(acken) sijn tsame(n) xiii[c] lxviii pl(acken)p xviii s(chellingen) p(ayments)s
vand(en) selve(n) raemhoffin oude(n) gr(oten) joos absloen xii oude gr(oten) xii cap(…)
wout(er) van nechene(n) i oude g(roten) i cap(…)
jan vand(en) borch i(½) oude g(roten) ii cap(…)
henr(ic) absloens i(½) oude g(roten) ii d(eniers) ii cap(…)
ent(er)s weid(er)ne was vand(er) binne(n) iii oude g(roten) x d(eniers) iiii cap(…)
som(ma) van dese(n) chijse xx oude gr(oten) end(e) xxi cap voir den oude(n) gr(oten) iii pl(acken) end(e) voir den cap vi pl(acken) val(ent) clxxxvi pl(acken)p
[48r°]
erfchijs de de stat sculd(ich) es div(er)schen p(er)sone(n) te kersmisse voirs(creven) van erve datsij houden(de) es der josp(er) vand(en) brive(n) vand(er) beempde dae(r) der stat q(ua)reelhove(n) op staet vand(er) halve(n) jae(r) als van kersmisse voirs(creven) iii cron(en) i q(ua)rt(en) stuc te lxxii pl(acken) maken ii[c] xxxiiii pl(acken)
onsen gened(ich) he(eren) den h(er)toge dien de stat jaerlijx sculd(ich) es te kersmisse xii d(eniers) viii d(agen) loven(en) end(e) bij cap(..) maken den oude gr(oten) voir ix d(agen) loven end(e) te v pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments) end(e) den cap(…) te vi pl(acken) ger(…) cxxxii pl(acken) ii s(chellingen) p(ayments)
den chijs die de stat sculd(ich) es van hae(re) hallen van erve dat ind veste ghinck en(de) van hae(re)n husen die sij houden(de) es va(n) kersmisse xiiii[c] xxxviii der capitelen van sinte pet(er) te love(n) vi cap(…)
den heilichgeest(huis) van sinte mich(iel) xiiii cap(…)
joff(rouw) mi(n)e pi(n)ox iiii cap(…)
der zielmissen outae(r) te s(int) qui(n)tens iiii cap(…)
som(ma) xlvi cap(…) elke(n) vi pl(acken) make(n) ii[c] lxxvi pl(acken)p
den goedshuse van s(inte) barbaer(en) van chijse de sij hebben ane d(er)eine vand(er) halve(n) jae(r) xs sw(er)t(en) tornoysen den stillit(er) voir xii sw(e)t(er) end(e) dae(r) voir ix miten maken xlv pl(acken)
lguese vand(er) heymolen van chisse de me(n) hae(r) sculd(ich) es vand(er) gehele(n) jae(r) v s(chellingen) viii d(eniers) sw(e)t(er) tornosen val(ent) iiii p(er)se voirs(creven) xxv(½) pl(acken)
som(ma) lxx(½) pl(acken)p
[48v°]
den chijs in ouden groten die de stat sculdich es vand(er) hallen en(de) ande(re)n hae(re)n erve van kersmisse voirs(creven) der caputelen van sinte pet(er)s x(½) oude gr(oten)
den goedshuse van geinpe x oude gr(oten)
den heilichgeest va(n) s(int) pet(er) v oude gr(oten)
den heilichgeest van s(int) mich(iel) xviii(½) oude gr(oten)
henr(ic) pijlysers outae(r) te s(int) mich(iel) xxx oude gr(oten)
h(eer) lodewijc pi(n)not iii oude gr(oten)
ent(er)s weidi(n)e was vand(er) brinne(n) x oude gr(oten)
den augustine(n) i oude gr(oten)
joff(rouw) mi(n)ne pi(n)nox iiii(½) oude gr(oten)
machtelt roelants x oude gr(oten)
jan van oppendorp i oude gr(oten)
henr(ic) rogge xiii oude gr(oten) i(½) d(eniers)
joos absloen xlv(½) oude gr(oten)
den selve(n) vand(en) steenken x oude gr(oten)
h(eere) lantelots wijf van waelhain xx oude g(roten)
willem gans xxxi oude g(roten)
der zielmisse outae(r) te s(int) q(uin)tens iiii oude g(roten) v d(eniers)
joes absloens vand(er) yesten leve(n) xviii oude g(roten) iiii d(eniers)
som(ma) ii[c]xlv oude gr(oten) x(½) d(eniers) groots voir elke(n) oude g(roo)t iii pl(acken) make(n) vii[c] xxxvii pl(acken) xv s(chellingen) p(ayments)s
den chijs de de stat sculd(ich) es vand(er) scholen ind(er) artisten inde nuwest(ra)te den heilichgeest van s(int) pet(er) i oude gr(oten)
den heilichgeest vand(er) biest i oude(n) gr(oten)
den outae(r) inde crocht te s(int) pet(er) i(½) oude(n) gr(oten)
[49r°]
der vroechmisse te s(int) pet(er) i oude(n) gr(oten)
tgasthuys van love(n) vi s(chellingen) iii d(eniers)
h(eeren) lodewijc pi(n)not ii s(chellingen) iii d(eniers)
den cappelane(n) te s(int) pet(er) iii gul(den) holt(en)
den outae(r) inde crocht vand(en) gehele(n) jae(r) iii cap(…)
tgasth(uis) van love(n) voirs(chreven) v cap(…)
som(ma) xiii oude g(roten) stuc te iii pl(acken) iii gul(den) hol(ants) stuc te xlvii pl(acken) viii cap(…) stuc te vi pl(acken) make(n) ii[c] xxxi pl(acken)p
in payme(n)t den heer(en) van vileer vii(½) (pond)
den heer(en) van s(int) gheert(rude) xl s(chellingen)
den witte(n) vrouwe(n) vi p(ond) xi s(chellingen)
den p(a)dichen ? x s(chellingen)
wout(er) van necheve(n) xii s(chellingen) vii(½) d(eniers)
den anscine(n) xx s(chellingen)
symoens kijnde(re)n va(n) caniener xii s(chellingen) vii(½) d(eniers)
vastijn was vand(er) steen xxv s(chellingen)
joff(rouw) math(ijs) vand(er) vorch(…) x (pond) vii(½) s(chellingen)
wout(er) pi(n)not iiii (pond)
gord van leefdale en(de) ja(n) vanijs xvi s(chellingen) vii(½) d(eniers)
henr(ic) va(n) leefdale end(e) ja(n) goed(el)coye xvi s(chellingen) vii(½) d(eniers)
den capelane(n) te s(inte) pet(er) iii (pond)
jan boxhoen(i)s kijnde(er)en vii (pond) iiii s(chellingen) iii d(eniers)
den heilichgeest va(n) s(int) mich(iels) xxv s(chellingen)
den heilichgeest va(n) s(int) pet(er) x s(chellingen)
jan vand(er) typle iii (pond) v s(chellingen)
s(omma) lii (pond) xi(½) s(chellingen) p(ayments) make(n) xliii p(lacken)p xix(½) s(chellingen) p(ayments)s
[49v°]
den chijs die de stat sculdich es vand(en) huse inde p(ro)esstrate dat wile(n) was joffr(ouwe) diane(n) vand(en) gehelen jae(r) als van kersmisse voirs(creven) der joffr(auw) van granen i gul(den) ii d(er)d(edeel) rij(n)s
den gasthuys van love(n) iii gul(den) i d(er)d(edeel) rij(n)s
som(ma) v gul(den) r(ijns) stuc te liiii pl(acken) maken ii[c] lxx pl(acken)p
jan vand(en) borchove(n) van chijse vand(er) huse(n) inde coest(ra)te van kersmisse voirs(creven) x oude gr(oten)
de van s(inte) barbaers iiii oude gr(oten)
tcloost(er) van vlierbeec van chijse vand(en) huse bi dae(r) de portier van s(int) mich(iels)port inne woe(n)t van kersmisse xiiii[c] xxxviii iii s(chellingen) ii cap(…)
der kerken van sinte mich(iels) xvi (pond) p
som xvii oude gr(oten) ii cap en(de) xvi (pond) p make(n) lxxvi pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
so(mma) vand(en) erfchijse binne(n) den voirs(creven) andere(n) q(ua)rt(en) jaers iii[m] vi[c] xxvi pl(acken)p
[50r°]
ander uutgheven van alrehande werke(n) en(de) refectien, met alrehande stoffen ende ande(re)n p(ar)thijen, dae(r) toe dienen(de) binne(n) den voirs(creven) ande(re)n q(ua)rt(en) jaers eerst willem van buetsel van v oesten die te sijnen huys gehaelt sijn den calc en(de) colen mede te meten bi(n)ne(n) ii jaer(en) vi (in) no[v(embris)] xx pl(acken)
den selve(n) va(n) lxx(½) pond(en) loots georb(eer)t opte porte(n) end(e) elde(r) dae(g)s te doen viel van elken ponde viii gr(ote)n p val(ent) xciiii pl(acken)
den selve(n) van vi nagelen georb(eer)t opte came(r) bove(n) willems van h(er)lae(re) i(½) pl(acken)
jan van bruysten xviii no[v(embris)] van vinsten(en) end(e) brien te vermaken ane den calchoven in vewarnissen vand(er) torne(n) die dae(r) liggen i dach xii pl(acken)
thuys in de coest(ra)te denijs van oudereghem van weken verden totte(n) huse inde coest(ra)te vii(½)[c] voete(n) elke(n) voet c xxxiiii pl(acken) ix in no[v(embris)] val(ent) ix[c] xxxviii pl(acken)
den selve(n) van ii[c] liii(½) voeten schucsbeits int selve huys georb(eer)t elc cxxxiiii pl(acken) val(ent) iii[c] xxxix pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van cvii voete(n) du(t)beits georb(eer)t int selve huys den g(er)te ond(er) mette schutten elc hond(er)t xxiiii pl(acken) val(ent) xxv pl(acken) xvii s(chellingen) p(ayments)
peter hond(ert)jae(re) vand(er) voirs(creven) berden(en) te vuere(n) iiii pl(acken)
jan vande(n) wolleputte van i eyken(en) georb(eer)t tott(n) ond(er)slage int voirs(creven) h(uis) xvii (in) dec(embris) cviii pl(acken)
henr(ic) hond(er)tjae(re) vand(er) selve(n) houte ende de kep(er)s tott(er) heymelichede te vue(ren) viii pl(acken)
[50v°]
willem den bere vand(en) selve(n) hout te vesek(en) te corten en(de) te verslaen end(e) alst gesaeght was ene(n) ond(er)slach te maken tussche(n) thuys dae(r) de portie(ren) vand(en) sreenporten inne woe(n)t end(e) dand(er) huys dae(r)naest va(n) xi dage xvii pl(acken) sd(aegs) lxxvii pl(acken)
willem mett(er) eend(er) oghen vand(en) selve(n) werk end(e) vand(en) keld(er) tov(er)slaen dae(r) willem van h(er)lae(r) inne woent van viii d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lvi pl(acken)
giel(is) missoen van iiii d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) xxviii pl(acken)
vranc vand(er) lijnden van iiii d(agen) xxviii pl(acken)
henr(ic) hoze end(e) sine(n) geselle vand(er) voirs(creven) eyken te sagen rijkelen stijlen end(e) keps tott(er) heymelichen elken van iiii dagen end(e) elken vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lvi pl(acken)
willem den bere jegen den welken de rentmeest(ers) verdingt hebben de suld(er)s vand(en) voirs(creven) huse(n) inde coest(ra)te te schutten end(e) in graten d(aer) inne te stoffen(en) end(e) vinsten(en) end(e) doren te make(en) o(m)me viii(½) rijd(er)s stuc te lxxii pl(acken) maken vi[c]xii pl(acken)
willem den bere voirs(creven) xxix (in) dec(embris) van ii doren te maken ane de hemelichen acht(er) thuys inde coest(ra)te van ii dagen vii pl(acken) sd(aegs) xiiii pl(acken)
gheert van dueringe(n) van xii ringhe(n) x clincke(n) met hae(r) toebehoirte(n) en(de) v leden ane xii dore(n) int voirs(creven) huys inde coes(tra)te wegen xviii(½) p(onden) swae(ren) vand(e) x oude ii pl(acken) val(ent) xxxvii pl(acken)
den selve(n) viii(½)[c] xii d(usent) nagelen xxvi pl(acken)
den selve(n) van ii[c] ii s(…) nagelen xx pl(acken)
den selve(n) van ii[c] lede nagelen x pl(acken)
[51r°]
den selve(n) geerden iii[m]v[c] latysers xxxv pl(acken)
den selve(n) va(n) v[c] viii d(usent) noch xiii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van vi pae(r) lede ii gr(in)dels ii hak(en) de woege(n) xi(½) pont swae(re) vand(en) po(n)de ii pl(acken) xxiii pl(acken)
den selve(n) van ii pae(ren) crucleden end(e) ii clincke(n) xii pl(acken)
henr(ic) vand(en) merct van xi s priveslote(n) met ii slotelen elc opte do(r)en int voirs(creven) huys van elken vi pl(acken) val(ent) lxvi p(lacken)
som xxv[c] lix pl(acken)p ix s(chellingen) p(ayments)s
plecwerc int voirs(creven) huys inde coest(ra)te jan stevens van iii(½) dagen leem te vuer(en) xlx daegh(en) xii pl(acken) maken xlii pl(acken)
den selve(n) van v krie(n)leems opte(n) putte gehaelt de krie (½) pl(acken) val(ent) ii(½) pl(acken)
jan den ma(n)demek(er) van xxiiii bussele(n) latten lxxii pl(acken)
den selve(n) van vittelroeden xxxii pl(acken)
willem van diependale van capstroe xx pl(acken)
jan treiens van plecken int voirs(creven) huys xiii (in) dec(ember) van viii dage(n) vii pl(acken sd(aegs) lvi pl(acken)
jan sine(n) soen viii(½) dage(n) vii pl(acken) sd(aegs) lix(½) pl(acken)
hein vend(en) yden de hem dienden vi(½) d(agen) vi pl(acken) sd(aegs) xxxiii pl(acken)
gord joirdaens van g(ra)nen inde vonte(n) vand(en) hemelicheit int voirs(creven) h(uis) iii(½) d(agen) viii pl(acken) sd(aegs) xxviii pl(acken)
jord(aen) sine(n) brued(er) van iiii(½) d(agen) xxxvi p(lacken)
he(i)neken sine(n) soen iiii(½) dage xxxvi pl(acken)
coppen vand(en) besten va(n) vi krie(n) leems xv pl(acken)
[51v°]
van metsen ane tvoirs(creven) huys inde coest(ra)te willem mosien xviii no[v(embris)] van viii[m] v[c] q(u)iele(n) de vermest sijn ane een heymelicheit met i voirten dienen in beide de huse(n) van elken lxx pl(acken) maken v[c] xcv pl(acken)
jan stevens van savel en(de) calc te vuer(en) ut(en) hallen georb(eer)t int voirs(creven) huys va(n) iiii(½) lxiii pl(acken)
den selven van xi kerren savels opte(n) putte gehaelt van elker kerren xvi f(lorijnen) p(arisis?) val(ent) vii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
ard den meye(r) de verdingt heeft tvoirs(creven) werk te metsen houden ii rouden ii(½) q(ua)rt(en) muers steens dick van elk(en) roede(n) ii g(re) struc te xl pl(acken) val(ent) ii[c] x pl(acken)
den selve(n) arde van metsen ane tselve w(er)ck bove(n) sijn verdingt werk end(e) opte(n) calchove(n) van i(½) dach viii pl(acken) sd(aegs) maken xii pl(acken)
jacop van acht(eren) van i(½) dage xii pl(acken)
pet(er) smeyers sine(n) opp(er)cnaep de hem diend(e) van i(½) dage iiii(½) pl(acken) sd(aegs) vi pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
jan den enp(er) van metsen ond(er) de platen vand(en) voirs(creven) ove(er)slage tussche de voirs(creven) huse van i dage viii pl(acken)
jacop mees(er)kens o(m)me des gelijx ii d(agen) xvi pl(acken)
pet(er) van gempe die hem dienden (½) d(agen) ii(½) pl(acken)
ard den meye(r) van xvi voeten paueysels totten wat(er)steen den voet x g(roten) p(arisis?) xxvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van i wat(er)ghoten iii pl(acken)
den selven van lxxiii hertiechlen stuc iiii s(chellingen) p(ayments) val(ent) xii pl(acken) iiii s(chellingen) p(ayments)
som ix[c]lxxiiii pl(acken)p x s(chellingen) p(ayments)p
[52r°]
decwerck ane tvoirs(creven) huys henr(ic) kerckmeest(er) xxii in no[v(embris)] van xi[c]lxxv tiechlen vand(en) li dusent liiii pl(acken) make(n) lxii pl(acken)
jan steve(n)s met sij(n)re kere(l) de stoffe te vae(ren) iiii d(agen) v pl(acken)
henr(ic) kerckmeest(er) vand(en) heymelicheit te deck(en) van ii daghen vii pl(acken) sd(aegs) meken xiiii pl(acken)
des selfs henr(ic) soen ii daghen xiiii pl(acken)
geert van dueringe(n) va(n) i([m] latysers xi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
som cxiii pl(acken)p xvi s(chellingen) p(ayments)s
jan steve(n)s viii [in] no[v(embris)] van gruse wech te vue(ren) dat v(an) halle(n) gedaen was van v daghen xiiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxx pl(acken)
den selve(n) vi in dec(ember) van gruyse wechte te vuer(en) dat ut(en) laken hallen gedan was van viii dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xcvi pl(acken)
den selve(n) van gruys wech te vueren dat qua(m) v(an) symoe(n)s sokele(n) huys van viii dage(n) xcvi pl(acken)
piet(er) spielberch o(m)me des gelijx i(½) dach xviii pl(acken)
jan steve(n)s van ii k(e)rre(n) leems gevuert totte(r) selve(n) huys v pl(acken)
geert van dueringe(n) van iiii[c] latysers iiii pl(acken) xvi s(chellingen)
jan tierens van plecken ane ii wenden int voirs(creven) huys ii dage vii pl(acken sd(aegs) x pl(acken)
jan sine(n) soen van ii dage(n) xiiii pl(acken)
hein vend(er) yden ii dage v pl(acken) sd(aegs) x pl(acken)
jan den ma(n)demek(er) van vii vussele(n) latte(n) xxi pl(acken)
den selve(n) va(n) vitelroeden viii(½) pl(acken)
[52v°]
van capstroe end(e) van ii espen resten xi pl(acken)
pet(er) moelranc van erde uten keld(er) te dragen uten voirscreven huse va(n) vi(½) dagen v pl(acken) sd(aegs) xxxii(½) pl(acken)
denijs den balmek(er) van (½) dage ii(½) pl(acken)
willem mosyen xxiiii (in) no[v(embris) van ii[m]vi[c] q(au)riels de jacop van acht(ere) op sine(n) tosc verniest heeft ane d(er) stat huys vi s(int) nacht(er)port clxxxii pl(acken)
van xlii voeten trappen totte(n) selve(n) huyse lxiii pl(acken)
jan steu(r)s van ii k(e)rre(n) savels de hi d(er) toe gehaelt heeft opten pete i pl(ack) iiii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) kekina(n)s van decken met tiechlen op tvors(creven) des port(i)eren s(int) mich(iels) xx (in) dec(embris) van i daghe vii pl(acken)
den selve(n) van xx faneelen v pl(acken)
den selve(n) ii vorsten i pl(ack)
den selve(n) van xiii tiechlen xviii s(chellingen) p(ayments)
lod(ewijk) van hordbeec xiii (in) dec(embris) van i slote met i clepel gemaect opten andere(n) torne vand(er) vesten naest den grote(n) torne ter wij(n)= gharporten waert xxiiii pl(acken)
den selve(n) van i slote met i slotel op de spoye acht(er) dbeghijnhof xx pl(acken)
den selve van i slotel opte(n) do(or) torne te s(int) pet(er) voir henr(ic) wagema(ns) ii pl(acken)
de(n) selve(n) vand(en) g(ro)ten sloetel va(n)d(er) g(ro)te(n) toren h(er)mak(en) vi pl(acken)
[53r°]
henr(ic) watgema(n) van i to(n)nen te bijnden dae(r) tsolfer inne leeght opte viestpert iii pl(acken)
jorden joirdens van g(re)ve(n) ane de leygrecht en(de) ane den raemhof te vermaken van iiii daghen viii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxii pl(acken)
gord sijn brued(er) o(m)me des gelijx iiii d(agen) xxxii pl(acken)
jan joirdens van iiii dagen xxxii pl(acken)
jan van q(ua)riwe iii(½) dagen xxxii pl(acken)
van staken en(de) wijden de hage mette bijnden vii pl(acken)
henr(ic) van honsb(er)ge xxix (in) dec(embris) van x pot(ten) soudue(n) de ghoten tussche der stat huys end(e) de meyerssen kelde(r) met te souduen elc pont mett(er) dachue(re)n v pl(acken) val(ent) l pl(acken)
van i heymelicheit te vegen opt(en) stat huys dae(r) jan van velpe inne woe(n)t inde p(er)sst(ra)te xvi in ja(nuario) iiii g(ri)pen stuc te xl pl(acken) val(ent) clx pl(acken)
henr(ic) van honsb(er)ge xvi (in) ja(nuario) vand(en) goten te soude(ren) tussche(n) pet(er) blockx end(e) symoen vand(er) hove huys dat t(er)) stat toe behert dae(r) de stat de helicht af betailt xvi(½) pl(acken)
ard den balmek(er) vand(er) voirs(ten) heymelicheit te stoppe(n) end(e) wed(er) te vermeesen doen de gevaeght was calc en(de) steen d(er) toe gele(er)t xvi pl(acken)
ard boelinx van i neren te maken int schuch(us) xviii pl(acken)
gheert van dueringe xxviii ja(nuario) van ii yse(re)n ghelreex o(m)me ii bruggen d(er) ane te hangen int huys der symoe(ns) voirs(creven) inne woe(n)t va(n) iii pot(en) vi pl(acken)
[53v°]
den selve(n) van lii s(…) nagelen en(de) lvi d(usent) nagelen georb(eer)t ane tvoirs(creven) huys hem selve(n) va(n) xii viii s d nagele(n) iiii pl(acken)
jan steve(n)s xiii (in) ja(nuario) van schoren te vaer(en) ind(en) raemhof en(de) styene(n) trappe(n) gevuert int dus potene(re) huys inde hoilst(ra)te ii vaerde(n) ii(½) pl(acken)
willem den bere ten selve(n) tijde vand(er) hey= melicheit acht(er) den reamhof te schoren die mett(er) leygrecht uutghew€rten was m(et) de selve te make(en) in d(enieren) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) meest(er) ja(n) vand(en) brugge(n) o(m)me des gelijx xxi pl(acken)
meest(er) lod(ewijck) van horweec xxx (in) ja(nuario) van ii slotelen voir i clerc op meest(er) giel(is) cam(eren) iiii pl(acken)
van i sleutel (…) opte cam(eren) dae(r) der stat scope(n) op staen opt(en) stat huys ii pl(acken)
van ii sluetele(n) vand(er) voirst(en) doe(r) end(e) vand(en) rose(n) hoet voir enen clerc iiii pl(acken)
van ii sluetelen opte tand(er) biest port dae(r) donderbustruyt inne leeght vi pl(acken)
van i busslote met ii sluetele(n) met ene(n) gr(en)del op een dore opte voirs(creven) port xxx pl(acken)
van ii tekene(n) dae(r) men den heri(en) met teke(nen) xii pl(acken)
van ii platen op dietx tand(er) jegen den vuerwage(n) iii pl(acken)
van i slote h(er)maect inde selve cam(er) x pl(acken)
vand(er) slotele h(er)maect opte kiste d(ie)me(n) onser vrouwe gelt inne worpt vi pl(acken)
[54r°]
gheerde van dueringen van i groten vogele(n) met iii came(re)n wegende iii[c] lxxiii ponde swae(re) en(de) met ene(n) cleyne(n) vogele(n) met iii camer(en) de woech cliiii pont swae(r) sijn tsame(n) v[c]xxvii pont swae(r) van elken ponde ii pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments) val(ent) xi[c] lxxxv pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
dierc van hockzeel van sagen inden vrijthof rijkelen georb(eer)t ane th(uis) dae(r) weillem de hars stoe(n)mek(er) inne woe(n)t viii (in) no[v(embris)] ii d(agen) xx pl(acken)
sine(n) geselle van ii dagen xx pl(acken)
willem den bere ten selve(n) tijde van i doren te h(er)hangehen inden vrijthof end(e) de want te h(er)maken va(n) i(½) dage xv pl(acken)
henr(ic) honde(er)tjae(re) van verden(en) end(e) i drayboem te vue(re)n ane de wijng(ar)tport x pl(acken)
coppen vand(en) vesten van iiii keren leems de kerre ii(½) pl(acken) x pl(acken)
jan tierens van plecken int werckhuys inde lakenhalle end(e) van plecken opt(en) stat huys inde ratcame(r) v(½) dage viii pl(acken) sd(aegs) xliiii pl(acken)
jan sine(n) soen van ii(½) dage(n) xxviii pl(acken)
henric reyssche opp(er)cnaep v(½) d(agen) vi pl(acken) sd(aegs) xxxiii pl(acken)
jan de ma(n)demek(er) van ix bussele(n) latte(n) xxvii pl(acken)
den selve(n) van ii[m] ii[c] uitteland(en) xv pl(acken)
willem van diependale van i(½) ma(n)dele t(u)ssen stroos de mandel viii pl(acken) val(ent) xii pl(acken)
geerd van dueringe van vi[c] latysers vii pl(acken)
[54v°]
jan leeuken van xiiii vaten wat(er)s elc vat i pl(ack) vi s(chellingen) p(ayments) val(ent) xvii(½) pl(acken)
henr(ic) bras van i doren te vue(re)n de hoort totte(n) nuwe(n) torne de lestwue(ren) gemest es iii pl(acken)
jan vand(er) brugge(n) van vii nuwe scheyen te maken inde lange rainie opten reamhof va(n) elken vi pl(acken) val(ent) xlii pl(acken)
den selve(n) van vii ouden scheyen te verleggen vanden stuc iii pl(acken) val(ent) xxi pl(acken)
den selve(n) vand(er) rame(n) te richten end(e) nuwe affecten d(er) ane te feite(en) ii d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) xiiii pl(acken)
den selve(n) van iiii[c] yser(en) haken dae(r) toe georb(eer)t elc hond(ert) in pl(acken) val(ent) xii pl(acken)
jan steve(n)s vand(er) voirs(creven) scheye(n) end(e) asseten te vuere(n) ii vaerden iii pl(acken)
geert van dueringe van nagele(n) d(aer) toe georb(eer)t v pl(acken)
henr(ic) metten gelde van ruete(n) de rame(n) met te smonten ii(½) pl(acken
som xxviii[c] xxvii pl(acken)p viii s(chellingen) p(ayments)s
and(er) uutgheve(n) van werken ane de ca(lcs)thie(n) bi(n)ne(n) den tijde van deser reken(in)ge jacop den canthie(r) van dat gecha(n)thiet heeft opten wech tussche(n) de stichele end(e) de kerck van sinte pet(er)s dat gemete(n) was metten tha(n)thiemeest(er)s end(e) uuerckmeest(er)s va(n)d(er) stat iii ronden It(em) inde ridd(er)st(ra)te vi jan zoete(n) xix[c] xxvi pl(acken)
[55r°]
ter ridd(er)st(ra)te uut(er) xxii roeden It(em) opten cronie(n)wiele inde vetterije end(e) opte voe(ren) jegen den ha(r)me x roeden It(em) inde vee= weystte(n) acht(er) henr(ic) va(n)mulk xi(½) roeden It(em) inde coest(ra)te d(aer) de porten(i)e(re) vand(en) stee(n)port woent vii roede(n) sijn tsame(n) liii(½) roede(n) van elk(en) roeden xxxvi pl(acken) val(ent)
coppen vand(er) vesten vand(en) savel totten voirs(creven) liii(½) roeden werx te vuer(en) vand(er) roeden xii pl(acken) val(ent) vi[c] xlii pl(acken)
den selve(n) va(n) ciii kerre(n) ca(l)chiesteen te h(er)ve(r)d(elen) vand(en) ene(n) werck op dand(er) vand(en) ke(rr)e(n) i pl(ack) val(ent) ciii pl(acken)
jan van yse(re)n end(e) lambi(que) colsken van xv[m] ix[c] xxv ca(lcs)thien die hi d(er) stat gelevt(er) heeft opten putte van elke(n) dieser(e) xxvii pl(acken) val(ent) iiii[c] xxxx pl(acken)
kerstiaen dien seye(n) van xi[m] ix[c] ca(lcs)thien de hi der stat gelev(er)t heeft opten putte va(n) elken duse(n)t xlii pl(acken) val(ent) iiii[c] xcix pl(acken) xx sp
div(er)sch(en) wagenlieden o(m)tre(n)t thiene(n) van xxiii[m] ii[c] xxv steen van opten putte te lov(en) te bri(n)gen totte(n) voirs(creven) werck va(n)d(en) dusent lx pl(acken) val(ent) xiii[c] xciii(½) pl(acken)
den selve(n) van iiii[m] vi[c] steen te love(n) te vue(r)en vand(en) duse(n)t lxx pl(acken) val(ent) iii[c] xxii pl(acken)
som(ma) van desen werck van refectien met alrehande stoffen end(e) ande(r) p(ar)tie(n) dae(r) toe behore(n) xii[m] iii[c] lvi pl(acken) xv s(chellingen) p(ayments) maken ii[c] xxviii gul(den)g xliiii pl(acken)p xv s(chellingen) p(ayments)s
[55v°]
and(er) uutgheve(n) van alrehande div(er)sche bi(n)ne(n) de(n) voirs(creven) ande(re)n q(ua)rt(en) eerst henr(ic) van ruysbroec vand(en) ghoten stoen te maken end(e) de plaetse voir der stat huys i (in) no[v(embris)] xii pl(acken)
henr(ic) vrients va(n)en last torne(n) dae(r) de zelbrude(r)e(n) af hadden gelijc gewoe(n)lijc es i last torne(n) vand(en) last x mott(oenen) maken xl mott(oenen) stuc te xiii(½) pl(acken) val(ent) v[c] xl pl(acken)
henr(ic) van maelcoten van i zeel tott(er) bedeclocken van v ponde(n) x pl(acken)
lodewijc van schoe(ren) va(n) xiiii mudde(n) hout colen opt(en) stat verbut(en) vand(en) mud xiiii(½ ) pl(acken) val(ent) ii[c] viii pl(acken)
den arme(n) vremdelingen o(m)me gode vand(en) ande(r)en q(ua)rt(en) te weten va(n) no[v(embris)] dec(embris end(e) ja(nuarius) xiiii[c] xxxiii als va(n) xiii weken alle wek(en) viii pl(acken make(n) ciiii pl(acken)
It(em) dat claes de pip(er) coste(n) t(er) erden te vestaden o(m)me dat hi arm was xxiiii pl(acken)
vrancken vits van dat hi doot kacht e(n)t vits sine(n) vad(er) x (in) dec(embris) de hadde xxx s(chellingen) g(roten) siaers lijft(ocht) opte stat de viele(n) in dec(embris) end(e) in julio in ja(nuarius) end(e) in jul(io) xlv pl(acken)
[56r°]
den selve(n) vranken vits van iiii (pond) xviii s(chellingen) ix d(eniers) gr(oten) oude die me(n) ent(er) sine(n) vad(er) sculd(ich) was van ouden acht(er)stelle d(ie) me(n) voir hadde moesten betalen voir elc (pond) oud(en) gr(oten) met jaerschae(len) xx mott(oenen) te =pl(acken) pl(acken= xiii pl(acken) i (pond) dae(r) de rentmeest(ers) met (com)positie met meer voir bet(aelen) en hebben dan xxiiii g(u)l(d)e(n) stuc te xl pl(acken) val(ent) ix[c] lx pl(acken)
jane vand(er) vasdonc xiii (in) dec(embris) van ene(n) clocrieme tott(er) werclocken xxxvi pl(acken)
van i dootkistken tot ene(n) vuendelinge dat gestorve(n) was xxiii (in) dec(embris) ix pl(acken)
den grechtwerk(er) diet groef iii pl(acken)
den cnapen vand(er) stat die de plaetse ghe= kent hebben xxiiii (in) dec(embris) voir d(en) stat h(us) xii pl(acken)
giel(is) gonoots van dat i doot kacht
jan vand(en) broec van mechle(n) de esiars hadde xviii s(chellingen) gr(oten) oude lijft(ocht) op stat va(n) love(n) xxix (in) dec(embris)
xxvii pl(acken)
den cost(er) van s(int) pet(er) van dat hi henr(ic) keyenoge de sluytcloc heeft helpen luyden vand(en) halve(n) jae(r) van kersmisse xiiii[c] xxxviii liiii pl(acken)
petere(n) van sinte pet(er)s den jonghe van v(½) wits voed(er)lakens de hem de stat gene(n) ded te k(er)smisse voirs(creven) delle xx pl(acken) cxv( ½ ) pl(acken)
[56v°]
jaq(ue)mijn le(r)melijn van vergnetsen van =x=v s(chellingen) x(½) d(eniers) groot oude dat hi meer hebben moeste dan dand(er) van dier gelijck vi pl(acken)
van v quitan(cien) die hi vand(en) lijftocht in heveg(roten) gestienen heeft van kersmisse xiiii[c] xxxix xv pl(acken)
jan den pape dat hi doot kacht roelof van brux(el) van x s(chellingen) oude gr(oten) end(e) va(n) jan inneuet van xi s(chellingen) gr(oten) oude tegad(er) xxx pl(acken)
symoen vand(en) hove die seyt betailt hebben ane ene(n) hert te maken(e) int huys dae(r) hi inne woent end(e) trgruys doen wech te vuer(en) xiiii pl(acken)
joff(rouw) mar(i)a witebols gegeve(n) in hae(r) geestelijck brulocht o(m)me ghecleet te werden inden cloost(er) van gempe dae(r) meest(er) jan ostomis voe(r) bat als voir sijn nichte xxiii (in) ja(nuarius) xii scild stuc te xlii pl(acken) val(ent) v[c]iiii pl(acken)
den clerc meest(er) jans van wesel voir de almanacken die hi gescreve(n) hadde vor de raetslieden vand(en) stat voir dait toecomen(de) jae(r) innegaen(de) in ja(nuarius) xiiii[c]xxxviii ii pet(ers) val(ent) cviii pl(acken)
willem inde craye vand(er) maent van oexst xiiii[c] xxxviii tott(en) maent va(n) sebt(embris) dae(r) na volgen van c pl(acken) po(n)t k(er)sen opte stat huys verbut(en) It(em) inde biestport end(e) dorpst(rat)e te bi(n)neport lii (pond) kerssen henr(ic) den den dray(ere) xiii po(n)t kerssen henr(ic) kyenoge
[57r°]
en(de) vranken pae(r)sijs xiiii po(n)t kerssen It(em) iiii wecht(er)s op sinte pet(er)s torn xxi pont k(er)ssn den wecht(er) ter biest vii po(n)t kerssen sijn tsame(n) ii[c] xlvii pont kerssen maken xxxv steen ii po(n)t k(er)sse(n) va(n)d(en) steen xxiiii pl(acken) val(ent) viii[c] xlvi pl(acken) xx s(chellingen) p(ayments)
jan den sint end(e) sine(n) gesellen voir de hue(r) van sine(n) bosch te waersbeec dae(r) der stat hout op leeght voir i jae(r) als van kersmisse xiiii[c] xxxviii vi gul(den) te xxx pl(acken) val(ent) c lxxx pl(acken)
jan baroen den welken geordineert es vand(en) stat alle iii jae(re)n te hebben i pelse o(m)me dat hi snachts op staen moet dae(r) o(m)me hier van lareheilegemisse xiiii[c] xxx viii als vand(en) derden jae(r) i pet(er) voir sine(n) pelse d(aer) voe(r) liiii pl(acken)
matheus van malle des gelijx liiii pl(acken)
ja(n) den low(er) wecht(er) t(er) biest des gelijx liiii pl(acken)
he(i)ne(n) van beue(r)en mich(iel) van wanghe he(i)ne(n) rogge pet(er) sfraye(n) hein van ruysb(roe)c henr(ic) buye en(d) giel(is) van den hove der stat loys voir hae(r) stoe(n)gelt gelijc gewoe(n)lijc es voir alreheiligemisse elken viii pl(acken) val(ent) lvi pl(acken)
[57v°]
jan vanden velde van dat hi de weghe opte veste(n) tusschen de wijng(ar)tport end(e) die groespoirte(n) als dat sij met uutvlieten souden vanden wat(er) van i jae(r) als va(n) s(in)t remiersmisse xiiii[c] xxxviii l pl(acken)
den dorwerd(er)s in mijns gened(ich) her(en) came(ren) van brabant voir hae(r) coecgelt datme(n) hem jaerlijx geeft te kersmisse end(e) hier van kersmisse xiiii[c] xxxviii ii g(ri)pen val(ent) lxxx pl(acken)
den missagiers mij(n)s gened(ich) he(re)n lxxx pl(acken)
den pip(er)s in mij(n)s gened(ich) he(re)n hof lxxx pl(acken)
henne(n) van beue(r)en o(m)me god vand(n) ande(re)n q(ua)rt(en) jaers te weten van no[v(ember)] dat(men) en(de) januario xiiii[c] xxxviii als van xiii weken alle weke(n) x pl(acken) xii s(chellingen) p(ayments) val(ent) cxxxvi(½) pl(acken)
vrancken pae(r)sijs o(m)me goede de we(r)ke hem ind(en) stat dienste ane de clock te luyden op s(int) pet(ers) torn geschoort heeft als dat hi met meer gewi(n)ne(n) en can van i vierd(en) jaers als van xiii weken alle weken xxi pl(acken) val(ent) ii[c] lxxiii pl(acken)
som(ma) vand(en) voirs(creven) alrehande div(er)sche uutgheve iiii[m] viii[c] lxxxviii pl(acken) xc gul(den)g xxviii pl(acken)p xx s(chellingen) p(ayments)s
[58r°]
somma van alden uutgheve(n) binne(n) den voirscreven ande(re)n q(ua)rt(en) jaers van deser rekeningen compt tegad(er) op xxviii[c] xv gul(den)g xlvii pl(acken)p iiii s(chellingen)s vi d(eniers) p(arisis)d
rest dat de rentmeest(er)s voirs(creven) meer uutghe= gheve(n) hebben binne(n) den voirs(creven) ande(re)n q(ua)rt(en) jaers dan sij weder ontfaen hebbe(n) xciii gul(den) rijs ii s(chellingen) vi d(eniers) p(arisis)
ende de rentmeeste(re)n vand(er) voirs(creven) stat hadde(n) der stat te bove(n) gerekent bid(er) voirgaen(de) eynden(de) opten lesten dach vand(er) maent van octobri xiiii[c] xxxviii incluys de so(m)ma v[m] vi[c] lxiiii gul(den)g ix pl(acken)p xxi(½) s(chellingen) p(ayments)s
blijft dat de stat te bove(n) es bi deser rekeninge al op en(de) af ger(ekent) tot opte(n) lesten dach van janua(r)io xiiii[c] xxxviii v[m] v[c] lxxi gul(den) ix pl(acken) xix s(chellingen) p(arisis) stuc te liii pl(acken) gr(oten)
[58v° (blanco)]
[59r° (blanco)]
[59v°]

rekeni(n)ge meest(er) jans van ov(er)winghe henr(ic) wante
ards vincke en(de) jan den prik(er)e rentmeest(er)s
der stat van loven, van al dat sij ontfaen en(de)
weder uutghegeve(n) hebben vand(en) rente(n) assize(n)
op comi(n)gen en(de) vervalle(n) der voirs(creven) stat
toebehoren(de) sij(n)der den yersten dach va(n) febr(uario)
xiiii[c] xxxviii incluys, dat sij lestwerve(n)
rekende tot opten yersten dach van meye
xiiii[c] xxxix excluys, als vanden derd(en) vierdel
jaers te weten van febr(uario) m(er)te en(de) ap(ri)lle, welke
rekeni(n)ge gemaect es in div(er)sche mu(n)ten de alle(n)
gevalueert sijn in guld(en) stuc te liiii pl ger(ekent)

ontfanck
eerst vand(er) stat assizen die jaerlijx mi(n)de(re)n en(de) meerde(re)n dae(r) na dat sij vercocht worde(n) gelijc vercleert es inde rekeni(n)ge vanden yersten q(ua)rt(en) jaers eerst ja(n) pa(n)nest(er)t vand(er) wijn end(e) edic ass(ize) vii[c] lxii gul(den)
qui(n)ten van valkenborch vand(en) wolle ass(ize) xxix gul(den) iii q(ua)rt(en) xii pl(acken) xi s(chellingen) p(ayments)
jan m(ere)ls vand(en) laken assi(ze) lxx gul(den) ii(½) q(ua)rt(en)
jan van colen vand(er) wiet ass(ize) xiii gul(den)
jan gheerlijx vand(er) zied(er) ass(ize) iii gul(den) iii q(ua)rt(en) vii pl(acken) iii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) van vuecht vand(er) zout ass(ize) vi(½) gul(den) xiii pl(acken)
jan van diene(n) vand(er) corne ass(ize) vi(½) guld(en)
[60r°]
claeus van domale vand(er) pont ass(ize) xcvi gul(den) ii(½) q(ua)rt(en)
ja(n)nes van royde van(er) ca(lcs)thie(n) lviii gul(den) =ix pl(acken)= iii q(ua)rt(en)
de selve vand(er) vischmerct xcii gul(den) ii(½) q(ua)rt(en)
symoen vand(en) meersb(er)ge vanden tolleken ii gul(den) ix pl(acken)
gheert van rotselae(r) vand(er) beck(er) ass(izen) xxvii gul(den) i q(ua)rt(en) ii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
jan wellens vand(en) bleyk(er) ass(ize) i gul(den) iii q(ua)rt(en) x pl(ackn) xviii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) metten gelde vand(er) bett(er) ass(ize) xxvi gul(den)
jasp(er) kimpe vand(en) snedeken viii(½) gul(den) vi pl(acken)
jan gilains vand(er) m(erct)halle(n) xx gul(den) iii q(ua)rt(en) xi pl(acken) xi s(chellingen) p(ayments)
jan de rode vand(er) indegelde xix gul(den) v pl(acken) xii d(eniers) p(arisis)
so(m)ma van alden ass(ize) vand(en) derden q(ua)rt(en) jaers xiii[c] lxix gul(den)g xxiii(½) pl(acken)p
som(m)a van alden ontfanghe binne(n) den voirs(creven) derden q(uar)t(en) jaers xxiiii[c]= xcviii gul(den) r(ij)nsg l pl(acken)p xii s(chellingen) p(ayments)s stuc te liiii pl(acken) g(roten)
[60v°]
ander ontfanck vand(er) bie(r) assizen vand(en) derden q(ua)rt(en) jaers de onv(er)cocht der stat bleven es en(de) innegehave(n) biden goeden ma(n)nen en(de) clercken verclaert inde rekeni(n)ge vand(en) yersten q(ua)rt(en) jaers eerst soe hebben die bried(er)s binne(n) der stat va(n) love(n) binne(n) den voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers gebrouwe(n) gelijc inden regist(er) ond(er)bracht es iii[c] xxx brusele(n) end(e) tot elken brusele iiii mudden mouts loven maten dae(r) af men geeft van sassize(r) ii gul(den) i q(ua)rt(en)
maken
ix[c] lxvii(½) guld(en)
so(m)ma p(er) b?
[61r°]
ander ontfanck in gelde vand(en) buten porte(re)n der voirs(creven) stat van loven, dat sij betailt hebben binne(n) den voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers en(de) es elc sculd(ich) siaers ii guld(en)
in febr(uario) xxviii eerst colart de goye van fenef iii gul(den) iiii (in) feb(ruario)
wout(er) den bos van b(er)chem iiii gul(den) xviii (in) feb(ruario)
henr(ic) vand(en) wolfsgate van dusffle vi gul(den) vii (in) feb(ruario)
gilain bint va(n) to(n)g(r)inz iii gul(den) xix (in) feb(ruario)
jan le bront van torniz lez ordon ii gul(den) xxiiii (in) feb(ruario)
jan alarts van beteken i gul(den) xxiiii (in) feb(ruario)
wout(er) dutiep va(n) waelhain v gul(den) xxviii (in) feb(ruario)
marge xxviii gul(den)
[61v°]
m(er)te xxxviii eerst giel(is) courbi van arkene(n) iii gul(den) iii (in) m(er)te
h(eere) henr(ic) van diest xiiii gul(den) ii (in) m(er)te
denijs maquart va(n) lisain iiii gul(dn) iii (in) m(er)te
goffmart van holier ii gul(den) vi (in) m(er)te
kerstiaen den vos va(n) linck(e)lier iiii gul(den) viii (in) m(er)te
ni(n)gr(oot) pet(er)s wijf va(n) halle va(n)d(er) loe(n)beec vi gul(den) ix (in) m(er)te
h(eere) robbrecht van asch ten hout v gul(den) ix (in) m(er)te
mich(iel) hock(er) van leeuwe v gul(den) viii (in) m(er)te
jan van ysen(en) van duysborch vi gul(den) xvi (in) m(er)te
jan diercx van egonhove(n) ii gul(den) xviii (in) m(er)te
zeg(er) claes van goets(chalx?) v gul(den) xxvii (in) m(er)te
marge lvi guld(en)
[62r°]
in aprille xxxix eerst jan van ophorien van wolu(n)sheim i ii (in) ap(ri)lle
fra(n)ke(n) polet van brain alloir i xi (in) ap(ri)lle
jan vand(en) bossch van perick iiii xiii (in) ap(ri)lle
henr(ic) de grauwe van nord(er)wijc ii xx (in) ap(ri)lle
jan van oudenhove va(n) ca(m)pe(n)hout vii xx (in) ap(ri)lle
giel(is) n(in)ens van ned(er)hespe iiii xx (in) ap(ri)lle
jan wuwe van mi(n)then(en) ii xxi (in) ap(ri)lle
jan nagel van wambeec iii xxi (in) ap(ri)lle
henr(ic) sinut van machlen ii xxvii (in) ap(ri)lle
henr(ic) box van licht(en)t iii xxvii (in) ap(ri)lle
jacop steps van molle iiii xxvii (in) ap(ri)lle
coel van mo(n)tenaken iiii xxvii (in) ap(ri)lle
jan laureins van molle vi xxvii (in) ap(ri)lle
jan hoyxken van vissenaken i viii (in) ap(ri)lle
robbeert del vae(ren) van thamot(er) xix x (in) ap(ri)lle
bouden mi(n)tijn van therouz iii xxiii (in) ap(ri)lle
henr(ic) baten van zoerle ii xxv (in) ap(ri)lle
yugbr(oec) page van ca(m)pe(n)hout ii xxv (in) ap(ri)lle
willem stewie(er) van her(en)tals ii xxix (in) ap(ri)lle
jan tassart van geldenaken ii xxix (in) ap(ri)lle
marge som lxxviii gul(den)g
so(m)ma vand(en) p(er) buten port(er)s voir(screven) binne(n) den derden q(ua)rt(en) jaers clxii gul(den)
[62v°]
so(m)ma van alden ontfanghe(n) lone(n) den voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers co(m)pt xxiiii[c] xcviii gul(den)g rijns l(½) pl(acken)p stuc te liiii pl(acken) gr(oten)
[63r°]
uuytgheve(n) jegen tvoirs(creven) ontfanck
eerst in lijft(ochten) eerst binne(n) der stat van brux(el) inde maent van februario xiiii[c] xxxviii x s(chellingen) gr(oten) oude
noch aldae(r) inde mae(n)t van m(er)te xiiii[c] xxxviii xxv s(chellingen) g(roten)
noch aldae(r) vand(en) mae(n)t van ap(ri)lle xiiii[c] xxxix x s(chellingen) g(oten) oude
som(ma) vand(en) voirs(creven) lijft(ocht) van brux(el) binne(n) den voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers uutgegeve(n) xlv s(chellingen) gr(oten) oude xv torne voir elc (pond) gr(oten) oude ger(oten) maken xxxiii torne in q(ua)rt(en) va(n) i torne den torn te iiii s(chellingen) gr(oten) br(abants) maken in rijnsche gul(den) te liiii pl(acken) xxx gul(den) rijnschg
ander lijft(ochten) de me(n) betailt voir i l g xiii gul(den) rijnsch eerst te vilvoirden inde mae(n)t van m(er)te xiiii[c] xxxviii v s(chellingen) g(roten) oude
te mechlen ind mae(n)t van febr(uario) xiiii[c] xxxviii xlv s(chellingn) g(roten) oude
noch aldae(r) inde mae(n)t van m(er)te xiiii[c] xxxviii xlvii(½) s(chellingen) gr(oten) oude
[63v°]
tandw(er)pen eerst inde mae(n)t van febr(uario) xiiii[c] xxxviii x s(chellingen) g(roten) oude
inde maent van m(er)te xiiii[c] xxxviii x s(chellingen) gr(oten) oude
inde maent va(n) ap(ri)lle xiiii[c] xxxix vii s(chellingen) g(roten) oude
bi(n)ne(n) der stat van love(n) inde maent van ap(ri)lle xiiii[c] xxxix lii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten)
som(ma) vand(en) voirs(creven) lijftocht te vilvoirden te mechlen tandwerpen end(e) te love(n) binne(n) den voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers betailt compt op viii (pond) xvii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) oude maken in rijnsche gul(den) xiii gul(den) voir elc (pond) gr(oten) oude ger(ekend) cxv gul(den)g i(½) q(ua)rt(en)q
so(mma) van ald(en) lijftochte(n) binne(n) den voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers uutggven co(m)pt op cxlv gul(den)g i(½) q(ua)rt(en) rijnsq
[64r°]
ander uutgheven dat de rentmeest(er)s uutghegheve(n) hebben in erve den inne geseten van loven binne(n) den voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers eerst dat de rentmeest(er)s betailt hebben in erve dat de stat sculd(ich) es van den yersten daghe van febr(uario) xiiii[c] xxxviii xli(½) guld(en) rijns
noch in erfrente(n) dat viel xv in febr(uario) xliiii gul(den) r(ijns)
noch in erfrente(n) dat viel opten yersten dach van ap(ri)lle xiiii[c] xxxix ciiii gul(den) i q(ua)rt(en)
noch in erve dat he(r)verscheen viii (in) ap(ri)lle xcii(½) gul(den) r(ijn)s
som(ma) vand(en) voirs(creven) erfenten binne(n) de(n) voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers ii[c] lxxxii gul(den)g i q(ua)rt(en) r(ijns)q
[64v°]
ander uutgheven van dat voirs(creven) heeft doen schincken div(er)sen personen h(ier) na v(er)claert eerst den cancelie(r) va(n) braba(n)t meest(er) ja(n) bonten d(aer)vor in benden rechten dien de voirs(creven) stat heeft doen schinken xii (in) febr(uario) xiiii[c] xxxviii in gelt(en) rijnschwijns int wout de gelt te xvii pl(acken) val(ent) lxviii pl(acken)
den selve(n) ten selve(n) tijde in gelt(en) rij(n)s wijns int ve(r)derhuys ten p(er)se(n) voirs(creven) val(ent) lxviii pl(acken)
den selve(n) xiii in febr(uario) o(m)me dat hi te loven bleven es o(m)me te hulpen dedingen den twiste staeden tussche(n) den artisten end(e) der and(ere) fatal= teyten vand(en) rechten vii gelt(en) rijsn wijns int wout en(dp int bed(el)huys val(ent) de gelte ten prijse voirs(creven) cxxxvi pl(acken)
den selve(n) xvi en xvii (in) feb(ruario) geschinct viii gelten rijns wij(n)s de gelt te xvii pl(acken) val(ent) cxxxvi pl(acken)
seke(r)en gedeputeerden der stat van thiene(n) geschinct xxiiii (in) febr(uario) int bedelh(us) iiii gelt(en) rijns wijns de gelt ten p(er)se als bove(n) val(ent) lxviiii pl(acken)
pete(r)en vand(er) eyken rentmeest(er) g(e)n(er)ael geschinct xxv in feb(ruario) in gelt(en) rijns wijns tot roelofs roelofs de gelt als bove(n) val(ent) lxviii pl(acken)
den cancelie(r) van brabant voirs(creven) geschinct vii (in) m(er)te in gelt(en) rijns wijns inde c(o)rne end(e) tot roelofs voirs(creven) val(ent) als bove(n) lxviii pl(acken)
[65r°]
den selve(n) cancelie(r) van brabant geschinct xviii m(er)te in gelt(en) rijns wijns val(ent) lxviii pl(acken)
den selve(n) cancelie(r) van brabant gschinct xiii (in) ap(ri)lle inde soute in iiii gelt(en) rijns wij(n)s de gelt te xvii pl(acken) val(ent) lxviii pl(acken)
den secreta(is) den stat van gent geschinct xx in ap(ri)lle in gelt(en) rijns wijns int wout val(ent) ten p(er)se(n) voirs(creven) lxviii pl(acken)
so(m)ma vand(en) schincken binne(n) den voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaes viii[c] lxxxiiii pl(acken) maken xvi gul(den)g xx pl(acken)p
[65v°]
ander uutgeve(n) van voyagien van uutrijden en(de) boden loon, gedaen ind(er) stat orb(er) bijde(n) borg(er)m(eesters) en(de) ande(re)n p(er)sone(n) h(ier) na verclaert, binne(n) den selve(n) d(er)de(n) q(ua)rt(en) jaers eerst joirden soet gesent te bruxel bijd(er) rentmeest(er)s van brab(ant) o(m)me met hem te spreken end(e) ton(der)come(n) vand(en) valuatie(n) va(n)d(en) xvii(½) [c] rijnsche gulden de men sculdich was den jonch(eer) van cleve van k(er)ssmisse xxxviii dae(r) ja(n) vand(en) bourg(ermeester) de van colen o(m)me comen was iii (in) feb(ruario) va(n) iii d(agen) xc pl(acken)
jacop ute lievn(in)gen borg(er)meest(er) giel(is) vand(en) scott end(e) jan den pape gesnt te here(n)tals o(m)me te spreken mett(er) stat van andw(er)pen om(m)e d(en) gheend(er) wille de mids beleyd(er) brievene van loven gevangen waer(en) vii (in) febr(uario) va(n) iii dagen iii(½) v p(er)den xv gul(den) stat te xxx p(er)den val(ent) iiii[c] l pl(acken)
jan den pape voir sijn p(er)thue(ren) van iii d(agen) xxvii pl(acken)
meest(er) giel(is) vand(er) stoct sec(re)tar(is) gesent te brux(el) xi in febr(uaio) o(m)me te spreken mette(n) cancelie(r) vand(en) stote de de fatalteytn hebbe(n) vanden voirgaen en(de) sicten va(n) i dage lx pl(acken)
mich(iel) van wange gesent xviii (in) feb(ruario) ond(er) den kissel an ene(n) bruder dat hi te love(n) soude come(n) bijde(n) rentmeest(er)s va(n)d(er) stat iiii pl(acken)
[66r°]
meest(er) giel(is) vand(er) stoct gesent t brux(el) o(m)me te spreken met seke(r)en p(er)sone(n) vand(en) hee(r)en vand(en) raede o(m)me des julialeus wille zeke(r)en p(er)sone(n) inde meyerije vand(en) vossche xvii (in) seb(tembris) van ii dagen cxx pl(acken)
peter sfrayen gesent mett(en) stat brieve tot ascot te lie(re) en(de) te here(n)tals dat sij come(n) souden t(e) dachv(er)t te brux(el) o(m)me te tracte(r)en vand(er) nuwitheit dieme(n) opset van ene(n) o(n)ghewoenlijcken tolle t(e) locht xxiiii (in) feb(ruario) van ii dagen xx pl(acken)
heyn kuye o(m)me des gelijx wille gesonden te thiene(n) te leeuwe end(e) te diest van ii dagen x pl(acken) sd(aegs) xx pl(acken)
jacop ute lievi(n)gen borg(ermeester) ard kippe en(de) jan den pape gesent te bruxel ii (in) m(er)te ter dachv(er)t(en) bij d(en) ande(r)en stden van brabant o(m)me te tracte(r)en vand(er) voirs(creven) nuwich(eit) vand(er) tolle t(er) locht end(e) aet te spreken mett(er) stat van brux(el) end(e) met ande(re)n p(er)sone(n) vand(en) voirs(creven) stote de de stat heeft mett(er) stat vand(en) bosch van iii dagen met v p(er)den xv guld(en) stuc te xxx pl(acken) val(ent) iiii[c] l pl(acken)
jan den pape voir sijn p(er)thuere(n) van iii d(agen) xxvii pl(acken)
jacop ute lienigen joos absloen ard kippe end(e) henr(ic) torf gesent te bruxel t dachv(ert)
[66v°]
bijden ande(r)en stden van brabant om(m)e te aenhore(n) dn taxse vand(n) beden ghe= ordineert bi mine(n) genedich he(ere) en(de) oec op seke(re) gebrek vand(en) lande van h(er)stal inde(n) lande van lud(er) met meer and(eren) saken end(e) oec te spreken mett(en) stat van brux(el) ix (in) m(er)te van iiii dagen m(et) vii p(er)den xxviii gul(den) te xxx pl(acken) val(ent) viii[c] xl pl(acken)
henric torf van sijne(n) p(er)thue(r)en xxxvi pl(acken)
joes absloen en(de) arde kippe gesent te brux(el) xvi (in) m(er)te op tversueck vand(en) voirgenoe(m)d(en) dachv(er)t o(m)me de andwerde te aenhor(en) der stat van brux(el) vand(en) saken d(er) stat van sh(er)togenbosch van i dage met iiii p(er)den iiii gul(den) val(ent) cxx pl(acken)
jan(n)es vand(er) kechove gesent inden lande van ov(er)mase ten versueck van onsen gened(ich) he(eren) met i sec(re)tar(is) van brux(el) bi zeke(ren) gedeputeerdn vand(en) rade va(n) braba(n)t om(m)e te palen vand(en) lande van lyenborch en(de) srijcx van aken inde leste weke van febr(uario) m(er)te van xiii dagen m(et) ii p(er)den elx sd(aegs) ii guld(en) maken xxvi guld(en) val(ent) na portie buten lants xxvi g(ulden) pe(r) stuce xl pl(acken) x[c] xl pl(acken)
jacop ute lieni(n)gen borg(er)meest(er) gord roelofs joos absloen arde kippe end(e) ja(n) den pape
[67r°]
gesent tov(er)yssche dae(r) oec quame(n) zeke(r)en gedeputerden d(er) stat van brux(el) om(m)e raet te hebben opd(en) misge(r)epe dat die van muel gedaen hadden jugen mij(n)s hee(r)en heerlich end(e) den ii steden van love(n) end(e) va(n) brux(el) xxi in m(er)te van i dage m(et) ix p(er)den ix guld(en) stuc te xxx pl(acken) val(ent) ii[c] lxx pl(acken)
pet(er) sfrayen gesent xviii (in) m(er)te te helmo(n)t end(e) vont ten bosch ane den jonch(eer) van helmo(n)t dat hi te love(n) come(n) soude bid(en) stat o(m)me met hem te spreken van seke(r)en saken de de stat nmet hem hadde uutstae(n)d(en) v(½) daghen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) lv pl(acken)
jan metten rogge gesent xxiiii (in) m(er)te te vra(n)kenmont ane de coopliede o(m)me te verneme(n) oft sij hae(r) laken wael verkocht hadden van xiiii dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) clxviii pl(acken)
jacop ute lievi(n)gen borg(er)meest(er) mich(iel) absloe(n) meest(er) giel(is) vand(er) stoct en(de) jan den pape xxiiii (in) m(er)te gesent te mechlen bij den sted(en) van bruxel end(e) van andw(er)pen o(m)me te tra(c)ter(en) van vele salstigen saken den selve(n) drien steden aengaende m(et) vii p(er)den van ii dagen xiiii guld(en) stuc te xxx pl(acken) val(ent) iiii[c] xx pl(acken)
jan den pape voir sijn p(er)thue(r)en ii dagen xviii pl(acken)
meest(er) giel(is) vand(er) stoct voir ges(ent) i dach lx pl(acken)
[67v°]
pet(er) sfrayen gesent xxvi in m(er)te ane den meyers van zicheme(n) en(de) van caggevenne en(de) van halen te lie(n)vene mett(er) stat brieven o(m)me i ma(n) te vangen die jegen der stat recht van love(n) gedaen hadde van ii dagen xx pl(acken)
jacop ute lievi(n)gen borg(er)meest(er) joos absloe(n) meest(er) giel(is) vand(er) stoct jan den pape end(e) jorden den cock gesent te brux(el) beden iii staten van brab(ant) opte refor(ma)tie vand(en) bede(n) van iii dagen met viii p(er)den xxiiii gul(den) vii[c] xx pl(acken)
joos absloens end(e) meest(er) giel(is) vand(er) stoct voir gesent i dach cxx pl(acken)
jan den pape end(e) jorden den cock voir hae(r) p(er)thue(ren) van iii dagen liiii pl(acken)
giel(is) vand(en) hove in ap(ri)lle ges(ent) te brux(el) ane jacop ute lievi(n)gen borg(er)meest(er) va(n) zu(n)d(er)lungen saken der stat aengaende i d(enier) x pl(acken)
jacop ute lievi(n)gen borg(er)meest(er) h(eer) symoen p(in)not jannes vand(en) kerchove hen(ric) torf en(de) joirden den cock gesent te mechlen bid(en) steden van brux(el) ende van andw(er)pen o(m)me te same(n) te spreken vand(en) derden t(er)mine vand(en) beden die viel talreheiligemisse lest leden vii (in) ap(ri)lle van ii dagen m(et) viii p(er)de(n) xvi gul(den) te xxx pl(acken) iiii[c] lxxx pl(acken)
henr(ic) torf en(de) joirde(n) den coc voir hae(r) p(er)thue(ren) xxxvii pl(acken)
[68r°]
pet(er) sfrayen gesent xi (in) ap(ri)lle te nivel o(m)me hem te co(n)digen dat qu(a)ie(n)ton(i)yssche bijden steden van love(n) end(en) van brux(el) o(m)me te gad(er) raet te hebben opte toecomen(e) dachv(er)t van ii dagen xx pl(acken)
giel(is) vand(er) hove ten selven tijde gesent bi zicheme(n) met brievene vand(er) stat ane ene(n) ma(n) aldae(r) geseten dat hi come(n) soude bijd(er) stat de hem mesgrepe(n) hadde jege(n) der stat recht van i dage x pl(acken)
jacop ute lievi(n)gen borg(er)meest(er) h(eer) symoen willem lomb(ee)c joos absloen ard kippe henr(ic) torf end(e) joirden den cock xiii (in) ap(ri)lle gesent te lier(e) biden steden va(n) brux(el) andwerpen end(e) sh(er)togenbosch o(m)me der selv(en) stat van sh(er)togenbosch tond(er)wijsen metten ander(e)n steden dat sij d(er) stat van love(n) laten worden in hae(re)n ouden recht van hae(ren) scepen(en) brieve(n) van iii dagen m(et) xii p(er)den xxxvi guld(en) stuc te xxx pl(acken) x[c]lxxx pl(acken)
henr(ic) torf en(de) joirden den cock voir hae(r) p(er)thue(ren) van iii dagen liiii pl(acken)
jacop ute lieve(n)gen borg(er)meest(er) henr(ic) steyma(ns) end(e) jan de pape xix (in) ap(ri)lle gesent tot ov(er)yssche bid(en) stat van brux(el) o(m)me te same(n) te spreken vanden ghescilde va(n) nivel beiden steden aengaende va(n) ii dage(n) met v p(er)den x guld(en) stuc te xxx pl(acken) val(ent) iii[c] pl(acken)
[68v°]
jan den pape voir sijn p(er)thue(ren) ii dagen xviii pl(acken)
jacop ute lievi(n)gen borg(er)meest(er) meest(er) giel(is) vand(er) stoct end(e) jan den pape gesent xxi in ap(ri)lle te brux(el) bid(en) steden va(n) brux(el) end(e) van andwerpen om(m)e te spreken mij(n)s gened(ich) hee(ren) rade vand(en) refor(ma)tie vand(en) beede(n) van ii dagen met v p(er)den x gul(den) val(ent) iii[c] pl(acken)
jan den pape voir sijn p(er)thue(re) xviii pl(acken)
meest(er) giel(is) vand(er) stoct voir gesent i d(ach) lx pl(acken)
pet(er) sfrayen gesent xxvi (in) ap(ri)lle ane den meyers van here(n)t(als) libbeec s(int) achte(r)rode wesemale end(e) rotselae(r) met i platate o(m)me de wegen te gebieden te maken(en) i dach x pl(acken)
heyn van ruysb(roe)c ten selve(n) gesent ane den meyers te bierbeec t(er) lijnden wissel end(e) hev(er)le o(m)me d(en) selve(n) saken wille i d(ach) x pl(acken)
jacop ute lievi(n)gen borg(er)meest(er) willem lomb(ee)c meest(er) giel(is) vand(er) stoct ard kippe jan den pape en(de) joirden den cock xxviii ap(ri)lle gesent te lie(r) bijden and(ere)n stede(n) opte reformatie vand(en) beden end(e) oec o(m)me den stoot dier van sh(er)togenbossche va(n) iii d(agen) met x p(er)den xxx gul(den) val(ent) ix[c] pl(acken)
jan den pape end(e) joirden den cock voir hae(r) p(er)thue(ren) van iii d(agen) liiii pl(acken)
[69r°]
jacop ute lievi(n)gen borg(er)meest(er) die gered(en) heeft geweest te b(ij) libbeec te vinicken end(e) dae(r) o(m)trent te vele steden inde mey= rijen van thiene(n) o(m)me hout te besien dat orberlijc sijn soude totten balcken vand(en) nuwe(n) huse dat de stat doet maken tott(er) raetcam(ere) van ii dagen met ii p(er)den iiii gul(den) te xxx pl(acken) cxx pl(acken)
heyn kuye gesent xxx in ap(ri)lle te brux(el) met brieve(ne) van nivel ane de stat van brux(el) dat sij t(er) dachv(er)t come(n) soude(n) als de steden van love(n) end(e) va(n) andwerpen verga= der(en) souden mett(er) stat va(n) nivel va(n) ii d(agen) xx pl(acken)
jan den pape gesent xxviii (in) ap(ri)lle tot aatrode ane jacope ute lievi(n)gen borg(er)meest(er) dat hi come(n) soude bijd(er) stat i d(ach) xxx pl(acken)
so(m)ma vand(er) voyage(n) end(e) uutrijden binne(n) den tijt van deser rekeni(n)ge viii[m] vii[c] xlviii pl(acken) maken clxii guld(en)g
[69v°]
ander uutgheve(n) van stipendien loon ende wedden der meest(er)s lesen(de) ind(er) univ(er)siteit van love(n) met meer ande(re)n p(ar)thijen, hier na vercleert als vand(en) derden q(ua)rt jaers
in theologyen eerst meest(er) heymerijc vand(en) velde voir sijn derden q(u)rt(en) jaers gevallen opten leste(n) dach van febr(uario) lxxv scilde
meest(er) anthonis de ratneto viii (in) febr(uario) xxx gul(den)
meest(er) jan van wini(n)gen xiii (in) m(er)te xxv gul(den)
meest(er) henr(ic) van loon xxvi (in) febr(uario) ix scilde
int geestelijc recht meest(er) willem den bonte voir sijn derde q(ua)rt(en) gevallen opten yersten dach va(n) ap(ri)lle c guld(en)
meest(er) ard resenaelden xviii febr(uario) xxv gul(den)
meest(er) jan firavel xxviii (in) m(er)te viii scilde iii q(ua)rt(en)
int werlijc recht meest(er) jan van groesbeec voir sij(n) d(e)rde q(ua)rt(en) gevallen viii (in) m(er)te c guld(en)
meest(er) jan van grouselt i (in) ap(ri)lle xxv gul(den)
meest(er) anthonijs va(n) ev(er)bode i (in) ap(ri)lle v gul(den)
in medicine(n) meest(er) ja(n) van neel van ix m(er)te xxv gul(den)
meest(er) jan van wesel i (in) ap(ri)lle xx gul(den)
meest(er) henr(ic) van oest(er)wijc xxvi (in) ap(ri)lle x gul(den)
so(mma) xcii scilde iii q(ua)rt(en) te xl pl(acken) maken lxviii gul(den) xxxviii pl(acken) en(de) iii[c] lxv gul(den) sij(n) tsame(n) iiii[c] xxxiii gul(den)g xxxviii pl(acken)p
[70r°]
ander wedden den binne(n) porters tot ix toe voir hae(ren) loon de hem de stat gheve(n) doet vand(en) derd(en) q(ua)rt(en) jaers van paessche(n) xiii[c] xxxix te wete(n) coppen van acht(er) van s(int) mich(iels)port vintent vincken vand(en) p(er)sst(ra)teport cornel(is) vand(en) ca(n)ne(n) vand(en) begine(n)port symoen vand(er) hosstat vand(en) red(er)ingeport wout(er) vand(er) bij(g)he de boretst(ra)te porte austijn van b(er)lae(re) de mi(n)d(er)brued(er)port henne(n) den grut(ere) vand(en) nieu(w)eport jan van duysborch vand(er) borchst(ra)teport end(e) ard van diest vand(en) steenporte elken portiere(n) xxxiii pl(acken) val(ent) ii[c] xcvii pl(acken)
joes baten vand(en) dorpst(ra)teport end(e) brat(en) den ridde(r) vand(en) dorpst(ra)teport elke(nn li pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments) val(ent) cii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den buten porteiers voir hae(r) derde q(ua)rt(en) jaers als van paesschen voirs(creven) te weten ja(n) vand(er) horst vand(en) dorps(tra)teporte(n) laurens van yssche vand(er) horlst(ra)teport kaerl van holae(r) vand(en) p(er)c =porte(n) henr(ic) reymers vand(en) hoveporte(n) wille(m) postele(n) vand(en) groesport(n) henr(ic) vand(en) blelde vand(en) wijng(aer)tport pet(er) gans vand(en) borchtporte end(e) ja(n) hubrechs vand(en) valkeporte(n) elken povie(r) xx pl(acken) xx s(chellingen) p(ayments) maken clxvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
pete(r)en van vossem voir sine(n) loon vand(er) stat huys te verwae(r)m(en) end(e) de slotelen vand(er) stat porten vand(er) voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers als van paessche(n) voirs(creven) ix gul(den) te xxx pl(acken) val(ent) ii[c] lxx pl(acken)
[70v°]
clase van stakenborch clerc opten regist(er) voir sijn zou(n)tcleet dae(r) hem de stat jaerlijx geeft te paessche(n) viii oude corn stuc te lxxii pl(acken) val(ent) v[c] lxxvi pl(acken)
henr(ic) formijn xix op sinte pet(er)s torn vand(er) derden q(ua)rt(en) jaers van paessche(n) v g(roten) val(ent) ii[c] pl(acken)
henr(ic) sine(n) soen des gelijx va(n)d(er) selve(n) v g(ri)pe(n) ii[c] pl(acken)
jan baroen de alle weken heeft x pl(acken) alsoe hier vand(en) derden q(ua)rt(en) jaers als van xiii weken cxxx pl(acken)
symoen vand(er) hofstat vand(en) mout inde molen vand(er) derden q(ua)rt(en) jaers als van paessche(n) in g(ri)pe(n) in q(ua)rt(en) cl pl(acken)
janes vliege end(e) roelof vand(er) est de jo(n)ge vand(er) bie(r) ass(ize) te scrive(ne) vand(en) voirs(creven) derden q(ua)rten jaers als va(n) paessche(n) elken v gul(den) r(ijns) maken x gul(den) te liiii pl(acken) val(ent) v[c] xl pl(acken)
vranken pae(r)sijs den welken de stat alle weken doet gheve(n) o(m)me dat hi een arm dien(er) der stat es end(e) hem ind(en) stat dienste ane de sluytcloc ze(ker) gedaen end(e) geschort heeft xxi pl(acken) de weken val(ent) va(n) xiii weke(n) als vand(en) ande(re)en q(ua)rt(en) jae(r)s ii[c] lxxiii pl(acken)
henne(n) van beve(re)n o(m)me gode o(m)me dat hi een out dien(er) es end(e) qualic broot gewi(n)ne(n)
[71r°]
can van xiii weken als vand(en) ande(r)en q(ua)rt(en) jaers alle weken x(½) pl(acken) val(ent) cxxxvi(½) pl(acken)
den nu(w)e(n) vuendelinghen dien de stat o(m)me gode ghene(n) doet allen weken viii pl(acken) d(aer) o(m)me hier vand(en) derden q(ua)rt(en) jaers als van xiii weken c iiii pl(acken)
den goedshuys vand(en) p(er)dichen(n) dien de stat jaerlijx ghiest inde goede weken tot hae(r) pita(n)tien gelijc gewoe(n)lijc es lxxiii pl(acken viii s(chellingen) p(ayments)
den mi(n)derbruede(re)n vand(en) selve(n) lviii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den austinen vand(en) selve(n) lviii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
der formarijen vand(en) begnie(n) xliiii pl(acken)
den godshuse van s(inte) barbaer(en) xxix pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
den ghesworene scuet(er)s vand(en) grot(en) guld(en) van xii laken de de stat hem geeft tallen ii jaer(en) o(m)me hem same(n)tlijc te cleden jege(n) thoeghgetijde van paessche(n) xiiii[c] xxxix elc laken xviii guld(en) val(ent) ii[c] xvi gul(den) stuc te liiii pl(acken) xi[m] vi[c] lxiiii pl(acken)
der scuet(er)s cnaep voir vi ellen lakens tot sine(n) roc voir elc elle xxxii pl(acken) ix s(chellingen) p(ayments) val(ent) cxciiii pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
jacop ute lievi(n)gen comt(er)scavel voir vi elle(n) lake(n)s voir sijn clerct delle xlii pl(acken) val(ent) ii[c] lii pl(acken)
som(ma) xv[m] v[c] lii pl(acken) xi s(chellingen) p(ayments) maken ii[c] lxxx viii gul(den)g xi s(chellingen) p(ayments)s
som(ma) vand(en) voirs(creven) stipenden end(e) wedde(n) vii[c] xxi gul(den)g xxxviii pl(acken)p xi s(chellingen) p(ayments)s
[71v°]
and(er) uutgheve(n) van jaergulden en(de) erfelijcken renten de de stat sculdich es binne(n) den voirs(creven) derde(n) q(ua)rt(en) eerst onsen gened(ich) he(eren) van braba(n)t die me(n) jaerlijx sculd(ich) es vand(en) octroyen d(er) assize(n) der stat voirs(creven) alsoe lange als de t(er)mine dae(r) af dueren de so(m)me va(n) ii[c] rijnsche guld(en) te betale(n) talreheiligemisse te halsmi(ss)e end(e) te s(in)t ja(n)smisse d(ie) o(m)me hier vand(en t(er)mine va(n) halsmi(ss)e xiiii[c] xxxviii de so(m)me van lxvi guld(en) end(e) ii derdel va(n) i gul(den) rijns stuc te lv pl(acken) val(ent) iii[m] vi[c] lxvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) onsen gened(ich) he(ere) in handen lod(ewijck) den rijck rentmeest(er) van love(n) jaerlijx vand(en) vhischm(er)ct te love(n) xx (pond) oud(en) g(roten) voir elc (pond) xx scilde brab(ant) maken iiii[c] scilde te betalen als bove(n) d(er) o(m)me hier vand(en) t(er)mine van halfmi(ss)e voirs(craven) x vi (pond) xiii s(chellingen) iiii d(eniers) g(roten) oude maken c xxxiii scilde i d(erpdel stuc te xlii pl(acken) val(ent) v[m] vi[c] pl(acken)
den selve(n) onsen gened(ich) he(ere) in hande(n) des rent= meest(er)s van love(n) voirs(creven) vand(en) lotinge va(n)d(er) hallen van halfmi(ss)e voirs(creven) clx val(ent) lxxxiii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
den goedshuse end(e) cloost(er) va(n) p(er)rit datme(n) hem erflijc sculd(ich) es vand(er) moutmole(n) de afgedaen was o(m)me d(en) strixvaert wille vi oude cron(en) va(n)d(en) halve(n) jae(r) als va(n) half m(er)te voirs(creven) stuc te lxxii pl(acken) val(ent) iiii[c] xxxii pl(acken)
so(m)ma van desen jaerrente(n) ix[m] vii[c] lxxxii pl(acken) maken clxxg
[72r°]
and(er) uutgheve(n) van alrehande wercke en(de) refectie(n) met alrehande stoffen en(de) vrachten dae(r) toe dienen(de) binnen de(n) voirs(creven) derden q(ua)rt(en) jaers
aende halle eerst jan rombouts staelgedeck(er) vand(en) louven d(ie) te decken voir de halle van v febr(uario) van viii(½) dage(n) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxxvi(½) pl(acken)
jan sine(n) cnaep va(n) viii(½) d(agen) vi pl(acken) sd(aegs) li pl(acken)
jan rombouts vii (in) m(er)te van decken end(e) stoppe(n) opte hallen om(me) al daes te doen was van xxiiii(½) dagen ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii[c] xx(½) pl(acken)
jan raeps sine(n) cneaep van xxiii(½) d(agen) te vi pl(acken) cxlvii pl(acken)
henr(ic) vand(en) mert xi (in) m(er)te van ii sloten te h(er)maken met ii slotelen op i came(ren) ond(er) de halle de ja(n) van ghele gehuert heeft vi pl(acken)
den selve(n) van i slote te reken(en) mett(en) nuwe(n) slotel opte mershalle ix pl(acken)
jan rombouts inde maent van m(er)te end(e) ap(ri)lle van decken opte halle bove(n) der scholen van meditine(n) va(n) xl dagen te xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iiii[c] lxxx pl(acken)
he(i)nne raeps sine(n) cnaep va(n) xl d(agen) te vi pl(acken) ii[c] xl pl(acken)
willem van buethel van iiii[c] xvi ponden loots totten goten end(e) voirs(craven) decwerck georb(eer)t binne(n) den voirs(creven) in q(ua)rt(en) jaers van elken ponde i pl(ack) viii s(chellingen) p(ayments) val(ent) v[c] liiii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van verguetsche(n) van c lxxx ponde loots d(ie) hi ont loots hadde voir nuwe loot vand(en) ponde ix s(chellingen) p(ayments) val(ent) lxvii(½) pl(acken)
[72v°]
henr(ic) van melcote(n) van ii kenipen zeelen georb(eer)t ane de sluytbock wegen voot(en) x pl(acken)
willem den bere van eykene(n) bruggen stijle(n) end(e) beiden(en) cotsen af te maken int huys dat ja(n) vand(en) aert ter vuendelingenbeoef gecocht heeft opte veemerct viii (in) m(er)te xcvi pl(acken)
den voirs(creven) willem end(e) steve(n) sculevoet vand(en) coetsen te maken elken i(½) dach xxi pl(acken)
geert van dueringhen van cxii d(usent) nagele(n) lxiii ii s nagelen end(e) van i lede tott(er) voirs(creven) coetsen georb(eer)t x(½) pl(acken)
jan vand(er) merct va(n) i bedde i saigien end(e) i pae(r) slapelaken die hi gecocht heeft int voirs(creven) huys te arbe(ren) cii pl(acken)
en(de) sargie(n) i rijd(er)e te lxxv pl(acken) end(e) iii pet(er)s stuc te liii pl(acken) val(ent) ii[c] xxxvii pl(acken)
willem den bere xxi (in) m(er)te van werken ane de doe(r) vand(en) keld(er) vand(en) steenken de uutgheschoten was mect dien dat die bout vand(en) steen inne viel end(e) oec ane den raemhof ane thuys ald(aer) i d(ach) vii pl(acken)
jan vand(en) bruggen (½) dach iii(½) pl(acken)
den selve(n) van i doe(re)n totten steenken xii pl(acken)
geert van due(rin)gen van ii ponde wercx ane haken en(de) tiadue(n) tott(er) doe(ne) iii pl(acken)
ende van nagelen ii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
[73r°]
willem den bere van werken op sinte pet(er)s torn ane de sluytclock te h(er)hange(n) die ane dien sijde gesoncken was xi in ap(ri)lle van ii(½) dage x pl(acken) sd(aegs) xxv pl(acken)
stene(n) sculevoet ii(½) dach xxv pl(acken)
willem inde craye van (½) waelpot capsmouts en(de) (½) po(n)t smeers tott(er) voirs(creven) clocken iii pl(acken)
geert van dueringe van l anck(er)nagelen end(e) lii s(…)nagele(n) xii pl(acken) van iiii schynen iiii spi(n)en end(e) iiii wijndbande(n) wegen(en) xiiii po(n)t elc po(n)t ii pl(acken) val(ent) xxviii pl(acken) end(e) sijn tsame(n) xl pl(acken)
den selve(n) vand(en) clepel vand(en) bedeclocken te b(ij)maken end(e) dien te reforme(r)en c viii pl(acken)
den selve(n) vanden) banden end(e) dand(er) yserwerck ane de voirs(creven) clock te rechten xviii pl(acken)
den selve(n) van yse(re)n poluwe gelert ond(er) de assen vand(en) stormclocken viii po(n)t swae(re) It(em) van i schen(en) ane den vlegel vand(er) selv(en) clocken van vi po(n)t It(em) ii spien van ii ponden sijn tsame(n) xvi pont vanden ponde ii pl(acken) val(ent) xxxii pl(acken)
den selve(n) van liiii s nagelen d(er) ane viii pl(acken)
willem den bere ten selve(n) tijde vand(en) vors(creven) stormclocken te h(er)hangen end(e) te stellen iii(½) dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxv pl(acken)
stene(n) sculevoet iii(½) dage xxxv pl(acken)
geert van dueringen van yserwerck te diehten de bouten end(e) pi(n)nen vand(en) selve(n) storme(n) te h(er)smeden xxiiii pl(acken)
[73v°]
denijs de walssche van iii stucken eykens houts de brugge opte spoye die op deen sijde uutghebloce(n) was te h(er)spijlen end(e) te h(er)maken iii pet(er)s stuc te liiii pl(acken) val(ent) clxii pl(acken)
gord gorijs van i jock opte pijl te leggen(e) liiii pl(acken)
pet(er) di(n)iemelc van iiii vaerden tvoirs(creven) hout end(e) and(er) gereedscap te vue(re)n xxiiii pl(acken)
willem den bere vand(en) voirs(creven) bruggen te maken thout te verhouwe(n) end(e) de pijlen ane den dijck vand(en) wat(er) inne te hey(n)den van iiii(½) dage(n) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xlv pl(acken)
stene(n) stalevoet ane eselve v d(agen) l pl(acken)
geert vand(en) velle vi d(agen) x pl(acken) sd(aegs) lx pl(acken)
he(er)veken van lieschout vand(en) wangen vand(er) bruggen tontg(ra)ven end(e) doen tghe= ty(r)m(i)t(er) was wed(er) te vullen te rijschen end(e) de pijle helpen te heyden v(½) dach ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) xlix(½) pl(acken)
jan den vold(ere) i(½) dach x(½) pl(acken)
geert van dueringen van yse(re)n schoen dae(r) de pijle ond(er) met in derde gaen ane de bruggen bid(en) spoyen met ii banden ande de heye de woegen xvii po(n)t swae(re) van elken ponde ii p(lacken) val(ent) xxxiiii pl(acken)
den selve(n) van lviii s(…) nagele(n) liiii s(…) nagele(n) en(de) xii ii s(…) nage(le(n)) tott(er) selv(en) brugge(n) xxv pl(acken)
lod(wijck) van hordbeec xxviii ap(ri)lle van ii sluetelen ane de peerse tot behoef der
[74r°]
metsers hae(r) gereetscap inne te leggen iii pl(acken)
den selve(n) van i kistken ti bijnden dat sceet inden regist(er) xxx pl(acken)
gord gorijs vand(en) selve(n) kistken te maken va(n) sine(n) strenihout xviii pl(acken)
stene(n) sculeboet xxviii ap(ri)lle van i doe(re)n te maken op een and(er) vand(er) huse wijlen dianten inde p(er)sstrate (½) dach v pl(acken)
giel(is) van vinckenbosch van xxxv voeten biets tott(er) selv(en) doren xii(½) pl(acken)
geert van dueringen va(n) lxxv xii d(usent) nagele(n) end(e) van ii crucleeden vii pl(acken)
jan hogeline xxviii ap(ri)lle voir i onen de hi hadde doen maken ind(en) stat port opte groene doen hi dae(r) plachte wonen xxx pl(acken)
joirdaen van liesthout iiii (in) m(er)te van dat hi gewracht end(e) ghegeve(n) heeft ane i grecht end(e) thuyn inden raemhof end(e) derde ane den mine te schieten de merte(n) wat(er) af gegaen was i dach ix pl(acken)
den langhen willem van staken end(e) poten vi pl(acken)
van xxv xii d(usent) nagelen tot geerts va(n) dueringen gehaelt i pl(acken)
jan steve(n)s van i vaert doernen ii pl(acken)
metswerck ind(en) raemhof ja(n)nes inden pat(er)nost(er) vii (in) m(er)te van ii[m] q(ua)reelen elc duse(n)t lxxii pl(acken) val(ent) c xliiii pl(acken)
[74v°]
jan steve(n)s van vi vaerden met sijne(n) k(er)ren =cla= calck en(de) steen te vue(re)n elc k(err)e xxx s(chellingen) vii(½) pl(acken)
den selve(n) van v kerre(n) savels elc k(err)e ii(½) pl(acken) xii(½) pl(acken)
noch van iiii k(er)ren savels x pl(acken)
den selve(n) van ii kerre(n) savels opte(n) putte i pl(ack) iiii s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van vii vaerden stelhout end(e) and(er) gereetscap te vu(n)gen vand(er) k(er)re xxx s(chellingen) p(ayments) viii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
symoen suerbie(r) van metsen ane de steyne(n) brugge de mette(n) grote(n) wat(er) uutgheblote(n) was van viii d(agen) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxxii pl(acken)
jan zijben van viii dage(n) viii pl(acken) sd(aegs) lxiiii pl(acken)
ard willems opp(er)cnaep va(n) viii d(agen) vi p(lacken) sd(aegs) xlviii pl(acken)
pet(er) bloc de betailt heeft voir i ghote te souden(e) tussche(n) sijn huys end(e) thuys dae(r) willem de handscoe(n)mek(er) inne woent xl pl(acken) dat de stat sculd(ich) es half te betale(n) compt der stat deel xx pl(acken)
som(ma) iii[m] vii[c] xxxv pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
plecwerck jan tierens van plecken int huys bijden rijn dae(r) jan van velpe inne woent xiii (in) febr(uario) i(½) d(agen) vii p(lacken) sd(aegs) x(½) pl(ecken)
jan sijn sone van i(½) d(agen) x(½) pl(ecken)
hein(en) vend(er) yden die hem dienden van i(½) d(agen) v pl(acken) sd(aegs) val(ent) vii(½) pl(acken)
jan zeel van iii busselen latte(n) x pl(acken)
jan den ma(n)demek(er) va(n) vittehoeden iii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
van vii busselen capstroe iiii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
geert van dueringe(n) va(n) iii(½)[c] latysers iiii pl(acken) ii s(chellingen) p(ayments)
so(mma) l pl(acken)p xiiii s(chellingen) p(ayments)s
[75r°]
vand(en) gruse vand(en) kerchof te vue(re)n hughe van guetrode vand(er) gruyse wech te vue(re)n vand(en) plaetsen end(e) kerchove sinte pet(er)s dat vanden ouden miere vand(en) kercken come(n) was xxviii (in) febr(uario) van xii dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) c xliiii pl(acken)
jan van dutchele o(m)me des gelijx va(n) xii d(agen) c xliiii pl(acken)
jan mi(n)ens vand(er) selve(n) van xi dage(n) c xxxii pl(acken)
jan wi(n)nit(er) van xv dagen c lxxx pl(acken)
jan speelberch end(e) sijn sone van xxi dage(n) ii[c] lii pl(acken)
michgiel speelberch vand(en) wegen te maken buten der p(er)steporte dae(r) om(me) men tvoirs(creven) gruys vuerden van vi dagen vi pl(acken) sd(aegs) xxxvi pl(acken)
(marge) viii[c] lxxxviii pl(acken)
vand(er) veemerct te ca(lcs)thien jan steve(n)s van dat hi geba(r)en heeft met sijne keren met i p(er)de te hoghen de veemerct vand(en) raemb(er)ge o(m)me te ca(lcs)thien de voirs(creven) merct xvi (in) feb(ruario) van xiiii dagen xii pl(acken) sd(aegs) clxviii pl(acken)
coppen vand(er) vesten den jonghe o(m)me des gelijx met sijne(n) keren de veemerct te hoghe(n) va(n) xlii dage(n) xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) v[c] iiii pl(acken)
pet(er) speelberch o(m)me des gelijx xx dage ii[c] xl pl(acken)
giel(is) gords vand(er) voirs(creven) kerren helpe(n) te laden van xix(½) dagen v pl(acken) sd(aegs) val(ent) xcvii(½) pl(acken)
ard willems van iii(½) v pl(acken) sd(aegs) val(ent) xvii(½) pl(acken)
ja(n) speelbaerch va(n) vi d(agen) v pl(acken) sd(aegs) xxx pl(acken)
jan guylart en(de) pet(er) speelberch gegeve(n) te drinc gelde van lxxii k(er)rren erden die sij dae(r) gevuert hebben xxx pl(acken)
[75v°]
meeus den freye(re) steenbrek(er) van xxvi[m] vi(½) can thiesteen van elken dusent opte(n) putte gelev(er)t xlii pl(acken) val(ent) xi[c] xix pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
lambr(echt) colste(re) van vii[m] iii[c] i q(ua)rt(en) ca(lcs)thiesteen vand(en) dusent xxvii pl(acken) val(ent) c xcvii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
div(er)se p(er)sonen o(m)tre(n)t thiene(n) geseten van x[m] ix[c] iii q(ua)rt(en) ca(lcs)theen te vue(re)n van opten p(er)vote tot love(n) op dwerck van elken hond(er)t vi pl(acken) val(ent) vi[c] lviii(½) pl(acken)
den selve(n) p(er)sone(n) va(n) xxvii[m] ii[c] iii q(ua)rt(en) ca(lcs)theen te love(n) te vue(re)n van elken duse(n)t lxx pl(acken) val(ent) xix[c] ix pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
kateline(n) opte voe(re)n van ii kerre(n) ca(lcs)theen vi pl(acken)
jan van yse(re)n van iiii[m] ii[c] lxxv ca(lc)thiesteen die de voirs(reven) div(er)se p(er)sone(n) te love(n) bracht hebben van elken dusent xxvii pl(acken) val(ent) cxv pl(acken) x s(chellingen) p(ayments)
jacop den ca(lcs)thie(n) die geca(l)chiet heeft opte veemerct van nuws van jacops huse ute lien(in)ge(n) ter capelle(n) uut(er) end(e) ane sijn huys ane beide sijden de f(en)te de houd(en) gemeten bijden ca(lcs)thiemeest(er)s end(e) de stat werckmeest(er)s lxxii roeden vand(en) roed(en) xxxvi pl(acken) val(ent) xxv[c] xcii pl(acken)
joppen vand(er) vesten vand(en) voirs(creven) werk te savele(n) vand(er) roeden xiii pl(acken) val(ent) ix[c] xxxvi pl(acken)
so(mma) viii[m] vi[c] xxi pl(acken)p iiii s(chellingen) p(ayments)s
[75br°]
de bede vand(en) derd(en) pa(rt)y ii[m] iiii[c] xvi(½) rijd(er)s vernt surpl(us)
ondersteboven, kan ik niet lezen
[75bv°]
x[m] ii[c] iii q(ua)rt een meeus ceuse(r)t xlii pl(acken) van voirgelde vi pl(acken)
meets noch xv[m] vi[c] iii q(ua)rt te xlii pl(acken) en(de) vii pl(acken) van vrachte
jan van (…) vlii[c] ii q(ua)rt tduse(n)t xxvii pl(acken) een briev(ene) vii pl(acken)
colse(n) vii[m] iii[c] i q(ua)rt te xxvii pl(acken) tduse(n)t een brive(en) vii pl(acken) vand(en) c
onleesbaar
[76r°]
ane thuys opte leye, dat de stat gecocht heeft tot eenre ca(m)men henr(ic) den vernie(re) van ii stucken eyken(en) houts den astmede te maken stuc xlv pl(acken) val(ent) xc pl(acken)
der weduwe qu(in)ten la(n)terneniek(er)s van ii stucken eyken houts tott(er) zixsten xcvi pl(acken)
ja(n) ty(n)mer van iii stucken houts stuc lx pl(acken) clxxx pl(acken)
jan vand(er) bruggen end(e) brugge(n) bove(n) die braketele(n) op te breken tselve te tyn(er)ien(en) o(m)me den roeck boven uut te leyden de zixene(n) end(e) thout dae(r) de (pond) loeten pijpe in leegt te maken/ i klein cam(ere) bove(n) den inneganc dae(r) me(n) ter bouten w(a)t(er) gaet te schucten den voirs(creven) aft te gereyden va(n) xx d(eniers) x pl(acken) sd(aegs) ii[c] pl(acken)
willem den bere o(m)me des gelijx va(n) xii d(agen) ii[c] xx pl(acken)
gheert vand(en) be(r)ve eselve va(n) xi d(agen) cx pl(acken)
henr(ic) bollart van i leren opten salder int voirs(creven) huys mede te gaen xii pl(acken)
vranc traen tym(er)ma(n) gewracht ane tvoirs(creven) werk ½ dach v pl(acken)
hein van thien(en) van v dagen l pl(acken)
jan vde gouwe(r) van zagen an tvoirs(creven) hout end(e) latten totten last va(n) vii d(agen) lxx pl(acken)
sinen geselle van vii dagen lxx pl(acken)
henr(ic) va(n) maelcote va(n) i best(re)cen zeel tott(er) stell(in)ge iiii pl(acken)
nijs van oudregeem van stucverc xv pl(acken)
som(ma) x[c] xxii pl(acken)p
[76v°]
decwerck willem biscop vii xxvii[c] lxxv latten van viii voeten xxii[c] latten van vii voeten end(e) ii[c] van ix voete(n) end(e) elken voet v pl(acken) make(n) xix[c] lxx pl(acken)
henr(ic) krcma(n)s van decken(e) end(e) van latten op bruhuys en(de) dand(er) huys dae(r) neve(n) van xiiii(½) daghn x pl(acken) sd(aegs) val(ent) c xlv pl(acken)
hein sine(n) soen o(m)me des gelijx va(n) xiiii d(agen) c xlv pl(acken)
gord van marbeec van xiiii dagen c xl pl(acken)
heime(n) den calfstek(er) van vii dage(n) l xx pl(acken)
goess(en) van tielt opp(er)cnaep va(n) ix d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) l xiii pl(acken)
heniken eepens opp(er)cnaep va(n) xiiii d(agen) vi pl(acken) sd(aegs) lxxxiiii pl(acken)
pet(er) van diest van v dagen vii pl(acken) sd(aegs) xxxv pl(acken)
henr(ic) kerkmeest(er) van vi[m] tiechlen de v(er)dect sijn op tvoirs(creven) huys elc duse(n)t liiii pl(acken) iii[m] xxiiii pl(acken)
den selve(n) van c fanelen stuc vii s(chellingen) p(ayments) xxv pl(acken)
den selve(n) van vi voirstn stuc ½ pl(ack) val(ent) iii pl(acken) end(e) l heictiechlen van viii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments) sij(n) tsame(n) xi pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
marge so(mma) iii[m] vii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
metserije jan joirdens van g(ra)ve(n) ande fu(n)dame(n)t vand(en) muere end(e) dae(r) de pijpe onder derde in geleeght es van iii d(agen) ix pl(acken sd(aegs) val(ent) xxxvi pl(acken)
ende vand(n) savelpoel van ii dagen vii(½) pl(acken) sd(aegs) xv pl(acken)
pet(er) dunuemelc van v mudden calx dat hi gecost heeft te halen te voschapelle van elken mudde xii pl(acken) maken lx pl(acken)
den selve(n) van rusen te vuere(n) dae(r) mede men den muere vand(n) dijle(n) fonden(e) soude i d(ach) l iiii pl(acken)
[77r°]
ard den meye(r) van mecsene(n) i nuwe(n) camere van ane de minneport tot ane de doe(r) vand(er) ca(re)men vii(½) c ii pl(acken)
jacop van acht(er) van ix dagen c viii pl(acken)
ja(n) covent va(n) vii(½) xc pl(acken)
symoen suerbee(c) vand(en) ast int bruhuys ende vand(en) putte voir ane den ovn end(e) ond(er) die werckenyp te metsen van iiii dage(n) xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xlviii pl(acken)
ards smeyers opp(er)cnaep van vii(½) d(agen) v pl(acken) sd(aegs) xlviii pl(acken)
symoen van duerne opp(er)cnaep van ix dage(n) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxiii pl(acken)
arde den meye(r) va(n) xxxv voeten rabats va(n) elke(n) voet ii(½) val(ent) lxxx vii(½) end(e) van xi voete(n) cal(cen)pu(n)e ende dorpels den voet iii(½) pl(acken) make(n) xxxviii(½) sijn tsamen cxxvi pl(acken)
hein straetma(n)s vand(en) gruse end(e) erden uten huse en(de) hopken te vuer(en) met i crudewagen end(e) te dragen van xviii dagen vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) cliii pl(acken)
jan tierens van xx busselen elsen latten van xx voet elc bussel iiii pl(acken) val(ent) lxxx pl(acken)
den selven van iiii[m] ii[c] vietelroeden xxviii pl(acken)
frissen br(o)nni(n)x van xiiii kerren leems van elke kerren xvi gr(oten) p val(ent) lviii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
jan tierens voirs(creven) van plecken(e) boven den bruketele(n) dae(r) den roec uut ghaet de wenden bove(n) opten sulde(n) vand(en) bruhuse opte sijde t(er) vesten uut(er) va(n) v(½) d(agen) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) lv pl(acken)
jan sine(n) sone o(m)me des gelijx v(½) d(agen) lv pl(acken)
hein ven(der) yden opp(er)cnaep v(½) d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) xxxviii(½) pl(acken)
[77v°]
henr(ic) boll(er)t van i busselen latten ii(½) pl(acken)
pet(er) zeghers van plcken(e) iii(½) d(agen) x pl(ecken) sd(aegs) xxxv pl(acken)
he(i)neken sine(n) soen de hem dienden van iii(½) dage v pl(acken) sd(aegs) val(ent) xvii(½) pl(acken)
willem pasteel van iii[c] lxxxiii pond(n) loots de hose af te maken dae(r) mede dwat(er) inde ketel doe(rs)t gepudt word(en) va(n)d(en) po(n)de viii gr(oten) val(ent) v[c] x pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van lxx ponde sondue(r)en voir elc pont vi pl(acken) mett(en) dachue(r)en dae(r) de voirs(creven) willem en(de) sijn soen vi(½) dach ov(er) wae(re)n val(ent) iiii[c] xx pl(acken)
jan vand(er) b(er)ghe end(e) jan gilains van xlix po(n)de cop(er)s o(m)me beide de ketels die te mechle(n) gecocht waer(en) te hoghen end(e) te versiene(n) daers te doen was elc pont viii pl(acken) val(ent) iii[c] xcii pl(acken)
den selve(n) van ii oven(en) te h(er)maken(e) om(m)e dat sij te ned(er) geseet wae(re)n c xxvi pl(acken)
gord got(er) sciemimek(er) die t(er) beden vanden rentmeest(ers) inde(n) stat van mechle(n) gecocht heeft ii bruketele(n) i grote(n) end(e) i cleine(n) ii grote cuyp(e)r(en) i p(er)thue van ande(re)n cuype(ren) cuelbate(n) end(e) and(ere) p(er)thuen tott(er) voirs(creven) bruwerije(n) horenden o(m)me lviii g(ro)p(e)r val(ent) xxiii[c] xx pl(acken)
van vi str(in)houte(n) de bodem vand(er) eenre cuype(re) met t maken(e) lxvi pl(acken)
vand(er) selve(n) gereck te vue(re)n va(n) mechle(n) tot love(n) inde ca(re)me iii[c] xlii pl(acken)
den makele(r) dit selve brugereck halp cope(n) xxx pl(acken)
[78r°]
van cost gedaen bi gord gorijs geaden den cupe(re) jan gilains end(e) peter(en) den brued(er) diet voirs(creven) brugenreck visenteerden want de stat hae(r) berouwe d(er)mue hadde c lxxxii pl(acken)
den voirs(creven) goird gorijs van iiii dagen dat hi uutgeweest heeft o(m)me de stucke voirs(reven) voir sijn dachue(re) elx sd(aegs) x pl(acken) val(ent) xl pl(acken)
van i beghuet cuypen gecocht te corcbeec ond(er)loe van g(er)pen stuc te xl pl(acken) val(ent) iii[c] xx pl(acken)
jan speelberch vand(e) cuype(n) te halen xxiiii pl(acken)
gheerden van dueringen van viii yser(en) ghe= maect ane den bruhoven It(em) viii leghaken ane de vrusten iiii clinckhaken end(e) i haeck ane den ast It(em) yse(re)n georb(eer)t ane den mont vand(en) selven ast i herre de doe(r) vand(en) hofken ane te hanghen sijn tsame(n) xcviii po(n)t(en) swae(r) elc pont viii gr(oten) p val(ent) c xxx pl(acken xvi s(chellingen) p(ayments)
It(em) vand(en) yse(r) daer de roede vand(er) zipen met hanght boven end(e) beneden woeghe(n) xxix(½) po(n)t swae(re) vand(er) ponde x gr(oten) p val(ent) xlix pl(acken) iiii s(chellingen) p(ayments)
den selven o(m)me nagelen xxiiii pl(acken)
roelken vand(er) elst van i voed(en) eykens houts dat come(n) was van i ouden huse stellingen af te maken ii pet(ers) val(ent) c viii pl(acken)
jan vand(en) bog(aer)de va(n) i heren(en) laken dat hi op tandwe(r)pe(n) cocht opten ast torberen(en) houden xxxi ellen van elke(n) elle viii pl(acken) val(ent) ii[c] xlviii pl(acken)
geert van dueringe(n) va(n) iiii ank(er)s totte(n) ast mette(n) t(er)anie(…) xxxvi pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) va(n) nagele(n) end(e) noch yse(ren) ane de zixsene(n) xvii pl(acken)
lod(ewijck) van hordbeec va(n)d(en) yse(ren) de to(r)ne mette teken(en) xxx pl(acken)
van lxxii ellen sacklakens tot iiii sack(en) ii[c] liiii pl(acken)
marge som(ma) vi[m] ix[c] xvi pl(acken)p xxii s(chellingen) p(ayments)s
so(mma) vand(en) werck opte leye xxiiii[m] ii[c] xli pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments) make(n) iiii[m] xlviii guld(en)g xlix pl(acken)p vi s(chellingen) p(ayments)s
[78v°]
ander uutgheve(n) van alrehande div(er)se p(ar)thijen binne(n) de(n) voirscreven d(er)de(n) q(ua)rt(en) eerst den grechtnick(er) van sinte pet(er)s van i vuendelinge te g(ra)ven vii (in) febr(uario) iii pl(acken)
joh(an) inden anthonis van cost gedaen bi janne den rove(re) willem lippe(n) end(e) meer ande(eren) tot vi p(er)sone(n) toe de de stat hadde doen instrive(n) op hae(re)n cost vii (in) febr(uari) iii[c] liiii pl(acken)
ite(m) bi and(eren) p(er)sonn die ontboden wae(re)n x in m(er)te o(m)me d(er) saken wille vois(creven) van vi dagen elken xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii[c] lx pl(acken)
den bode der stat van ype(re)n dit geleide bracht van hae(r) jaermerct te p(er)de xxiiii in febr(uario) xxiiii pl(acken)
g(e)hijsbr(echt) goels van mechlen van dat hi doot bracht jan van bost xx (in) febr(uario) die siaers hadde x s(chellingen) oude(en) gr(oten) op stat xv pl(acken)
ghijs fuyen end(e) willem den deck(er) xxi (in) febr(uario) van vii[c] lxxxi dond(er)buscloten va(n) v dunne(n) van viii[c] xvi cloten va(n) ii(½) dunne van viii[c] lxxxvi cloten van iii dunne(n) som van iiii(½) dunne(n) end(e) som va(n) iiii dunne(n) mak(en) tsame(n) xxiiii[c] lxxxiii cloten vand(en) hond(er)t xlii pl(acken) val(ent) x[c] xliii pl(acken)
vand(en) vois(creven) stene(n) ind(en) keld(er) te drage(n) viii pl(acken)
[79r°]
bellen stercx end(e) ja(n)ne van dutsbout xxviii in m(er)te van xxii[c] lxxxii cloten va(n) ii(½) dunne van iii dunne(n) van iii(½) van in end(e) va(n) dunne(n) van goeden vilfortsche sten van elke(n) hond(er)t xlii pl(acken) val(ent) ix[c] lviii(½) pl(acken)
ii gesellen vand(n) steen inne te dragen xii pl(acken)
b(er)tel van louwen de die boedschap vand(en) dodt brued(er) ghijsbr(echt) van wesel van andwe(r)pe(n) die csians hadde xx s gr(oten) oude iii (in) febr(uario) xxx pl(acken)
willem staes en(de) mi(chi)el vand(en) molen voir haer(en) cost die sij deden ind(en) stat orb(eren) doen sij gesonde(n) wae(re)n in dwalsch brabant o(m)me coren te coopen t(er) stat behoef bi beuele d(er) stat vii g(roten) per stuc te xl pl(acken) val(ent) ii[c] xl pl(acken)
henr(ic) den wiete van i dootkisken tot ene(n) vuen delinghe xxi (in) m(er)te vi pl(acken)
willem lienic(en) ten selve(n) tijde van ii(½)[m] voetboghs geschuct van sine(n) hout gelijc dat hi verdinct heeft jegen den rentmeest(er)s van elken dusent ii scilde en(de) ii pet(er)s maken v scilde en(de) v pet(er)s den pet(er) te lii pl(acken) en(de) den scilt te xl pl(acken) val(ent) iiii[c] lx pl(acken)
den iiii tuetchten vand(er) stat de der stat k(rui?)sen droegen doen men p(ro)cessie ghinge jegen die sterfte vii xix en(de) xxi (in) m(er)te xii pl(acken)
[79v°]
hein van ruysb(roe)c van dat di de plaetse voir der stat huys stoen gemaect heeft iiii (in) ap(ri)lle xii pl(acken)
der stat bode van brugge die tgheleide bracht van hae(r) jaermerct te p(er)de xiiii (in) ap(rei)lle xxiiii pl(acken)
den werclieden end(e) metsers vand(e) niw(en) came(re), acht(er) der stat huys deden ghene(n) jacop bre lievi(n)gen end(e) vranc willem(en) borg(er)meest(er)s van loven i gulden pet(er) dien sij deden leggen ond(er) den yersten steel vand(en) fu(n)dame(n)t opte sijde ten lam uut(en) opten xxxi [ter] dage(n) van m(er)te xiiii[c] xxxviii voir paessche(n) val(ent) liiii pl(acken)
van tween kijnder(en) te leyden te sinctruyde(n) onder hae(r) vrienden en(de) magen de te loven bleve(n) waer(en) hae(r) vad(er) end(e) moed(er) int gasth(uis) te love(n) gestorve(n) wae(re)n geg(even) ma(ent) viii (in) ap(ri)lle xxiiii pl(acken)
mar(i)a oppema(n)s van s(int) truden van vergroetsche(n) van x s(chellingen) oude(en) g(roten) die hae(r) viele(n) ane stat in oct(obris) en(de) in ap(ri)lle dat sij meer hebbe(n) moste dan dand(er) van dier gelijc xxiii (in) ap(ri)lle xcvii(½) pl(acken)
jan vand(er) vasdonc van i clepelrieme te h(er)mak(en) tott(er) sluyclocken xxiii (in) ap(ri)lle vi p(lacken)
den dond(er)buschmeest(er) van brux(el) die ontbode(n) was o(m)me te visenten(en) de dond(er)busse(n) die ghaet
[80r°]
van dueringe(n) h(er)maect heeft end(e) met hem te beraden hoeme(n) die gebroken bussen repare(ren) mochte xxiiii (in) ap(ri)lle ii pet(ers) c viii pl(acken)
meest(er) geert van duerningen xxiiii (in) ap(ri)lle van dat hi dae(r) bi was dae(r) de dond(er)busse(n) vand(er) stat opte loe gepruest wae(re)n end(e) dae(r) hi ii came(r)en toe gemaect hadde (½) d(ach) v pl(acken)
stene(n) stuleboec vand(er) selve(n) te hulpe(n) stellen v pl(acken)
henr(ic) hond(er)tjae(re) vand(en) bussen en(de) came(r)en opte loe te vue(re)n end(e) wed(er) te haelen xxvii pl(acken)
den gesworene(n) scutt(er)s vand(en) handboge xxix in ap(ri)lle gegeve(n) bi beuele d(er) stat o(m)me ten stiecspeel te brux(el) te trecken xxv scilde stuc te xl pl(acken) val(ent) x[c] pl(acken)
pete(re)n van vossem van i ouden bedde der stat toebehoren(de) te lappen xxix (in) ap(ri)lle ix pl(acken)
jan den clerc mich(iel) den beck(er) jan van weert en(de) wout(er) stas vand(en) ma(ent) junie te hale(n) te loemel de tot vranx nansnide(r) gevange(n) sat bi beuele d(er) stat xxx (in) ap(ri)lle lxxx pl(acken)
den grechtwe(r)k(er) te s(int) pet(er)s van i vuendelinge te grave(n) dat gestorve(n) was xxi (in) m(er)te iii pl(acken)
jan hubrechts handw(er)k(er) gewracht ane stakene vand(er) reken ane dulake de uutgegevloten was te richten(en) vii (in) febr(uario) iii(½) d(agen) vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxi pl(acken)
willem den bere vand(er) selve(n) i(½) d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) x(½) pl(acken)
[80v°]
giel(is) vand(er) hove van dat hi een arm vuen= delinck gehouden hadde viii dage lanck xxix ap(ri)lle v pl(acken)
jan leeuken van viii kerren wat(er)s die hi ane d(er) stat huys bracht heeft de goten met stoen te maken iiii (in) ap(ri)lle x pl(acken)
mich(iel) absloen voor dassize van iii arme(n) lovensch wijs(en) end(e) bi arme(n) bute(n) landwijs de hem vand(er) ass(ize) afgeslagen es de gedroncke(n) es tot porte(n)huysen de clercken hied hielde(n) dat jegen sijn vercoop was v(½) gul(den) stuc te liiii pl(acken) val(ent) ii[c] xcvii pl(acken)
janne cruesen end(e) gheerden van beem o(m)me sek(ere) reperatien die sij gedaen hebben ane der stat geschuet en(de) diser vand(er) ouden pijle(n) gedaen ii rijd(er)s stuc te lxxii pl(acken) val(ent) c xliii pl(acken)
henr(ic) lievi(n)c o(m)me dat hi berict end(e) briev(en) desen jae(r) uutgeweest heeft tot div(er)sche(n) plaetsen o(m)me der stat coe(r)en te coopen gelijc hi sijn rekeni(n)ge voir de stat gedaen heeft van xxxii dagen ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii[c] lxxx viii p(lacken)
giel(is) vand(er) hove die geback (½) elle(n) lakens bove(n) dlaken dat tot ja(n) kyenoge ov(er)bleve(n) was vand(er) laken dat den cnape(n) gedeelt was te kers= misse lest leden dae(r) voe(r) xii pl(acken)
den selven voir sijn voed(er)gelt lx pl(acken)
[81r°]
michgiel smissen die inden name van henr(ic) kyenoghen die sluytcloc luydt die ane come(n) es in derde q(ua)rt(en) van desen jae(r) so es hem ghe= consenteert va(n)d(er) stat sijn laken van de sen jae(r) gelijc den andere gesellen dae(r) o(m)me hier va(n) viii ellen lakens voir elc elle xxxiii pl(acken) val(ent) ii[c] lxiiii pl(acken)
en(de) voir sijn voedergelt xxx pl(acken)
marge (?)vi[m] cxxi(½) pl(acken) maken c xiii gul(den) xix(½) pl(acken)
onsen gened(ich) he(ere) den hertoge van bourg(ogn[en]) en(de) van brabant dien geconsenteert en(de) ghegeve(n) es bijden iii staten slants van brab(ant) tot sij(n)re blid(en) incompst also dat vercleert es inde voirgen(oemde) rekeni(n)ge de so(m)me van iii[c m] rijd(er)s en(de) na vele anijs en(de) hanteringe d(er) op gehadt soe uut(en) ten lesten verdinge(n) end(e) geslote(n) bij onsen gened(ich) he(ere) end(e) sine(n) voirs(craven) lande van brabant dat me(n) de herdsteten al brabant dae(r) ond(er) de ii staten des voirs(creven) lants telken gelijc dat gedaen es bijden gedeputeerde(n) vand(en) he(ere) end(e) steden van brabant en(de) hoe wale opten anden(en) t(er)mine vand(er) beden de voirs(creven) stat van love(n) betaelde(n) voir elc hertstat xvi slan(t)s soe heestine(n) bevonden datme(n) dae(r) mede tott(er) voirs(creven) beden met geraken en conste op welke and(eren) t(er)mijn van kersmisse xiiii[c] xxxvii de voirs(creven) stat betailde(n) xxi[c] xlviii rijd(er)s als vand(en) herdstat xvi stinins end(e) soe es nu gesloten en(de) verdragen datme(n) sal betale(n) van elk(en) herdstat vand(en) voirs(creven) ande(re)n t(er)mijn van
[81v°]
kersmisse xviii stinnis dat verdreegt ane desvine van xxiii[c] xvi(½) rijd(er)s uut carsen vand(er) xviii stuni(n)s de herdstat ii[c] lxviii(½) rijd(er)s die de rentmeest(ers) van brab(ant) gehave(n) heeft vand(er) stat voirs(creven) val(ent) den rijd(er) te lxxii pl(acken) iii[c] lviii pl(acken)
den voirgenoem(den) onsen gened(ich) he(ere) dien geconse(n)teert es tot sij(n)re beden de so(m)me van iii[c m] rijd(er)s gelijc voirs(creven) es te bet(aelen) te vi t(er)mine(n) alsoe vand(en) beghinsel des co(n)sens end(e) on(der)genens d(er) voirs(creven) bede(n) geordineert was so heeft me(n) nochtan bevonden mids der veranderinge(n) der stat end(e) meyerije(n) vand(en) bosch de bijd(er) tellingen va(n) hae(re)n herd= steden met so hoghe en vermochte(n) te betalen gelijc sij bi estimatie(n) van onse(n) gened(ich) he(ere) voirs(creven) geset wae(re)n end€ oec mids meer and(ere) poincten die inde(n) bewinde de voirg(enoemde) beden sij(n)d(er) sijn gevalle(n) end(e) o(m)me o(n)sen gened(ich) he(ere) voirg(enoemde) te come(n) tot sij(n)d(er) pri(n)ci= paeld(er) svinen soe es verdrage(n) datme(n) de voirs(creven) beden sal betale(n) te vii t(er)minen ra(n) alsoe hier vand(er) derden termine van k(er)smisse xiiii[c] xxxviii xxiiii[c] xvii(½) rijd(ers) struc te lxxii pl(acken) val(ent) iii[m] ii[c] xxii gul(den)
[82r°]
janne van houchem jegen den welke(n) de rentmeester(en) bi veniele d(er) stat gecocht hebben thuys opte leye dae(r) af de stat hieft doen maken een ca(me)re o(m)me ii[c] lv rijd(er)s stuc te lxxv pl(acken) make(n) in gul(den) te liiii pl(acken) iii[c] liiii gul(den) ix pl(acken)
so(mma) vand(en) div(er)sche(n) uutgeve(n) iiii[m] xlvii gul(den)g xxviii(½) pl(acken)p
(marge) total(e) so(mma) van alden uutgeve(n) binne(n) den voirs(creven) d(er)den q(ua)rt jaers vi[m]v gul(den) r(ijns)g xv pl(acken) p xxiii s(chellingen) p(ayments)s stuc te liiii pl(acken) g(roten)
rest dat de rentm(eester)s meer uutgegeve(n) hebben dan ontf(aen) binne(n) den derden q(ua)rt jaers iii[m] v[c] vi gul(den) rijns xix pl(acken) xi s(chellingen) p(ayments)
en(de) de rentmeeste(re)n vand(er) stat hadde te bove(n) gerekent bid(er) voirgaen(de) rekeni(n)ge eynden(de) opten lesten dach vand(er) mae(n)t van janua(r)io xiiii[c] xxxviii v[m] v[c] lxxi gul(den) ix pl(acken) xix s(chellingen) p(ayments)
blijft dat de rentmeeste(re)n voirs(creven) der stat te bove(n) rekeni(n)ge, biden derden q(ua)rt eynden(de) opten lesten dach va(n) ap(ri)lle xiiii[c] xxxix xx[c] lxiiii gul(den) r(ijn)s xliiii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments) stuc te liiii pl(acken)
[82v° blanco]
[83r° ]

rekeninghe meester jans van ov(er)winghe henr(ic) wants
ards vincken en(de) jans den prik(re)n, rentmeeste(re)n der
stat van loven van al dat sij ontfaen ende
uutghegeve(n) hebben vand(en) renten, opcomi(n)ge en(de)
vervallen der rentmeest(er)scape der voirs(creven) stat toe=
behoren(de) sijnd(er) den yersten dach van meye
xiiii[c] xxxix dat sij lestwerve(n) rekende tot
opten lesten dach van julio dae(r) na volgen(de)
beyde incluis als vand(en) vierden en(de) lesten
q(ua)rt(en) jaers, te weten van meye jun(i)o ende
jul(io) welke rekeni(n)ge gemaect es in div(er)sche
mu(n)ten, de allen gevalueert sijn in rijnsche
guld(en) stuc te te liiii pl(acken)

onfanc
ierst vand(er) stat assize de jaerlijx mi(n)de(re)n en(de) m(eer)de(re)n dae(r) na dat sij vercocht woirden gelijc dat vercleert es op dierste q(ua)rt(en) jaers va(n) deser rekeninge eerst jan pan(n)estert vand(en) wijn ass(ize) end(e) vand(en) edic assizen vii[c] lxii gul(den)
qu(in)ten van valkenborch vand(en) wolle ass(ize) xxix gul(den) iii q(ua)r(ten) xii pl(acken) xi s(chellingen) p(ayments)
jan m(in)tels vander laken ass(ize) lxx gul(den) ii(½) q(ua)rt(en)
jan van colen vand(er) weet ass(ize) xiii gul(den)
jan gheerlijx vand(er) zied(er) ass(ize) iii gul(den) iii q(ua)rt(en) vii pl(acken) iii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) van vucht vand(er) zout ass(ize) vi(½) xiii pl(acken)
jan van diene(r) vand(en) corne ass(ize) vi(½) gul(den)
[83v°]
claes van dormale vand(en) pont ass(ize) xcvi gul(den) ii( ½ ) q(ua)rt(en)
jan van rode vand(er) canchien lviii gul(den) iii q(ua)rt(en)
jan de jode vand(er) vleesthuys cxxii gul(den) ii(½) q(ua)rt(en)
symoen vand(er) meersb(er)ge vand(en) tolleken ii gul(den) ix pl(acken)
gheert van rotselae(r) vand(en) beek(er) ass(ize) xxvii gul(den) q(ua)rt(en) ii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
jan wellens vand(er) bleyk(er) ass(ize) i gul(den) iii q(ua)rt(en) x pl(acken) xvii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) metten gelden vand(er) vett(er) ass(ize) xxvi gul(den)
jasp(er) kimpe vand(en) snedeken viii(½) gul(den) vi pl(acken)
jan gilanis vand(er) mershalle xx gul(den) iii q(ua)rt(en) xi pl(acken) xi s(chellingen) p(ayments)
jan de jode vand(en) judegelde xix gul(den) v pl(acken) xii s(chellingen) p(ayments)
som(m)a van alden assizen vand(en) lesten q(ua)rt(en) jaers voirs(creven) xiii[c] lxix gul(den)g xxiii(½) pl(acken)p stuc te liiii pl(acken) gerekent
[84r°]
ander ontfanc vand(en) ambachte(n) vanden lesten halve(n) jae(r) vand(en) ambachten va eerst henr(ic) ponens vand(en) verkenbesien iiii gul(den) iii(½) q(ua)rt(en)
henr(ic) van guetrode vand(en) calcmeten iiii(½) gul(den)
de selve vanden colemeten iii gul(den) i q(ua)rt(en)
jan coelma(ns) vand(en) houtmeten xv gul(den)
wout(er) borgelijn vand(er) amen i q(ua)rt(en)
roelof corsbout vand(er) reep iii(½) gul(den)
jan gilanis vand(en) bestada(m)bacht viii gul(den) iii(½) q(ua)rt(en)
so(m)ma vand(en) ambachten vand(en) lesten halven jae(r) xl gul(den) i q(ua)rt(en)g
[84v°]
and(er) ontfanc vand(er) onv(er)cochte(n) bie(r) ass(izen) die d(er) stat bleve(n) es en(de) inne gehave(n) bid(en) goeden ma(n)ne(n) en(de) clercken vercleert inde voirgaen(de) rekeni(n)ge eerst soe hebben de bried(er)s binne(n) d(er) stat va(n) love(n) binne(n) den voirs(creven) lesten q(ua)rt(en) jaers ghe= brouwen gelijc dat inden regist(er) ov(er)bracht es iiii[c] lx bruselen end(e) tot elken brusele iiii mudden mouts dae(r) af dat me(n) gheeft va(n) ass(izen) ii gul(den) i q(ua)rt(en) maken x[c] xxxv gul(den)
van dat ind(en) stat ca(me)r(e) gebrouwen es binne(n) den derden(del) end(e) vierden q(ua)rt(en) jaers sijnt dat sij begonste te bruwen lxxx vi bruselen tot elken brusel iiii mudden dae(r) af datme(n) geeft als voe(r) maken cxciii(½) gul(den)
van koyten end(e) and(eren) vremt bie(r) dat me(n) van buten innne bracht heeft binne(n) desen leste(n) iii q(uar)t(en) jaers xliiii gul(den) xxiiii pl(acken)
vand(en) mede ass(ize) de der stat onv(er)cocht bleve en(de) mett(en) bie(r) ass(ize) geeft es come(n) van dese(n) gehelen jae(r) gelijc ov(er)bracht es mett(n) goed(en) ma(n)e(n) en(de) clercke(n) vand(en) bie(r) ass(ize) end(e) mede ass(ize) cli gul(den) i q(ua)rt(en)
en(de) van ho(re)bergerbie(r) d(er) me(de) vand(en) vate geesten s(chellingen) g(roten) xxvii gul(den) xxx pl(acken)
van jan van guetrode vand(en) coeck ass(ize) ix gul(den)
so(mma) van alden on(ver)cochten ass(izen) gelijc voirs(creven) es compt xvi[c] x gul(den)g i(½) q(ua)rt(en)q
[85r°]
ander ontfanc in gelde vanden buten porte(re)n der voirs(creven) stat van loven van dat sij betailt hebbben binne(n) den voirs(creven) vierden q(ua)rt(en) jaers
meye xxxix eerst hen(ric) robbrect van wist(er)gijs viii gul(den) ii (in) meye
colijn de four van p(er)weys ii gul(den) ii (in) meye
wout(er) tielens van hoelst ii gul(den) ii (in) meye
wout(er) grieten van langdorp iiii gul(den) ii (in) meye
jan coeke van tescelt iiii gul(den) ii (in) meye
jan del bruwie(re) van ronkierez i gul(den) iiii (in) meye
g(eer)t(en) de blijde van arscot vi gul(den) iiii (in) meye
wille le laitre va(n) valieport i gul(den) v (in) meye
pet(er) le feme van houthain ii gul(den) vii (in) meye
jan van boudele van h(er)selt ii gul(den) vii (in) meye
jan godens van h(er)selt i gul(den) vii (in) meye
reyn(en) michgiels van molle v gul(den) viii (in) meye
jan de bont van vilvoirden v gul(den) xi (in) meye
ma(r)ie wijf wille(n) ja(n) petit i gul(den) xiiii (in) meye
jan vand(en) lang(er)vonirt va(n) ghele iiii gul(den) xv (in) meye
m(in)gr(ote) le schoier van dioen i gul(den) xviii (in) meye
gord pensemael van wave(re)n ii gul(den) xviii (in) meye
jan vand(er) haghen van gele v gul(den) xviii (in) meye
ard massijs van he(re)ntals ii gul(den) xviiii (in) meye
jan van gomple van desschele ii gul(den) xviiii (in) meye
[85v°]
mergriete pet(er)s wijf van halle vi gul(den) xviii (in) meye
willem le stohier va(n) gottekem vi gul(den) xviii (in) meye
henr(ic) tielens van hoelst v gul(den) xviii (in) meye
jaq(ue)mart marick van heddenginz iiii gul(den)
jan flannig van waelhain vi gul(den) xxiiii (in) meye
vrouwe joha(n)na van stynomden xi gul(den) xxviii (in) meye
colijn frankijn van sonibref vii gul(den) xxviii (in) meye
giel(is) abeert van ha(r)me iiii gul(den) xxviii (in) meye
geert qua(r)telart van heu(r)lle i gul(den) xxviii (in) meye
gord vand(en) opstalle van arscot ii gul(den) xxix (in) meye
lod(ewijck) van grimde van node(r)weez vii gul(den) xxix (in) meye
lijsvz van been van he(re)ntals ii gul(den) xxix (in) meye
ard van ned(er) heem van waemode ii gul(den) xxix (in) meye
jan le tiephon van tormez lez oeden ii gul(den) xxx (in) meye
marge som g c xxxi gul(den)
[86r°]
in ju(n)io xxxix jan van winghe van oplint(er) iiii gul(den) i (in) jun(i)o
amel(er) van p(er)sont rien van dong(en) ii gul(den) i (in) jun(i)o
jan amflies van ra(ve)melg(roten) ii gul(den) i (in) jun(i)o
willem ingbrechts van assent ii vi (in) jun(i)o
jor(ijs) van tiehain van ha(y)nuyt iiii vi (in) jun(i)o
henr(ic) toppe van zantonle iiii vi (in) jun(i)o
franke(n) li charlie(r) va(n) hazaniel iiii viii (in) jun(i)o
zeg(er) polats van pet(er)beis iiii viii (in) jun(i)o
jan daneels van oplint(er) iiii ix (in) jun(i)o
reyn(ier) van liesth van bossuyt iii ix (in) jun(i)o
joff(rouw) joh(anna) vand(en) b(er)ge van ov(er)bruge vii gul(den) xiii (in) jun(i)o
jan block van kitastic iiii gul(den) xiii (in) jun(i)o
amel? van warna(n)s van ev(er)nas viii gul(den) xi (in) jun(i)o
ja(n) de bray van chastie da(r)me alerue xi gul(den) xi (in) jun(i)o
wout(er) frankijn van corleis ii gul(den) xi (in) jun(i)o
gheert le charlie(r) van miffart ii gul(den) xi (in) jun(i)o
jan blancberbe van miffart ii gul(den) xv (in) jun(i)o
pet(er) li paye van lib(ee)cfant i gul(den) xv (in) jun(i)o
claes jan godens soen van loe v gul(den) xv (in) jun(i)o
jan henkmart van geaubl(en) iii gul(den) xv (in) jun(i)o
jan van lint(er) van zich(em) v gul(den) xv (in) jun(i)o
jan ripsens van vorst ii gul(den) xv (in) jun(i)o
jan van tulbenne van brain alloirt iii gul(den) xvi (in) jun(i)o
pet(er) gibeert van argetton vi gul(den) xvi (in) jun(i)o
jan lorain van droy en vaul iii gul(den) xvi (in) jun(i)o
robbeert del port iii gul(den) xix (in) jun(i)o
lambr(echt) van lismele ii gul(den) xix (in) jun(i)o
willem stelbee(c) van he(re)ntals iii gul(den) xix (in) jun(i)o
[86v°]
jan vand(en) kerchove van bolenbeec ii gul(den) xxi (in) jun(i)o
pauwels vand(en) bruele van save(n)ten i gul(den) xxi (in) jun(i)o
gelon neve van linck ii gul(den) xxi (in) jun(i)o
beatr(ix) coulon van duwecheal ii gul(den) xxi (in) jun(i)o
ja(n) le barbie(r) van dron ii gul(den) xxi (in) jun(i)o
daneel van metichoven iii gul(den) xxi (in) jun(i)o
ard lodekens i gul(den) (in) ju(n)io
henr(ic) sijn brued(ere) ii (in) ju(n)io
wout(er) stand(er)t van langdorp iii (in) ju(n)io
willem ziels va(n) molle vii (in) ju(n)io
wout(er) woyts van guidel ii (in) ju(n)io
giel(is) woyts ii (in) ju(n)io
willem woyts ii (in) ju(n)io
robbeert drappie(r) ii gul(den) xxvi (in) ju(n)io
ard robbijns ii gul(den) xxvi (in) ju(n)io
reynson bade ii gul(den) xxvi (in) ju(n)io
mathijs stijls van raetshoven iiii gul(den) xxvi (in) ju(n)io
jan corhelet van wout(er) bram i gul(den) xxvi (in) ju(n)io
m(ar)tijn le hoe van brain alloir i gul(den) xxvi (in) ju(n)io
ja(s)mijn gile van boesenael iii gul(den) xxvi (in) ju(n)io
marge som g cli gul(den)
[87r°]
in julio xxix jan lyenri van lisain ii gul(den) i (in) jul(io)
henr(ic) dondair van glabbeec ii gul(den) iiii (in) jul(io)
jan sijn brued(er) ii gul(den) iiii (in) jul(io)
pet(er) caluwe van waver(en) i gul(den) viii (in) jul(io)
weri jab(in)et van mehain ii gul(den) xiii (in) jul(io)
jan puerlot van moessalain ii gul(den) xiii (in) jul(io)
henr(ic) herotteal van heerlez viii gul(den) xiii (in) jul(io)
mich(iel) lanibeec van core(n)hens iiii gul(den) xiii (in) jul(io)
jacop vand(en) bossch van mechle(n) vi gul(den) svi (in) jul(io)
jan del preil van gembl(oux) ii gul(den) xvi (in) jul(io)
jan paenget va(n) boesenael vi gul(den) xxi (in) jul(io)
ja(n) florda va(n) bran alloir i gul(den) xxi (in) jul(io)
andries lochon van goye vi gul(den)
jonch(eer) van volenen bine(n)port(er) i gul(den) xxxi (in) jul(io)
marge so(mma) xlv gul(den)g
so(m)ma vand(en) voirs(creven) buten porte(re)n van dese(n) leste(n) q(ua)rt(en) iii[c] xxvii gul(den)
[87v°]
and(er) ontfanc van erfrenten verschene(n) binne(n) den voirs(creven) vierden q(ua)rt(en) jaers eerst van janne giel(is) vanden vine(ren) vand(en) camere(n) bid(er) hallen van i gehelen jae(r) van s(int) ja(n)smisse xiiii[c] xxxix c pl(acken)
van gerden van dueringen vand(en) hue(re)n va(n) sine(n) huse opt ment geheten dmaelhuys vand(en) halve(n) jae(r) va(n) s(int) ja(n)smisse voirs(creven) v nove(n) stuc te lxxii pl(acken) val(ent) iii[c] lx pl(acken)
van willem van herlae(re) vand(en) hue(r)en vanden huse geheten verb(u)ten keld(er) vand(en) halve(n) jae(r) als van s(int) ja(n)smisse voirs(creven) ii crone(n) stuc te lxxii pl(acken) val(ent) c xliiii pl(acken)
vand(en) weduwe symoen vand(en) hove va(n)d(en) hue(re)n vand(en) huse inde p(er)sstr(a)te dat de stat vertregen heeft jagen he(er) giel(is) den rode vand(en) gehelen jae(r) van s(int) ja(n)smisse voirs(creven) vii gul(den) te lv pl(acken) val(ent) iii[c] lxxxv pl(acken)
vand(en) hue(r)en vand(en) huse dae(r) ane =r= ten rijn waert vand(en) voirs(creven) t(er)mine vand(en) gehelen jae(r) vii guld(en) val(ent) ten p(er)se voirs(creven) iii[c] lxxxv pl(acken)
so(mma) van desen p(er)chu(s)e voirs(creven) xiii[c] lxxiiii pl(acken) val(ent) xxv gul(den)g xxiiii pl(acken)p
[88r°]
and(er) ontfanc van alrehande vervallen met ande(re)n div(er)sche p(er)sonen ind(er) manie(re)n h(ier) na vercleert binne(n) den voirs(creven) leste(n) q(ua)rt(en) jaers eerst van pontgelde dat come(n) es vand(en) erve dat de innegeseten vand(er) stat van loven vercocht hebben en(de) vergede(n) es inde kiste opte cam(er) meest(er) giel(is) vand(er) stoct dae(r) de cope(n) end(e) vercop gelijc dragen sijnd(er) den xxvii dach van jul(io) xiiii[c] xxxviii tot tot lichtmisse xxxviii iii[c] gul(den)
van roelof roelofs van lxiii ponden was de vand(en) lijckn come(n) es va(n) kersmisse tot s(int) jansmisse xiiii[c] xxxix van elken po(n)de ix pl(acken) val(ent) x(½) gul(den)
van symoen vand(en) hofstat van ouden acht(er) stalle dat hi d(er) stat sculd(ich) bleef vand(en) bie(r) ass(ize) vand(en) jae(r) xiiii[c] xxi dat hi afsloech van sine(n) love vand(en) mont te strijk(en) inde moelen iiii(½) gul(den)
van vrancken oghe(n) de verdingt heeft d(er) stat came(r) te ty(r)mien(en) op neden(en) van lycoop van xii gelt(en) rijns wij(n)s van elke(n) gelte(n) xvii pl(acken) val(ent) iii gul(den) xlii pl(acken)
van janne van pa(n)nestert vand(en) hue(re)n vand(en) meyerssen keld(er) van i jae(r) va(n) s(int) ja(n)smisse xiiii[c] xxxviii tot sint ja(n)smisse xxxix vii gul(den)
so(mma) vand(en) voirs(creven) epplete(n) end(e) vualle visthene(n) binne(n) dese rekeni(n)ge(n) iii[c] xxxiiii gul(den)g xv pl(acken)p
[89r°]
and(er) ontfanc vand(en) coren die de stat heeft doen uutroepen, binne(n) desen jae(r) bi jacop pi(n)noc ende henr(ic) van lint(er) co(r)emeest(er)s mette(n) coe(re)n dat dae(r) ane cleeft eerst van jan den beye(re) met sine(n) geselle(n) van iii weghen in yops daer de stat voe(r) gehave(n) heeft voir hae(r) gedeelt bide(er) voer(screven) coremeest(er)s lxxxv pet(er)s
van alase kersmek(er) voir i wech in cyp(er)s de hem de stat geset heeft d(aer) voe(r) ontbied(en) l pet(ers)
van roelof van duerene van i wech in cyp(er)s dae(r) voir hi gaf l pet(ers)
vand(en) selve(n) van ii roeden nuers half den he(ere) half d(er) stat val(ent) d(er) stat deel xv pet(ers)
henne(n) baelge gehete(n) pollepel van ene(n) wech in cyp(er)s dae(r) de stat af heeft doen he(e)s l pet(ers)
henr(ic) den wek(er) van mesgripe(n) dat hi dede ane meeus den hort dae(r) hi voe(r) gegeve(n) heeft xxiii(½) pet(ers)
h(eer) wille(m) ve(re)n heylwegen van goyt voe i(½) roede nuwers ja(n) sine(n) brued(er) inde muers diert sine(n) bruede(er) ½ roede nuers ja(n) bonijs ½ roede muers wille(m) va(n) witssch(en) ½ roede(n) muers sijn tsame(n) iiii(½) roud(en) nuers van elk(er) roede(n) xv pet(ers) val(ent) lxvii(½) pet(ers)
van griete(n) van thiene(n) va(n) i(½) roede nuwers copt(er) voir der stat deel xxii(½) pet(ers)
[89v°]
van biel(en) den deck(er) de geset was op ene(n) wech te meylant(en) en(de) o(m)me dat i dien gegaen soude hebben soe heeftme(n) he(m) dien late(n) co(m)pone(r)en t(er) beden va(n) goede(en) ma(n)ne(n) ii pet(ers)
van henr(ic) mostart va(n) nivel met sine(n) xi gesellen voir i wech te =com(en) en(de) s(in)t= basel =jacops= o(m)me dat hi bereet was te gae(n) soe heeft de stat dae(r) voe(r) lat(en) neme(n) xviii pet(ers)
henr(ic) end(e) willem smeets va(n) pellenberch voir ene(n) weich te rome(n) end(e) s(in)t jacops liet hem de stat gestaen voir xviii pet(ers)
It(em) hebben de voirs(creven) coe(ren)meest(er)s ov(er) gegeve(n) den rentmeest(er)s in gerede(n) gelde voir alre hande tot p(er)sone(n) de gecorrigeert hebbe(n) geweest binne(n) desen jae(r) end€ voir alre= hande clein co(r)en en(de) boete(n) de div(er)se p(er)sone(n) vervoert hebbe(n) die sij met name(n) met en(de) gegeve(n) hebbe(n) de soen van lxxxvi plet(ers) l pl(acken)
so(mma) vand(en) voirs(creven) coren gevallen binne(n) desen voirs(creven) jae(r) =lxxxvii gul(den)= iiii[c] lxxxvii pet(ers) xxiiii pl(acken) stuc te lii pl(acken) maken in gul(den) stuc te liiii pl(acken) iiii[c] lxix gul(den)g xxii pl(acken)p
total(e) so(mma) van alden ontfange van desen beste(n) q(ua)rt(en) jaers iiii[m] c lxxvi gul(den) x pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
[90r°]
duytgheven , dat die voirs(creven) rentmeest(er)s uutghegeve(n) hebben jeghe(n) tvoirs(creven) ontfaen vand(en) lesten q(ua)rt(en) jaers
eerst in lijftochten jerst binne(n) der stat van brux(el) dat de stat sculdich es binne(n) der maent va(n) meyt xiiii[c] xxxix xii(½) s(chellingen) gr(oten) oude
inde selven stat binne(n) der mae(n)t va(n) ju(n)io v s(chellingen) gr(oten) oude
noch binne(n) der mae(n)t van jul(io) xiiii[c] xxxix vii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten)
som(ma) xxv s(chellingen) gr(oten) oude te brux(el) binne(n) den lesten q(ua)rt(en) jaers xv corn voir i (pond) gr(oten) oude ger(ekent) den corne te xlviii pl(acken) val(ent) xvi gul(den) xxxvi pl(acken)
lijft(ochten) dae(r) nie(t) betailt voir i (pond) gr(oten) oude xiii gul(den) rijnsch jerst ind(en) stat van mechlen die nie(t) dae(r) sculdich was vand(en) maent van meye xxii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) oude
noch aldae(r) inde maent van ju(n)io xxx s(chellingen) gr(oten) oude
noch aldae(r) inde maent va(n) jul(io) xx s(chellingen) gr(oten) oude
tandw(er)pen inde maent van meye voirs(creven) vii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) oude
inde mae(n)t va(n) jul(i)o voirs(creven) xii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) oude
som(ma) iiii (pond) xii s(chellingen) vi d(eniers) gr(oten) oude voir elc (pond) gr(oten) xiii gul(den) rijnsch lx gul(den)g (½) q(ua)rt(en) r(ijns)q
[90v°]
in henegouwe gevallen te s(int) ja(n)smisse xiiii[c] xxxix eerst te b(er)ghen in henegouwe dat de stat aldae(r) sculd(ich) was den leven(en) p(er)sonen va(n) s(int) ja(n)smisse xiiii[c] xxxix xix s(chellingen) iii d(eniers) gr(oten) oude
inde stat van valench(iennes) was de stat sculd(ich) vand(en) voirs(creven) t(er)mine va(n) s(int) ja(n)smisse xvii s(chellingen) x d(eniers) ob(olen) gr(oten) oude
som(ma) vand(en) voirs(creven) lijft(ochten) betailt inde voirs(creve)n steden van heneg(ouwen) xxxvii s(chellingen) i(½) d(eniers) gr(oten) oude voir elc (pond) g(roten) oude x gul(den) maken xviii gul(den)g xxx pl(acken)p ix s(chellingen) p(ayments)s
so(m)ma van ald(en) lijft(ochten) die de stat van loven sculd(ich) was binne(n) den voirs(creven) lesten q(ua)rt(en) jaers compt op xcv gul(den)g xix pl(acken)p iii s(chellingen) p(ayments)s
[91r°]
and(er) uutgheven in erfeliken rente(n) in rijnsche guld(en) de de stat va(n) love(n) sculd(ich) [es] gevalle(n) binne(n) den tijde van deser rekeni(n)ge eerst zeke(re)n p(er)sonen geseten binne(n) der stat van loven de vier inde mae(n)t va(n) meye xii(½) gul(den) rijns
inde maent van jun(i)o dae(r) navolgen(de) xciiii gul(den)
inde maent van jul(io) dae(r) navolgen(de) clx gul(den)
so(mma) vand(en) erfeliken renten dat de rentmeest(er)s betailt hebben binne(n) den voirs(creven) lesten q(ua)rt(en) jaers ii[c] lxvi(½) gul(den)g
[91v°]
and(er) uutgheven dat de stat heeft doen schincken div(er)sche p(er)sonen hier na verclaert en(de) dat ind(er) stat huys op dachv(er)de en(de) and(er)s vertert es binne(n) den lesten q(ua)rt(en) jaers
ierst op des heylichs sac(ra)ments dach eerst den abden van prit van vlierbeec den broesft van s(int) g(er)tr(iu) end(e) den deken va(n) s(int) pet(er)s end(e) den rectoir vand(en) univ(er)siteit elken iii gelt(en) rijns wijns maken xx gelt(en) rij(n)s wijns
den p(er)dichen(en) x(½) gelt(en)
den mi(n)derbruede(r)en vi(½) gelt(en)
den austinen ix gelt(en)
der for(ma)rien van hove ix gelt(en)
den scoli(er)en van hoven iiii gelt(en)
den armen van s(int) barba(r)en iii(½) gelt(en)
den formarien van s(int) gheertr(ui) i gelt
meest(er) ja(n) van ov(er)winghe ard vinck henr(ic) want end(e) jan den p(ric)k(ere) rentmeest(er)s iiii gelt(en)
jan giel(is) wijssele(r) end(e) meest(er) ja(n) claes erstel(en) ii gelt(en)
meest(er) giel(is) vand(er) stoct diet vand(en) elsen jannes va(n) oppendorp meest(er) raes van heda jannies vand(en) kerchove he(n)r(ic) vijschuis henr(ic) steyma(n)s ard kippe symoen vand(en) baen(in) h(eere) gord leys jond(er) foet end(e) claes van stakenboch elken i gelt(en) make(n) xii gelt(en)
roelof crietsteen jan den pape ja(n) coulon henr(ic) torf jourde(n) den =ob= cock pet(er) van vossem meest(er) willem derset(ere) meest(er) pliss(is)
[92r°]
van voirst jan vand(er) bruggen willem den bere geert van dueringe jan ornesen geert van bieem lod(ewijck) van hordbeec roelof vander elst henr(ic) keyenoge vranc pae(r)sijs mich(iel) vand(er) smisse(n) henr(ic) wagema(n)s jacoip den ca(n)chie(r) henr(ic) den draye(re) ard den coffmeke(re) elc i pot val(ent) xi gelt(en)
hein van ruysb(roe)c pet(er) sfrayen henne(n) van beve(re)n henne(n) metten rogge mich(iel) van wange hein(en) kuye end(e) giel(is) vand(en) hove elc i waelx val(ent) i gelt(en) iii waelx(en)
den scutt(er)s vand(en) grot(en) gulden xxiiii gelt(en)
den scutt(er)s vand(en) clend(en) gulde(n) viii gelt(en)
den scutt(er)s vand(en) hantboge viii gelt(en)
den p(er)dichen(en) die int voirleden jaer vergeten wae(re)n te rekene(n) opte(n) heylege(n) sac(re)me(n)ts dach voirs(creven) en hadde viii gelt(en)
marge som(ma) cxlii gelt(en) i waelx(en) rij(n)s wijns voir elc gelt xviii pl(acken) val(ent) xxv[c] lx(½)
and(er) p(er)thijen van schinken den ca(n)celie(r) van brabant meest(er) ja(n) bonte geschinct xxi in meye in gelt(en) rijns wij(n)s de gelt xviii pl(acken) val(ent) lxviii pl(acken)
pete(re)n vand(en) eyken rentmeest(er) g(e)n(er)ael van brab(ant) ten selve(n) tijde iiii gelt(en) r(ijns) wij(n)s te xvii pl(acken) lxviii pl(acken)
ene(n) edelen ma(n) uut spaengie(n) de come(n) was te love(n) end(e) vont ret bij mine(n) gened(ich) he(ere) o(m)me feyte van wapen(en) te doen jegen den bastart va(n) s(che)pul dede de stat schenk(en) iiii gelt(en) rijns wijns de gelt(en) te xvii pl(acken x (in) meye lxviii pl(acken)
[92v°]
der stat van andw(er)pen geschinct xiii in ju(n)io in gelt(en) rijns wij(n)s te xviii pl(acken de g(e)lt val(ent) lxxii pl(acken)
end(e) ii gelt(en) beau(n)e te vol(en) de gelt te xix(½) pl(acken) xxxix pl(acken)
roelof opten kerchof ten selve(n) tijde van i q(ua)rt beau(n)e de gedronken was opt(en) stat bid(er) stat van andw(er)pen ix pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
pete(re)n int wout van i q(ua)rte(n) rijns wij(n)s ix pl(acken)
jorden den cock van i q(ua)rte(n) landwijns v pl(acken)
lisuz sma(n)demeck(er)s van fruyte iiii pl(acken)
gord lienix van bode iii pl(acken)
meest(er) bielme(us) wijf ala truye meest(er) opte rekeni(n)ge came(er) te brux(el) xxv in ju(n)io gescinct iiii gelt(en) rijns wijns de gelt te xviii pl(acken) lxxii pl(acken)
meester jan bont cancelie(r) iii (in) jul(io) van gelt(en) rijns wijns die hem geschinct waer(en) de gelt(en) te xviii pl(acken) val(ent) c xliiii pl(acken)
den minist(er) vand(en) mi(n)d(er)bruede(re)n orden ix in jul(io) geschinct van gelt(en) wijns val(ent) ten p(er)se voirs(creven) c xliiii pl(acken)
den cancelie(r) van braba(n)t xix (in) jul(io) geschinct in gelt(en) rijns wijns te xviii pl(acken) val(ent) lxxii pl(acken)
den selve(n) vi in ju(n)io ii gelt(en) beau(n)e val(ent) xxxix pl(acken)
den selven ten selve(n) tijde ii gelt(en) rijns wij(n)s te role(n)s te xviii pl(acken de gelt val(ent) xxxvi pl(acken)
lambr(echt) stopgat xxxi in jul(io) van iii waelx muschadelle(n) ten iii waelx malenshene(n) opt(en) stat huys gedronck(en) bid(en) ca(n)celie(r) xxxvi pl(acken)
om(m)e broot te gord lieninx ii pl(acken)
marge so(mma) viii[c] lxxxix pl(acken)p xviii mitens
so(mma) vand(en) schincken binne(n) desen q(ua)rt(en) jaers iii[m] iiii[c] l pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments) maken lxiii gul(den)g xlviii pl(acken)p vi s(chellingen) p(ayments)s
[93r°]
and(er) uutgheve(n) van voyagien uutrijde(n) en(de) boden loen, gedaen ind(er) stat orb(er) biden borgermeest(er) en(de) and(er) p(er)sonen h(ier) na verclert binne(n) den vorgenoem(den) lesten q(ua)rt(en) jaers eerst giel(is) vand(en) hove gesent vi in meye mett(er) stat brieve te brux(el) ane janne van cortenbach dat hi comen soude te love(n) spreken mett(er) stat van loven van i dage x p(lacken)
hein van ruysb(roe)c gesent ten selven tijde tot helmont ane stoncheit en(de) scepen(en) aldae(r) end(e) ane ii buten porte(r)en te comen o(m)me getuy= genisse te doen ove(er) den voirs(creven) janne van cor= tenbach van v dage l pl(acken)
jan den pape en(de) henr(ic) torf de gereden hebbe(n) geweest tot vlierbeec te pert t(er) banck th(er)stogendale te cortenb(er)ge te genipe tot vrouwenpert te diependale te bechliem om(m)e wagen(e) te bidden thout te vue(re)n tot stat miwe(n) huse de uut wae(re)n elc ii dage xiii (in) meye lxxii pl(acken)
jacop ute lienn(in)ge(n) borg(er)meest(er) meest(er) raes va(n) heda jordaen den cock gesent ii (in) meye te brux(el) o(m)me onser gened(ich) vrouwen van b(ra)b(ant) andwerde tegeven o? op tversaet dat sij ane de stat van loven gedaen hadde vand(en) ii[m] rijd(er)s die sij g(eg)eve ontleent hadde ane de stat en(de) o(m)me te tratte(re)n op xii[c] pl(acken)
[93v°]
tgescilde van sh(er)togenbosch end(e) nivel en(de) oec opte g(ra)tie vand(en) beden van viii dage met v p(er)den xl gul(den) te xxx pl(acken) val(ent)
willem lomb(ee)c com(m)issar(is) vand(en) beden end(e) ard kippe gesent te brux(el) opten selven tijde opt voirs(creven) stuck vand(en) refor(ma)tie vand(en) beden van iiii d(agen) xvi gul(den) te xxx pl(acken) val(ent) iiii[c] lxxx pl(acken)
jord(en) de cock voir sijn huerp(er)t va(n) viii d(agen) dat hij te brux(el) was mett(n) borg(er)meest(er) ix pl(acken) sd(aegs) lxxii pl(acken)
jacop ute lienni(n)gen borg(er)meest(er) meest(er) giel(is) vand(en) stoct en(de) joirden den cokc xviii (in) meye ges(ent) te bruxel bi mij(n)s gened(ich) he(ere)n rade bijd(en) stede(n) van bruxel andwerpe(n) bosch nivel om(m)e tegad(er) tov(er)staen vand(er) saken anegaende den rest de weduwe jans wijle vand(er) elst vand(er) jonch(eer) van seve(n)b(er)ge end(e) vand(er) stat van s(int) gheert(rui) b(er)ge die de van hollant end(e) zeela(n)t gherne hadde uten handen des joncheer(en) van assowa(n) van ii dagen met v p(er)den x gul(den) te xxx pl(acken) iii[c] pl(acken)
jord(en) den cock voir sijn hue(r)p(er)t xviii pl(acken)
[94r°]
den meye(r) van halen die gereden heeft geweest ane de clooste(re)n binne(n) sine(n) bewijnde o(m)me wagen te helpen bidden ter) stat behoeft va(n) love(n) xxi (in) meye i pet(er) in goude liiii pl(acken)
jan den pape de met hem gerede(n) was ten selven tijde ii dage lx pl(acken)
ene(n) man de hem leyden mett(er) nacht xii pl(acken)
jacop ute lienn(in)gen borg(er)meest(er) end(e) meest(er) giel(is) vand(er) stoct gesent t(er) vue(r)en xxiiii (in) meye om(m)e mett(er) stat van brux(el) te spreken vand(er) saken d(er) stat van nivel i dag iii( ½ ) iiii p(er)d(en) cxx pl(acken)
den selve(n) borg(er)meest(er) meest(er) giel(is) vand(er) stoct en(de) joirde(n) den cock ges(ent) tandwerpe(n) xxvii (in) meye o(m)me den saken wille(n) die vand(en) bosch bijde(n) stede(n) diet van brux(el) end(e) va(n) andwerpen van v dage(n) met v p(er)den xxv gul(den) stuc te xxx pl(acken) val(ent) vii[c] l pl(acken)
joird(en) den cock voir sijn hue(r)p(er)t va(n) v d(agen) xlv pl(acken)
in jun(i)o hein kuye gesent iiii (in) jun(i)o tandw(er)pen mett(er) stat brieve(n) dat sij o(m)me wouden op v in jun(i)o tarscot o(m)me met hem te spreken van zu(n)d(er)linge saken d(er) stat aengaende ii dage xx pl(acken)
jacop ute lienn(in)gen borg(er)meest(er) meest(er) giel(is) vand(er) stoct end(e) jan den pape gesent tov(er)yssche bid(er) stat van brux(el) om(m)e met hem te spreken
[94v°]
vand(en) saken d(er) stat van nivel van i dage met v p(er)den v gul(den) te xxx pl(acken) val(ent) c l pl(acken)
jan den pape voir sijn hue(r)p(er)t i d(ach) ix pl(acken)
meest(er) giel(is) vand(er) stoct gesent te brux(el) iiii (in) jun(i)o bijd(er) cancelie(r) end(e) ane mij(n)s gened(ich) hee(ren) rade van brabant o(m)me su(n)d(er)linge saken wille de sij mett(er) stat te spreken hadde(n) van ii dagen iiii guld(en) te xxx pl(acken) val(ent) c xx pl(acken)
giel(is) vand(en) hove gese(n)t te thiene(n) ten selve(n) tijde ane gheerde(n) van waesmeet dat hi soude betalen alsulken gelt als hi d(er) stat sculd(ich) was van ov(er)hout te wersbeec i dach x pl(acken-
jacop ute lienn(in)gen gesent tarscot bid(er) stat van andwerpen o(m)me met hem te spreken end(e) ov(er) te come(n) hoe me(n) wed(er)staen mocht dat de van brux(el) met ban(n)e(re) en souden op stat van andw(er)pe(n) i dach met ii p(er)den lx pl(acken)
den voirs(creven) borg(er)meest(er) joos absloen meest(er) giel(is) vand(er) stoct en(de) henr(ic) torf viii (in) jun(i)o gesent te mechlen bijde(r) stede(n) van brux(el) en(de) van andwerpen o(m)me stoots wille tussche(n) de stede(n) van love(n) en(de) bosch It(em) opte saken van nivel end(e) te spreken mett(er) stat va(n) mechlen opte nuwicheit dieme(n) bedrijft vi[c] xxx pl(acken)
[95r°]
opten tolle tesch van iii dagen met vii p(er)de(n) xxi guld(en) stuc te xxx pl(acken) val(ent)
den voirscreven borg(er)meest(er) arde kippe en(de) henr(ic) torf gesent te vileer end(e) te nivel o(m)me stoots wille tussche(n) loven(en) en(de) brux(el) ane den sijde end(e) d(er) stat van nivel op dand(er) sijde xvi in jun(i)o va(n) iii dage(n) met v p(er)d(en) xv gul(den) te xxx pl(acken) val(ent) iii[c] l pl(acken)
xv gul(den) te xxx pl(acken) val(ent) iiii[c] l pl(acken)
hein torf voir sijn huerp(er)t va(n) iii d(agen) xxvii pl(acken)
hein kuye gesent te bierbeec ane ja(n) van raetshoven dat hi te love(n) come(n) soude bid(er) stat xvi (in) jun(i)o (½) dach v pl(acken)
jan den pape voirs(craven) van sine(n) huerp(er)t xviii pl(acken)
giel(is) vand(er) hove gesent xxii (in) jun(i)o te brux(el) met brievene ane de stat end(e) te verbeide(n) sijn andwerde van ii dage(n) xx pl(acken)
henne(n) mette(n) rogge gesent te houw(er)t end(e) tarscot xxvii (in) jun(i)o o(m)me ii getuyge(nisse) te doen come(n) te love(n) op zeke(ere) sak(en) d(er) stat aengaend(en) x pl(acken)
[95v°]
jan den pape gesent te b(er)gen end(e) te valench(ien) in heneg(ouwen) o(m)me ald(aer) te ver(claeren) de le(u)ven lijft(ocht) di de stat aldae(r) sculd(ich) was va(n) s(int) ja(n)smisse xiiii[c] xxxix van v dagen val(ent) na portie buten lants xl pl(acken) sd(aegs) ii[c] pl(acken)
den selven van ii pu(n)tepael brieve(n) te doen sueken van verstorne(n) lijft(ochten) van ja(n) jurnet de gestorve(n) was xviii pl(acken)
den selve(n) vand(er) doot de hi bracht van symo(en) du gebijn van xx s(chellingen) gr(oten) oude xxx pl(acken)
meest(er) giel(is) vand(er) stoct gesent xxix (in) ju(n)io te mechlen bid(er) gedeputeerde(n) vand(er) steden van brux(el) en(de) van andw(er)pen o(m)me tols wille ten essche want de tolne(re) meer hebbe(n) wille dan men tot noch toe genome(n) heeft van iii dage(n) iii(½) ii p(er)d(en) lx pl(acken) sd(aegs) val(ent) c lxxx pl(acken)
It(em) voir seke(re)n voyagien moeynissen oude arbeit de zek(ere) p(er)sone(n) gedaen hebben vi mine(n) gened(ich) he(ere) en(de) sine(n) rade in vorderinge d(er) stat o(m)me te ghet(er)gen hae(re) ass(ize) verlengt te wesen alsoe dat(ter) stat wael condich es dien sij heeft doen gheve(n) de so(m)me va(n) l rijd(er)s te lxxv pl(acken) val(ent) iii[m] vii[c] l pl(acken)
marge dit ghelt heeft gehave(n) henricq van loon van wegen he(ere)n cleaes va(n) s(int) gheerinx meye(r) va(n) love(n)
h(eer) lod(ewijck) pi(n)noc borg(er)meest(er) met iii p(er)de joos absloen meest(er) giel(is) vand(er) stoct jan den pape end(e) joird(en) den cock gesent te vilvorde(n) viii[c] x pl(acken)
[96r°]
bijden steden van brux(el) en(de) van andw(er)pen o(m)me zek(eren) gescilt te middele(n tusschen de voirs(creven) twee steden van brux(el) end(e) andw(er)pe(n) van ii dage(n) met ix p(er)den xxvii gul(den) te xxx pl(acken) val(ent)
den selve(n) borg(er)meest(er) met iii p(er)den end(e) meest(er) giel(is) vand(er) stoct gesent te brux(el) vi (in) jul(io) biden cencelie(r) van brabant end(e) and(ere) he(re)n mij(n)s gened(ich) he(ere)n rade o(m)me d(er) saken wille van meest(er) ja(n)ne porte van ii dage(n) met v p(er)den x gul(den) te xxx pl(acken) val(ent) iii[c] pl(acken)
jan den pape end(e) joirden den cock o(m)me ii hue(r)p(er)den dat sij gereden waer(en) te vilvord(en) mett(er) stat van iii d(agen) liiii pl(acken)
ja(n)nes vand(er) kerchove gesent te ghent in vlaende(re)n o(m)me te collatione(r)en t verdrach vand(er) iiii steden te weten love(n) brux(el) andwerpen end(e) mechlen end(e) o(m)me taenho(r)en wat vand(en) tolle dae(r) inne gestcreve(n) stae(t) de rechte(n) va(n) essche xvi in jul(io) van v dagen met ii p(er)den x gul(den) te xl pl(acken) val(ent) iiii[c] pl(acken)
giel(is) vand(en) hove gesent te diest xvi (in) jul(io) ane janne van iich o(m)me hem te co(n)deghe(n) dat hi de dijle dade veghen ane sijn huys acht(er) de nuwemolen i dach x pl(acken)
[96v°]
h(eer) lod(ewijck) pi(n)noc borg(er)meest(er) joes absloen ja(n)nes vand(er) kerchove jan den pape end(e) joirden den cock xxii (in) jul(io) gesent te vilvoirden bi mij(n)s rade end(e) stede(n) van brabant o(m)me der gebreken wille sjonckhe(ere)n van seve(n)berge end(e) te versiene oft men aen jan den meye(re) g(ere)ten doen soude dat hi inne brabant comen mocht van iii dage(n) met ix p(er)den xxvii gul(den) val(ent) viii[c] x pl(acken)
jan den pape end(e) joird(en) den cock voir hae(r) huerp(er)de van iii dagen liiii pl(acken)
ja(n)nes vand(en) kerchove xxix (in) jul(io) ges(ent) te brux(el) end(e) te nivel mette(n) secretar(is) van brux(el) opten eet die de van ni(n)yssche hebben worden vand(en) nuwen scepen(en) va(n) ii dage iiii gul(den) val(ent) c xx pl(acken)
henne(n) mette(n) rogge gesent xxix (in) jul(io) te moriassart ane h(eere) lod(ewijck) pi(n)noc dat hi quame bid(en) stat i dach x pl(acken)
jan den pape gesent s(int) thom(a)s xxiiii (in) jul(io) met brive ane onsen gened(ich) he(ere) van brabant o(m)me te weten van sine(n) state van x dage(n) xl pl(acken) sd(aegs) val(ent) iiii[c] pl(acken)
so(mma) vand(en) voyagen voirs(creven) xii[m] vii[c] xxii pl(acken) val(ent) ii[c] xxxv gul(den)g xxxii pl(acken)p
[97r°]
and(er) uutgheven van stipendien, (der) doctoirs lesen(de) inne der univ(er)siteyte (ende) der scholen van loven (en)de oec van wedden en(de) lone van ande(re)n p(er)sone(n) der stat diene(re)n in(der) manie(re)n hier verclert en(de) dit vand(en) leste(n) t(er)mine(n)
ierst in theologien eerst meest(er) heyniert vand(en) bedde dat viel opten lesten dach van meye lxxv scilde
meest(er) anthonis de racanets viii (in) meye xxx gul(den)
meest(er) ja(n) van wuni(n)gen xiii (in) jun(i)o xxv gul(den)
meest(er) henr(ic) van loen xxvi (in) meye ix scilde
int geestlijc recht meest(er) willem den bont i (in) jul(io) c gul(den)
meest(er) ard rijenaelde xv (in) meye xxv gul(den)
meest(er) jan suavel xxviii (in) junio viii scilde iii q(ua)rt(en)
int werlijc recht meest(er) ja(n) van groesbeec viii (in) ju(n)io c gul(den)
meest(er) jan van grouselt i (in) jul(io) xxv gul(den)
meest(er) a(n)thonis va(n) ev(er)bode i (in) jul(io) v gul(den)
in medicine(n) meest(er) jan van neel viii (in) jun(i)o xxv gul(den)
meest(er) ja(n) va(n) wesel i (in) jul(io) xx gul(den)
meest(er) henr(ic) van oest(er)weijc xxvi (in) jul(io) x gul(den)
inde p(ar)ticulae(re) scolen meest(er) ja(n) va(n) croni(n)gen rettoir vand(en) p(ar)ticula(ere) scolen dien de stat geordineert heeft jaerlix voir sijn wedden te kersmisse end(e) te s(int) ja(n)smisse x gul(den) end(e) alsoe hie(r) va(n)d(en) gehele(n) jae(r) x gul(den)
so(mma) xcii scilde iii q(ua)rt(en) te xl pl(acken) maken lxviii gul(den) xxxviii pl(acken) end(e) iii[c] lxxv gul(den) sijn tsamen iiii[c] xliii gul(den)g xxxviii pl(acken)p
[97v°]
wedden en(de) loon div(er)schen diene(re)n vand(er) stat van s(in)t ja(n)smisse xiiiic xxxix eerst he(re)n gord bers clerc opt regist(er) voir sijn wedden voir thalf jae(r) va(n) s(int) ja(n)smisse vi(½) gul(den)
jord(en) soet vand(en) voirs(creven) t(er)mine xvi gul(den)
claes van stakenboch vand(en) selve(n) xxvi gul(den)
meest(er) ja(n) claes dersete(n) vi(½) gul(den)
henr(ic) den draye(r) voir dueclock xiii gul(den)
geert van breem boghmeest(er) v gul(den)
jan cruesen iiii gul(den) te xxxvi pl(acken) make(n) ii gul(den) xxxvi pl(acken)
willem den bere tym(er)ma(n) iii gul(den) i q(ua)rt(en)
meest(er) pless(is) van voirst x gul(den)
geert van dueringe dond(er)buschmeest(er) iii gul(den) i q(ua)rt(en)
den voetboge scutt(er)s vand(en) grot(en) gulde(n) die jaerlijx hebben iii (pond) oud(en) groot voir hae(r) wedden half te kers(misse) half te s(int) ja(n)smisse dae(r) om(m)e hier van s(int) ja(n)smissse xxxix xxx s(chellingen) gr(oten) oude xiii gul(den) voir elc (pond) gr(oten) oude make(n) xix(½) gul(den)
ja(n)nes vliege clerc vand(en) bie(r) ass(ize) voir sijn vierde q(uar)ten jaers v gul(den)
roelken vand(er) elst o(m)me des gelijx v gul(den)
ard wille(m)s ja(n) samps wout(er) borgelijn end(e) arde zas vand(er) bie(r) ass(ize) inne te halen voir hae(r) iiii maeltijden va(n) iiii q(ua)rt(en) jaers xvi gul(den)
jan van acht(er) end(e) wout(er) moreel vand(er) bie(r) te pegelen vand(er) gehele(n) jae(r) eynden te uutgange va(n) deser rekeni(n)ge tegad(er) xl gul(den)
som(ma) clxvii gul(den)g xxxvi pl(acken)p
som(ma) clxxvii gul(den)g xxxvi pl(acken)p
[98r°]
wedden in payme(n)t henr(ic) keyenoge vand(er) sluytclocken te luyden voir thalf jae(r) va(n) s(int) ja(n)smisse xli pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) wagema(ns) om(m)e des gelijx xli pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
mich(iel) van yssche o(m)me des gelijx xli pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
roelof crietsteen jan den pape henr(ic) torf joirden den cock jan coulon end(e) pet(ere)n van vossem ov(er)ste cnape(n) vand(er) stat elke(n) xxv pl(acken) c l pl(acken)
vincent vincken vand(er) halle(n) te sluyten xli pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
jan den lobbe(re) ter biest xxxv pl(acken)
henne(n) van beve(r)en mich(iel) van wange hein(n)e(n) mette(n) rogge hein van ruysb(roe)c pet(er) sfraye(n) henne(n) kuye end(e) giel(is) vand(er) hove elken iii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments) val(ent) xxiii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
gord den leermek(er) vand(en)erssen te wachte(n) van den lijcke xxi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
pete(re)n van vossem die jaerlijx heeft voir sine(n) loon xxxvi gul(den) stuc te xxx pl(acken) te bet(aelen) te s(int) remesmisse te kersmisse te paessche(n) end(e) te s(int) ja(n)smisse dae(r) o(m)me hier vand(en) vierde(n) end(e) leste(n) t(er)mine als va(n) sint ja(n)smisse xiiii[c] xxxix elken xxv (pond) p maken ii[c] (pond) payments val(ent) c lxvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
[98v°]
den binne(n) porte(re)nen dien welken geor= dineert es voir jae(re)n loon telken voirs(creven) q(ua)rt(en) jaers xxxiii pl(acken) dae(r) o(m)me hier vand(en) q(ua)rt(en) dat viel te s(int) ja(n)smisse voirs(creven) elken van hem ix p(er)sonen xxxiii pl(acken) val(ent) ii[c] xcvii pl(acken)
joos baten vand(en) dorpst(ra)te oporte(n) end(e) bra(b)a(n)t den ridd(er) vand(en) biest porten te verwae(r)en vand(en) voirs(creven) lest(en) en(de) iiiid(en) q(ua)rt(en) jaers elken li pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments) val(ent) c ii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
mathe(us) van malle xix op s(int) pet(er)s torn dien gordineert es voir sijn wedden alle jae(ren) xx g(ri)pen stuc te xl pl(acken) te betale(n) te s(int) remesmisse te kersmisse te paessche(n) end(e) te s(int) ja(n)smisse dae(r) live hier vand(er) lesten vierd(en) jaers als va(n) s(int) ja(n)smisse xiiii[c] xxxix v g(ri)pen te xl pl(acken) val(ent) ii[c] pl(acken)
henr(ic) jormijn sine(n) geselle v g(ri)pe(n) val(ent) ii[c] pl(acken)
jan baroen tru(m)pette de alle weken voir sijn wedden heeft x pl(acken) dae(r) o(m)me hier vand(en) lesten q(ua)rt(en) jaers va(n) xiii weken c xxx pl(acken)
den stock(er) ons gened(ich) hee(ren) binne(n) der stat van love(n) o(m)me dat hi quijt gesconde(n) heeft de hanteringe vand(en) eyen(en) opte mert soe es hem geordineert dore(n) voe(ren) alsoe lange alst de stat gennege(n) sal jaerlijx in rijd(er)s te bat(en) te kers(misse) end(e) te s(int) ja(n)smisse dae(r) o(m)me hi va(n) s(int) ja(n)smisse vors(creven) ii rijd(er)s stuc te lxxv pl(acken) val(ent) cl pl(acken)
marge so(mma) xix[c] xiii pl(acken)
som(ma) vand(en) weden binne(n) den voirs(creven) q(ua)rt(en) vi[c] lvi gul(den)g xliii pl(acken)p
[99r°]
and(er) uutgheve(n) van jaergulden en(de) erf lijcken renten die de stat sculdich es div(erse) p(er)sonen binne(n) den voirs(creven) lesten q(ua)rt(en) jaers
ierst vand(en) raemhove voe(r)t half jae(r) eerst den joncheer van volene(n) i(½) gul(den) rijns
lijbr(echt) van meld(er)t vii(½) gul(den)
den selven i q(ua)rten holl(ants)
der joff(rouw) roelants i gul(den) rijns
henr(ic) van winge i(½) q(ua)rt(en)
jan vand(er) meynt(er)hoven iii q(ua)rt(en)
goess(en) werd(en) vand(en) calsten(en) was i(½) gul(den)
gords kijnd(er)en inde(n) ceest iii gul(den)
ard heidema(ns) iii gul(den)
vra(n)c willemar(s) ii gul(den)
jan kyenoge inde p(er)sstr(a)te iiii(½) gul(den)
som(ma) xxv gul(den) (½) q(ua)rt(en) rijns stuc te liiii pl(acken) end€ i q(ua)rt(en) holl(ants) d(er) voe(ren) xii pl(acken) sijn tsamen xiii[c] lxviii pl(acken)p xviii s(chellingen) p(ayments)s
and(er) efrente(n) betaelt onsen gened(ich) he(ere) den h(er)toge in hande pet(er)s vand(er) eyken rentmeest(er) van brabant dieme(n) jaerlijx sculdich es van ottroyen der assizen der stat voirs(creven) alsoe lange als de t(er)mine dae(r) af duere(n) de som van ii[c] rijnsche gulde(n) te betale(n) talre= heylegemisse te halfm(er)te end(e) te s(int) ja(n)smisse dae(r) o(m)me hier vand(en) termine va(n) s(int) ja(n)smisse xiiii[c] xxxix de som va(n) lxvi gul(den) ii derdendeel van i guld(en) rijns stuc te lv pl(acken) val(ent) iii[c] s(chellingen) vi[c] lxvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) onsen gened(ich) hee(re) in handen lodewijc den rijcke rentmeest(er) van loven de jaerlijx heeft vand(en) vischmerct te loven xx (pond) oud(en) gr(oten) voir elc (pond) xx scilde brabants te betalen als bove(n) dae(r) o(m)me hier vand(en) t(er)mine va(n) s(in)t ja(n)smisse xiiii[c] xxxix vi (pond) xiii s(chellingen) iiii d(eniers) gr(oten) oude maken c xxxiii schilden i t(er)p stuc te xlii pl(acken) val(ent) v[m] vi[c] pl(acken)
den weduwen ent(er)s vand(er) brive(n) van thijse de sij heeft ane den [beempde d(er) der] stat q(ua)reelhove(n) op steet vi(½) cron(en) te betalen te kersmisse end(e) te s(int) ja(ns)misse dae(r) om(m)e hier vand(er) t(er)mine va(n) s(int) jansmisse xiii[c] xxxix iii cron(en) i q(ua)rt(en) stuc te lxxii pl(acken) val(ent) ii[c] xxxiiii pl(acken)
marge som(ma) ix[m] v[c] pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
som(ma) vand(en) voirs(creven) jaergulde(n) en(de) erfchijse binne(n) den lesten q(ua)rt(en) jae(r)s x[m] viii[c] lxix pl(acken) x s(chellingen) p(ayments) val(ent) ii[c] i gul(den) xv pl(acken) x s(chellingen) p(ayments)
[100r°]
and(er) uutgeve(n) van alrehande werken en(de) refectie(n) mett(er) stoffen en(de) vrachten dae(r) toe dienen(de) binne(n) den voirs(creven) lesten q(ua)rt(en) jaers eerst gheerden van dueringen xiii (in) meye van vii banden geset ane mortel der stat toe behoren(de) van elken ii pl(acken) val(ent) xiiii pl(acken)
It(em) ane tselve mortel acht(er) ii yse(re)n bouten end(e) ii hortooren woegen viii po(n)t swae(re) va(n) elken ponde i(½) pl(acken) val(ent) xii pl(acken)
den selve(n) van l plaetnagelen stuc ii s(chellingen) p(ayments) val(ent) iiii pl(acken) iiii s(chellingen) p(ayments)
It(em) thoot h(er)maect ane dijselnagel iii pl(acken)
den selve(n) van i crudewagen(e) te h(er)bijnden met iiii banden en(de) ii slecken vi pl(acken)
van in bande end(e) l nagele(n) ane dwijndaes vi pl(acken)
hen(ric) kercmeest(er) vi in meye van tiechlen af te doen van(er) heymelicheit acht(er) den rost(er)hoet van (½) dage v pl(acken)
gord van maerbeec o(m)me des gelijx v pl(acken)
hein cepens cnape va(n) (½) dage iii pl(acken)
henr(ic) hellinc van ii bussloten opte groesporten elc i sluetel stuc vii(½) pl(acken) iii (in) jun(i)o xv pl(acken)
henr(ic) hellinc van ii bussloten op te groesporten elc i sluetel stuc vii(½) pl(acken) iii (in) ju(n)io xv pl(acken)
he(in)icken van lieschout xxx (in) v meye van g(u)ue(re) ane de leygrecht te rivie(ren) van viii dage(n) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxxii pl(acken)
symoen van rotselae(r) o(m)me des gelijx iiii(½) d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) xxxii(½) pl(acken)
gord van liesthove van ii dagen x pl(acken) sd(aegs) xx pl(acken)
jan dorma(ele) van ii dagen vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xiiii pl(acken)
[100v°]
jan andries van noene(n) jegen den welken de rentmeest(er)s gecocht hebben end(e) de in p(er)eande geleegt sijn op regist(er) jerst vii[c] xii d(ijssel)nagele(n) xxviii pl(acken)
den selve(n) va(n) ii[c] ii s nagelen xvi pl(acken)
den selve(n) va(n) xl viii [m] c latysers elc ci pl(acken) iiii[c] lxxxi pl(acken)
den selve(n) van xviii(½) g(ro)t(en) nagele(n) thond(er)t viii pl(acken) c xl pl(acken)
den selve(n) va(n) vi[c] vi d(ijssel)nagele(n) xii pl(acken)
den selve(n) va(n) ii[m] nagelen elc hond(er)t iii(½) pl(acken) lxx pl(acken)
den selve(n) va(n) vi(½)[m] nagelen elc hond(er)t x(½) val(ent) c v pl(acken)
den selven van vi[c] xxv nagele(n) thond(er)t ii pl(acken) xiii(½) pl(acken)
henr(ic) kercmeest(er) van decken(en) opte nu(w)eport opte borchport optewij(n)g(aer)tport end(e) opte groiesport inde mae(n)t van jun(i)o xiiii[c] xxxix va(n) xii d(agen) x pl(acken) sd(aegs) c xx pl(acken)
henr(ic) sine(n) soen o(m)me des gelijx x(½) d(agen) c v pl(acken)
henr(ic) calfstek(er) o(m)me des gelijx va(n) xiii d(agen) c xxx pl(acken)
gord van maerbeec o(m)me des gelijx va(n) xiii d(agen) c pl(acken)
goess(en) van tielt die hem diende xi(½) d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) lxxx(½) pl(acken)
henr(ic) epens cnaep va(n) x dage(n) vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) lx pl(acken)
henr(ic) kercmeest(er) van ii[m] vi[c] tiechlen de voirs(creven) porte(n) met te decken(en) elc duse(n)t liiii pl(acken) val(ent) c xl pl(acken) x s(chellingen) p(ayments)
den selve(n) van v vorsten stuc xii s(chellingen) p(ayments) end(e) xxxvii famelen stuc vi s(chellingen) p(ayments) val(ent) xi pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
willem van buersel va(n) vi po(n)t(en) i vierd(el) ponts loots georb(eer)t totten wercke voirs(creven) elc po(n)t viii gr(oten) viii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) van maelcoten van i best(r)ene(n) zeel o(m)me dae(r) mede te stellen iiii pl(acken)
[101r°]
roelen van ghele van hont te verslaen voet latten af te sagen(en) va(n) i dage xii pl(acken)
tween gesellen vand(er) vors(creven) latte(n) te sagen(en) va(n) iii dagen elken x pl(acken) sd(aegs) val(ent) lx pl(acken)
jan rombouts van stoppen(en) opte halle xiii (in) jun(i)o met staelgre(ne) ov(er) al daers te doen was van xvii dag(n) xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii[c] iiii pl(acken)
henri(c) raeps sine(n) cnaep die hem dienden van xvii dagen vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) c ii pl(acken)
geert van dueringen van i bande te leggen ane calcaat xiii (in) jun(i)o iiii pl(acken)
jan vand(en) bruggen van wercken ane i plack(en) te leggen ane de ghote(n) opte verkensdonc (½) d(agen) v pl(acken)
den selve(n) van i hont te verhouwe(n) stelberden(en) af te sagen(en) i dach x pl(acken)
henr(ic) den rademek(ere) van ii dage(n) ix pl(acken) sd(aegs) xviii pl(acken)
den selven hen(ric) te werken ane de ghoten opte verkensdonc end(e) opte wijng(aer)t port ene(n) setel te maken(en) ane de stouwe(n) va(n) i dage ix pl(acken)
den selve(n) van i dage gewracht opte leye ix pl(acken)
lod(ewijck) van hordbeec van i sluetel opte came(re) voe(r) de halle die jan van ghele gehuert heeft ii pl(acken)
den selve(n) van ii sloten te reken ane de dorpst(ra)te bute(n) porte op ii do(r)en met i sluetel viii pl(acken)
den selven vand(en) slote ane den drayboem va(n)d(er) borchporte te reken(en) end(e) ii sluetele(n) ane de do(r)e xii pl(acken)
den selven vand(en) wagen te reken(en) inde wolhal viii pl(acken)
den selve(n) van i slote opte heymelich(eit) opte leye iiii pl(acken)
[101v°]
gord van liesthout vand(en) fu(n)dame(n)t te g(ra)ve(n) opte leye o(m)me ene(n) muer te metsen langs ter dijlen begi(n)nen vand(en) zixsene(n) end(e) voirt gaende tot henr(ic) van dreon end(e) gefu(n)deert sijnde de erde wed(er) uut te schiete(n) van vii(½) dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxxv pl(acken)
jorden sinen brued(ere) o(m)me des gelijx va(n) vii d(agen) lxx pl(acken)
henne(n) sinen soen va(n) iiii d(agen) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxvi pl(acken)
henne(n) van q(ua)ribbe van vii dage(n) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxiii pl(acken)
hein van peric i dach vii pl(acken)
hein calst(er)ma(cker) va(n) viii dage(n) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lvi pl(acken)
jan inden cortenbruele va(n) viii dage(n) lvi pl(acken)
pet(er) lappe van ii dagen vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xiiii pl(acken)
henne(n) van oerbeec va(n) iiii dage(n) te vii pl(acken) val(ent) xxviii pl(acken)
hein van cortrijcke va(n) iiii dage(n) xxviii pl(acken)
jan vand(en) bruggen inde maende van ju(n)io end(e) julio vanden ast dae(r) men dmont op draeght te latten(en) een hangen(en) camer(en) inde ca(n)me te maken(en) end(e) viesten(en) end(e) do(r)en opte ast suld(eren) end(e) elswae(r) It(em) een wijndaes te stellen opten ov(er)sten coren suld(eren) end(e) ii do(r)en opte coren suld(er)s van xxii dage(n) x pl(aken) sd(aegs) val(ent) ii[c] xx pl(acken)
geert vand(en) venne o(m)me deze gelijx van vi dagen x pl(acken) sdaegs val(ent) lx pl(acken)
hen(ric) van thiene(n) o(m)me des gelijx van xv(½ dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) c lv pl(acken)
[102r°]
dierc van hock(er)zeel xx (in) jun(i)o van zagen(en) thout totten vinste(r)en georb(eer)t i dage x pl(acken)
geert den clerc o(m)me des gelijx i dach x pl(acken)
denijs van oud(er)geen van c voet(n) diecberts georbee(r)t tott(er) hangen(de) tand(er) xxx pl(acken)
hem selve(n) va(n) c voete(n) di(n)nebeits xxiiii pl(acken)
henr(ic) den led(er)meck(er) inde horlst(ra)te van i g(ro)t(en) leden(en) opte mout suld(eren) mede te ghane xii pl(acken)
jan vand(en) stoct van nagelen totte(r) vinsten(en) den selve(n) van vi leden tot iii doen(en) end(e) vinsten(de) mette(n) nagelen dae(r) tot georb(eer)t xxvi pl(acken)
roelof opten kerchof van i roede(n) tott(er) zipene(n) vi pl(acken)
willem van buetsele van me(n) nuwe(n) roggen(en) halst(er) va(n) me(n) nuwe(n) men halst(er) end(e) een roggen(en) molenate ii scilde te xlii pl(acken) val(ent) lxxxiiii pl(acken)
jan tuere(n)s van plecken(en) den ast den suld(eren) met leem te ov(er)decken dae(r) den ast op stat en(de) den ov(er)ste suld(eren) vand(er) groten huse xx (in) jun(i)o van v(½) dage x pl(acken) sd(aegs) val(ent) lv pl(acken)
jan sine(n) soen van ii dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) lv pl(acken)
pet(er) zeg(er)s ii dage(n) x pl(acken) sd(ages) xx pl(acken)
henne(n) sine(n) soen opp(er)cnaep ii d(agen) v pl(acken) sd(aegs) x pl(acken)
hein ven(den) yden cnaep vi d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) xlii pl(acken)
jan tierens van viii busselen latten xxxii pl(acken)
den selve(n) van xv[c] vittelroeden x pl(acken)
den selve(n) van xlv bussele(n) capstroes xxii(½) pl(acken)
jan vand(er) stoct van xii[c] latysers elc ho(n)d(er)t vii gr(oten) xiiii pl(acken)
[102v°]
jan steve(n)s van xvi kerren lienis opte(n) pucte gehaelt de kerre (½) pl(acken) val(ent) viii pl(acken)
frissen brunni(n)x van ii kerre(n) leems v pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
willem van brabant xxvii in jun(i)o van i gate te breken(en) inde ca(n)me wie(ren) doe(ren) te vaten(en) inde bonte (½) dach iii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
henr(ic) van maelcote van ii stellezelen gehaelt vi janne vand(er) bruggen viii pl(acken)
jorden van lieschout vand(er) vloe(ren) dae(r) men dinout op maect te h(er)maken(en) van iii dage(n) xxx pl(acken)
geert van dueringen van ii haecken inde bonte gemaect viii pl(acken)
den selven van ii clincken end(e) i gr(in)del ane de vinsten(en) iiii pl(acken)
den selven van i vierscuppe(n) de coolen uten bruwehoven de mede te doen xix po(n)t(en) swae(re) vand(en) ponde ii(½) pl(acken) val(ent) xlvii(½) pl(acken)
gord gorijs xviii (in) jul(io) van i grot(en) cupen end(e) iii cuelvaten gecocht te mechlen o(m)me viii pet(er)s liii(½) pl(acken) stuc te liiii pl(acken) val(ent) iiii[c] lxxxiiii(½) pl(acken)
van vrachten ane de vors(creven) cnape end(e) cuelvate van mechlen tot loven(e) te bi(n)gen xlii pl(acken)
gord voirs(creven) voir sinenen mont cost end(e) loon xxv pl(acken)
lambr(echt) scopgat van i(½) vierdel str(in)houts een grote cupe af te maken i ketelhout end(e) hen(ric) van maelcote va(n) i ke(r)pen(en) zeel xxxvi pl(acken)
[103r°]
en(de) ande(re) clein cupen It(em) een oude cupe te h(er)bodeme(n) xi pet(er) ii(½) q(ua)rt(en) stuc te liiii pl(acken) val(ent) vi[c] xxvii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
gheert van rotselae(r) cupe(re) alrehande groot werck dat hi gemaect heeft ane ketel en(de) cuype(re) kuelvaten end(e) and(ere) wreck gelijc de rentmeest(er)s jegen hem gerekent hebben inde voirs(creven) ca(n)me xix pet(er)s xxxiii pl(acken) stuc te liiii pl(acken) val(ent) x[c] lix pl(acken)
den selve(n) va(n) i edic vate xxiiii pl(acken)
van i groten coelback te h(er)bijnden lx pl(acken)
gord gorijs van iii scrijnhout end(e) iiii brugge(n) d(er)toe lxxxi pl(acken)
geert va(n) rotselae(r) voers(creven) van ii hogh tijne(n) die wertte met te vergade(re)n end(e) van alrehande vate de va(n) mechle(n) q(ua)me(n) te h(er)bijnde(n) end(e) ix[c] ix reepe de hi d(er) toe gelev(er)t heeft tsame(n) iii[c] lvi pl(acken)
den selve(n) van xviii ame vate(n) stuc xiii pl(acken) val(ent) ii[c] xxxiiii pl(acken)
lambr(echt) blijleven va(n) lv ame vate(n) wael bereet vand(er) stuc xiii(½) pl(acken) val(ent) vii[c] xliii(½) pl(acken)
gord den tupe(ren) va(n) vi ame vate(n) stuc xii pl(acken) bereet lxxii pl(acken)
jan vand(en) b(er)ge van i werckketel end(e) i ketel d(aer) bie(r) niet ov(er) te slane wegen viii po(n)t iii q(ua)rt(en) tpo(n)t viii pl(acken) lxx pl(acken)
willem va(n) buetsel va(n) i rogge(n) halst(er) een enen halst(er) end(e) i rogge(n) molenat ii scild(en) te xlii pl(acken) ts(amen) lxxxiiii pl(acken)
van lijcoop vand(en) huyse opte leye was die de stat half betaelde val(ent) d(er) stat deel xlv pl(acken)
jan van hoey meye(r) va(n) love(n) voir de genedi(n)ge end(e) beleyde vand(er) huyse gecocht jege(n) janne va(n) houthe(n) dat de stat selve geloefde(n) te drage(n) xlviii pl(acken)
marge som(ma) vii[m] ix[c] lxii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
[103v°]
metswerck anden muere effens der dijlen opte leye van ii wagene(n) calx gecocht opte merct houden(en) v mud iii(½) vate dmud te lvii pl(acken) val(ent) iii[c] xxxiiii pl(acken) xxi s(chellingen) p(ayments)
jan den cock vand(er) vors(creven) calc te beslaen vand(er) mudde iiii pl(acken) val(ent) xxiii(½) pl(acken)
coppen vand(er) vesten vand(en) savel te vue(re)n van ii dagen xiiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxviii pl(acken)
pet(er) die(n)uemelc van ruysen te vue(re)n vand(er) loe tot opte leye om(m)e dae(r) mede den muere te fu(n)de(re)n van xiiii dage(n) liiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) vii[c] lvi pl(acken)
henr(ic) dame die de voirs(creven) rusen halp laden en(de) oudladen van x dage(n) vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) lx pl(acken)
jan michgiels van metse(l)w(erck) opte leye den voirs(creven) muere sijnd(er) den xii[te] dach van julio totten yersten dach van oexst van xv dage(n) xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) c lxxx pl(acken)
ard van bierbeec o(m)me des gelijx van xiii(½) d(agen) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) c xxv pl(acken)
jan zijben van xv dage(n) x pl(acken) sd(aegs) c l pl(acken)
jan bochie(r) van xiiii dage(n) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) c xxvil pl(acken)
willem vand(en) pa(es)huse steenhowe(r) vand(en) stene(n) te verhouwen de men behoefden totten voirs(creven) muere va(n) iiii d(agen) xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xlviii pl(acken)
giel(is) gords opp(er)cnaep de den selve(n) metsers dienden van xi dage(n) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxxvii pl(acken)
heynen p(er)ma(l)s o(m)me des gelijx xiii dage(n) xci pl(acken)
jan coelma(ns) van xv dage(n) vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) xc pl(acken)
pet(er) lappe van xv dage(n) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) cv pl(acken)
[104r°]
willem den mold(er) van rotselae(r) van ii roede(n) iii vierd(en) van i roeden end(e) ii voete(n) grauws orduyns totte(n) voirs(creven) werk de roede xxii g(ri)pe(n) maken lxii g(ri)pe(n) xxviii pl(acken) stuc te xl pl(acken) val(ent) xxv[c] viii p(lacken)
den selve(n) van lxxxiiii voet trappe(n) te iiii pl(acken) val(ent) iii[c] xxxvi pl(acken)
den selve(n) va(n) c lx voet tafelme(ter)s de(n) voet iiii pl(acken) val(ent) vi[c] xl pl(acken)
den selve(n) van ii voete(n) orduy(n)s de bontijts ghe= mets sijn ane de brugge opte batulein d(en) voe(ten) lxxxviii pl(acken)
den selve(n) va(n) xxv voete(n) egstiens georb(eer)t opte(n) muere vand(en) leyen den voet iiii pl(acken) val(ent) c pl(acken)
van xviii voet ghote(n) den voet iiii pl(acken) end(e) van xxxvi voeten trappe(n) den voet ii(½) pl(acken) val(ent) c lxii pl(acken)
henr(ic) hellinc slotemek(er) van i busslote opten corensuld(er) ix pl(acken) It(em) i cra(n)me inde vout i pl(ack) vand(en) towe opte gote liggende te bijnden met yse(re)n banden xlii pl(acken) van i ouden slote ghe ghe= mect viii g(roten) pay(ment) It(em) tslot h(er)maect opte doe(r) dae(r) me(n) thout inne leegt vi pl(acken) It(em) slot h(er)maect opte doe(r) ane de groefport met ene(n) slotel iiii pl(acken) It(em) i blocslote met iii sluetele(n) op svried(er)s slaeptand(en) ix pl(acken) It(em) opte scrijfcam(ere) een buslot ix pl(acken) It(em) opte groot eetcam(ere) i slot vertent gemaect met ii slotelen xxxvi pl(acken) It(em) i ketel te bijnden iiii pl(acken) It(em) i put end€ gebonden xxiiii pl(acken) It(em) i =clo= clincslot opte doe(r) vand(en) ca(n)me(r) xii pl(acken) sijn tsamen clvii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
marge som(ma) vi[m] clxxxv pl(acken) xvii s(chellingen) p(ayments)
[104v°]
vand(er) dijlen te ruymen joirden van liesthout die geruympt end(e) gewracht heeft doen de dijle uutgelaten was ond(er) de bruggen end(e) gemein wat(er)scappen die de stat sculdich es te doen ruymen alsoe dat blijct bid(er) rekeni(n)ge vand(er) maende(n) jul(io) end(e) augusto xiiii[c] xxiiii te weten de brugge inde borch= strate opte vij(s)chmerct de wat(er)scappe(n) aldae(r) de brugge end(e) wat(er)scappe inde slachtst(ra)te end(e) inde mi(n)d(er)brued(er)strate ane drincwat(er) opte vischmerct inde veste acht(er) den bog(er)den ane dercke acht(er) sinte gheertr(ui) end(e) ane de lomb(ee)c brugge xxiiii (in) jul(io) van v dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) l pl(acken)
gord sinen brued(er) o(m)me des gelijx viii dage lxxx pl(acken)
henne van quaribbe van i dage ix pl(acken)
heyn van pert iiii dagen vii pl(acken) sd(aegs) xxviii pl(acken)
henne inden cortenbruele viii dage lvi pl(acken)
jan vand(en) b(er)ghe iiii dagen xxviii pl(acken)
vranc wevel viii dage(n) xxviii pl(acken)
henne(n) joirdens iiii dagen ix pl(acken) sd(aegs) xxxvi pl(acken)
geert staes van ii dage vii pl(acken) sd(aegs) xiiii pl(acken)
jan sine(n) geselle iiii dagen xxviii pl(acken)
lambr(echt) opte biest van iiii dagen xxviii pl(acken)
joos inden holenwech iiii d(agen) xxviii pl(acken)
hein van cortrijc iiii dage xxviii pl(acken)
hein van oerbeec vi dage xlii pl(acken)
jan vand(en) b(er)ghe end(e) sine(n) geselle vand(er ghememd(en) heymelicheit acht(er) s(in)t barba(r)en te veghen end(e) te ruime(n) ii pet(er)s te liiii pl(acken) val(ent) c viii pl(acken)
[105r°]
jan vand(en) bruggen van wercken acht(er) sinte gheert(rui) ane darcke te stutten met berden(en) xxiiii (in) jul(io) van iiii dagen x pl(acken) sd(aegs) xl pl(acken)
willem den bere van ii dagen xx pl(acken)
jan vand(er) stoct van nagelen dae(r) toe vi pl(acken)
gheerden van dueringen vand(en) steele vanden ham(er) vand(en) urclocken te h(er)maken de oghe ond(er) d(er) de pijpe jugaet te verstelen(en) metten nagelen dae(r) toe georb(eer)t xviii pl(acken)
gord gorijs van i do(r)en van screinhout te maken(en) dae(r) me(de) vand(en) acht(er)ste weidelsteen gaet inde peertse ii pet(er)s te liiii pl(acken) val(ent) c viii pl(acken)
gert van dueringen van ii halfen ane de voirs(creven) dore wegen v pont swae(re) x pl(acken)
marge som(ma) viii[c] xxi pl(acken)
cauchie werck lambrecht colsken van xii[m] c ca(n)chiesteens de binne(n) den tijde deser reken(in)ge van thiene(n) tot loven comen sijn elc dusent xlii pl(acken) val(ent) v[c] viii pl(acken) xix s(chellingen) p(ayments)
meeus den feyne(re) va(n) xxiiii[m] iiii[c] ca(n)chiesteens de come(n) sijn bine(n) love(n) als voe(r) maken elc dusent ten brise voirs(craven) x[c] xxiiii pl(acken) xix s(chellingen) p(ayments)
lamb(recht) colsken voirs(craven) end(e) jan van yse(re)n van vii[m] c ca(u)chiesteens dae(r) af iiii[m] ix(½)[c] steens elc dusent costen xxvii pl(acken) end(e) val(ent) ii[c] xxi pl(acken) xxi s(chellingen) p(ayments)
[105v°]
div(er)sen p(er)sonen o(m)trent der stat van thiene(n) en(de) dae(r) binne(n) geseten vand(en) voirs(creven) ca(u)chiesteen co(n)men t(er) so(m)me(n) van xliii[m] vi[c] steens vand(er) putte tot loven te bu(n)gen vand(er) dusent lxx pl(acken) valent iii[m] lii pl(acken)
jacop den ca(u)chie(r) vand(en) cauchien en(de) straten te maken gemeten inde maent va(n) jun(i)o xiiii[c] xxxix inde pep(er)strate den inneganc voir der stat ca(n)men end(e) inde ridderstrate vii roede(n) It(em) opte halsst(ra)te voir cloost(er) vii roeden ii(½) q(ua)rt(en) sijn same xiiii roeden ii(½) q(ua)rt(en) van eenre roeden van elke(en) roeden xxxvi pl(acken) val(ent) v[c] xxvii(½) pl(acken)
coppen vand(en) vesten vanden savel te leve(re)n =v= totten voirs(creven) werck van elken roeden xii pl(acken) val(ent) clxxv(½) pl(acken)
den selve(n) van xxv kerren steen te h(er)vue(re)n xxv pl(acken)
jacop den cauchie(r) voirs(craven) xviii in jul(io) van dat hi gescopt heeft ane drincwat(er) biden p(er)diche(ere)n i dach x pl(acken)
coenken sinen cnaep i dach v pl(acken)
heynken vanden kerchove i dach vi pl(acken)
coppeken vand(er vesten i dach ii pl(acken)
willem den bere van i stijl te setten inde gemein heymelicheit acht(er) s(in)t barba(r)en (½) d(ach) v pl(acken)
jan vand(er) bruggen des gelijx (½) dach v pl(acken)
marge som(ma) v[m] v[c] lxvi pl(acken) xxi s(chellingen) p(ayments)
so(mma) vand(en) voirs(creven) refectie(n) binne(n) den voirs(creven) q(ua)rt(en) xx[m] v[c] xxxvii pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments) val(ent) iii[c] lxxx gul(den)g xvii pl(acken)p vi s(chellingen) p(ayments)s
[106r°]
and(er) uutgheven van alrehande div(er)se p(ar)thien binne(n) den voirs(creven) leste(n) q(ua)rt(en) eerst xvi gesellen die ten brande waer(en) en(de) halpen tvier blessene(n) doen tveruden int jonche(re)n hof van b(er)ghen acht(er) de vischmerct vi (in) meye elken i teken met ii scilden elken x pl(acken) val(ent) c lx pl(acken)
ite(m) xxi and(ere) p(er)sone(n) o(m)me des gelijx gegeve(n) xxi teken met ii scilden elke(n) teke(n) vi pl(acken) val(ent) c lx pl(acken)
It(em) noch li p(er)sonen die hadden li teken(en) met i scilt stuc iii pl(acken) val(ent) c liii pl(acken)
jan leenken met sijnre kerren xv pl(acken)
ja(n) sinisma(ker) met sij(n)re kerren xv pl(acken)
x augustinen dae(r) wesen xlii pl(acken)
viii p(in)dichien(en) de dae(r) oec halpen xxx pl(acken)
marge so(mma) vand(en) brande te blessen(en) v[c] xli pl(acken)
den bode diet geleide bracht vand(en) jaermerct van ype(re)n te p(er)de viii (in) meye xxiiii pl(acken)
wout(er) borgelijn x in meye van xviii voete(n) plaetsen die de stat tot hae(r) waert genome(n) heeft van sine(n) hove gelege ane de nuwe came(re) die de stat as doet metsen gelege(n) acht(er) den rosenhoet van elken voet na tapa= tien der stat meest(er)s i rijd(er) val(ent) xviii rijd(er)s stuc te lxxii pl(acken) val(ent) xii[c] xcvi pl(acken)
der stat cnechten de de kerssen droege(n) doene(n) p(er)tessie dede ten podichen(en) mi(n)d(er)bruede(re)n en(de) ansture(n) voir de plage dierste end€ dand(er) weke va(n) meye viii pl(acken)
[106v°]
g(ua)heerden van dueringen xxiii (in) meye van ii came(re)n die hi gemaect heeft tott(er) bussen die roelant colijn van geldenaken gemaect hadde o(m)me dat de came(re)n de dae(r) tot plagen te wesen hij gevueght hadde tott(en) metalen bussen en(de) wegen te same(n) viii[c] xxxix po(n)t swae(re) vand(er) ponde iii pl(acken) ii g(roten) p val(ent) xxvii[c] xcvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
van weghgelde inde waghe va(n) xxx[c] pont swae(re) die de stat ontfaen heeft binne(n) desen jae(r) in alrehande wijck gelv(ert) inde wage xxx pl(acken)
meest(er) plijsis van voirst voir sijn p(er)thue(ren) dat hij gereden heeft geweest te flormael o(m)me hout te besien t(er) stat behoef xxiii (in) meye xii pl(acken)
der stat tuecheten die de kerssen droegen doen me(n) p(ro)cessie dede met s(int) gheertr(ui) iiii pl(acken)
pet(er) van vossem vand(er) stoopen te schue(r)en dae(r) men met plech te schincken i (in) jun(i)o xvi pl(acken)
willem van h(er)lae(r) handscoe(n)mek(er) van vii dossine(n) hantschoene(n) in sat(er)ments dach gegeven den meye(r) en(de) sm(eyers) dienen(de) en(de) der stat dienen(de) van elker dossinen xxxvi pl(acken) val(ent) ii[c] lii pl(acken)
drie speelieden de speelden met hae(re)n herpe(n) end(e) luyten xii pl(acken)
viii =kerssen= tuechte(n) die de kersse(n) droege(n) viii pl(acken)
[107r°]
der stat bode de tgelende bracht vand(er) jaer merct van thorout vii (in) jun(i)o xxiiii pl(acken)
der cleinder gulden vand(en) voetboge de gegeve(n) es vand(er) stat o(m)me te trecken ten steecspele na dlandjuwele te voirt(er)sem ix (in) jun(i)o x gulden stuc te liiii pl(acken) val(ent) v[c] xl pl(acken)
janne calab(ris) die gecocht heeft t(er) stat behoef tandwerpen inde zinxsten merct ix rieme(n) pappiers den rieme te lxxxiiii pl(acken) val(ent) vii[c] lvi pl(acken)
van vrachten van andwerpe(n) tot love(n) x pl(acken)
diden den coff(er)mek(er) vand(er) tab(er)natulen te stoff(er)en dae(r) men sac(ra)me(n)t ond(er) draecht in sac(ra)ments dagen v (in) jun(i)o en(de) van iii scilden te maken dae(r) de a(m)bachte beck(er)s mold(er)s end(e) pelsme(c)k(er)s hae(ren) kerssen ond(er) setten inde p(ro)cessie xxii(½) pl(acken)
vrancken den ridd(ere) voir sinen arbeit die hi int voirleden jae(r) dede ande coren dat de stat opte biestport hadde liggen dat te ke(r)en en(de) te handte(re)n gegeve(n) xx in jun(i)o lxxv pl(acken)
henr(ic) van maelcoten vain ii kempene(n) zeelen ane de stormcloc end(e) werclocke end(e) i zeel ane de sluytclocke wege(de) tegad(er) xiii(½) po(n)t xxvii pl(acken)
[107v°]
den meye(r) van loven en(de) v vorst(ee)s va(n) love(n) gesent te loemel o(m)me inne te halen jacop boyden s taelma(ns) dien sij niet en vanden van ii dagen xiiii gul(den) te liiii pl(acken) val(ent) vii[c] lvi pl(acken)
It(em) x gesellen de niet hem woen(en) elcken ii dagen xxx pl(acken) sd(aegs) val(ent) vi[c] pl(acken)
wout(er) sangwijn voir iiii elle(n) =lanl= lakens sw(ar)t te verwen de giel(is) vand(en) hove hadde(n) tot sine(n) cleed(ere)n xxxiiii pl(acken)
brued(er) jacop coneers tot bechliem dat hi doot bracht wout(er) van voesdonc va(n) mechle(n) van x s(chellingen) oud(en) gr(oten) de hi opte stat hadde xv pl(acken)
ene(n) arme(n) ma(n) die (a) coren gekeert hadde tot jans vand(er) mert dat de stat hadde doen inne coope(n) xxvii in jun(i)o xv pl(acken)
der stat cnechte(n) die de kerssen droege(n) inde p(ro)cessie l m(in)d(er)bruede(re)n jegen de pestelentie i in jun(i)o iiii pl(acken)
den goedshuys vande(n) p(er)dichen(en) van love(n) den welke de stat gegeve(n) heeft de hulpen eene steynen brugge te doen maken ov(er) de dijle dae(r) me(n) int voirs(creven) goedshuys vand(er) p(en)dichen(en) gaet gemerct dat de brugge ze(nen) dient den inne gesete(n) vand(er) stat xl pet(er) te liiii pl(acken) val(ent) xxi[c] lx pl(acken)
[108r°]
van cost gedaen xii xiiii en(de) xvi in jul(io) doen men dassizen verchoct o(m)me broot xvi pl(acken)
van xlv gelt(en) rijns wijns ten selven tijde gedroncken was de gelt xviii pl(acken) val(ent) viii[c] x pl(acken)
van viii gelte(n) love(n)s wijns de gelt x pl(acken) lxxx pl(acken)
van iiii gelte(n) rijns wij(n)s de gehaelt wae(re)n inde crone de gelt xviii pl(acken) val(ent) lxxii pl(acken)
van xiiii pend(ers) fruyts elc vi pl(acken) val(ent) lxxxiiii pl(acken)
van ii corne(n) nuwelen elc xxviii pl(acken) val(ent) lvi pl(acken)
pete(re)n van vossem o(m)me doen te versien die cussen(en) opten rosenhoet xxiiii (in) jul(io) ix pl(acken)
der stat bode van cortrijc die tgheleyde bracht van hae(re) jaermerct te p(er)de xxiii in jul(io) xxiiii pl(acken)
den assizen(ir)en vand(en) wijn ass(izen) o(m)me dat de stat sek(ere) gebode hadde doen doen van lo(ve)nsche wijn met ut(er) stat laten te vue(re)n afgecort l gul(den) stuc te liiii pl(acken) val(ent) xxvii[c] pl(acken)
g(ua)heert sh(er)togen inde sterce dae(r) jegen die rentmeest(er)s gehuert hadde den pellecaen vijf weken der stat hop inne te vercopen xviii pl(acken) de weke val(ent) xc pl(acken)
van xx to(n)ne duynsteen gecocht te mechlen xx (in) jul(io) o(m)me te plaeste(r)en en(de) te versien de ghearge bove(n) vand(er) mi(n)neporte(n) de de halle elc ton(n)e xviii pl(acken) val(ent) iii[c] lx pl(acken)
[108v°]
willem mosien vand(er) voirs(creven) duynsteen van mechlen te love(n) te vue(re)n vand(er) to(r)ne ix pl(acken) val(ent) c lxxx pl(acken)
g(ua)heerden den pape van dat hi doot bracht jan van lanckelae(r) die tsiaers hadde xx s(chellingen) gr(oten) oude xxx pl(acken)
den selve(n) dat hi doot bracht kat(rien) van lanc kelae(re) va(n) andw(er)pe(n) van x s(chellingen) gr(oten) oude(n) xv pl(acken)
roelof triecsteen den jonghe(r)en van vi ellen roots lakens de hem de stat van g(ra)tien heeft doen gheven end(e) su(n)derlinge o(m)me dat hi de arme leide ut(er) kercken doet gaen elc elle te xxxiiii pl(acken) val(ent) ii[c] iiii pl(acken)
der sta cnechten die de kerssen droegen voir s(in)t jacop xxiiii (in) jul(io) iiii pl(acken)
jan vand(er) bruggen va(n) i lene(n) te maken ane drincwat(er) opte vischmerct xxx pl(acken)
wout(er) van lae(r) xxi in jul(io) va(n) c vii vaten hoppe(n) de hi gelev(er)t heeft meest(er) jan block end(e) ghe= droncken sijn in sijn petegogie maken v ass(ize) dae(r) de stat de helicht af betailt welc helicht compt op ii(½) ass(ize) maken v gul(den) ii(½) q(ua)rt(en) te liiii pl(acken) iii[c] iii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
It(em) want de rentmeeste(re)n der stat van love(n) bontijts inde rekeni(n)ge int leste q(uar)t(en) jaers voir meye xiiii[c] xxxvii ontfange(n) gereke(n)t hebbe(n) van woute(re)n den bie voir ene(n) wech in typ(er)s xxv pet(er)s die sij met en hebbe(n) tove(n) ghet(er)ge(n) alsoe hier in faute(n) de voirs(creven) xxv pet(er)s stuc te lii pl(acken) val(ent) xiii[c] pl(acken)
[109r°]
It(em) heeft de stat van love(n) voirs(creven) o(m)me d(er) goed(en) gu(n)ste wille de sij hebben tott(er) kercken va(n) s(in)t pet(er)s gegeve(n) te hulpen voir hae(r) toe comen(en) nuwe gescoelte inde(n) nuwe co(mere) c gul(den) te liiii pl(acken) val(ent) v[m] iiii[c] pl(acken)
It(em) o(m)me dat de stat voirs(creven) huc voirleden(en) jae(r) hem ze(kere) beduchten voe(r) de innegeseten(en) vand(er) stat vand(er) swae(re)n dieren tijde van corne soe dat de stat inne dede coopen coren dat coste elc halst(er) xxx en(de) xxxiii pl(acken) soud(en) de vracht en(de) hebben dat gegeve(n) o(m)me xviii end(e) xix(½) pl(acken) dae(r) sij ane verlo(r)en heeft c xii rijd(er)s xxviii(½) pl(acken) den rijd(er) te lxxii pl(acken) val(ent) viii[m] xciiii(½) pl(acken)
henne(n) van beve(re)n o(m)me goede o(m)me dat hi een arm ont diene(n) es van xiii weken als vand(er) vierden end(e) lesten q(ua)rt(en) jaers alle weken x(½) pl(acken) val(ent) c xxxvi(½) pl(acken)
vrancken pae(s)sijs des gelijx o(m)me dat hi arm es end(e) ane de sluytclock de hi te luyden plach gheschuert end(e) ze(ker) gedaen heeft van xiii weken xxi pl(acken) val(ent) ii[c] lxxiii pl(acken)
den arme(n) vuendelinge gegeve(n) o(m)me goede alle weken viii pl(acken) dae(r) o(m)me hier vand(en) vierden q(ua)rt(en) van xiii weken c iiii pl(acken)
henr(ic) van oirbeec o(m)me dienst wille de hi der ged(aen) heeft ane hae(r) assizene(r)en te mane(n) va(n)d(er) gehele(n) jae(r) lxxx viii pl(acken)
roelof vand(er) elst dat hi gemaent heeft de bute(n) porte(re)n de met meer sculd(en) en wae(re)n van ii gul(den) alsoe hi vand(en) ghene(n) die dit jae(r) bet(aelt) hebbe(n) lxxii pl(acken)
willem colne(n) vand(er) kersse(n) de hi gelev(er)t heeft binne(n) dese(n) leste(n) halve(n) jae(r) te wet(n) ane de stat xcv po(n)t den ii binne(n)porte(ren) lii po(n)t he(n)r(ic) de(n) draye(r) xiii po(n)t bra(n)t(er) pae(s)sijs end(e) he(n)r(ic) kye(n)oge xiiii po(n)t iii wecht(er)s en(de) wecht(ers) t(er) biest xxviii po(n)t mak(en) tsame(n) ii[c] ii po(n)t vand(en) steen xxiiii pl(acken) val(ent) vi[c] xcii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
som(ma) vand(en) div(er)se voirs(creven) xxxi[m] ii[c] lxvi pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments) val(ent) v[c] lxxx gul(den)g vi s(chellingen) p(ayments)s
[109v°]
and(er) uutgheve(n) van eenre nuw(er) sluysen die gemaect es opten ov(er)slach ane der stat oude vesten biden ii torne acht den hof sabs van tong(er)loe o(m)me de dijle af te leyen en(de) de te ruyme(n) en(de) te vegen(e) dae(r) af mij(n) gened(igen) he(ere) betaelt de helicht en(de) de stat dand(er) helicht eerst iiii (in) meye gecocht ind(en) lakenhuys v ellen sacklakens de botten mede te maken en(de) te voeden(en) mette(n) garen daer toe georb(eert) xv pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments)
joirden van liesthout van g(r)a(v)e(n) en(de) te maken ene(n) dijck voir tvoirs(creven) werk die rij(n)ssche(n) dae(r) toe te steken ii and(ere) dijcken den ene(n) ande de brugge des voirs(creven) abs van tong(er)loe den ande(r)en acht(er) den bogharden van xxiiii dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii[c] xl pl(acken)
moen van crotselae(r) des gelijx van xviii dagen vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) c xxvi pl(acken)
hein baelge van x(½) dage(n) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxx iii(½) pl(acken)
henneken joirdens van xiiii(½) dage ix pl(acken) sd(aegs) c xxx(½) pl(acken)
ent(er) vand(en) savelpoel van xi(½) dage(n) vii(½) pl(acken) sd(aegs) lxxxvi pl(acken vi s(chellingen) p(ayments)
jan van q(ua)ribbe van vi d(agen) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) liiii pl(acken)
gord joirdens van vii(½) dage x pl(acken) sd(aegs) val(ent) lxxv pl(acken)
jan inden cortenbruele van vi(½) dage vii pl(acken) sd(aegs) xlv(½) pl(acken)
meest(er) mathe(us) van ii dage viii pl(acken) sd(aegs) xxiiii pl(acken)
wout(er) baelge van iii(½) dage vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxiii(½) pl(acken)
willem van brabant va(n) xxv(½) d(agen) vii(½) pl(acken) sd(aegs) val(ent) c xci pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
geerd van lint(er) va(n) xxi(½) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) c l(½) pl(acken)
claes boelens van iii(½) dage vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxi pl(acken)
ard boelens van iii(½) dage vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxi pl(acken)
jan van pellenberch van iii(½) dage vi pl(acken) sd(aegs) xxi pl(acken)
jan van coekelberghen van des gelijx van iii(½) daghen vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxi pl(acken)
[110r°]
hein van peric van iiii dage(n) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxviii pl(acken)
heyn calst(er)ma(n)s van iiii dagen vii pl(acken) sd(aegs) xxviii pl(acken)
pet(er) lappe van (½) dage iii(½) pl(acken)
henr(ic) van maelcoten van iii besten zeele(n) georb(eer)t totten voirs(creven) dijck xii pl(acken)
pet(er) du(r)nemelc van ii ma(n)deken iii scone(n) stroos xxvi pl(acken) vi s(chellingen) p(ayments)
gord joirdens van iii ma(n)dele(n) stroos xxx vi pl(acken)
den selven van wyen iiii pl(acken)
jan steve(n)s van erde ut(er) vesten gebuert den dijc met te maken(en) i(½) dach xxi pl(acken)
coppen vand(en) vesten va(n) i(½) xxi pl(acken)
giel(is) schouws va(n) i(½) dach xxi pl(acken)
pet(er) speelberch va(n) iii dage(n) xlii pl(acken)
arden en(de) clase boelens en(de) jan van coekelb(er)ge van xiiii honden inden loebosch te maken(en) georb(eer)t totten voirs(creven) dijck tsamen viii(½) d(agen) vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) li pl(acken)
willem den beere van i brugge(n) te maken(en) ov(er)de(n) vliet ene de veste o(m)me totten ov(er)slage te come(n) thout optel oe dae(r) toe gehouwe(n) end(e) oec ghe= wracht ane den dijck voirs(creven) ii d(agen) x pl(acken) sd(aegs) xx pl(acken)
vranc traen i(½) dage viii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xii pl(acken)
geert vand(en) venne iii(½) d(agen) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxv pl(acken)
henr(ic) hond(er)tjae(re) van hout te vue(re)n ut(er) halle(n) van elk(en) vaert vi pl(acken) val(ent) xii pl(acken)
den selven van hout optel oe te halen xii pl(acken)
[110v°]
claeus mag(er)ma(ns) steenhouw(er) vand(en) muere vand(en) ov(er)slage opte breken end(e) de steen uut te doen xvi in meye van iii(½) d(agen) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxi(½) pl(acken)
henr(ic) ghijsens steenhouw(ers) vand(en) stene(n) te houwen end(e) taselment getrampt end(e) met loot inne gegoten van xi dage(n) xii pl(acken) sd(aegs) c xxxii pl(acken)
pet(er) du(n)uemelc va(n) v mudde(n) calx gehaelt te voschapelle elc mud xxiiii pl(acken) val(ent) c xx pl(acken)
den selve(n) van elken mud te love(n) te b(ri)ngen xii pl(acken) lx pl(acken)
jan den calc vand(en) calc te beslaen xvi pl(acken)
van xvi kerre(n) savels d(er) toe elc k(er)re ii(½) pl(acken) val(ent) xl pl(acken)
ard dvan bierbeec van metsene(n) ane tselve werck van iii dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxvi pl(acken)
jan de vruesele(n) van metsen va(n) ii dage(n) xxiiii pl(acken)
ard de balmek(er) meest(er) van vi(½) d(agen) xii pl(acken) sd(aegs) lxxviii pl(acken)
mich(iel) den beck(er) metse(r) va(n) iii(½) d(agen) x pl(acken) sd(aegs) xxxv pl(acken)
jan van thiene(n) opp(er)cnaep de hem diende van iii dagen vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) xviii pl(acken)
denijs bormnema(l)s iiii(½) dage(n) vii pl(acken) sd(aegs) xxxi(½) pl(acken)
joos van thiene(n) van i(½) d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) x(½) pl(acken)
willem vand(en) pa(es)huse stee(n)houw(er) vand(en) orduyn en(de) tafelme(rc)t te houwe(n) va(n) xxii(½) dage(n) xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii[c] lviii pl(acken)
[111r°]
henr(ic) van goetsenhove(n) jegen de welken lod(ewijck) de rijck inde name van ons gened(ich) he(ere)n als rentmeest(er) van love(n) en(de) de rentmeest(ers) der stat voirs(creven) tegad(er) verdingt hebben de voirs(creven) sluyse te maken thout d(er) toe te leve(re)n op xxv(½) rijd(er)s stuc te lxxv pl(acken) val(ent) xix[c] xii(½) pl(acken)
lamb(recht) smet van viii ketene(n) de doen(en) mede op te wijnden van(er) sluysen elc met ha(r)en tr(in)se(n) de woegen c lv(½) ponde swae(re) elc pont iii pl(acken) val(ent) iiii[c] lxvi(½) pl(acken)
den selven van iiii vanden ane de assen vand(er) wijnde de woegen xvi po(n)t swae(r) elc pont iii pl(acken) val(ent) iiii[c] lxvi(½) pl(acken)
den selven van iiii clincken met haer(en) bonten totten selve(n) werck wegen(de) xiiii(½) po(n)t sw(aer) xxi pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments)
willem den bere vand(en) selv(en) keten(en) opte slae(n) end(e) tgheen dat voirs(creven) te werck te b(r)ingen va(n) ii dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xx pl(acken)
geert vand(en) benne (½) dach v pl(acken)
roelen van ghele (½) dach vi pl(acken)
jan vand(er) stoct van lii ponde loots tafelmet(er) met te loten(en) tpont i pl(acken) val(ent) lii pl(acken)
geert van dueringe(n) van yse(re)n tra(n)ne(n) torbe(r)en totte(n) voirs(creven) werck wegen c xx po(n)t sw(aer) c lxxx pl(acken)
joirden van lieschout end(e) gord sine(n) brued(er) jege(n) den welken verdingt was tgeleye dae(r) de dijle gaen soude te uyme(n) op hae(r) wijde end(e) diepte begi(n)en benede(n) de voirs(creven) sluyse end(e)
[111v°]
alsoe vont tott(er) brugge(n) toe vand(en) nuu(w)eporte(n) o(m)me x(½) pet(er)s stuc te liiii pl(acken) val(ent) v[c] lxvii pl(acken)
willem de mold(er) van wesemale van vi voete(n) grauws orduyns totten voirs(creven) wreck dae(r) de roede af coste xxii g(ri)pe(n) coue(r) de vi voete dae(r) af vi g(ri)pen xxiiii pl(acken) stuc te xl pl(acken) val(ent) ii[c] lxiiii pl(acken)
so(m)ma van dat den ov(er)slach gecost heeft vi[m] c xiiii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments) val(ent) c xiii gul(den) xii pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments) dae(r) af de rentmeest(ers) va(n) love(n) bet(aelt) heeft de helicht end(e) alsoe haer d(er) stat helicht lvi gul(den)g xxxiii pl(acken)p viii s(chellingen) p(ayments)s
[112r° (blanco)]
[112v°]
ander uutgheve(n) van dat de rentmeest(er)s uutgheve(n) hebben ane dnuwe huys acht(er) den rosenhoet te maken sijnder d(er) maent van m(er)te xiiii[c] xxxviii dat selve huys begonnen was tot opten yersten dach van oexst xiiii[c ] xxxix dae(r) na volgen(de) dae(r) af de p(ar)thijne o(m)me die grootheit wille vand(en) so(m)me gevalueert sijn in starcken braban(tsen) gelde te weten voir i (pond) gr(oten) vi guld(en) te xl pl(acken) en(de) voe(r) dens scillinc xii pl(acken) eerst symoen saerbie(r) vand(en) ouden muere af te breken dae(r) me(e) tvoirs(creven) huys fu(n)de(re)n soude sijnd(er) den xii[te(n)] dach van m(er)te xiiii xxxviii van xi dage ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) viii s(chellingen) iii d(eniers) g(roten) o(uden)
jan zijben ane tselven werck van xi dage(n) viii pl(acken) sd(aegs) val(ent) vii s(chellingen) iiii d(eniers) g(roten)
ard willems opp(er)cnaep van xi dage(n) vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) v s(chellingen) vi d(eniers)
willem van brabant van xiii d(agen) vii(½) pl(acken) sd(aegs) val(ent) viii s(chellingen) i d(enier) ob(olen) g(roten)
giel(is) gords van ix(½) d(eniers) vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) iiii s(chellingen) ix d(eniers)
jorden van liesthout vand(en) fu(n)dame(n)t tegrave(n) dae(r) me(n) metsen soude sijnd(er) den xxix d(agen) va(n) m(er)te xiii[c] xxviii totte(n) ix[te] dach va(n) meye van xxviii dage(n) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxiii s(chellingen) iiii d(aegs)
henneken sine(n) soen va(n) xix d(agen) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) xiiii s(chellingen) iii d(eniers)
moen van rotselae(r) van iii(½) d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) ii s(chellingen) ob(olen) g(roten)
wout(er) van s(int) truden van erde mette(n) crudewage(n) ute(n) werck te vue(re)n va(n) xvi(½) d(agen) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) ix s(chellingen) vii d(eniers) ob(olen) g(roten)
[113r°]
wout(er) baelge o(m)me des gelijx vi(½) daghe vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii s(chellingen) ix d(eniers) ob(olen) gr(oten)
ev(er)t vand(en) savelpoel va(n) xiiii(½) d(agen) vii(½) pl(acken) sd(aegs) val(ent) ix s(chellingen) ob(olen) g(roten) vi mit(en)
hein metter butsen va(n) ii dage(n) vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xiii d(eniers) gr(oten)
heyn svold(er)s va(n) iiii(½) d(eniers) vii pl(acken) sd(aegs) ii s(chellingen) vii d(eniers) ob(olen)
marge so(mma) iiii (pond) xix x d(eniers) g(roten) vi miten
van vrachte(n) gedaen mett(er) kerren coppen vand(en) vesten den jonghe van mortel erde savel end(e) gruys te vue(re)n sijnd(er) xii dage in ap(ri)lle tot xviii d(agen) in jul(io) van lviii dage(n) elx sd(aegs) xiiii pl(acken) =val(ent)= d(aer) af gevuert heeft ane de slusemole(n) erde van xxxi dage(n) o(m)me dat de rentmeest(er) dae(r) af betailt van elken elke(n) dage vi pl(acken) want hi de erde d(er) orb(eer)t in ons gened(ich) she(ere)n p(ro)fijt compt ten last vand(en) stat lii s(chellingen) ii d(eniers) g(roten)
jan steve(n)s o(m)me des gelijx met sijnre kerre(n) va(n) liii(½) dagen xiiii pl(acken) sd(aegs) end(e) dae(r) af gevuert ane de sluysmole(n) xxxiii(½) dage(n) dae(r) voir de rentmeest(er) voirs(creven) betailt heeft van elken dage vi pl(acken) compt dat de sta betailt heeft xlv s(chellingen) viii d(eniers)
jan van dutsele o(m)me des gelijx met sij(n)re kerre(n) van xxxiiii dage(n) xiiii pl(acken) sd(aegs) dae(r) af gevuert opte sluysmole(n) voirs(creven) dat de rent= meest(ers) bet(aelt) als bove(n) xxviii d(agen) topt(er) voe(ren) destat xxv s(chellingen) viii d(eniers)
giel(is) shouws o(m)me des gelijx va(n) xliii(½) dage(n) dae(r) af gevuert opte sluysmolen va(n) xxxv(½) d(eniers) van elken dage vi pl(acken) die de voirs(creven) rentmeest(ers) betailt heeft end(e) alsoe hier xxxiii s(chellingen) gr(oten)
[113v°]
jan de wale van xxx kerren erden wech te vuer(e)n van elk(en) kerren xviii s(chellingen) p(ayments) dae(r) af ja(n) calab(ris) heeft betailt de helicht alsoe hier xi d(eniers) g(roten) vi miten
behoren(de) tott(er) metserije(n) van viii mudden iii vaten calx die de rentmeest(er)s cochte(n) inden herss(traa)t end(e) af leden inde halle tot datme(n) ghint metsen ane tvoirs(creven) huys elc mud xlii pl(acken) val(ent) xxx s(chellingen) vii d(eniers) ob(olen) g(roten)
van xlvi mudde(n) calx de gecocht was ten selve(n) tijde elc mud o(m)me xlv pl(acken) end(e) xvi(½) pl(acken) ov(er) al val(ent) viii (pond) xiii s(chellingen) x(½) d(eniers) g(roten)
van cv mudde(n) i vat iii q(ua)rt(en) va(n) ivate calx de gecocht es sijnd(e) datme(n) gemest heeft ane tvoirs(creven) huys van elken mud lvii pl(acken) val(ent) xxv (pond) ix d(eniers) g(roten) xxii(½) mite(n)
van vii mudde(n) ii(½) vat calx elc mud te lxiii(½) pl(acken) val(ent) xl s(chellingen) xi(½) d(eniers) ix miten
van iii mudde(n) calx elc mud lx pl(acken) val(ent) xv s(chellingen) g(roten)
van x mudde(n) iii vate(n) calx dmud te lxix(½) pl(acken) val(ent) xliiii s(chellingen) iii d(eniers) g(roten) xiii(½) mite(n)
van ix vate(n) calx dmud li pl(acken) val(ent) ix s(chellingen) vi(½) d(eniers) g(roten) vi miten
van vi mud i mol(en) calx dmud xlviii pl(acken) val(ent) xxiiii s(chellingen) iii d(eniers) g(roten)
van vii(½) mudden calx nocht dmud te lvii pl(acken) val(ent) xxxv s(chellingen) vii(½) d(eniers)
jan steve(n)s van c xl kerren savels te vue(re)n inde halle den calx mette beslaen van elk(en) kerren ii(½) pl(acken) val(ent) xxix s(chellingen) ii d(eniers) g(roten)
[114r°]
den selven jan steve(n)s dat hi in dachue(r)en savel gehaelt heeft sijnd(er) den yersten dach van ap(ri)lle va(n) xli(½) xlviii s(chellingen) v d(eniers) g(roten)
jan den bruyne end(e) robbert van schilde vand(en) calc ind(e) halle te beslaen van elken mudde iiii pl(acken) val(ent) xxxix s(chellingen) v d(eniers) g(roten) xviii mite(n)
den selve(n) van xxxii mudd(en) ii vate(n) calx te beslaen soe inde halle soe ane den kerchof vand(en) mud iiii pl(acken) val(ent) x s(chellingen) x d(eniers) g(roten)
jan leenken van iiii [c]lvii kerren wat(er)s te vue(r)n met sijnre keren den voirs(creven) calc met te beslaen van elk(en) kerren xxx s(chellingen) p(ayments) val(ent) xlvii s(chellingen) vii d(eniers) g(roten) vi mite(n)
ene(n) cnecht de dwat(er) naerden droech doen de dijle uut was xxiiii (in) jul(io) van iiii d(agen) xx g(roten)
van vii[c] xxxiii kerren savels die in dachue(ren) sijn gehaelt op heyne(n) vranx putte van elken v kerren iii pl(acken) val(ent) xxxvi s(chellingen) vii d(eniers) xix mitten
marge som(ma) lv (pond)p v s(chellingen)s i d(enier) g(roten)d x mitenm
q(ua)reel steen op dwerk gebru(ect) jan de vos de gelev(er)t heeft binne(n) den tijde datme(n) gemest heeft ane tvoirs(creven) huys vand(en) ove(r) wilen pet(er)s van mechene(n) xxvii[m] steens elc dusent lxxii pl(acken) val(ent) viii (pond) ii s(chellingen) g(roten)
[114v°]
jannes impens de gelev(er)t heeft van sine(n) ove(n) op dwerck binne(n) den voirs(creven) tijde c[m] v[m] v[c] steens van elken duse(n)t vi s(chellingen) val(ent) xxxi (pond) xiii s(chellingen) g(roten)
lamb(recht) end(e) henr(ic) putt(er)s hebben gelev(er)t va(n) ha(r)en ove(n) vur(e)ne(n) den voirs(creven) tijde xc[m] v[c] stee(nen) van elken dusent lxxii pl(acken) val(ent) xxvii (pond) iii s(chellingen) g(roten)
willem mossien end(e) henr(ic) wante va(n) lxxxvii[m] van elken steens gelijc bove(n) xxvi (pond) ii s(chellingen) gr(oten)
steen end(e) gehouwen werk henr(ic) plattevorse van xiii vinsten(en) met ha(r)en leteyle(re)n onder dorpelen end(e) ov(er)dorpelen end(e) calv(er)pue houden(en) elc vinst(er) xx voete(n) werckx sijn ii[c] lxxx voete(n) elken voet v pl(acken) val(ent) v (pond) xvi s(chellingen) viii d(eniers)
den selven van i vinsten(en) inden grote(n) wundelstee(n) met hae(r) dorpelen end(e) rabbatte houden(en) x voet den voet te iii pl(acken) val(ent) ii(½) s(chellingen) gr(oten)
den selve(n) van lix grot(en) trappe(n) totten groten vwundelsteen verdingt stuc o(m)me xlii pl(acken) val(ent) x (pond) vi s(chellingen) vi d(eniers)
van lv bollen totten cleyne(n) wundelsteen stuc ix pl(acken) val(ent) xli s(chellingen) iii d(eniers)
van iii[c] xvi voeten trappe(n) totten clene(n) win= delsteen stuc iii pl(acken) val(ent) iii (pond) xix s(chellingen)
den selve(n) van xxxii balcsteen met ha(r)en noten stuc te xlii pl(acken) val(ent) v (pond) xii s(chellingen)
den selve(n) van v stonsteen end(e) iiii caben met haer(en) sameyesen tsame(n) ix scilde stuc te xlii pl(acken) val(ent) xxxi s(chellingen) vi d(eniers)
[115r°]
den selven van ii smeysen tott(er) grot(en) souwe(n) beneden inde came(ren) x s(chellingen) vi d(eniers)
den selve(n) van i voersteen ane den cleyne(n) win= delsteen iii(½) voet hoge end(e) iii(½) voet breet vii s(chellingen)
den selve(n) van c xl voet ghoten ond(er) den osendrap vand(en) nuwen huse opte sijde ten lam uut(er) vand(en) voet iiii pl(acken) val(ent) xlvi s(chellingen) viii d(eniers)
van lxxiiii voeten rabbats va(n)d(en) voet iii pl(acken) val(ent) xviii s(chellingen) vi d(eniers)
den selve(n) van xiiii dorpels totte(n) do(r)en vand(en) voirsc(reven) huyse stuc xxi pl(acken) val(ent) xxiiii s(chellingen) vi d(eniers)
den selve(n) van xv voete(n) paveysels ane beyde de wundelsteen den voet iii pl(acken) val(ent) iii s(chellingen) ix d(eniers)
den selve(n) van i vat(en)steen met sine(n) sponde(n) iiii s(chellingen) vi d(eniers)
den selve(n) van c xxv voete(n) wat(er)lijste(n) van elken voet iii pl(acken) val(ent) xxxi s(chellingen iii d(eniers)
willem de coni(n)c de gelev(er)t heeft totte(n) voirs(creven) werck iii[c] xx voet(n) egsteen end(e) lepen van elken voet ii pl(acken) val(ent) liiii s(chellingen) iiii d(eniers)
den selve(n) van iii roeden ii voeten arduyns de roede xiiii g(ri)pen maken xliii g(ri)pe(n) xvi pl(acken) stuc te xl pl(acken) val(ent) vii (pond) iiii s(chellingen) viii d(eniers)
den selve(n) va(n) ii[c] vi voete(n) rabbats tott(en) lijsten den voet vi pl(acken) iiii gr(oten) p val(ent) v (pond) xiiii s(chellingen) v d(eniers) viii miten
willem den mold(er) van rotselae(r) die gelev(er)t heeft opten xix dach van meye totte(n) voirs(creven) huse ii roeden iii vierd(en) van i roeden end(e) xvii voet stiecke(l)s grauwe steens va(n) rotselae(r) vander x (pond) iiii s(chellingen) viii d(eniers) g(roten) xvi mite(n)
[115v°]
roeden xxii g(ri)pen maken lxi g(ri)pen xvi pl(acken) xvi s(chellingen) p(ayments) stuc te xl pl(acken) val(ent)
van xiii stucken steens van loet o(m)me dae(r) af te wercken van loven(en) beelden end(e) ande(r) p(ar)thie(n) ten voers(creven) huse dieren(en) houden(e) c lxviii voet elken voet xii pl(acken) xviii s(chellingen) p(ayments) val(ent) viii (pond) xviii s(chellingen) vi d(eniers)
vand(en) voirs(creven) steen tandwerpen te schepe te doen van vrachten tot loven te bu(r)gen van coste vi meest(er) plessis end(e) sine(n) soen gedaen die steen te coopen de twee werf dae(r) o(m)me tandw(er)pen wae(re)n gedragen t(er) so(m)me van vi[c] xlv pl(acken) dae(r) af de kerke van sinte pet(er)s betailt heeft als van xxvi voet steens xci pl(acken) end(e) alsoe heet xlvi s(chellingen) ii d(eniers)
dachue(re)n van metsen jan de witte van metsen teu(eren) te fonde(re)n tvoirs(creven) huys sijnd(er) den xxix d(age) va(n) m(er)ten xiiii[c] xxxviii dat hi verdient heeft c xv(½) dage elx sd(aegs) xii pl(acken) val(ent) v (pond) xv s(chellingen) vi d(eniers)
laurens michgiels gemest ande tselve werck van c xvi(½) dage sd(aegs) xii pl(acken) val(ent) v (pond) xvi s(chellingen) vi d(eniers)
symoen suerbie(r) de gemest heeft anen tselve huys c xii(½) dage xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) v (pond) xii s(chellingen) vi d(eniers)
jan zijben van metsen ane tselve huys va(n) l dagen ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxvii s(chellingen) vi d(eniers)
den selve(n) va(n) li(½) dage x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xlii s(chellingen) xi d(eniers)
[116r°]
zeg(er) daems van metsen ane tselve huys va(n) c viii(½) dage xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) v (pond) viii s(chellingen) vi d(eniers)
ard van bierbeec van metsen ane tselve werck xlvii(½) dagen ix pl(acken) ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxv s(chellingen) vii d(eniers) ob(olen)
den selven van metsen va(n) xlvi d(agen) pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxviii s(chellingen) d(eniers)
henr(ic) den putte(n) van metsen v d(agen) ix pl(acken sd(aegs) val(ent) iii s(chellingen) ix d(eniers)
henr(ic) van lae(re) van metsen ane tselve huys van xxvii dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxvii s(chellingen) g(roten)
jacop quisthout van metsen ane tselve huys van lxxxi dage xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iiii (pond) xii d(eniers)
heyn sine(n) soen van metsen van lxxxi dage(n) vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) xl s(chellingen) vi d(eniers)
jan foels van metsen ane teselve huys van xxxiiii dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxiiii s(chellingen) g(roten)
jan mich(iels) van metsen ane tselve huys van xxxvi dage(n) xii pl(acken sd(aegs val(ent) xxxvi s(chellingen)
jan coudereye van metsen ane tselve werk van xxxiiii d(agen) xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxiiii s(chellingen)
plijssis van vorst meeste(r) plijssis soen vand(er) stene(n) de afgedaen wae(re)n vand(en) huys int thof van vlierbeec die te =verge= vervegen end(e) verhouwen(en) end(e) ander steen dieme(n) otten voirs(creven) huse behoefden van lxxx iii(½) dage(n) elx sd(aegs) xii pl(acken) val(ent) iiii (pond) iii s(chellingen) vi d(eniers)
[116v°]
pet(er) jans soen o(m)me des gelijx van stene(n) te houwen van lxxxi dagen te ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) ix d(eniers)
jan zelle van stenen te houwen(en) gelijc boven van xcvi dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iiii (pond) xvi s(chellingen) g(roten)
rombout van mechlen van steen te verhouwe(n) van lxxiii dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) xiii s(chellingen)
claes mag(er)ma(ns) van steen te verhouwen gelijc bo(v)e(n) van lxxxii(½) dagen ix pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) i s(chelling) x(½) d(eniers)
jacop van zelle van steen te verhouwe(n) van xxxv(½) dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxv s(chellingen) vi d(eniers)
henr(ic) ghijsens van steen te verhouwen van liiii( ½ ) dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii (pond) xiiii s(chellingen) vi d(eniers)
jan vand(er) eyken van stene(n) te verhouwen van lxxiii(½) dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) xiii s(chellingen) vi d(eniers)
wout(er) van hockezeel van steen te verhouwe(n) van lxxiii dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) xiii s(chellingen)
willem vand(en) panhuse van steen te verhouwe(n) van xxii dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxii schellingen)
giel(is) zelle van steen te verhouwe(n) van xl dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xl s(chellingen)
meest(er) plissis van vors der stat meest(er) van dat hi binne(n) den tijde derser rekeninge tvoirs(creven) vi (pond) x s(chellingen) g(roten)
[117r°]
werck besorgt en(de) ane geleit heeft end(e) tott(er) metselrijen en(de) steenhouw(er)s voirs(creven) dagelijx gesien heeft van c xxx dagen xii pl(acken) sd(aegs) val(ent)
opp(er)cnapen die den selve(n) metsers gedient hebben gord van bielsen vand(en) q(ua)reel te vegen(en) comen vand(en) ouden nucere o(m)me dae(r) mede te fu(n)d(er)en van vi dagen vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii s(chellingen) g(roten)
jan van thienen o(m)me ldes gelijx van iiii dage(n) v pl(acken) sd(aegs) val(ent) xx d(eniers) g(roten)
jan wischgart vand(en) metsers te dienen calc end(e) sten te dragen van c xvii dagen vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) viii s(chellingen) iii d(eniers)
willem van brabant van xxxvi dagen end(e) alle dage vii(½) pl(acken) val(ent) xxii s(chellingen) vi d(eniers)
ard willoc van c xvii(½) dage(n) dat hi den metsers gedient heeft vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) viii s(chellingen)
giel(is) gords van c x(½) dagen o(m)me des gelijx vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) iiii s(chellingen) v(½) d(eniers)
jan den cardemek(er) van des gelijx van c iii(½) dage vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) iiii(½) d(eniers)
jan coolma(ns) vand(en) selven van c iii dage(n) vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) li s(chellingen) vi d(eniers)
jan van thienen vand(er) selven van c xvi dagen vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) lviii s(chellingen) g(roten)
[117v°]
jan den bruyne(n) dat hi den voirs(creven) metsers gedient heeft van v(½) dage vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii s(chellingen) ix d(eniers)
rombout van scilde van lxii dagen dat hi den =mes= metsers gedient heeft vi pl(acken) sd(aegs) xxxi s(chellingen)
pet(er) van gempe vand(er) selve(n) va(n) vi d(eniers vi pl(acken) sd(aegs) iii s(chellingen)
geert van lint(er) van viii dagen van des gelijx vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iiii s(chellingen) viii d(eniers)
heyn strootma(n)s van xi dage(n) die hi gedient heeft vi pl(acken) sd(aegs) val(ent) v s(chellingen) vi d(eniers)
cleme(n)t van ype(re)n van des gelijx van lxxxi dagen vii pl(acken) sd(aegs) xlvii s(chellingen) iii d(eniers)
henr(ic) perma(n)s van dat hi den metsers gedie(n)t heeft van x dagen vii pl(acken) sd(aegs) val(ent) v s(chellingen) x d(eniers)
marge som(ma) xxv (pond)p vii s(chellingen) ob(olen) g(roten)s
[118r°]
yserwerck totten voirs(creven) nuwe(n)huse gheerden van dueringen van i nuw(en) bicken den muere met af te breken xii d(eniers)
den selven va(n) x[c] nagele(n) elc hond(er)t xii pl(acken) val(ent) x s(chellingen)
den selven van ii truysbuiste(re)n xxxii ank(er)s de balken inder muere mede te vestev(ig)e(n) It(em)j ii ysers inde stouwe wegen(de) tsame(n) xi[c] lxxxiiii pont swae(re) dat de rentmeest(er)s jege(n) hem verdingt hebben te maken vand(en) ponde i pl(ack) viii s(chellingen) p(ayments) val(ent) vi (pond) xi (½)
den selve(n) geerden van leghaken end(e) busen inde(n) muere totten do(r)en en(de) venste(ren) te metsen ond(er) cleyn en(de) grote wegen(de) ii[c] iii po(n)t en(de) i vierde(n) ponts dat de rentmeest(er)s verdingt hebben elc pont voir i(½) pl(acken) val(ent) xxv s(chellingen) iiii d(eniers) xxi miten
tielma(n) den maerscalc vand(en) voirsel te beslaen met sine(n) iiii rade(re)n dae(r) ene(n) deyken op haelt en(de) dae(r) ane geleyt vi do(re)nie vande end(e) rade= nagelen wegen(de) tsame(n) =vi= lx ponde swae(re) elc pont ii pl(acken) val(ent) x s(chellingen)
den selve(n) van xliiii banden opte slote gaende om(m)e de rad(er)s stuc iii pl(acken) val(ent) xi s(chellingen) g(roten)
den selve(n) vand(en) rade(re)n te decken end(e) de opte werkine(n) ii s(chellingen)
den selven van ii schenen inde assen wegen(de) c xv po(n)t elc po(n)t ii (½) pl(acken) val(ent) xxiii s(chellingen) xi d(eniers) ob(olen)
den selven van v bande ane de selve(n) schene(n) o(m)me de assen xviii d(eniers)
van ix bande(n) ane den lancwagen stuc ii pl(acken) val(ent) xviii d(eniers)
[118v°]
den selven van i hootbande ane dlancwage(n) xvi d(eniers)
van i nagel int gescelle met ii doken de wegen viii pont elc pont ii pl(acken) val(ent) xvi d(eniers)
van iii lonen ix d(eniers)
van iii banden ane dacht(er)gestelle stuc vi pl(acken) xviii d(eniers)
vand(en) dragebande ane dlamoen xv d(eniers)
van ii gebroken(en) velghen te h(er)maken end(e) de hi geswaert heeft x ponde elc ii pl(acken) make(n) xx d(eniers)
den selve(n) van iii gebroken velgen de hi geswert heeft x pont elc po(n)t ii pl(acken) val(ent) xx d(eniers)
van iiii velghen te lenghen end(e) geswiert xii pont elc pont ii pl(acken) val(ent) ii s(chellingen)
van v platen x d(eniers)
daneel van vossem vand(en) iiii rade(re)n vand(en) voirs(creven) mortsel te maken met ii assen i la(r)moen end(e) i langwagen vi pet(er)s te liiii pl(acken) val(ent) xxvii s(chellingen)
gheert van dueringen van viii vanden ane thoot end(e) ane de schynen vand(en) windase dae(r) me(t) thoutwerck vand(en) niwe(r) huse met op wijnt metten nagele(n) dae(r) toe horende xxi pont swae(re) elc po(n)t i(½) pl(acken) val(ent) ii s(chellingen) vii(½) d(eniers)
den selve(n) geert va(n) xxxi(½) yse(re)n de hi gescerpt heeft den steenhowers binne(n) den tijde deser rekeni(n)ge van elke c v pl(acken) val(ent) xiii s(chellingen) i(½) d(eniers)
den sleve(n) van xxxvii ham(er)s te scerpe(n) totte(r) metsers binne(n) desen tijde xxii d(eniers) g(roten)
marge som(ma) xiii (pond)p xiii s(chellingen)s x d(eniers) g(roten)d
[119r°]
van gecochte(n) hout vracht en(de) and(er) p(ar)thijen dae(r) ane clevende ene(n) ma(n) ter dorshagen van ii eyken die in twisten stonde tusschen de stat end(e) hem vii s(chellingen) vi d(eniers)
willem va(n) butschove(n) van i eyken tot enen balc iii(½) rijd(er)s stuc te lxxv pl(acken) val(ent) xxi s(chellingen) x(½) d(eniers)
den selven van i hout totten selve(n) wercke torbe(re)n ii will(em)s scilde stuc te v s(chellingen) val(ent) xv s(chellingen)
henr(ic) brederi(n)x van ii stucken yekens houts deen ane den bac totten voirs(creven) huse x pet(er)s stuc te liiii pl(acken) val(ent) xlv s(chellingen) g(roten)
jan wagema(ns) van vi stucken eykens houts die verhouwen laghen te tielt xvi pet(ers) stuc te liii pl(acken) val(ent) iii (pond) xii s(chellingen)
vrancken oge de gecocht heeft t(er) stat behoef te liemale iii stucken houts dae(r) af comen sijn iii balcken come(n) tsame(n) ii rijd(er)s end(e) i wille(m)s scilt val(ent) den rijd(er) te vi s(chellingen) iii d(eniers) den scilt te v s(chellingen) xvii s(chellingen) vi d(eniers)
den selven van ii balcken totten ond(er)ste sulde(re) stuc iiii pet(er)s maken viii pet(ers) te liiii pl(acken) val(ent) xxxvi s(chellingen) g(roten)
den selve(n) van xxxvi stucken houts gelege(n) te houwe(n) alrehande p(ar)thijen ten selve(n) huse toebehoren(de) af te maken stuc ii pet(er)s make(n) lxxii pl(acken) stuc te iiii(½) s(chellingen) g(roten) val(ent) xvi (pond) iiii s(chellingen) g(roten)
[119v°]
h(eeren) giel(is) vranx van ii stucken eykenshouts tot ii balcken den ene(n) totten ond(er)ste suld(er) en(de) den ande(re)n totten ov(er)ste suld(er) de hi d(er) stat om(m)e vrienscappe wille heeft laten wonde(n) o(m)me xii pet(er)s stuc te liiii pl(acken) val(ent) liiii s(chellingen) g(roten)
jacop couteels van vii stucken eykens houts gelegen te gotteken stuc i g(ri)pe maken vii g(ri)pe(n) stuc te xl pl(acken) val(ent) xxiii s(chellingen) iiii d(eniers)
jonch(eer) raes van lint(er) van i stuc eykens houts dat stont in sijn goet tatte(r)hove totten ond(er)ste scilde(n) vi rijd(er)s te vi s(chellingen) iii d(eniers) val(ent) xxxvii s(chellingen) vi d(eniers)
henr(ic) den crijte(r) van libbeec en(de) sine(n) geselle(n) van xl stuckens eykens houts gelegen te libbeec xl scilde te xlii pl(acken) val(ent) vii (pond) g(roten)
pet(er) di(n)nemelc vand(en) voirs(creven) hout te vue(re)n met eens deels dat te warsbeec lach der stat toebehoren(de) binne(n) den tijde van des(er) rekeni(n)ge van xviii dage(n) i rijd(er) sd(aegs) val(ent) xviii rijd(er)s stuc te lxxv pl(acken) val(ent) v (pond) xii s(chellingen) vi d(eniers)
den selve(n) gehaelt i balc ter walscher capelle(n) end(e) te tielt i groot stuc houts tsamen iii(½) dagen end(e) d(aer) voe(r) iiii rijd(er)s val(ent) ten prise voirs(creven) xxv s(chellingen) g(roten)
[120r°]
den selve(n) pet(er) di(n)nemelc adriaen maes end(e) jorijs vand(er) molen xiii (in) jun(i)o van hout te hale(n) te wesemalen dat gecocht was jege(n) henr(ic) biederix dae(r) si juut wa(r)en m(et) xi p(er)den ii dage(n) o(m)me dat sij niet van stat en conste come(n) iii rijd(er)s ten p(er)sse voirs(creven) val(ent) xviii s(chellingen) ix d(eniers)
ene(n) ma(n) de hem i grecht ned(er)sloech dae(r) de wagen doe(r) voe(re)n end(e) wed(er) verchieffen xii d(eniers) g(roten)
willem den bere ten selve(n) tijde vand(er) bruggen te rotselae(r) te lappen dae(r) tvoirs(creven) hout ov(er) voe(ren) van ii dage(n) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xx d(eniers)
adriaen maes van hout gehaelt te wersbeec end(e) elswae(re) van xiii dage(n) liiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lviii s(chellingen) vi d(eniers)
jorijs vand(er) molen o(m)me des gelijx van xiii(½) d(eniers) liiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) iii (pond) ix s(chellingen) g(roten)
henr(ic) tielens van hout te vue(r)en van xiii d(eniers) liiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lviii s(chellingen) vi d(eniers)
jan wittebolle te warsbeec van hout te vue(r)en van xiii dage(n) liiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) lviii s(chellingen) vi d(eniers)
jan vand(en) wat(er) van ii dage(n) dat hi hout ghevuert heeft liiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) ix s(chellingen)
ard hallema(ns) van hout dat hi gevuert heeft van vii dagen liiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxi(½) s(chellingen)
giel(is) kerma(ns) geva(r)en t(er) walscher cappelle(n) end(e) te tielt o(m)me hout van iii(½) dagen en(de) dae(r) voir ii rijd(er)s stuc te lxxv pl(acken) end(e) ii pet(er)s te liiii pl(acken) xxi s(chellingen) vi d(eniers)
henr(ic) vand(er) molen van vii daghe hout te halen liiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) xxxi(½) s(chellingen) g(roten)
[120v°]
ard inde ridd(er)st(ra)te o(m)me hout t(er) walsch(er) capellen geva(r)en met iiii p(er)de(n) ii dagen ii pet(er)s stuc te liiii pl(acken) val(ent) ix s(chellingen) g(roten)
den selve(n) xviii (in) jul(io) geva(r)en te vincken o(m)me hout met ii p(er)den i dach ii s(chellingen) vi d(eniers)
jacop upte biest geva(r)en t(er) walsch capelle(n) ii dagen xxx pl(acken) sd(aegs) val(ent) v s(chellingen)
pet(er) du(n)nemelc van ii balcken te vue(re)n va(n)d(er) p(er)dichen(en) tot op dwerck van i(½) dachghe liiii pl(acken) sd(aegs) val(ent) vi s(chellingen) ix d(eniers)
It(em) den cloost(er) wagen van p(er)rc vlierbeec cortenb(er)ge vrouwe(n)p(er)ct vand(en) beghijnhof en(de) van tsh(er)togendale die allen hout haeld(er) te waersbeec gegeve(n) elken te drincgelde vi pl(acken) xvi in meye val(ent) iii s(chellingen)
der wagen cnechte(n) van cortenb(er)ge gegeve(n) iii (in) jul(io) te drincgelde viii pl(acken)
den selve(n) iiii (in) jul(io) te drincgelde viii pl(acken)
den wagen cnechten vand(en) gasthuys en(de) vand(en) watenvrouwen xviii (in) jul(io) te drincgelde xii d(eniers)
It(em) xii wagen(en) de hout vrachte(n) ut(en) meyerije(n) van hale(n) xxvi (in) meye end(e) vert(er) den te loven inde herberghe v s(chellingen)
end(e) inden odeve(ter) voir hae(r) p(er)den vi d(eniers)
[121r°]
It(em) verterc bid(en) wagen(en) van cortenb(er)ge te pellenberch end(e) elswae(re) te ii stonden vi s(chellingen) iii d(eniers)
item van cost gedaen met div(er)se(n) wagen(en) bi giel(is) vand(en) hove d(er) stat cnaep inde mae(n)de van mey jun(i)o en(de) julio de svine va(n) xvi s(chellingen) i d(eniers)
giel(is) vand(en) hove voirs(creven) vand(er) wagen te bidden de wagen(en) te hulpen laden end(e) dae(r) bi te ghane binne(n) den tijde deser reke= ni(n)ge van xxv dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xx s(chellingen) x d(eniers)
pet(er) sfrayen gesent ond(er) den kessel ii werf ane janne vand(er) lane(n) o(m)me te spreken va(n)d(er) stuc hout jonch(eer) raes van lint(er) vi d(eniers) g(roten)
giel(is) van vinckenbosch dat hi heeft hulpe(n) laden thout te tielt i dach x d(eniers) g(roten)
vand(en) wijndaes te vue(r)en thout met te lade(n) xii d(eniers)
willem bere de uutgeweest heeft o(m)me hout te besien t(er) dorshagen te vincken t(er) walsch capelle(n) caistoc end(e) te vele ande(re)n plaetsen van xvi dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xiii s(chellingen) iiii d(eniers)
vranc oghe o(m)me des gelijx i dach x d(eniers)
giel(is) van vinckenbosch o(m)me des gelijx xvi(½) dach x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xiii s(chellingen) ix d(eniers)
gheert vand(en) venne vand(er) hout te helpe(n) lade(n) end(e) te ondladen van xii(½) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) x s(chellingen) v d(eniers)
[121v°]
van cost gedaen bi vrancken oghen end(e) wille(m) den bere inde zurpsten dage dat sij uut wae(re)n o(m)me hout te besien t(er) capellen tot ewiers end(e) eswae(re) xxiii (in) meye iii s(chellingen) xi d(eniers)
willem den bere voir een huerp(er)t dat hi gesonden was te pellenberch ane den abd van p(a)rc om(m)e balcken die de stat gherne jegen hem gehadt hadde xiii (in) jun(i)o xii d(eniers)
reynken int scrip opte vischmerct van cost de de wageliede van vrouwe(n)perc deden te loven don sij hout te love(n) brachten ten ha(r)en wagen gebroken was vi (in) jun(i)o ii s(chellingen)
willem den bere end(e) vranken traen vi (in) jun(i)o van i balc te verhouwen te holsbeec o(m)me datme(n) dien te bat te love(n) uut(en) bin(n)en sonde elc i dach x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xx d(eniers) g(roten)
den selve(n) willem van hout te verhouwe(n) dae(r) men scelberden(en) of gesaeght heeft va(nden) ii dagen x pl(acken) sd(aegs) val(ent) xx d(eniers) g(roten)
vranc traen o(m)me des gellijx van iii dage(n) x pl(acken) sd(aegs) val(ent) ii s(chellingen) vi d(eniers)
roelof van ghele van ii dage xx d(eniers)
dierc van hockenzeel van vii[c] xli voeten bercs te sagen o(m)me met te stellen van elken hond(er)t xiiii pl(acken) val(ent) viii s(chellingen) vii(½) d(eniers)
daem den zeg(er) van ii[c] voeten stelberts te sagen vand(en) hond(er)t xiiii pl(acken) val(ent) ii s(chellingen) iiii d(eniers)
[122r°]
did rers van eenre eyken te vellen te veltem de gecocht was jegen roelof va(n) b(er)them x iii junio xii d(eniers)
den selven van i eyken te vellen tattenhoven metten wishout end€ rijs dat hi op gemaekt heeft iii s(chellingen)
geert vand(en) venne vand(en) hout te corten end(e) te verslaen scelberden(en) af te sagen(en) ii(½) dach x pl(acken) sd(aegs) ii (schellingen) i d(eniers) g(roten)
dierc van hockenzeel van iiii[c] lxxv voet scelb(er)ts te sagen(en) vand(en) houdt(er) xiiii pl(acken) val(ent) v s(chellingen) vi d(eniers) ob(olen)
den langhe(n) willem end(e) h(eeren) giel(is) vrancx cnaep van ii eyken te vellen te pellenberch xxvii (in) junio ii s(chellingen)
roelen van ghele xx in jun(i)o van hout te verslae(n) scelberden(en) af te sagen i dach x d(eniers) g(roten)
dierc van hockizeel end(e) sine(n) geselle van v[c] stelber(cs) te sagen(en) elc hond(er)t te xiiii pl(acken) val(ent) v s(chellingen) x d(eniers)
jan rutghers geheten den wale van c xx sceyfers de metsers met te stellen end(e) noch va(n) lxxii steyffers sijn tsamen c xcii steyffers stuc i(½) pl(acken) val(ent) xxiiii s(chellingen)
henr(ic) vollart van iiii leden(en) elc van xxiiii spre(nen) vand(en) stuc xiiii pl(acken) val(ent) iiii s(chellingen) viii d(eniers)
den selve(n) van ii bicsteelen stuc ii pl(acken) val(ent) iiii d(eniers)
henr(ic) van maelcoten van xxii bestene(n) zeelen mede te stellen stuc iiii pl(acken) val(ent) vii s(chellingen) iiii d(eniers)
den selve(n) van xx cama(r)de stuc ii pl(acken) val(ent) iii s(chellingen) iiii d(eniers)
[122v°]
pauwels den cupe(re) die gelent(er heeft ii t(er)dencnape(n) end(e) ii tobben calc met te beslaen viii mort(el) cupen end(e) totten ouden cupen gelent(er) c x reep dae(r) voe(r) ii(½) pet(ers) te iiii( ½) s(chellingen) g(roten) val(ent) xi s(chellingen) iii d(eniers)
jan vand(er) donct en(de) jan oem van iii eyken te vellen t(er) walsch capellen van iii dage(n) xii pl(acken) sd(aegs) val(ent) hem beyden vi s(chellingen)
jan mouwe van vi balken te snijden ane bey= deynden en(de) dae(r) inne te setten santen end(e) sentynen =geh= gelijc hem bevolen was vand(en) stuc i will(em)s scilt val(ent) vi scilde stuc te lx pl(acken) val(ent) xxx s(chellingen)
den selve(n) van ene(n) balc te h(er)snijden dae(r) inne gesete wa(r)en ii liede dae(r) af te maken twee wilde liede iiii s(chellingen) iii d(eniers)
jan den vleeschouw(er) van eenre cabelen die will(em) de bere jegen hem cocht de balken met op te wijnde int voirs(creven) huys i pet(er) val(ent) iiii s(chellingen) vi d(eniers)
den metsers en(de) den ande(re)n werclieden ane tvoirs(creven) huys werkende gegeve(n) te drincgelde alsoe dat gewoenlijc es doen de borg(er)meest(er)s yerstwerne(n) tvoirs(creven) werc visenteerden xx (in) meye ii pet(er)s stuc te iiii s(chellingen) vi d(eniers) val(ent) ix s(chellingen) g(roten)
vranken oghe de welke opten xix[te(n)] dach van ap(ri)lle xiii[c] xxxix genome(n) heeft tvoirs(creven) xl (pond) x s(chellingen) g(roten)
[123r°]
huys in calchwerck te maken(en) op sine(n) cost o(m)me c lxxxv pet(er)s end(e) henet iiii werne(n) gened(er)t elc nede(re)n metten slage ii pet(er)s half der stat end(e) half den coopma(n) soe es de so(m)me bluiens c lxxx pet(er)s stuc te liiii pl(acken) val(ent)
van coste gedaen ten selve(n) tijde doen men tvoirs(creven) huys verdingden te tyme(re)n o(m)me ii(½) lint(er)schen kese stuc viii pl(acken) val(ent) xx d(eniers)
van brode te gord lienix xx d(eniers)
van xii gelten lonve(n)s wijns de gehaelt wae(re)n te claes van stakenborch de gelt x pl(acken) val(ent) x s(chellingen)
gord pierarts end(e) pet(er) int wout van x ge(re)k(ent) rijns wijns de gelt te xvii pl(acken) xiiii s(chellingen) ii d(eniers)
henr(ic) pakart van namen jegen den welke de rentmeest(er)s vand(er) stat opten lesten va(n) jun(i)o xiiii[c] xxxix verdingt hebben te love(n) te leve(re)n xxx(½) staelgien tussche(n) dit end(e) vanusse vol gelev(er)t te sijn algeheel te love(n) op sine(n) cost elc dusent voir vi pet(er)s maken tsamen c lxxxiii pet(er)s stuc te iiii s(chellingen) vi d(eniers) val(ent) xli (pond) iii s(chellingen) vi d(eniers) g(roten)
marge som(ma) c xx (pond)p xvii s(chellingen)s xi d(eniers) g(roten)g
so(mma) vand(en) uutghevene(n) vand(er) nuwen huse acht(er) den rosenhoet v[c] xvii (pond) xi s(chellingen) g(roten) b(rabants) xxiiii miten val(ent) xxiii[c] gul(den)g xii pl(acken)p xxiii mitenm
[123v°]
so(mma) van alden uutgheve(n) binne(n) den voirs(creven) lesten q(ua)rt(en) jaers iiii[m] viii[c] xxxv gul(den)g xxxii pl(acken)p xiiii s(chellingen) p(ayments)s
rest de stat den rentmeeste(re)n dat sij meer uutghe= gheve(n) hebben dan ontfaen binne(n) den voirs(creven) lesten q(ua)rt(en) jaers vi[c] lix gul(den) xxii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments)
en(de) de rentmeeste(re)n hadden te bove(n) gerekent bide voirgaen(de) rekeni(n)ge eynden(de) opten lesten dach va(n) aprille xiiii[c] xxxix xx[c] lxiiii gul(den) xliiii pl(acken) viii s(chellingen) p(ayments) stuc te liiii pl(acken) gerekent
blijft dat de rentmeeste(re)n der stat te bove(n) rekene(n) biden iiii[d(en)] q(ua)rt(en) jaers eynden opten leste(n) dach van julio xiiii[c] xxxix xiiii[c] v gul(den) xxii pl(acken) stuc te liiii pl(acken) ger(ekent)

About

Title: Rekening 5066
Author: Yannick De Meulder

Publication

Publisher: ZIM-ACDH
Persistent Identifier:o:depcha.leuven.1438
Reference:Leuven City Accounts

Source

Manuscript Information:Belgium
Leuven
Rekening 5066
Manuscript Content: Rekening 5066 1438-1439 Dutch

Revision

  • ListChange: 2020-08-04T10:09:03Z Yannick De Meulder
Transactions 0
Loading...

Accounts

Gloss
annuities
Gloss
assize
Gloss
assize first quarter
Gloss
assize second quarter
Gloss
beer assize
Gloss
brande blessen
Gloss
building work
Gloss
calcsthien
Gloss
dachueren
Gloss
drinking money
Gloss
Expenses
Gloss
gratuity in wine
Gloss
guild assize
Gloss
Income
Gloss
metswerk
Gloss
miscellaneous parts
Gloss
overslach
Gloss
pleckwerck
Gloss
procession
Gloss
q(ua)reel steen
Gloss
rest
Gloss
ruymen
Gloss
salaries
Gloss
smedewerck
Gloss
steene gelevert
Gloss
surplus
Gloss
taxes on grain
Gloss
taxes recieved from the buitenpoorters
Gloss
tiechelen
Gloss
timmerwerck
Gloss
transport
Gloss
travel expenses
Gloss
university
Gloss
usufruct
Gloss
usufruct sum
Gloss
werken
Gloss
yearly rents
Gloss
yearly rents
Gloss
yearly rents
Gloss
yserwerck