RDF-S

Suchergebnisse

Suchergebnisse für <https://gams.uni-graz.at/o:hsa.bibliography#BIBL.4247>


Bibliographie

https://gams.uni-graz.at/o:hsa.bibliography#BIBL.4247
Resurrección María de Azkue Aberastur (1891). Azkueko Resurreccion Maria abade bizkaiko lenengo euskal-irakasleak eratu ta biurturiko euskal-izkindea. Gramática eúskara traducida por Resureccion Maria de Azkue.
Gekennzeichnete Briefe (3):
Edward Spencer Dodgson an Hugo Schuchardt (050-02406)
Hugo Schuchardt an Julio de Urquijo Ybarra (460-s.n.)
Hugo Schuchardt an Julio de Urquijo Ybarra (179-s.n.)