Publications

  • Almasy, Karin (2018): The Linguistic and Visual Portrayal of Identifications in Slovene and German Picture Postcards (1890-1920), in: Austrian History Yearbook, vol. 49, 41-57.
  • Almasy, Karin; Tropper, Eva (2018): ŠTAJER-MARK. Der gemeinsamen Geschichte auf der Spur: Postkarten der historischen Untersteiermark (1890-1920)/ ŠTAJER-MARK. Po sledeh skupne preteklosti: razglednice zgodovinske Spodnje Štajerske (1890-1920). Graz. Pavelhaus / Pavlova hiša.
  • Pfandl, Heinrich (2017): Razglednice Spodnje Štajerske kot vir infromacij o obdobju med letoma 1890 in 1918, in: Bjelčevič u.a., Hg., Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, Obdobja, Band 36. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 197-210.
  • Sauerbrey, Martin (2017): Danes na peči faulencam. Jutri grem pa na 'Jegerbal' - Was man aus Postkarten aus der Untersteiermark aus den Jahren 1880-1920 lernen kann, in: VII. Jahresschrift des Pavelhauses, 102-117.