In case of further interest in archive documents please contact gerald.mozetic@uni-graz.at or reinhard.mueller@uni-graz.at
Edition Ludwig Gumplowicz

English version of the editorial coming soon.

new publication

Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów
Wybór, opracowanie i wprowadzenie Jan Surman i Gerald Mozetič
show contents

Surman/Mozetič: Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów