In case of further interest in archive documents please contact gerald.mozetic@uni-graz.at or reinhard.mueller@uni-graz.at
Edycja Ludwik Gumplowicz
[home]
 • Biblioteka w digitalnej bibliotece znajdują się cyfrowo opracowane teksty Ludwika Gumplowicza.
  • Publikacje chronologicznie pozwalają na objęcie wszystkich do tej pory zdigitalizowanych tekstów – książek, artykułów, recenzji i wspomnień pośmiertnych.
  • Książki obejmują monografie Ludwika Gumplowicza. Docelowo znajdować się będą tutaj także przekłady, oraz prace wydane lub tłumaczone przez Ludwika Gumplowicza
  • Artykuły Ludwika Gumplowicza, obejmujące wszystkie językowe i tematyczne obszary jego pracy.
  • Wspomnienia pośmiertne napisane przez Ludwika Gumplowicza.
  • Recenzje napisane przez Ludwika Gumplowicza
  • Publikacje o Ludwiku Gumplowiczu , docelowo recenzje jego książek oraz publikacje odnoszące się do niego.
 • Indeks osobowy obejmuje wszystkie osoby pojawiające się w zdigitalizowanych tekstach, jak również wyszczególnienie tekstów w których podane osoby występują.
 • Biografia: w niedalekiej przyszłości dostępna będzie w tym miejscu dokładna biografia Ludwika Gumplowicza.
 • Bibliografia pism opublikowanych przez Ludwika Gumplowicza, znacznie poszerzona w stosunku do obecnie dostępnych.
 • Zdjęcia Ludwika Gumplowicza oraz jego otoczenia.
 • Archiwum zawierać będzie docelowo dokumenty obrazujące życie Ludwika Gumplowicza.
 • Feedback Z powodu objętości edycji dochodzi niekiedy do błędów w odczytanym tekście. Jako, że edycja ma na celu przygotowanie jak najdokładniejszej i możliwie bliskiej oryginałowi elektronicznej wersji tekstów Ludwika Gumplowicza, prosimy o informacje w przypadku odkrycia błędów i niedociągnięć..
 • Kooperacje, bez których powstanie tej strony nie doszłoby do skutku .
 • Impressum: opis projektu, osoby odpowiedzialne oraz prawa autorskie.