In case of further interest in archive documents please contact gerald.mozetic@uni-graz.at or reinhard.mueller@uni-graz.at
Edycja Ludwik Gumplowicz

Ludwik Gumplowicz (1838-1909) należy do wczesnych pionierów naukowej socjologii. Jako przedstawiciel socjologii konfliktu, który uważał iż znalazł wieczne prawa historii w walkach ras i grup, byl w latach swojego zycia jednym z najczęściej zauważanych przedstawicieli socjologii pozytywistycznej; to, że mówił o rasach, odrzucając jednak stanowczo biologistyczne nauki o rasach, co doprowadziło w późniejszych latach do wielu nieporozumień.

Urodzony w roku 1838 w Krakowie, zmarły w Grazu w roku 1909, Ludwik Gumplowicz jest także przykładem naukowej egzystencji w Monarchii Habsburskiej XIX wieku. Urodzony w roku 1838 w mieście, które od czasu rozbiorów Rzeczpospolitej Obojga Narodów przeżyło wiele rożnych zdarzeń i politycznych zawirowań, aż zostało przyłączone do Monarchii w roku 1846, Gumplowicz był w pierwszej połowie swojego życia świadkiem wielorakich konfliktów religijnych i narodowych, opierających się na zróżnicowanym tle lojalności i tożsamości. Karierę akademicką rozpoczął dopiero w roku 1875 po przeprowadzce do Grazu, gdzie działając nominalnie jako jurysta koncentrował sie po stabilizacji akademickiej na tworzeniu podstaw naukowej socjologii.

Archiwum Historii Socjologii w Austrii w Grazu zbierało od swojego założenia w roku 1987 dokumenty o życiu i twórczości Ludwika Gumplowicza; poprzez kooperacje i projekt naukowe szczególnie od roku 1999 udało się odkryć i zebrać nowe dokumenty i materiały. Sam Gumplowicz publikował głównie po niemiecku i polsku, jego pisma były tłumaczone na angielski, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski i japoński – międzynarodowa orientacja była wiec dla niego oczywistością. Z tą elektroniczną edycją wiąże się nadzieja, iż uda się zintensyfikować wymianę naukową na temat Gumplowicza i w ogóle wczesnej fazy socjologii. Na pewno stawia ona pierwsze kroki do poprawnego umiejscowienia Gumplowicza w historii nauki. Jest oczywiste, że edycja elektroniczna tego rodzaju nie może i nie powinna być czymś zamkniętym – będzie ona ciągle modyfikowana i uzupełniana. Z tego względu cieszymy się na wszystkie komentarze, wskazówki oraz podpowiedzi.

Graz, Maj 2010 - Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerald Mozetič

new publication

Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów
Wybór, opracowanie i wprowadzenie Jan Surman i Gerald Mozetič
show contents

Surman/Mozetič: Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów